Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 132 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Bachmann, Kari Elisabeth; Hörmann, Bernadette; Sivesind, Kirsten.
Bildung: alive and allowed? : a critical study of work plan practices in Norwegian schools. Journal of Curriculum Studies 2021
HIM UiO Untitled
 
2 Hansen, Petteri; Sivesind, Kirsten; Thostrup, Rune.
Managing expectations by projecting the future school: Observing the Nordic future school reports via temporal topologies. European Educational Research Journal 2021
UiO Untitled
 
3 Hörmann, Bernadette; Sivesind, Kirsten.
Structuring School Reform Policy with Evidence: The inter-mediational role of knowledge sources and arguments. Nordic Modes of Bildung, Schooling, and Upbringing; 2021-04-21 - 2021-04-22
UiO Untitled
 
4 Hörmann, Bernadette; Sivesind, Kirsten.
Structuring School Reform Policy with Evidence: The inter-mediational role of knowledge sources and arguments. CIES; 2021-04-25 - 2021-05-02
UiO Untitled
 
5 Sivesind, Kirsten; Hovdhaugen, Elisabeth; Hörmann, Bernadette.
Medierende betingelser for læring og danning – om bruk og betydning av digitale medier i et bachelorstudium i pedagogikk.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2021
NIFU UiO Untitled
 
6 Sivesind, Kirsten.
Historical Trajectories of the Contract-School Model in Norway. I: Asian-European Encounters on 21st-century Competence-based Curriculum Reforms. Cultural Views on Globalization and Localization. Springer 2021 ISBN 9789811630088. s. 57-84
UiO Untitled
 
7 Sivesind, Kirsten; Hovdhaugen, Elisabeth.
Oppgaver som medierende betingelser for læring og danning – erfaringer fra et bachelorstudium i pedagogikk. UNIPED 2021 ;Volum 44.(1) s. 43-59
NIFU UiO Untitled
 
2020
8 Hansen, Petteri; Sivesind, Kirsten; Thostrup, Rune.
Managing Expectations by Projecting the Future School:Observing the Nordic Future School Reports via Temporal Topologies. The Annual Meeting for the Nordic Educational Research Association; 2020-03-04 - 2020-03-06
UiO Untitled
 
9 Sivesind, Kirsten.
Hvordan skape god utdanning i en globalisert tidsalder? Historisk sammenliknende læreplanstudier gir flere svar. Agder Vitenskapsakademis møteserie: Forskerperspektiver på bærekraftsmålene 2020; 2020-02-27
UiO Untitled
 
10 Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth.
Læreplaner: fra dokumenter til dokumentasjon. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.). Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717. s. 321-345
HIM UiO Untitled
 
11 Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri.
Educational Governance, Gap-Management Strategies, and Reorganizational Processes of the State Authorities in Norway. I: Educational Authorities and the Schools. Springer 2020 ISBN 9783030387587. s. 75-92
UiO Untitled
 
12 Volmari, Saija; Sivesind, Kirsten; Jónasson, Jón Torfi.
Regional Knowledge Transfer in School Reform Policy and the Nordic Other. The Annual Meeting for the Nordic Educational Research Association; 2020-03-04 - 2020-03-06
UiO Untitled
 
2019
13 Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten; Tiplic, Dijana.
Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway. NERA 2019; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiO Untitled
 
14 Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten.
Recent reform trajectories in Nordic school reform - towards stronger international convergence?. Research Seminar; 2019-05-14
UiO Untitled
 
15 Sivesind, Kirsten.
En podcast om gamle og nye læreplaner. Universitetet i Oslo [Internett] 2019-06-12
UiO Untitled
 
16 Sivesind, Kirsten.
Fagfornyelsen. NRK P2 [Radio] 2019-06-02
UiO Untitled
 
17 Sivesind, Kirsten.
Kunnskap, kyndighet og kjærlighet - den læreplanhistoriske arven." En kommentar Gudmund Hernes. Idemyldringsmøte: Finnes det en nordisk utdanningsmodell?; 2019-03-21
UiO Untitled
 
18 Sivesind, Kirsten.
Kunnskapsløft eller kunnskapsbløff? Innlegg og deltakelse paneldebatt om fagfornyelsen i regi av Klassekampen. Kulturhuset i Oslo [Avis] 2019-03-27
UiO Untitled
 
19 Sivesind, Kirsten.
Læreplan, ledelse og styring av utdanning. Jubileumskonferanse, Institutt for pedagogikk, 80 år; 2019-10-30
UiO Untitled
 
20 Sivesind, Kirsten.
Læreplanen og det brede samfunnsmandatet. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. s. 91-110
UiO Untitled
 
21 Sivesind, Kirsten.
Læreplanen som kontrakt. Et foredrag for 300 skoleledere i regi av Faggruppen for Utdanningsledelse, ILS.. Skolelederdagen 2018; 2019-09-17
UiO Untitled
 
22 Sivesind, Kirsten.
Nordic Reference Societies in School Reforms in Norway: An Examination of Finland and the Use of International Large-Scale Assessments. I: Understanding PISA’s Attractiveness. Critical Analyses in Comparative Policy Studies. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781350057302.
UiO Untitled
 
23 Sivesind, Kirsten.
Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison: A Double Symposium. NERA Congress; 2019-03-06
UiO Untitled
 
24 Sivesind, Kirsten.
Policy transfer, regional workshop: Summing up – future steps. POLTRANS regional workshop and meeting; 2019-09-03 - 2019-09-03
UiO Untitled
 
25 Sivesind, Kirsten.
Å muliggjøre danning gjennom måter å forske på: om betydningen av bilder, scenarier og historiske linjer. Den åttende nordiske läroplanteoretiske konferensen i Vasa; 2019-11-07 - 2019-11-08
UiO Untitled
 
