Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 53 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Lindholm, Markus; Håll, Johnny Peter.
Tiltaksrettet overvåking av utslipp fra Vajda-Papir Scandinavia AS til Drammenselva 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7122-5) 19 s. NIVA-rapport(7387)
NIVA Untitled
 
2 Lindholm, Markus; Kemp, Joanna Lynn; Aanes, Karl Jan; Persson, Jonas.
Bygging av ny E6 Frya-Sjoa. Bunndyrundersøkelser for å dokumentere bekkers økologiske tilstand etter Vannforskriften før og etter anleggsarbeid. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7115-7) 22 s. NIVA-rapport(7380)
NIVA Untitled
 
3 Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Mjelde, Marit; Demars, Benoît Olivier Laurent; Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens.
Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7127-0) 36 s. NIVA-rapport(7392)
NIVA Untitled
 
2018
4 Golmen, Lars Gunder; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Lindholm, Markus; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Staalstrøm, Andre.
Tilleggsvurderinger omkring planlagt økt utslipp fra Fredrikstad Seafood AS sitt landanlegg på Øra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7060-0) 45 s. NIVA-rapport(7325)
NIVA Untitled
 
5 Harby, Atle; Bakken, Tor Haakon; Dervo, Børre Kind; Gosselin, Marie-Pierre; Kile, Maia Røst; Lindholm, Markus; Sundt, Håkon; Zinke, Peggy.
Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver. Trondheim: SINTEF Energi AS 2018 (ISBN 978-82-14-06885-6) 63 s. SINTEF Rapport(2018:00482)
ENERGISINT NINA NIVA NTNU RSH Untitled
 
6 Lindholm, Markus.
Promoting Curiosity? Possibilities and Pitfalls in Science Education. Science & Education 2018 ;Volum 27.(9-10) s. 987-1002
NIVA RSH Untitled
 
7 Lindholm, Markus; Eie, Martin; Hessen, Dag Olav; Johansen, Joachim Tørum; Weiby, Kristoffer; Thaulow, Jens.
Effects of water browning on freshwater biodiversity: the case of the predatory phantom midge Chaoborus nyblaei. Hydrobiologia 2018 ;Volum 813.(1) s. 33-40
NIVA RSH UiO NMBU Untitled
 
8 Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Ranneklev, Sissel Brit.
Monitoring of chemical and ecological status in Lassedalsbekken: A seasonal assessment of possible influences from former mining activity. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6998-7) 30 s. NIVA-rapport(7263)
NIVA Untitled
 
9 Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon.
Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen. Vann 2018 ;Volum 53.(2) s. 168-179
ENERGISINT NINA NIVA NORCE NTNU Untitled
 
2017
10 Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Lindholm, Markus; Halvorsen, Godtfred A.; de Wit, Heleen.
Re-writing history: Five decades of methylmercury concentrations in aquatic zoobenthos from lakes in the Norwegian boreal Ecozone. 13th international Conference on Mercury as a Global Pollutant; 2017-07-16 - 2017-07-21
NIVA NORCE RSH Untitled
 
2016
11 Lindholm, Markus; Angles d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Hobæk, Anders.
Dancing around the pole: holarctic phylogeography of the Arctic fairy shrimp Branchinecta paludosa (Anostraca, Branchiopoda). Hydrobiologia 2016 ;Volum 772.(1) s. 189-205
NIVA RSH UiB Untitled
 
12 Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Myren, Merethe Hemb.
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6835-5) 48 s. NIVA-rapport(7100)
NIVA Untitled
 
13 Lindholm, Markus; Wolf, Raoul; Finstad, Anders; Hessen, Dag O.
Water browning mediates predatory decimation of the Arctic fairy shrimp Branchinecta paludosa. Freshwater Biology 2016 ;Volum 61.(3) s. 340-347
NIVA NTNU RSH UiO Untitled
 
14 Tønnesen, Dag Arild; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias; Berdal, Marianne; Lindholm, Markus.
Luftkvalitetsberegninger for Oslo Lufthavn. Kjeller: NILU 2016 (ISBN 978-82-425-2864-3) 82 s. NILU rapport(33/2016)
NILU NIVA Untitled
 
2015
15 Eriksen, Tor Erik; Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Solheim, Anne Lyche; Friberg, Nikolai.
Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6527-9) 68 s. NIVA-rapport(6792)
NIVA Untitled
 
16 Eriksen, Tor Erik; Thaulow, Jens; Lindholm, Markus; Berge, Dag.
Korttidseffekter på vannkjemi, bunnfauna og fisk av spylevannsutslipp fra Glitretunnelen på nærliggende resipienter. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6574-3) 38 s. NIVA-rapport(6839)
NIVA Untitled
 
