Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 115 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Hambro, Cathinka Dahl; Straume, Ingerid.
Teaching academic Teaching academic writing: Tensions, negotiations and considerations. 11th Conference of the European Association for the Teaching of the Academic Writing; 2021-07-07 - 2021-07-08
UiO Untitled
 
2 Schei, Amanda; Straume, Ingerid.
Ønsker flere akademikere som tør å være upopulære. Khrono [Fagblad] 2021-09-19
UiO Untitled
 
3 Straume, Ingerid.
Bildung: from paideia to the modern subject revisited. Autonomy in the 21st century.. youtube, facebook mv [Internett] 2021-09-15
UiO Untitled
 
4 Straume, Ingerid.
Den folkelige fornuft: Utdanningens betydning for folkestyre. Skjervheimseminaret; 2021-09-10 - 2021-09-12
UiO Untitled
 
5 Straume, Ingerid.
Plagiarism and its paradoxes: time for reconsideration. Creating Knowledge 2021; 2021-06-03 - 2021-06-04
UiO Untitled
 
2020
6 Straume, Ingerid.
Bildung from Paideia to the Modern Subject. I: Philosophy of Education. Oxford University Press 2020 ISBN 9780190919726. s. -
UiO Untitled
 
7 Straume, Ingerid.
Boklansering: Arne Johan Vetlesen og klimakrisen. YouTube (Litteraturhuset i Oslo) [Internett] 2020-09-10
UiO Untitled
 
8 Straume, Ingerid.
Discussions won't save the world. Ji.hlava 24th International Documentary Film Festival; 2020-10-27 - 2020-11-08
UiO Untitled
 
9 Straume, Ingerid.
Film. [TV] 2020-08-19
UiO Untitled
 
10 Straume, Ingerid.
Skriveren og teksten: Fortellinger om identitet og faglig skriving.. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 978-82-02-66374-2) 127 s.
UiO Untitled
 
11 Straume, Ingerid.
What Children ask from us: Education and Worldlessness in the Anthropocene. I: Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. Scandinavian Academic Press 2020 ISBN 978-82-304-0268-9. s. 231-262
UiO Untitled
 
2019
12 Munir, Muhammad; Straume, Ingerid.
An Investigation of the Problems with the Prose Style of the Students at the University of Oslo. Oslo: Academic Writing Centre, Oslo University Library 2019 12 s.
UiO Untitled
 
13 Straume, Ingerid.
Articulation and shame. NFEAP Norwegian Forum for English for Academic Purposes Conference 2019; 2019-06-06 - 2019-06-07
UiO Untitled
 
14 Straume, Ingerid.
Dannelsens filosofi. Akademi for Livslang Læring; 2019-02-19 - 2019-02-19
UiO Untitled
 
15 Straume, Ingerid.
What may we hope for? Education in times of climate change. Constellations 2019 ;Volum 27.(3) s. 540-552
UiO Untitled
 
16 Straume, Ingerid; Burke, David Andrew.
Digitalization, writing & struggles for recognition. Designing writing support services at a Norwegian university. European Association for the Teaching of Academic Writing; 2019-07-02 - 2019-07-04
UiO Untitled
 
2018
17 Straume, Ingerid.
Bildung as a self-reflexive norm: democratization in Norway 1850–1975. International Standing Conference for the History of Higher Education (ISCHE); 2018-08-29 - 2018-09-01
UiO Untitled
 
18 Straume, Ingerid.
«Danning: fra Paideia til Bildung og Literacy» og «Danning som individuell og kollektiv selvrefleksivitet». Danning - Bildung - Literacy PhD-kurs; 2018-02-13 - 2018-02-14
UiO Untitled
 
19 Straume, Ingerid.
Klimakoma - paneldebatt i Studentersamfunnet i Bergen. Studentersamfunnets åpningsmøte; 2018-01-27 - 2018-01-27
UiO Untitled
 
20 Straume, Ingerid.
Transformation from within: creating SDG-reformed universities. Knowledge for Our Common Future: SDG conference; 2018-02-08 - 2018-02-09
UiO Untitled
 
21 Straume, Ingerid S..
Klimaendringene kan ikke ønskes vekk. NRK P2, Verdibørsen [Radio] 2018-03-24
UiO Untitled
 
2017
22 Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid.
Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202571863) 220 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid.
Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger. I: Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202571863. s. 11-21
OSLOMET UiO Untitled
 
24 Sinnes, Astrid Tonette; Straume, Ingerid.
Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: fra big ideas til store spørsmål. Acta Didactica Norge 2017 ;Volum 11.(3) s. -
UiO NMBU Untitled
 