26 Sivesind, Kirsten; Karseth, Berit.
An officially endorsed national curriculum: institutional boundaries and ideational concerns. Curriculum Perspectives 2019 ;Volum 39.(2) s. 193-197
UiO Untitled
 
27 Sivesind, Kirsten; Karseth, Berit.
Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway. CIES; 2019-04-18
UiO Untitled
 
28 Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri.
Styring, gap-analyser og reorganisering av den statlige utdanningsadministrasjonen i Norge. Forskningsseminar; 2019-11-29 - 2019-11-29
UiO Untitled
 
29 Skedsmo, Guri; Sivesind, Kirsten.
Educational governance, gap-management strategies, and reorganizational processes of the state authorities in Norway. World Education Leadership Synposium; 2019-09-24 - 2019-09-28
UiO Untitled
 
2018
30 Sivesind, Kirsten.
Fagfornyelsen: muligheter og utfordringer. Innlegg og paneldebatt i regi av Utdanningsforbundet. Lærernes hus [Internett] 2018-10-30
UiO Untitled
 
31 Sivesind, Kirsten.
Læreplanen i et samfunnsperspektiv. Skoleledersamling; 2018-11-07
UiO Untitled
 
32 Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten.
Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison. Research seminar; 2018-03-12 - 2018-03-12
UiO Untitled
 
2017
33 Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Pizmony-Levy, Oren; Sivesind, Kirsten; Steiner-Khamsi, Gita.
Policy learning in Norwegian school reform: a social network analysis of the 2020 incremental reform. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017 ;Volum 4.(1) s. 1-14
UiO Untitled
 
34 Baek, Chanwoong; Sivesind, Kirsten.
The Use of International and National "Evidence" in White and Green Papers from Norway: A detailed SNA of references. European Conference on Educational Research (ECER); 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
35 Hall, Jeffrey Brooks; Sivesind, Kirsten.
State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): A reconfiguration of governing modes?. I: Governing by numbers: Education, governance, and the tyranny of numbers. Routledge 2017 ISBN 9781138701151. s. 131-160
UiO Untitled
 
36 Lie, Elin Rødahl; Sivesind, Kirsten; Landfald, Ørjan Flygt.
Medierende betingelser for læring og danning: et pedagogisk forsknings- og utviklingsprosjekt. Akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning; 2017-11-01 - 2017-11-02
UiO Untitled
 
37 Sivesind, Kirsten; Hörmann, Bernadette.
Bildung – Alive and allowed? Curriculum practices, European didactics and the governing role of new assessment pedagogies in schools. NERA; 2017-03-23 - 2017-03-25
NTNU UiO Untitled
 
38 Sivesind, Kirsten; Karseth, Berit.
Externalization in Norwegian School Reform: A Social Network Analysis of International and Regional References. Summary of the Norwegian Project. POLTRANS: International Research Meeting; 2017-05-11 - 2017-05-12
UiO Untitled
 
39 Sivesind, Kirsten; Luimes, Maike.
Didaktik and curriculum studies: a European perspective. I: Theorizing Teaching and Learning in Asia and Europe. A Conversation between Chinese Curriculum and European Didactics. Routledge 2017 ISBN 9781138805996. s. 217-231
UiO Untitled
 
40 Sivesind, Kirsten; Wahlström, Ninni.
Curriculum and Leadership in Transnational Reform Policy: A Discursive-Institutionalist Approach. I: Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik. Non-affirmative Theory of Education. Springer 2017 ISBN 978-3-319-58650-2. s. 439-462
UiO Untitled
 
2016
41 Afsar, Azita; Sivesind, Kirsten.
Undervisning. I: Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202494667. s. 137-154
UiO Untitled
 
42 Møller, Jorunn; Sivesind, Kirsten.
Rektorers blikk på opplæringslovens rettslige regulering. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. s. 161-181
UiO Untitled
 
43 Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth.
Transnational policy transfer over three curriculum reforms in Finland : The constructions of conditional and purposive programs (1994–2016). European Educational Research Journal 2016 ;Volum 15.(3) s. 345-365
MF UiO Untitled
 
44 Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri; Hall, Jeffrey Brooks.
Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. s. 99-119
UiO Untitled
 
45 Sivesind, Kirsten; Wahlström, Ninni.
Curriculum on the European policy agenda: Global transitions and learning outcomes from transnational and national points of view. European Educational Research Journal 2016 ;Volum 15.(3) s. 271-278
UiO Untitled
 
46 Sivesind, Kirsten; Westbury, Ian.
State-based curriculum work and curriculum-making: Norway’s Læreplanverket 1997. Journal of Curriculum Studies 2016 ;Volum 48.(6) s. 766-782
UiO Untitled
 
47 Sivesind, Kirsten; Westbury, Ian.
State-based curriculum-making, Part I. Journal of Curriculum Studies 2016 ;Volum 48.(6) s. 744-756
UiO Untitled
 
48 Tønnesson, Johan; Sivesind, Kirsten.
The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. Scandinavian Journal of Educational Research 2016 ;Volum 60.(2) s. 201-218
UiO Untitled
 
49 Westbury, Ian; Aspfors, Jessica; Fries, Anna-Verena; Hansen, Sven-Erik; Ohlhaver, Frank; Rosenmund, Moritz; Sivesind, Kirsten.
Organizing curriculum change: an introduction. Journal of Curriculum Studies 2016 ;Volum 48.(6) s. 729-743
NORD UiO Untitled
 
50 Westbury, Ian; Sivesind, Kirsten.
State-based curriculum-making, Part 2, the tool-kit for the state’s curriculum-making. Journal of Curriculum Studies 2016 ;Volum 48.(6) s. 757-765
UiO Untitled
 
    Vis neste liste