Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2020
1 Garmo, Øyvind Aaberg; Bråte, Inger Lise Nerland; Buenaventura, Nina Tuscano; Bæk, Kine; Carlsson, Pernilla Marianne; Grung, Merete; Håll, Johnny Peter; Lusher, Amy.
Miljøgiftundersøkelse av fisk fra Mærradalsbekken og Hovinbekken i 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978‐82‐577‐7216‐1) 33 s. NIVA-rapport(7481)
NIVA UiO Untitled
 
2 Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise Nerland; Munno, Keenan; Hurley, Rachel; Welden, Natalie A.
Is It or Isn’t It: The Importance of Visual Classification in Microplastic Characterization.. Applied Spectroscopy 2020 s. -
NIVA Untitled
 
2019
3 Bråte, Inger Lise Nerland; Hansen, Liv-Marit; Eidsvoll, David; Almeida, Ana Catarina; Moe, Nicolay.
Maskinell rydding av plastinfiltrerte jordmasser fra Samuelskilen på Mellom-Bolæren, Færder nasjonalpark. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7179-9) 22 s. NIVA-rapport(7444)
NIVA Untitled
 
4 Bråte, Inger Lise Nerland; Hansen, Liv-Marit; Eidsvoll, David; Moe, Nicolay; Buenaventura, Nina Tuscano.
OSPAR-metodikk og plastanalyse av strandsøppel fra Nordre Langåra og Akerøya. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7175-1) 30 s. NIVA-rapport(7440)
NIVA Untitled
 
5 Li, Jiana; Lusher, Amy L; Rotchell, Jeanette M.; Deudero, Salud; Turra, Alexander; Bråte, Inger Lise N; Sun, Chengjun; Hossain, M. Shahadat; Li, Qipei; Kolandhasamy, Prabhu; Shi, Huahong.
Using mussel as a global bioindicator of coastal microplastic pollution. Environmental Pollution (1987) 2019 ;Volum 244. s. 522-533
NIVA Untitled
 
6 Lindholm, Markus; van Bavel, Bert; Bråte, Inger Lise Nerland; Eidsvoll, David; Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Olsen, Marianne.
Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7160-7) 30 s. NIVA-rapport(7425)
NIVA Untitled
 
7 Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Bråte, Inger Lise Nerland; Vogelsang, Christian.
Plast i landbruket: kilder, massebalanse og spredning til lokale vannforekomster (Plastland). Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7153-9) 45 s. NIVA-rapport(7418)
NIVA Untitled
 
2018
8 Bråte, Inger Lise N; Blázquez, Mercedes; Brooks, Steven J; Thomas, Kevin V.
Weathering impacts the uptake of polyethylene microparticles from toothpaste in Mediterranean mussels (M. galloprovincialis). Science of the Total Environment 2018 ;Volum 626. s. 1310-1318
NIVA Untitled
 
9 Bråte, Inger Lise N; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Beyer, Jonny; Thomas, Kevin V; Steindal, Calin C; Green, Norman W; Olsen, Marianne; Lusher, Amy.
Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study. Environmental Pollution (1987) 2018 ;Volum 243.(A) s. 383-393
NIVA UiO NMBU Untitled
 
10 Bråte, Inger Lise Nerland; Buenaventura, Nina Tuscano; Lusher, Amy.
Occurrence of pearls in mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7043-3) 23 s. NIVA-rapport(7308)
NIVA Untitled
 
11 Garmo, Øyvind Aaberg; Bråte, Inger Lise Nerland; Bæk, Kine; Carlsson, Pernilla Marianne; Grung, Merete; Lusher, Amy.
Miljøgiftundersøkelser av ørret fra Akerselva og Lysakerelva i 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978‐82‐577‐7050‐1) 44 s. NIVA-rapport(7315)
NIVA Untitled
 
12 Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise Nerland.
Økotoksikologiske effekter av mikroplast. Toksikologen 2018 ;Volum 4. s. 11-16
NIVA Untitled
 
2017
13 Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete.
Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review. Marine Environmental Research 2017 ;Volum 130. s. 338-365
NIVA UiO Untitled
 
14 Beyer, Jonny; Schøyen, Merete; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Green, Norman Whitaker.
Blue mussel (Mytilus edulis spp.) as environmental indicator. ICCE (International Conference on Chemistry and the Environment); 2017-06-18 - 2017-06-22
NIVA UiO Untitled
 