17 Forsgren, Elisabet; Aarrestad, Per Arild; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Friberg, Nikolai; Jonsson, Bror; Kaste, Øyvind; Lindholm, Markus; Nilsen, Erlend Birkeland; Systad, Geir Helge; Veiberg, Vebjørn; Ødegaard, Frode.
Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2840-4) ;Volum 2015.133 s. NINA rapport(1210)
NINA NIVA Untitled
 
18 Lindholm, Markus.
DNA dispose, but subjects decide. Learning and the extended synthesis. Biosemiotics 2015 ;Volum 8.(3) s. 4431-461
NIVA RSH Untitled
 
19 Lindholm, Markus.
Tilstandsklassifisering av vannforekomster i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma 2011, 2012 og 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6549-1) 53 s. NIVA-rapport(6814)
NIVA Untitled
 
20 Lindholm, Markus; Hessen, Dag Olav; Færøvig, Per-Johan; Rognerud, Bjørg; Andersen, Tom; Stordal, Frode.
Is distribution of cold stenotherms constrained by temperature? The case of the Arctic fairy shrimp (Branchinecta paludosa O.F. Müller 1788). Journal of Thermal Biology 2015 ;Volum 53. s. 46-52
NIVA RSH UiO Untitled
 
21 Lindholm, Markus; Vogelsang, Christian; Engebretsen, Alexander Melvold; Kværnø, Sigrun; Eggestad, Hans; Selvik, John Rune.
Forurensningsregnskap for Ringerike kommune. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6608-5) 68 s. NIVA-rapport(6873)
NIBIO NIVA Untitled
 
2014
22 de Wit, Heleen; Granhus, Aksel; Lindholm, Markus; Kainz, Martin J.; Lin, Yan; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Blaszczak, Joanna.
Forest harvest effects on mercury in streams and biota in Norwegian boreal catchments. Forest Ecology and Management 2014 ;Volum 324. s. 52-63
NIBIO NIVA Untitled
 
23 Lindholm, Markus.
Morphologically Conservative but Physiologically Diverse: The Mode of Stasis in Anostraca (Crustacea: Branchiopoda). Evolutionary biology 2014 ;Volum 41.(3) s. 503-507
NIVA Untitled
 
24 Lindholm, Markus.
Tilstandsklassifisering av vannforekomster i Vannområde Øyeren 2012 - 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6499-9) 67 s. NIVA-rapport(6764)
NIVA Untitled
 
25 Lindholm, Markus; de Wit, Heleen; Eriksen, Tor Erik; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg.
The influence of littoral on mercury bioaccumulation in a humic lake. Water, Air and Soil Pollution 2014 ;Volum 225.(10)
NIVA UiO Untitled
 
2013
26 Lindholm, Markus.
Da fuglene kom til Galapagos. Naturen 2013 (4) s. 138-147
NIVA Untitled
 
27 Lindholm, Markus.
Elefantrifle og maurkverk. Prosa - tidsskrift for skribenter 2013 (4)
NIVA Untitled
 
28 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Jensen, Thomas Correll; Kile, Maia Røst; Lindholm, Markus; Skjelbred, Birger; Sloreid, Svein Erik; Walseng, Bjørn.
Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. vannforskriften. Oppdatert datagrunnlag, reviderte utvalgskriterier og prioritering av vannforekomster. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2584-7) 39 s. NINA rapport(975)
NINA NIVA UiO Untitled
 
29 Selbekk, Rune S; Lindholm, Markus.
Mineralenes egen evolusjonshistorie. Geo 2013 ;Volum 16.(6) s. 16-21
NIVA UiO Untitled
 
2012
30 de Wit, Heleen; Kainz, Martin J.; Lindholm, Markus.
Methylmercury bioaccumulation in invertebrates of boreal streams in Norway: Effects of aqueous methylmercury and diet retention. Environmental Pollution 2012 ;Volum 164. s. 235-241
NIVA Untitled
 
31 Lindholm, Markus.
Evolusjon. Spartacus 2012 (ISBN 9788243005129) 304 s.
NIVA Untitled
 
32 Lindholm, Markus.
Ålens svømmeblæremark (Anguillicola crassus). Vann 2012 ;Volum 47.(1) s. 63-67
NIVA Untitled
 
33 Lindholm, Markus; Stordal, Frode; Moe, S. Jannicke; Hessen, Dag Olav; Aass, Per.
Climate-driven range retraction of an Arctic freshwater crustacean. Freshwater Biology 2012 ;Volum 57.(12) s. 2591-2601
NIVA UiO Untitled
 
34 Selbekk, R.; Lindholm, Markus.
Evolusjon i spennet mellom geologi og biologi. Norsk Bergverksmuseum Skrift 2012 ;Volum 49. s. 65-71
NIVA Untitled
 
35 Selbekk, Rune S; Lindholm, Markus.
Evolusjonen i spennet melom geologi og biologi. Bergverksmuseets skriftserie 2012 (49) s. 65-71
NIVA UiO Untitled
 
