Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 81 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Frøjd, Elise Koppang; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Brattbakk, Ingar; Roli, Bente Oftedal; Gudmundsdottir Jonassen, Bjørk.
Det skjøre hjelpetilbudet Hvem hjelper dem som ikke forstår brevet fra Nav?. Dagsavisen 2020
OSLOMET Untitled
 
2 Frøjd, Elise Koppang; Serediak, Olga; Helland, Håvard.
Skoleopptak med karakterer skaper mest ulikhet. Forskning.no [Internett] 2020-01-14
OSLOMET Untitled
 
2019
3 Frøjd, Elise Koppang; Andreassen, Tone Alm.
Når de skadde får komme til orde. Forskning.no [Internett] 2019-09-19
OSLOMET Untitled
 
4 Frøjd, Elise Koppang; Askvik, Tanja.
Barn av innvandrere tar høyere utdanning enn sine foreldre. Forskning.no [Internett] 2019-07-30
OSLOMET Untitled
 
5 Frøjd, Elise Koppang; Haakestad, Hedda; Thue, Fredrik W..
Akademisering av høgskole-yrkene: Mastersyke eller nødvendig fornying?. Forskning.no [Internett] 2019-04-10
OSLOMET Untitled
 
6 Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard; Dzair, Nassima.
Hvordan rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn?. Viten og snakkis [Radio] 2019-03-24
OSLOMET Untitled
 
7 Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi.
Skal forske på bruk av forskning. oslomet.no [Internett] 2019-12-19
HINN OSLOMET Untitled
 
8 Frøjd, Elise Koppang; Myklebust, Runa Brandal.
Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere. Forskning.no [Internett] 2019-10-09
OSLOMET Untitled
 
9 Frøjd, Elise Koppang; Myklebust, Runa Brandal.
Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere. OsloMet.no [Internett] 2019-10-09
OSLOMET Untitled
 
10 Frøjd, Elise Koppang; Rasmussen, Erik Børve.
Lider du av MUPS?. Forskning.no [Internett] 2019-05-03
OSLOMET Untitled
 
11 Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh.
Forsker på Nav. OsloMet.no [Internett] 2019-05-13
OSLOMET Untitled
 
12 Haakestad, Hedda; Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi; Novak, Judit.
Gir mer juss en mer rettferdig skole?. Forskning.no [Internett] 2019-12-02
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
2018
13 Frøjd, Elise Koppang.
Legal aid clinic in Gamle Oslo. Access to Justice in theory and practice European Tendencies and Perspectives; 2018-03-18 - 2018-03-19
OSLOMET Untitled
 
14 Frøjd, Elise Koppang; Abrahamsen, Bente; Myklebust, Runa Brandal; Messel, Jan.
Hvorfor er det så mange gutter som slutter på kvinnedominerte utdanninger?. Forskning.no [Internett] 2018-12-01
OSLOMET Untitled
 
15 Frøjd, Elise Koppang; Abrahamsen, Bente; Nedregård, Oda.
Faglig interesserte studenter fullfører oftere utdanningen. Forskning.no [Internett] 2018-09-09
BI OSLOMET Untitled
 
16 Frøjd, Elise Koppang; Fekjær, Silje Bringsrud.
Hva skal til for å ta en doktorgrad?. Viten og praksis [Internett] 2018-02-12
HIOA Untitled
 
17 Frøjd, Elise Koppang; Fekjær, Silje Bringsrud.
Hva skal til for å ta en doktorgrad?. Forskning.no [Internett] 2018-02-04
HIOA Untitled
 
18 Frøjd, Elise Koppang; Gundersen, Torbjørn.
Bør klimaeksperter flagge egne meninger?. Forskning.no [Internett] 2018-10-11
OSLOMET Untitled
 
19 Frøjd, Elise Koppang; Johannessen, Lars E. F..
Måten legevakten prioriterer pasienter på, bør forbedres, mener forsker. Forskning.no [Internett] 2018-06-26
OSLOMET Untitled
 
20 Frøjd, Elise Koppang; Johannessen, Lars E. F..
Slik prioriterer sykepleierne på legevaktens venterom. Viten og praksis [Internett] 2018-06-22
OSLOMET Untitled
 
21 Frøjd, Elise Koppang; Johannessen, Lars E. F..
Slik prioriterer sykepleierne på legevaktens venterom. Sosiologen.no [Internett] 2018-06-27
OSLOMET Untitled
 
22 Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard; Helland, Håvard.
Yrkene der innvandrere ikke diskrimineres. Viten og snakkis [Radio] 2018-12-02
OSLOMET Untitled
 
23 Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard; Johannessen, Lars E. F..
Hvordan prioriterer legevakten pasienter på venterommet?. Viten og snakkis [Radio] 2018-05-25
OSLOMET Untitled
 
24 Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard; Messel, Jan.
OsloMet gjennom 200år. Viten og snakkis [Radio] 2018-04-27
OSLOMET Untitled
 
