Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Canrinus, Esther Tamara; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore; Ballester Pedroso, S.; Gonzalez Dosil, C..
Opportunities to enact practice: Taking a student perspective.. Annual meeting of the American Educational Research Association; 2017-04-27 - 2017-05-01
UiO Untitled
 
2 Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian; Hammerness, Karen Moore.
A student perspective: Opportunities to enact practice in campus courses.. Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction; 2017-08-29 - 2017-09-02
UIA UiO Untitled
 
3 Jenset, Inga Staal; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen; Bergem, Ole Kristian; Dossil, Cristina González; Pedroso, Sergio Ballester.
Panel: Coherencia entre la teoría y la práctica en la formación de profesores. Congreso Pedagogía 2017; 2017-01-30 - 2017-02-03
UiO Untitled
 
2016
4 Bergem, Ole Kristian.
Hovedresultater i matematikk. I: Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02798-2. s. 22-43
UiO Untitled
 
5 Bergem, Ole Kristian.
Hovedresultater i naturfag. I: Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02798-2. s. 44-62
UiO Untitled
 
6 Bergem, Ole Kristian.
Vi kan lykkes i realfag - viktige funn fra TIMSS 2015. I: Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02798-2. s. 173-177
UiO Untitled
 
7 Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege; Nilsen, Trude.
TIMSS 2015. I: Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02798-2. s. 11-21
UiO Untitled
 
8 Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege; Nilsen, Trude.
Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02798-2) 206 s.
UiO Untitled
 
9 Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude; Scherer, Ronny.
Undervisningskvalitet i Matematikk. I: Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02798-2. s. 120-136
UiO Untitled
 
10 Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore; Bergem, Ole Kristian.
Diversity in coherence: A comparison of coherence across three teacher education programs. Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA); 2016-04-08 - 2016-04-12
UiO Untitled
 
11 Nilsen, Trude; Bergem, Ole Kristian.
Hjemmebakgrunn. I: Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02798-2. s. 158-172
UiO Untitled
 
2015
12 Bergem, Ole Kristian.
"I Prefer to Take One Subject a Day". I: Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 ISBN 978-3-319-17301-6. s. 149-164
UiO Untitled
 
13 Bergem, Ole Kristian.
"Mathematics Is My Favorite Subject!". I: Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 ISBN 978-3-319-17301-6. s. 165-180
UiO Untitled
 
14 Bergem, Ole Kristian.
"Usually We Are Not Where the Teacher is". I: Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 ISBN 978-3-319-17301-6. s. 47-62
UiO Untitled
 
15 Bergem, Ole Kristian; Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore.
Opportunities to enact practice, taking a student perspective. European Conference on Educational Research (ECER); 2015-09-08 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
16 Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A.; Reikerås, Elin Kristi Lie.
REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2015 102 s.
UIA UiB UiO UIS Untitled
 
17 Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti.
Conversations as Learning Tools in Mathematics: What Do Pupils Actually Learn?. I: Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 ISBN 978-3-319-17301-6. s. 129-148
UiO Untitled
 
18 Canrinus, Esther Tamara; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore.
Coherent teacher education programmes: taking a student perspective. Journal of Curriculum Studies 2015 ;Volum 49.(3) s. 313-33
UiO Untitled
 
19 Canrinus, Esther Tamara; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore.
Coherentie binnen de lerarenopleiding, de perceptie van de student. Onderwijs Research Dagen 2015; 2015-06-17 - 2015-06-19
UiO Untitled
 
20 Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian; Roe, Astrid.
Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 (ISBN 978-3-319-17301-6) 195 s.
UiO Untitled
 
2014
21 Bergem, Ole Kristian.
The Cate-study; developing a student survey to measure coherence between theory and practice in teacher education programs.. Revista Congreso Universidad 2014 ;Volum 3.(3)
UiO Untitled
 
22 Nilsen, Trude; Scherer, Ronny; Gustafsson, Jan-Eric; Bergem, Ole Kristian; Lehre, Anne- Catherine W G.
Quality of Instruction and Teacher Motivation mediating the effect of School Emphasis on Academic Success on achievement. ECER 2014; 2014-09-02
UiO Untitled
 
23 Pepin, Birgit; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti.
Rethinking Algebra Teaching in the Light of "Orchestration of Signs" - Exploring the "Equal Sign" in a Norwegian Mathematics Classroom. I: Algebra Teaching around the World. Sense Publishers 2014 ISBN 9789462097063. s. 39-57
UiO Untitled
 
2013
24 Bergem, Ole Kristian; Pepin, Birgit.
Developing mathematical proficiency and democratic agency through participation : an analysis of teacher-student dialogues in a Norwegian 9th grade classroom. I: Student voice in mathematics classrooms around the world. Sense Publishers 2013 ISBN 978-94-6209-348-5. s. 143-160
NTNU UiO Untitled
 
2012
25 Bergem, Ole Kristian.
Arbeidsplaner, lærerstøtte og elevinnsats. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9. s. 35-47
UiO Untitled
 
26 Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti.
Samtaler som læringsverktøy i matematikk: Hva lærer elevene?. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. s. 223-237
UiO Untitled
 
27 Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian.
TALIS Video Study: Report Backround Paper. Paris: OECD 2012 30 s.
UiO Untitled
 
28 Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders.
God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Etterutdanningskonferanse for matematikklærerutdannere; 2012-09-24 - 2012-09-27
HIOF NTNU UiO Untitled
 
29 Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders.
God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2012 24 s.
HIOF NTNU UiO Untitled
 
30 Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira; Settemsdal, May Renate; Sørensen, Lill; Torkildsen, Svein Hallvard; Wæge, Kjersti.
Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2012 22 s.
HIOF NTNU UiO Untitled
 
2010
31 Bergem, Ole Kristian.
Differences in Student Strategies in Work Plan Regulated Mathematics Classrooms in Norway. Learners Perspective Conference; 2010-12-06 - 2010-12-11
UiO Untitled
 
32 Bergem, Ole Kristian; Dalland, Cecilie.
Arbeidsplaner, læringsmål og vurdering. Hva gjør vi?. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01599-6) 110 s.
UiO Untitled
 
33 Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti.
Mathematical Tasks as Catalysts for Student Talk: Analysing Discourse in a Norwegian Mathematics Classroom. I: Mathematical Tasks in Classrooms Around The World. Sense Publishers 2010 ISBN 978-94-6091-148-4.
UiO Untitled
 
34 Dalland, Cecilie; Bergem, Ole Kristian.
Arbeidsplaner alle forstår. Bedre Skole 2010 (3) s. 42-45
UiO Untitled
 
2009
35 Bergem, Ole Kristian.
Arbeidsplaner. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen 2009 (4)
UiO Untitled
 
36 Bergem, Ole Kristian.
Et kritisk blikk på arbeidsplaner. Analyser fra det videobaserte klasseromsprosjektet PISA+. Utdanningskonferanse for Møre og Romsdal; 2009-05-27
UiO Untitled
 
37 Bergem, Ole Kristian.
Hva forteller studiene TIMSS og PISA+ om norsk matematikkundervisning?. Matematikk i Nord, sluttkonferanse; 2009-09-15
UiO Untitled
 
38 Bergem, Ole Kristian.
HVA SKJER I KLASSEROMMETPISA+, FORSKNINGSBASERT OPPFØLGING AV PISA. PISA 2006 Nordic Conference; 2009-08-17 - 2009-08-18
UiO Untitled
 
39 Bergem, Ole Kristian.
Hva skjer i matematikklasserommet i norsk skole?. Fagkonferanse om TIMSS og nasjonale prøver; 2009-01-08 - 2009-01-08
UiO Untitled
 
40 Bergem, Ole Kristian.
Matematikk og arbeidsplanmetodikk. Analyser fra det videobaserte klasseromsprosjektet PISA+. Nasjonal matematikkdidaktisk konferanse; 2009-09-21 - 2009-09-23
UiO Untitled
 
41 Bergem, Ole Kristian.
Student Strategies in Work Plan Regulated Classrooms. ECER; 2009-09-28 - 2009-09-30
UiO Untitled
 
42 Bergem, Ole Kristian.
TIMSS og PISA+ , Resultater, analyser og refleksjoner med hovedvekt på matematikkfaget. Seminar for styrerepresentanter og ledere ved private grunn- og videregående skoler i Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold og utlandet.; 2009-02-10 - 2009-02-11
UiO Untitled
 
43 Bergem, Ole Kristian; Grønmo, Liv Sissel.
Undervisning i matematikk. I: TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-385-1.
UiO Untitled
 
44 Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun; Grønmo, Liv Sissel.
Undervisning i naturfag. I: TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-385-1.
UiO Untitled
 
45 Grønmo, Liv Sissel; Bergem, Ole Kristian.
Et matematikkdidaktisk perspektiv på TIMSS. I: TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-385-1.
UiO Untitled
 
46 Grønmo, Liv Sissel; Bergem, Ole Kristian.
Prestasjoner i matematikk. I: TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-385-1.
UiO Untitled
 
47 Grønmo, Liv Sissel; Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun; Onstad, Torgeir.
Tegn til bedring - fortsatt store utfordringer. I: TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-385-1.
UiO Untitled
 
2008
48 Bergem, Ole Kristian.
The use of work plans in six Norwegian 9-th grade mathematics classrooms – a presentation of some problematic aspects in relation to students’ opportunities for appropriating mathematical knowledge. PME; 2008-07-17 - 2008-07-22
UiO Untitled
 
2005
49 Klette, Kirsti; Lie, Svein; Anmarkrud, Øistein; Arnesen, Nina Elisabeth; Bergem, Ole Kristian; Ødegaard, Marianne; Zachariassen, Jo-Rasmus Holt.
Categories for video analysis of classroom activites with a focus on the teacher. Universitetet i Oslo 2005 4 s.
UiO Untitled
 
50 Bergem, Ole Kristian; Grønmo, Liv Sissel; Olsen, Rolf Vegar.
PISA 2003 og TIMSS 2003: Hva forteller disse undersøkelsene om norske elevers kunnskaper og ferdigheter i matematikk?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2005 (Årg. 89, nr 1) s. 31-44
UiO Untitled
 
    Vis neste liste