36 Selbekk, Rune S; Lindholm, Markus.
Mineralevolusjon. Kongsberg mineralsymposium 2012; 2012-05-19
NIVA UiO Untitled
 
2011
37 Certain, Gregoire; Skarpaas, Olav; Bjerke, Jarle Werner; Framstad, Erik; Lindholm, Markus; Nilsen, Jan-Erik; Norderhaug, Ann; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; van der Meeren, Gro Ingleid; Aslaksen, Iulie; Engen, Steinar; Garnåsjordet, Per-Arild; Kvaløy, Pål; Lillegård, Magnar; Yoccoz, Nigel; Nybø, Signe.
The Nature Index: A General Framework for Synthesizing Knowledge on the State of Biodiversity. PLoS ONE 2011 ;Volum 6.(4) s. -
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA UiT Untitled
 
38 Lindholm, Markus.
Kinesisk ullhåndskrabbe (Eriocheir sinensis) – biologi og invasjonspotensial. Vann 2011 ;Volum 46.(2) s. 167-176
NIVA Untitled
 
39 Lindholm, Markus.
Sebramusling (Dreissena polymorpha) - en fremmed art med spredningspotensial. Vann 2011 ;Volum 46.(3) s. 325-335
NIVA Untitled
 
40 Lindholm, Markus.
Signalkreps (Pacifastacus leniusculus) og krepsepest (Aphanomyces astaci) - konsekvensene av en tilsiktet introduksjon. Vann 2011 (4) s. 482-488
NIVA Untitled
 
41 Lindholm, Markus.
Vandresnegl (Potamopyrgus antipodarum) – økologi, innvandringshistorie og problemkartlegging. Vann 2011 ;Volum 46.(1) s. 59-64
NIVA Untitled
 
42 Tryland, Ingun; Robertson, Lucy J; Blankenberg, Anne-Grete; Lindholm, Markus; Rohrlack, Thomas; Liltved, Helge.
Impact of rainfall on microbial contamination of surface water. International Journal of Climate Change Strategies and Management 2011 ;Volum 3.(4) s. 361-373
NIBIO NIVA NMBU Untitled
 
2010
43 Bergan, Morten Andre; Lindholm, Markus.
Rødgjellet solabbor – Lepomis gibbosus – en ny art i norske innsjøer. Vann 2010 ;Volum 45.(2) s. 305-312
NIVA Untitled
 
44 Ramberg, Lars; Lindholm, Markus; Hessen, Dag Olav; Murray-Hudson, M; Bonyongo, C; Heinl, M; Masamba, W; VanderPost, C; Wolski, P..
Aquatic ecosystem responses to fire and flood size in the Okavango Delta: observations from the seasonal floodplains. Wetlands Ecology and Management 2010 ;Volum 18.(5) s. 587-595
NIVA UiO Untitled
 
45 Schartau, Ann Kristin; Hesthagen, Trygve H.; Larsen, Bjørn Mejdell; Lindholm, Markus.
Ferskvann.. I: Naturindeks for Norge 2010.. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2010 ISBN 978-82-7072-419-2. s. 60-69
NINA NIVA Untitled
 
46 Schartau, Ann Kristin; Lindholm, Markus; Bækken, Torleif; Bongard, Terje; Johnsen, Stein Ivar; Larsen, Bjørn Mejdell; Petrin, Zlatko; Walseng, Bjørn; Hobæk, Anders.
Invertebrater.. I: Datagrunnlag for Naturindeks 2010.. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2010 ISBN 978-82-7072-436-9. s. 92-99
NINA NIVA UiB Untitled
 
47 Skarpaas, Olav; Lindholm, Markus; Norderhaug, Ann; Helle, Kristin; Økland, Tonje; Oug, Eivind.
Erfaringer og utfordringer i arbeidet med Naturindeksen.. I: Datagrunnlag for Naturindeks 2010.. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2010 ISBN 978-82-7072-436-9. s. 131-135
NIBIO NINA NIVA UIS Untitled
 
2009
48 Lindholm, Markus; Hessen, Dag Olav; Ramberg, Lars.
Diversity, dispersal and disturbance: cladoceran species composition in the Okavango Delta. African Zoology 2009 ;Volum 44.(1) s. 24-35
NIVA UiO Untitled
 
49 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Halvorsen, Gunnar; Høgaasen, Tore; Lindholm, Markus; Skjelbred, Birger; Sloreid, Svein Erik; Walseng, Bjørn.
Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften. Forslag. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-2092-7) 86 s. NINA rapport(520)
NINA NIVA Untitled
 
2007
50 Lindholm, Markus; Hessen, Dag Olav.
Competition and niche partitioning in a floodplain ecosystem: a cladoceran community squeezed between fish and invertebrate predation. African Zoology 2007 ;Volum 42. s. 158-164
UiO Untitled
 
    Vis neste liste