Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2020
1 Høye, Sigurd; Brænd, Anja Maria; Spehar, Ivan.
Quality improvement and antimicrobial stewardship in general practice – the role of the municipality chief medical officer. A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2020 ;Volum 38.(3) s. 352-359
UiO Untitled
 
2018
2 Frich, Jan C; Spehar, Ivan.
Ledelsesutvikling for leger. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(15) s. 1418-1419
OSLOMET UiO Untitled
 
3 Frich, Jan C; Spehar, Ivan.
Physician leadership development: towards multidisciplinary programs?. BMJ Leader 2018 ;Volum 2. s. 91-94
OSLOMET UiO Untitled
 
4 Rød, Sigrid; Faiz, Kashif Waqar; Spehar, Ivan.
Hva motiverer sykehusleger?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(16) s. 1514-1516
AHUS OSLOMET UiO Untitled
 
5 Spehar, Ivan.
Engaging clinicians in management: role transitions and identity. Seminar series on role conflicts and medical professionalism; 2018-06-06
UiO Untitled
 
6 Vassbotn, Ane Drougge; Sjøvik, Hege; Tjerbo, Trond; Frich, Jan C; Spehar, Ivan.
General practitioners' perspectives on care coordination in primary health care: A qualitative study. International Journal of Care Coordination 2018 ;Volum 21.(4) s. 153-159
UiO Untitled
 
2017
7 Frich, Jan C; Sjøvik, Hege; Spehar, Ivan.
Leder- og ledelsesutvikling i helsevesenet – en oversikt. Michael 2017 ;Volum 14. Suppl. 19 s. 168-176
UiO Untitled
 
8 Spehar, Ivan; Klev, Nils Kristian; Rokstad, Kirsten Skinlo; Rosvold, Elin Olaug; Frich, Jan C.
Ledelseskurs for leger i primærhelsetjenesten. Utposten 2017 ;Volum 46.(6) s. 42-43
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Spehar, Ivan; Sjøvik, Hege; Karevold, Knut Ivar; Rosvold, Elin Olaug; Frich, Jan C.
General practitioners' views on leadership roles and challenges in primary health care: a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017 ;Volum 35.(1) s. 105-110
UiO Untitled
 
2016
10 Spehar, Ivan.
Evaluering av piloten i Ledermobiliseringsprogrammet i regi av Nasjonal ledelsesutvikling. Rapport mars 2016.. : Universitetet i Oslo 2016 38 s.
UiO Untitled
 
11 Spehar, Ivan.
Gjør det vondt for leger å bli ledere?. Overlegen 2016 (3) s. 14-15
UiO Untitled
 
12 Spehar, Ivan.
Ledelse i norske helseforetak: Betraktninger om ledelsesutvikling i helsevesenet basert på en avhandling om ledelse i norske helseforetak. Sykepleien Ledelse 2016 ;Volum 4.(1)
UiO Untitled
 
13 Spehar, Ivan; Jacques, Forest; Stenseng, Frode.
Passion for Work, Job Satisfaction, and the Mediating Role of Belongingness. Scandinavian Journal of Organizational Psychology 2016 ;Volum 8.(1) s. 5-14
NTNU UiO Untitled
 
2015
14 Spehar, Ivan.
Kompetanse alene er ikke nok - Noen refleksjoner rundt lederutvikling og rekruttering, basert på studier av klinikeres motivasjon for og opplevelse av å bli ledere i spesialisthelsetjenesten. NSFs nasjonale lederkonferanse 2015: "Kompetent Ledelse"; 2015-09-24 - 2015-09-24
UiO Untitled
 
15 Spehar, Ivan.
Leadership in Norwegian hospitals: a qualitative study of clinical managers´ pathways, identities, and influence strategies. : Faculty of Medicine, University of Oslo 2015 (ISBN 978-82-8333-020-5) 124 s.
UiO Untitled
 
16 Spehar, Ivan; Frich, Jan C; Kjekshus, Lars Erik.
Professional identity and role transitions in clinical managers. Journal of Health Organisation and Management 2015 ;Volum 29.(3) s. 353-366
UiO Untitled
 
2014
17 Spehar, Ivan; Frich, Jan C; Kjekshus, Lars Erik.
Clinicians in management: a qualitative study of managers' use of influence strategies in hospitals. BMC Health Services Research 2014 ;Volum 14.(251)
UiO Untitled
 
2012
18 Spehar, Ivan; Frich, Jan C; Kjekshus, Lars Erik.
Clinicians' experiences of becoming a clinical manager: a qualitative study. BMC Health Services Research 2012 ;Volum 12.(421)
UiO Untitled
 
19 Spehar, Ivan; Kjekshus, Lars Erik.
Medical management in Norwegian hospitals. Professions and Professionalism 2012 ;Volum 2.(1) s. 42-59
UiO Untitled
 
20 Spehar, Ivan; Larsson, Martin.
Undervisningen må endres. Bergens Tidende 2012
UiO Untitled
 
2010
21 Spehar, Ivan.
Mind the gap: exploring the challenges related to clinical leadership (poster presentation). COST: Enhancing the role of medicine in management; 2010-11-23
UiO Untitled
 
22 Spehar, Ivan; Ng, Mei Ying.
Hjelpeløse på markedet (papirutgave). VG : Verdens gang 2010 s. 50-51
UiO Untitled
 
2009
23 Spehar, Ivan.
Jobblidenskapens skyggeside. Forskning.no 2009
UiO Untitled