25 Sinnes, Astrid Tonette; Straume, Ingerid.
Hva skal elevene lære?. Dagsavisen 2017
UiO NMBU Untitled
 
26 Straume, Ingerid.
Bruk og misbruk av pedagogisk teori: legitimering av biblioteksforskning og skrivepedagogikk. VIRAK 2017; 2017-06-12 - 2017-06-13
UiO Untitled
 
27 Straume, Ingerid.
En menneskeskapt virkelighet: klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi. Res Publica 2017 (ISBN 978-82-8226-061-9) 240 s.
UiO Untitled
 
28 Straume, Ingerid.
«Hvorfor har det ikke skjedd nok?» Klimaendring som politisk tema. Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
29 Straume, Ingerid.
Skrivesenter i forskningsbibliotek: om teorigrunnlag, identitet og legitimering. I: Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202571863. s. 99-119
UiO Untitled
 
30 Straume, Ingerid.
The position of a writing centre: theory building in an unsettled landscape. NFEAP 2017: EAP and positioning; 2017-06-08 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
31 Straume, Ingerid S..
Apathy, Tragedy, Hope and Creation: Education in times of Climate change. Cornelius Castoriadis’ social and political thought. 20 years after; 2017-12-01 - 2017-12-03
UiO Untitled
 
32 Straume, Ingerid S..
Klimaendringer og handling. Forum for demokrati og vitenskap; 2017-11-28 - 2017-11-28
UiO Untitled
 
33 Vold, Eva Thue; Straume, Ingerid.
Acta Didactica 10 år. Acta Didactica Norge 2017 ;Volum 11.(3) s. -
UiO Untitled
 
2016
34 Straume, Ingerid.
Castoriadis on Autonomy and Heteronomy. I: Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer 2016 ISBN 978-981-287-532-7. s. -
UiO Untitled
 
35 Straume, Ingerid.
Challenges of the Anthropocene - between critique and creation. Social Imaginaries 2016 ;Volum 2.(2) s. 53-69
UiO Untitled
 
36 Straume, Ingerid.
Danning. I: Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202494667. s. 45-58
UiO Untitled
 
37 Straume, Ingerid.
"Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land": Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ;Volum 2.(3) s. 78-96
UiO Untitled
 
38 Straume, Ingerid.
Pedagogikk, betydningstap og selvrefleksjonens grunnlag. Studier i Pædagogisk Filosofi 2016 ;Volum 5.(1) s. 3-17
RSH UiO Untitled
 
39 Straume, Ingerid.
Skriveprosesser og danningsprosesser: to sider av samme sak?. Danning og utdanning - Nasjonal nettverkskonferanse i universitet- og høgskolepedagogikk; 2016-05-02 - 2016-05-04
UiO Untitled
 
2015
40 Straume, Ingerid.
Democracy, Education and the Need for Politics. Studies in Philosophy and Education 2015 ;Volum 35.(1) s. 29-45
UiO Untitled
 
41 Straume, Ingerid.
Filosofi. Kunsten og samfunnets drømmer. I: dEFINISJONSMAKT. : BONO Tove Kommedal 2015 ISBN 978-82-303-3040-1. s. 78-91
UiO Untitled
 
42 Straume, Ingerid.
How deep the transition? Paradoxes of the Western mindset. World Environmental Education Congress; 2015-06-29 - 2015-07-02
UiO Untitled
 
43 Straume, Ingerid.
Kunsten er samfunnets drømmer. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling, debatt og bokprosjekt: dEFINISJONSMAKT v/Tove Kommedal. Gamle Hå Prestegard, Hå kommune; GAmle Hå Prestegard, Jæren. 2015-09-17 - 2016-06-01
UiO Untitled
 
44 Straume, Ingerid.
Politics as creation: Arendt, Castoriadis, the Greek polis and us. Åpent foredrag; 2015-06-17
UiO Untitled
 
45 Straume, Ingerid.
Self-reflexive education: a Castoriadian perspective. ECER 2015; 2015-09-07 - 2015-09-11
RSH Untitled
 
46 Straume, Ingerid.
The Subject and the World: Educational challenges. Educational Philosophy and Theory 2015 ;Volum 47.(13-14) s. 1465-1476
UiO Untitled
 
2014
47 Straume, Ingerid.
Castoriadis, Cornelius. I: Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. Sage Publications 2014 ISBN 9781452230894. s. 106-107
UiO Untitled
 
48 Straume, Ingerid.
Climate change as a democratic challenge, publisert med tittelen Democracy is the only alternative. Ecological Challenges 2014; 2014-09-25 - 2014-09-27
UiO Untitled
 
49 Straume, Ingerid.
Democracy. I: Cornelius Castoriadis - Key Concepts. Bloomsbury Academic 2014 ISBN 9781441181640. s. 191-204
UiO Untitled
 
50 Straume, Ingerid.
Education in a crumbling democracy. Ethics and Education 2014 ;Volum 9.(2) s. 187-200
UiO Untitled
 
    Vis neste liste