15 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Bråte, Inger Lise Nerland.
Fant mikroplast i Oslos elver. forskning.no [Internett] 2017-03-30
NIVA Untitled
 
16 Lusher, Amy Lorraine; Bråte, Inger Lise Nerland; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Olsen, Marianne.
Testing of methodology for measuring microplastics in blue mussels (Mytilus spp) and sediments, and recommendations for future monitoring of microplastics (R & D-project). Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6944-4) 87 s. NIVA-rapport(7209)
NIVA Untitled
 
2016
17 Bråte, Inger Lise N.; Eidsvoll, David P.; Steindal, Calin Constantin; Thomas, Kevin V.
Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast. Marine Pollution Bulletin 2016 ;Volum 112.(1-2) s. 105-110
NIVA UiO Untitled
 
18 Froment, Jean; Langford, Katherine; Tollefsen, Knut Erik; Bråte, Inger Lise N.; Brooks, Steven J.; Thomas, Kevin V.
Identification of petrogenic produced water components as acetylcholine esterase inhibitors. Environmental Pollution (1987) 2016 ;Volum 215. s. 18-26
NIVA UiO Untitled
 
2015
19 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Nerland, Inger Lise.
Nine of ten fulmars have plastic in their stomachs. ScienceNordic.com [Internett] 2015-04-09
NIVA UiO Untitled
 
20 Nerland, Inger Lise; Borchgrevink, Harald Bonaventura.
9 av 10 havhester har plast i magen. forskning.no [Internett] 2015-03-05
NIVA UiO Untitled
 
2014
21 Nerland, Inger Lise; Halsband, Claudia; Allan, Ian; Thomas, Kevin V.
Microplastics in marine environments: Occurrence, distribution and effects. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6489-0) 71 s. NIVA-rapport(6754)
NIVA UiO Untitled
 
22 Rodriguez-Sanchez, Neus; Cronin, Marc Timothy David; Madden, Judith Clare; N. Bråte, Inger Lise; Hogfeldt, M.; Hultman, Maria Thérése; Segner, Helmut; Tollefsen, Knut Erik.
Evaluation of non-animal methods as alternatives to in vivo fish bioaccumulation studies. Europe 24th SETAC annual meeting; 2014-05-11 - 2014-05-15
NIVA UiO NMBU Untitled
 
2012
23 Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Imrik, Camilla; Nerland, Inger Lise; Bergland, Kristoffer G.; Fredriksen, Lene; Green, Norman Whitaker; Grung, Merete.
Temporal change in contaminant-related effects in a Norwegian fjord. Comparative Biochemistry and Physiology A 2012 ;Volum 163.(1) s. S52-S52
NIVA UiO Untitled
 
2011
24 Berge, John A; Amundsen, Rita; Bjerkeng, Birger; Borgersen, Gunhild; Bjerknes, Erik; Gitmark, Janne K.; Gjøsæter, Jakob; Grung, Merete; Gundersen, Hege; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Knutsen, Halvor; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben Moland; Paulsen, Øystein; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai; Walday, Mats.
Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010. Oslo: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 2011 (ISBN 978-82-577-5916-2) 137 s. NIVA-rapport(6181)
HAVFORSK NIVA UIA UiO Untitled
 
25 Hylland, Ketil; Skei, Bjørn Borge; Nerland, Inger Lise; Leinaas, Hans Petter; Brunborg, Gunnar.
Using comet with blood cells from terrestrial and aquatic organisms. EcoGenoTox meeting; 2011-04-28 - 2011-04-28
FHI UiO Untitled
 
2010
26 Nerland, Inger Lise; Holth, Tor Fredrik; Grung, Merete; Hylland, Ketil.
Effekter av miljøgifter på torsk (Gadus morhua) i indre Oslofjord. NSFT Vintermøte; 2010-01-28 - 2010-01-31
UiO Untitled
 
2009
27 Holth, Tor Fredrik; Beylich, Bjørnar; Imrik, Camilla; Nerland, Inger Lise; Rønning, Ingeborg; Hylland, Ketil.
Tidsutvikling av miljøgifteffekter i torsk fra indre Oslofjord. Årlig møte; 2009-11-04 - 2009-11-06
UiO Untitled