25 Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard; Rasmussen, Erik Børve.
Hva gjør fastlegen med medisinsk uforklarte plager og sykdommer?. Viten og snakkis [Radio] 2018-04-13
HIOA Untitled
 
26 Frøjd, Elise Koppang; Lillejord, Sølvi; Smeby, Jens-Christian.
– God digital undervisning krever bedre pedagogikk. Forskning.no [Internett] 2018-08-06
OSLOMET Untitled
 
27 Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi.
– Nasjonale prøver endrer den norske skolen. Viten og praksis [Internett] 2018-05-02
OSLOMET Untitled
 
28 Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi.
– Nasjonale prøver endrer den norske skolen. Forskning.no [Internett] 2018-05-19
OSLOMET Untitled
 
29 Frøjd, Elise Koppang; Nordhaug, Marita.
– Sykepleiere bør heller prioritere god pleie til én enn litt til alle. Forskning.no [Internett] 2018-03-27
HIOA Untitled
 
30 Frøjd, Elise Koppang; Rasmussen, Erik Børve.
Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. Viten og praksis [Internett] 2018-04-18
HIOA Untitled
 
31 Frøjd, Elise Koppang; Rasmussen, Erik Børve.
Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. Forskning.no [Internett] 2018-04-19
HIOA Untitled
 
32 Frøjd, Elise Koppang; Rasmussen, Erik Børve.
Med sosiologisk blikk på medisin. Viten og praksis [Internett] 2018-06-06
OSLOMET Untitled
 
33 Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud.
Nav-ansatte mener de vet for lite om arbeidsmarkedet. Forskning.no [Internett] 2018-08-01
OSLOMET Untitled
 
34 Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud.
Nav-ansatte​: Vet for lite om arbeidsmarkedet. Velferd.no [Fagblad] 2018-08-09
OSLOMET Untitled
 
35 Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn; Messel, Jan.
– Det er guttene som må begynne å velge utradisjonelt. Forskning.no [Fagblad] 2018-03-23
HIOA Untitled
 
36 Frøjd, Elise Koppang; Seehuus, Sara Marie Jorunn; Messel, Jan.
- Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt.. Viten og praksis [Internett] 2018-01-29
HIOA Untitled
 
37 Frøjd, Elise Koppang; Thue, Fredrik W.; Østberg, Kai Peter.
– Ytringsfrihet for lærere er avgjørende for tilliten. Forskning.no [Internett] 2018-02-08
OSLOMET USN UiO Untitled
 
38 Frøjd, Elise Koppang; Thue, Fredrik W.; Østberg, Kai Peter.
Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt?. Viten og praksis [Internett] 2018-05-03
OSLOMET USN UiO Untitled
 
39 Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Frøjd, Elise Koppang.
Ønsker å gjøre teori og analyse mer tilgjengelig. Viten + praksis [Fagblad] 2018-10-08
OSLOMET Untitled
 
2017
40 Alpers, Lise-Merete; Frøjd, Elise Koppang.
-Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. Fagbladet [Fagblad] 2017-10-24
HIOA Untitled
 
41 Alpers, Lise-Merete; Frøjd, Elise Koppang.
Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. Viten+praksis [Internett] 2017-06-13
OSLOMET Untitled
 
42 Drange, Ida; Helland, Håvard; Frøjd, Elise Koppang; Ziesler, Katrine A..
I disse yrkene blir innvandrere mindre diskriminert. Viten & Praksis [Internett] 2017-10-25
HIOA Untitled
 
43 Frøjd, Elise Koppang; Alpers, Lise-Merete.
Helsepersonell er ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter. Forskning.no [Internett] 2017-06-13
HIOA LDS Untitled
 
44 Frøjd, Elise Koppang; Gjersøe, Heidi Moen.
Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere. Viten og praksis [Internett] 2017-11-09
OSLOMET Untitled
 
45 Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Rettigheter og politikk henger sammen. Forskning.no [Internett] 2017-01-17
UiO Untitled
 
46 Frøjd, Elise Koppang; Kirkebø, Tori Loven.
Slik kan internasjonale domstoler bli tilgjengelig for alle. Forskning.no [Internett] 2017-01-26
UiO Untitled
 
47 Frøjd, Elise Koppang; Lavoll, Hallvard; Skjølsvik, Tale.
Digitalisering er mer enn teknologi. Viten og snakkis [Radio] 2017-12-01
HIOA Untitled
 
48 Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri.
Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. Viten og praksis [Internett] 2017-08-30
OSLOMET USN UiO Untitled
 
49 Frøjd, Elise Koppang; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. forskning.no [Internett] 2017-08-16
OSLOMET USN UiO Untitled
 
50 Frøjd, Elise Koppang; Miyata, Ainar Petersen.
Filosofisk blikk på legers påvirkning. Viten og Praksis [Internett] 2017-12-18
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste