Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 104 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Sandberg, Kirsten.
Alternative care and children's rights. I: International Human Rights of Children. Springer Nature 2019 ISBN 978-981-10-4183-9. s. 187-213
UiO Untitled
 
2 Sandberg, Kirsten.
The role of the United Nations Committee on the Rights of the Child in eliminating corporal punishment in the home. I: Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond. Brill Nijhoff 2019 ISBN 978-90-04-35594-1. s. 39-56
UiO Untitled
 
3 Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten.
Barns deltakelse. Boklansering Child rights in Norway: An implementation paradox?; 2019-03-20 - 2019-03-20
NKVTS UiO Untitled
 
4 Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten.
Children's participation in Family Law proceedings. I: Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031422. s. 300-331
NKVTS UiO Untitled
 
2018
5 Hellum, Anne; Sandberg, Kirsten.
Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn. Apollon [Fagblad] 2018-12-18
UiO Untitled
 
6 Sandberg, Kirsten.
A child rights approach to child protection. NBK 2018, Nordic Congress on Child Welfare; 2018-09-05 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
7 Sandberg, Kirsten.
Children's Rights to Protection Under the CRC. I: Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-94799-0. s. 15-37
UiO Untitled
 
8 Sandberg, Kirsten.
Emergency placements in child protection in Norway. Nordisk nettverk av barnerettsforskere, seminar; 2018-11-28 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
9 Sandberg, Kirsten.
Incorporation of the CRC into domestic law: Views of the UN Committee and experiences from Norway. Rights of the Child UK, annual conference; 2018-12-12 - 2018-12-12
UiO Untitled
 
10 Sandberg, Kirsten.
Internasjonalt blikk på norsk barnevern. Fylkesnemndenes 25-årsmarkering; 2018-09-11 - 2018-09-12
UiO Untitled
 
11 Sandberg, Kirsten.
Intersex children and the UN Convention on the Rights of the Child. I: The Legal Status of Intersex Persons. Intersentia 2018 ISBN 978-1-78068-475-8. s. 515-535
UiO Untitled
 
12 Sandberg, Kirsten.
Prinsippet om barnets beste i forhold til nasjonal spesiallovgivning. Barnkonventionens dag, Helsingfors 19.11.2018; 2018-11-19 - 2018-11-19
UiO Untitled
 
13 Sandberg, Kirsten.
The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child – Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity. National Meeting - “To Know, To Protect: Promoting the Rights of LGBTI Children and Youth”; 2018-12-06 - 2018-12-06
UiO Untitled
 
14 Sandberg, Kirsten.
Ulogisk fra EMD?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(4/2018) s. 265-268
UiO Untitled
 
2017
15 Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten; Hellum, Anne.
– Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. Forskning.no [Internett] 2017-03-09
UiO Untitled
 
16 Sandberg, Kirsten.
Et barnekonvensjonsblikk på katolske presters seksuelle misbruk av barn. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. s. 385-399
UiO Untitled
 
17 Sandberg, Kirsten.
The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child. I: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 ISBN 978-1138698505. s. 61-76
UiO Untitled
 
2016
18 Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga.
Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215025186) 464 s.
BJORKNES UiO Untitled
 
19 Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonen – barnets rett til medvirkning og vurdering av barnets beste knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning. Regelverkssamling for PPT i Oslo og Akershus; 2016-10-11
UiO Untitled
 
20 Sandberg, Kirsten.
Barnets beste i skolen. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. s. 40-53
UiO Untitled
 
21 Sandberg, Kirsten.
Barnets beste som rettighet. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8.
UiO Untitled
 
22 Sandberg, Kirsten.
Barnevernets ansvar for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven i institusjon under annen lov. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 399-419
UiO Untitled
 
2015
23 Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonen 25 år - status og fremtid. I: De Castbergske barnelover 1915-2015. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48637-2. s. 140-176
UiO Untitled
 
24 Sandberg, Kirsten.
The convention on the rights of the child and the vulnerability of children. Nordic Journal of International Law 2015 ;Volum 84.(2) s. 221-247
UiO Untitled
 
25 Sandberg, Kirsten.
The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child. Nordic Journal of Human Rights 2015 ;Volum 33.(4) s. 337-352
UiO Untitled
 
2014
26 Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonens vern mot sammensatt diskriminering. I: Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 9788205459281. s. 69-89
UiO Untitled
 
