Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2019
1 Christensen, Tom; Klemsdal, Lars.
Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management.. I: Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-92712-1. s. 117-154
UiO Untitled
 
2018
2 Kjekshus, Lars Erik; Klemsdal, Lars.
PROS- 160: Understanding how new technologies are integrated into the work situation of professions: Exploring the situation as a mediator between processes of organizing and context. 10th International Process Symposium. About Time: Temporality and History in Organization Studies; 2018-06-20 - 2018-06-23
UiO Untitled
 
2017
3 Kjekshus, Lars Erik; Klemsdal, Lars.
Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance. 2017 EGPA annual Conference; 2017-08-30 - 2017-09-01
UiO Untitled
 
4 Klemsdal, Lars; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm.
Coping with the new work situation: Middle managers’ institutional work during public sector organizational reforms. Monday seminar, Scancor, Stanford University; 2017-01-23 - 2017-01-23
HIOA UiO Untitled
 
5 Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina; Finne, Håkon.
The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies 2017 ;Volum 7.(s2) s. 1-15
NORD OSLOMET SINTEF UiO Untitled
 
6 Klemsdal, Lars; Wenyao, Will Zhao; Stål, Herman.
Theorizing situations in processes of institutional work. 9th International Process Symposium; 2017-06-20 - 2017-06-23
UiO Untitled
 
7 Klemsdal, Lars; Wittusen, Cato.
"To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.". Lars Klemsdal, Inagural lecture; 2017-05-04 - 2017-05-04
UiO UIS Untitled
 
2016
8 Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars.
Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations. Seminar Stanford University; 2016-12-02
UIS Untitled
 
9 Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars.
Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?. 32nd EGOS Colloquium, Naples 2016: Organizing in the Shadow of Power; 2016-07-07 - 2016-07-09
UIS Untitled
 
2015
10 Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut.
Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform. European Group for Organizational Studies (EGOS) annual conference; 2015-07-02 - 2015-07-04
HIOA UIS Untitled
 
11 Buch, Anders; Andersen, Vibeke; Klemsdal, Lars.
Turn to Practice Within Working Life Studies. Nordic Journal of Working Life Studies 2015 ;Volum 5.(3a) s. -
UIS Untitled
 
12 Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars.
Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration 2015 ;Volum 93.(2) s. 290-306
OSLOMET UIS Untitled
 
2014
13 Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars.
Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response. NEON-konferansen; 2014-11-26 - 2014-11-27
HIOA Untitled
 
14 Klemsdal, Lars.
Taylorism. I: The SAGE Encyclopedia of Action Research. Sage Publications 2014 ISBN 978-1-8492-0027-1. s. 762-763
UIS Untitled
 
15 Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Fossestøl, Knut.
Organizational reforms as designed space for participation in local development processes. NEON konferansen; 2014-11-26 - 2014-11-27
HIOA UIS Untitled
 
2013
16 Klemsdal, Lars.
From Bureaucracy to Learning Organization: Critical Minimum Specification Design as Space for Sensemaking. Systemic Practice and Action Research 2013 ;Volum 26.(1) s. 39-52
UIS Untitled
 
17 Klemsdal, Lars.
Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44739-4) 220 s.
HIOA UIS Untitled
 
2012
18 Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars.
Revisiting the organizational implications of public sector reform. EGOS-konferanse; 2012-07-05 - 2012-07-07
HIOA UIS Untitled
 
19 Klemsdal, Lars; Sendstad, Lena.
Veiledning som ledelsesprinsipp i innovasjons- og endringsutsatte virksomheter. I: Flerstemt veiledning. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-0542389-3. s. 319-334
UIS Untitled
 
2011
20 Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars.
Gjør organisering en forskjell i praksis? - Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volum 13.(3) s. 9-33
OSLOMET Untitled
 
21 Hvid, Helge; Bergholm, Tapio; Gonäs, Lena; Juul, Ida; Kamp, Annette; Karlsson, Jan; Kasvio, Antti; Salomon, Robert; Klemsdal, Lars; Skorstad, Egil Jostein.
Nordic working life research - continuity and renewal. Nordic Journal of Working Life Studies 2011 ;Volum 1.(1) s. 3-21
OSLOMET HIOF UIS Untitled
 
22 Klemsdal, Lars.
Navet i reformprosessen: Den lokale NAV-lederen som utviklingsleder. I: NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39880-1. s. 190-207
HIOA Untitled
 
23 Svare, Helge; Klemsdal, Lars.
Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2011 (ISBN 9788276092851) 80 s. AFI rapport(1)
HIOA Untitled
 
24 Svare, Helge; Klemsdal, Lars.
Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
HIOA Untitled
 
2010
25 Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Orupabo, Julia; Skilbrei, May-Len; Solbrække, Kari N.; Stefansen, Kari.
Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag 2010 ;Volum 40. s. 7-17
OSLOMET UiO Untitled
 
2009
26 Brethvad, Toril; Klemsdal, Lars.
Læringssamtalen fra ord til handling. Om utvikling av læringssamtalen som pedagogisk grep i oppvekstenhetene i Arendal: Utviklingsprosess og -produkt. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2009 (ISBN 978-82-7609-258-5) 25 s. AFI-notat(10)
HIOA Untitled
 
27 Klemsdal, Lars.
Arbeidsfellesskap. I: Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-38481-1. s. -
HIOA Untitled
 
28 Klemsdal, Lars.
Den nordiske modellen i tre deler. Sosiologi i dag 2009 ;Volum 39.(1) s. 3-10
OSLOMET Untitled
 
29 Klemsdal, Lars.
Making sense of managerial reforms through action research. I: Turning to Practice with Action Research. Peter Lang Publishing Group 2009 ISBN 978-3-631-59446-9. s. 67-93
HIOA Untitled
 
30 Klemsdal, Lars.
Seiling: Kampen med elementene, mot konkurrentene. I: Meningen med idretten. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-448-3. s. 179-201
HIOA Untitled
 
31 Klemsdal, Lars.
Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene veien fra reform til ny praksis. Tidsskrift for velferdsforskning 2009 ;Volum 12.(3) s. 180-191
OSLOMET Untitled
 
2008
32 Klemsdal, Lars.
Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen. : Arbeidsforskningsinstituttet 2008 (ISBN 978-82-7609-239-4) 41 s. AFI-notat(15)
HIOA Untitled
 
33 Klemsdal, Lars.
Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-471-1303-5) ;Volum 2008.235 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(300)
NTNU Untitled
 
34 Klemsdal, Lars; Svare, Helge.
Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft) 2008 ;Volum 9. s. 117-142
OSLOMET Untitled
 
2006
35 Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar.
Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2006 (ISBN 8276091849) 62 s. (Rapport 6)
OSLOMET USN Untitled
 
36 Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar.
Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Oslo: Arbeidsforskningsinstituuet 2006 (ISBN 82-7609-184-9) 106 s. AFI-rapport(6)
OSLOMET USN Untitled
 
37 Klemsdal, Lars.
Den intuitive organisasjonen. Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Akademisk 2006 (ISBN 978-82-05-35192-9) 246 s.
HIOA Untitled
 
38 Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Klemsdal, Lars.
Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag 2006 ;Volum 36.(3) s. 3-6
OSLOMET Untitled
 
2005
39 Ausland, Liv Hanson; Eikeland, Olav; Widding, Steinar; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars.
Hva er virkestoffet i seniorpolitikk?. I: Forskerblikk på aldring og arbeid. : Senter for seniorpolitikk 2005 s. 16-19
OSLOMET USN Untitled
 
40 Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars.
Ulike typer munnkurv - taushetsbringende prosesser i arbeidsmiljøet. I: Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2005 ISBN 82-7609-154-7. s. 45-84
HIOA Untitled
 
41 Klemsdal, Lars.
Fortellingen fra en kommunal enhet. I: Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2005 ISBN 82-7609-154-7. s. 29-43
HIOA Untitled
 
2004
42 Frøyland, Kjetil; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar; Blichfeldt, Jon Frode; Hanssen, Katrine Sandkjær; Torget, Lars Martin.
Frafall og utstøting i bygge- og anleggsbransjen. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2004 (ISBN 82-7609-136-9) 184 s. AFI-rapport(2)
HIOA Untitled
 
43 Klemsdal, Lars.
Et inkluderende arbeidsliv?. I: Det omsorgsfulle mennesket. Gyldendal Akademisk 2004 ISBN 9788205329416. s. 118-149
HIOA Untitled
 
2003
44 Klemsdal, Lars.
Organisasjonsutvikling i innviklede organisasjoner. En litteraturstudie om bygg- og anleggsbransjen. : Arbeidsforskningsinstituttet 2003 (ISBN 82-7609-119-9) 79 s. AFI-rapport(1)
HIOA Untitled
 
2002
45 Klemsdal, Lars.
Visjoner og praksis: da sosiologi skulle bli profesjonsstudium i Norge. Sosiologisk Tidsskrift 2002 (1) s. 48-74
OSLOMET Untitled
 
46 Klemsdal, Lars; Eikeland, Olav; Teig, Inger Lise.
Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2002 37 s. AFI-notat(9)
OSLOMET NORCE Untitled
 
47 Qvale, Thoralf Ulrik; Winther, Fredrik; Klemsdal, Lars.
Nedbemmaning ved Bjølvefossen og Salten Verk- en evaluering. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2002 33 s. AFI-notat(1)
HIOA Untitled