Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03187-3) 500 s.
FHI UiO Untitled
 
2 Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga.
Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først?. Rett24.no 2020
FHI UiO Untitled
 
3 Lindholm, Jesper; Sandberg, Kirsten.
Legal Protection of Refugee and Migrant Children. I: Children’s rights. The Convention on the Rights of the Child in Danish Law. DJØF Forlag 2020 ISBN 978-87-574-4488-9. s. 177-214
UiO Untitled
 
2019
4 Sandberg, Kirsten.
Akuttplasseringer i lys av FNs barnekonvensjon. Fylkesnemndenes barnevernkonferanse; 2019-11-14 - 2019-11-15
UiO Untitled
 
5 Sandberg, Kirsten.
Alternative care and children's rights. I: International Human Rights of Children. Springer Nature 2019 ISBN 978-981-10-4183-9. s. 187-213
UiO Untitled
 
6 Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonen 30 år – hva har vi fått til og hva er utfordringene?. Årsmøte; 2019-03-07 - 2019-03-07
UiO Untitled
 
7 Sandberg, Kirsten.
Barnets beste i barnehage og skole. Barnehagejuss for barnehagemyndigheten; 2019-05-28 - 2019-05-28
UiO Untitled
 
8 Sandberg, Kirsten.
Barns rett til omsorg i fosterhjem og institusjon: FNs barnekonvensjon art. 20 m.fl.. Lucy Smiths barnerettighetsdag 2019; 2019-11-27 - 2019-11-27
UiO Untitled
 
9 Sandberg, Kirsten.
Barns rett til å bli hørt i barnehage og skole. Barnehagejuss for barnehagemyndigheten; 2019-05-28 - 2019-05-28
UiO Untitled
 
10 Sandberg, Kirsten.
Barns rettigheter – fra «stykkevis og delt» til fundamentet for skolens virksomhet. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. s. 129-144
UiO Untitled
 
11 Sandberg, Kirsten.
Best Interests of the Child in the Norwegian Constitution. I: Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill Nijhoff 2019 ISBN 978-90-04-38281-7. s. 133-158
UiO Untitled
 
12 Sandberg, Kirsten.
Children’s constitutional rights in Norway. Constitutional children’s rights and the role of courts as a tool for domestication of the UN Convention on the Rights of the Child after 30 years; 2019-12-04 - 2019-12-04
UiO Untitled
 
13 Sandberg, Kirsten.
Internasjonalt blikk på norsk barnevern. Barnevernkonferansen i Geiranger 2019; 2019-09-25 - 2019-09-26
UiO Untitled
 
14 Sandberg, Kirsten.
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), svangerskap og kvinners og barns rettigheter. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. 397-410
UiO Untitled
 
15 Sandberg, Kirsten.
Medvirkning og samhandling: Barnets rett og institusjonenes plikt. Institusjonskonferansen 2019; 2019-10-10 - 2019-10-10
UiO Untitled
 
16 Sandberg, Kirsten.
The right of grandchildren and grandparents to family life under the European Convention on Human Rights (ECHR). FamLapp conference 1-2 November; 2019-11-01 - 2019-11-02
UiO Untitled
 
17 Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten.
Barns deltakelse. Boklansering Child rights in Norway: An implementation paradox?; 2019-03-20 - 2019-03-20
NKVTS UiO Untitled
 
18 Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten.
Children's participation in Family Law proceedings. I: Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031422. s. 300-331
NKVTS UiO Untitled
 
19 Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten; Adolfsson, caroline; Fridriksdottir, Hrefna; Leviner, Pernilla; Hartoft, Hanne.
Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden. Barn 2019 ;Volum 37.(3-4) s. 15-39
OSLOMET UiO Untitled
 
2018
20 Hellum, Anne; Sandberg, Kirsten.
Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn. Apollon [Fagblad] 2018-12-18
UiO Untitled
 
21 Sandberg, Kirsten.
A child rights approach to child protection. NBK 2018, Nordic Congress on Child Welfare; 2018-09-05 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
22 Sandberg, Kirsten.
Children's Rights to Protection Under the CRC. I: Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-94799-0. s. 15-37
UiO Untitled
 
23 Sandberg, Kirsten.
Emergency placements in child protection in Norway. Nordisk nettverk av barnerettsforskere, seminar; 2018-11-28 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
24 Sandberg, Kirsten.
Incorporation of the CRC into domestic law: Views of the UN Committee and experiences from Norway. Rights of the Child UK, annual conference; 2018-12-12 - 2018-12-12
UiO Untitled
 