27 Sandberg, Kirsten.
The role of national courts in promoting children's rights: The case of Norway. The International Journal of Children's Rights 2014 ;Volum 22.(1) s. 1-20
UiO Untitled
 
2013
28 Sandberg, Kirsten.
Om barns egen rolle i overvåkingen av FNs barnekonvensjon. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 493-501
UiO Untitled
 
2012
29 Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215018584) 449 s.
UiO Untitled
 
30 Sandberg, Kirsten.
Asylsøkende barns rettigheter. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018584. s. 282-309
UiO Untitled
 
31 Sandberg, Kirsten.
Barns rett til å bli hørt. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018584. s. 90-118
UiO Untitled
 
32 Sandberg, Kirsten.
Barns rettigheter i Grunnloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012 (1) s. 1-5
UiO Untitled
 
33 Sandberg, Kirsten.
Rettsforholdet mellom barn og foreldre i utdanningssammenheng - hvem har rett til informasjon, og hvem bestemmer hva. I: Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202358822. s. 539-557
UiO Untitled
 
34 Sandberg, Kirsten.
Rt. 2011 s. 1439 – foreldreansvar etter dødsfall og det biologiske prinsipp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012
UiO Untitled
 
2011
35 Sandberg, Kirsten.
Norway: The Long and Winding Road Towards Prohibiting Physical Punishment. I: Global Pathways to Abolishing Physical Punishment. Realizing Children’s Rights. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-87920-0. s. 197-209
UiO Untitled
 
2010
36 Sandberg, Kirsten.
Barns rett til medvirkning - et juridisk perspektiv. I: Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01638-2. s. 47-70
UiO Untitled
 
2009
37 Sandberg, Kirsten.
Abortion in Norway: Regulatory framework, constitutional decisions, change and conflict. Workshop on Abortion; 2009-11-05
UiO Untitled
 
38 Sandberg, Kirsten.
Asylsøkerbarns rettigheter i asylsaken og til helse, skole og omsorg. Fagseminar om asylsøkerbarns rettigheter; 2009-06-04
UiO Untitled
 
39 Sandberg, Kirsten.
Barnkonventionen - lag eller inte? Reflektioner från Norge. Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?; 2009-02-04
UiO Untitled
 
40 Sandberg, Kirsten.
Barns rettigheter og muligheter - en oversikt over juridiske og praktiske konsekvenser av barnekonvensjonen og menneskerettighetene. I: Barn. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01443-2. s. 92-111
UiO Untitled
 
41 Sandberg, Kirsten.
Barns rettsstilling i likekjønnede parforhold. I: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30235-1. s. 547-566
UiO Untitled
 
42 Sandberg, Kirsten.
Children's right to participate in health care decisions. I: Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives. Intersentia 2009 ISBN 978-90-5095-877-6. s. -
UiO Untitled
 
43 Sandberg, Kirsten.
Children’s rights in immigration cases. 11th European Conference on Traumatic Stress (ECOTS); 2009-06-17
UiO Untitled
 
44 Sandberg, Kirsten.
Felles ekteskapslov. Endringene i adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven - barnerettslige konsekvenser. Det årlige barnerettskurset; 2009-03-12
UiO Untitled
 
45 Sandberg, Kirsten.
Flyktningbarns rettigheter. Seminar for frivillige på flyktningfeltet; 2009-03-28
UiO Untitled
 
46 Sandberg, Kirsten.
Intervju: Niåring dro hjem til dommeren. www.nrk.no [Internett] 2009-06-17
UiO Untitled
 
47 Sandberg, Kirsten.
Nytt på forskningsfronten innen barneretten. Det årlige barnerettskurset; 2009-03-13
UiO Untitled
 
48 Sandberg, Kirsten.
Social rights: 1. The Social Security system 2. The Implementation of Children’s Rights in Norway. Seminar om forskningssamarbeid i rettsvitenskap Norge-Kina; 2009-05-06
UiO Untitled
 
2008
49 Sandberg, Kirsten.
- Barnevernloven og utlendingsloven. etterutdanningskurset Etnisitet og barnevern; 2008-02-05
UiO Untitled
 
50 Sandberg, Kirsten.
Barnets rett til tvangsinngrep fra barnevernet. Sivilomudsmannens menneskerettighetsseminar; 2008-11-19
UiO Untitled
 
    Vis neste liste