25 Sandberg, Kirsten.
Internasjonalt blikk på norsk barnevern. Fylkesnemndenes 25-årsmarkering; 2018-09-11 - 2018-09-12
UiO Untitled
 
26 Sandberg, Kirsten.
Intersex children and the UN Convention on the Rights of the Child. I: The Legal Status of Intersex Persons. Intersentia 2018 ISBN 978-1-78068-475-8. s. 515-535
UiO Untitled
 
27 Sandberg, Kirsten.
Prinsippet om barnets beste i forhold til nasjonal spesiallovgivning. Barnkonventionens dag, Helsingfors 19.11.2018; 2018-11-19 - 2018-11-19
UiO Untitled
 
28 Sandberg, Kirsten.
The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child – Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity. National Meeting - “To Know, To Protect: Promoting the Rights of LGBTI Children and Youth”; 2018-12-06 - 2018-12-06
UiO Untitled
 
29 Sandberg, Kirsten.
The role of the United Nations Committee on the Rights of the Child in eliminating corporal punishment in the home. I: Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond. Brill|Nijhoff 2018 ISBN 978-90-04-35594-1. s. 39-56
UiO Untitled
 
30 Sandberg, Kirsten.
Ulogisk fra EMD?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(4/2018) s. 265-268
UiO Untitled
 
2017
31 Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten; Hellum, Anne.
– Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. Forskning.no [Internett] 2017-03-09
UiO Untitled
 
32 Sandberg, Kirsten.
Et barnekonvensjonsblikk på katolske presters seksuelle misbruk av barn. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. s. 385-399
UiO Untitled
 
33 Sandberg, Kirsten.
The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child. I: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 ISBN 978-1138698505. s. 61-76
UiO Untitled
 
2016
34 Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga.
Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215025186) 464 s.
BJORKNES UiO Untitled
 
35 Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonen – barnets rett til medvirkning og vurdering av barnets beste knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning. Regelverkssamling for PPT i Oslo og Akershus; 2016-10-11
UiO Untitled
 
36 Sandberg, Kirsten.
Barnets beste i skolen. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. s. 40-53
UiO Untitled
 
37 Sandberg, Kirsten.
Barnets beste som rettighet. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8.
UiO Untitled
 
38 Sandberg, Kirsten.
Barnevernets ansvar for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven i institusjon under annen lov. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 399-419
UiO Untitled
 
2015
39 Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonen 25 år - status og fremtid. I: De Castbergske barnelover 1915-2015. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48637-2. s. 140-176
UiO Untitled
 
40 Sandberg, Kirsten.
The convention on the rights of the child and the vulnerability of children. Nordic Journal of International Law 2015 ;Volum 84.(2) s. 221-247
UiO Untitled
 
41 Sandberg, Kirsten.
The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child. Nordic Journal of Human Rights 2015 ;Volum 33.(4) s. 337-352
UiO Untitled
 
2014
42 Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonens vern mot sammensatt diskriminering. I: Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 9788205459281. s. 69-89
UiO Untitled
 
43 Sandberg, Kirsten.
The role of national courts in promoting children's rights: The case of Norway. The International Journal of Children's Rights 2014 ;Volum 22.(1) s. 1-20
UiO Untitled
 
2013
44 Sandberg, Kirsten.
Om barns egen rolle i overvåkingen av FNs barnekonvensjon. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 493-501
UiO Untitled
 
2012
45 Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215018584) 449 s.
UiO Untitled
 
46 Sandberg, Kirsten.
Asylsøkende barns rettigheter. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018584. s. 282-309
UiO Untitled
 
47 Sandberg, Kirsten.
Barns rett til å bli hørt. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018584. s. 90-118
UiO Untitled
 
48 Sandberg, Kirsten.
Barns rettigheter i Grunnloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012 (1) s. 1-5
UiO Untitled
 
49 Sandberg, Kirsten.
Rettsforholdet mellom barn og foreldre i utdanningssammenheng - hvem har rett til informasjon, og hvem bestemmer hva. I: Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202358822. s. 539-557
UiO Untitled
 
50 Sandberg, Kirsten.
Rt. 2011 s. 1439 – foreldreansvar etter dødsfall og det biologiske prinsipp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012
UiO Untitled
 
    Vis neste liste