Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 159 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Gjerpe, Lars Erik.
Did the 536 Dust Veil Event start in AD 410?. 26th EAA Annual Meeting; 2020-08-24 - 2020-08-30
UiO Untitled
 
2 Gjerpe, Lars Erik.
Jernalderens steds- og gårdsnavn– et blikk fra feltarkeologien. MIDDELALDERUKEN 2020 Stedsnavns plass i norsk arkeologi; 2020-10-20 - 2020-10-20
UiO Untitled
 
3 Gjerpe, Lars Erik.
Monumentale løgner. Utkast til en orwellsk arkeologi. Viking 2020 s. 97-118
UiO Untitled
 
4 Gustavsen, Lars; Stamnes, Arne Anderson; Fretheim, Silje Elisabeth; Gjerpe, Lars Erik; Nau, Erich.
The Effectiveness of Large-Scale, High-Resolution Ground-Penetrating Radar Surveys and Trial Trenching for Archaeological Site Evaluations—A Comparative Study from Two Sites in Norway. Remote Sensing 2020 ;Volum 12.(9) Suppl. 1408
NIKU NTNU UiO Untitled
 
2019
5 Gjerpe, Lars Erik.
Arkeologene kommer igjen!. Foredrag på Rygge bibliotek; 2019-11-26
UiO Untitled
 
6 Gjerpe, Lars Erik.
Byggeskikk og bosetningsmønster i yngre bronsealder og jernalder. Samarbeidsmøte 2019; 2019-02-14 - 2019-02-15
UiO Untitled
 
7 Gjerpe, Lars Erik.
Dilling: Bygninger, dateringer og gårdsstruktur. IAKHs Fredagsseminar; 2019-04-26
UiO Untitled
 
8 Gjerpe, Lars Erik.
(Pre)Historic villages of Norway. 25th EAA Annual Meeting (Bern); 2019-09-04 - 2019-09-07
UiO Untitled
 
9 Gjerpe, Lars Erik.
Var det en jernalderlandsby på Dilling?. I: Arvegull. Rygge kirke. Forlaget Press 2019 ISBN 9788232802869. s. -
UiO Untitled
 
10 Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre; Winther, Torgeir.
Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger". Dilling-prosjektet, KHM, UiO 2019
UiO Untitled
 
11 Ødegaard, Marie; Gjerpe, Lars Erik; Jessen, Mads Dengsø.
Sesjon på EAA: "What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements". European Association of Archaeologists 2019
UiO Untitled
 
2018
12 Gjerpe, Lars Erik.
Arkeologene kommer igjen!. Arrangement på Rygge bibliotek; 2018-04-10
UiO Untitled
 
13 Gjerpe, Lars Erik.
Arkeologisk utgraving Dilling. NRK Østfold Distriktsnyheter [TV] 2018-06-06
UiO Untitled
 
14 Gjerpe, Lars Erik.
En kan ikke forvente å grave frem et gresk tempel hver gang en løfter spaden. Universitas [Avis] 2018-09-16
UiO Untitled
 
15 Gjerpe, Lars Erik.
Et fascinerende funn fra fortiden på Dilling. Byavisa Moss [Avis] 2018-08-08
UiO Untitled
 
16 Gjerpe, Lars Erik.
Graver fram sosial ulikhet. Klassekampen [Avis] 2018-07-13
UiO Untitled
 
17 Gjerpe, Lars Erik.
Har funnet tre barnegraver på Dilling. Moss avis [Avis] 2018-04-12
UiO Untitled
 
18 Gjerpe, Lars Erik.
Her er Østlandets første landsby. Khrono [Avis] 2018-09-01
UiO Untitled
 
19 Gjerpe, Lars Erik.
Intercity Dobbeltspor Dilling. Arkeologiske undersøkelser i Rygge kommune, Østfold Årsrapport 2017. : Kulturhistorisk museum 2018 41 s.
UiO Untitled
 
20 Gjerpe, Lars Erik.
Kronologi og udgravningsstrategi. Førkristne kultplasser; 2018-06-28 - 2018-06-29
UiO Untitled
 
21 Gjerpe, Lars Erik.
Treskipede bygninger, grophus og grav. Norark.no 2018
UiO Untitled
 
22 Gjerpe, Lars Erik.
Utgraving Rygge. NRK Østfold Distriktsnyheter [TV] 2018-05-31
UiO Untitled
 
23 Gjerpe, Lars Erik; Johannessen, Linnea Syversætre.
Jernaldergrenda på Dilling - Frie bønder for to tusen år siden. Rygge [Radio] 2018-08-18
UiO Untitled
 
24 Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik; Johannessen, Linnea Syversætre.
Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
UiO Untitled
 
25 Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik; Sæbø, Andreas Ropeid.
Her er Østlandets første landsby. Khrono [Avis] 2018-09-01
UiO Untitled
 
2017
26 Gjerpe, Lars Erik.
Arkeologene kommer!. Foredrag; 2017-09-26
UiO Untitled
 
27 Gjerpe, Lars Erik.
"Arkeologiske utgravinger i Rygge", intervju i programmet Sommerradio" på NRK Østfold P1. NRK P1 Østfold [Radio] 2017-07-11
UiO Untitled
 
28 Gjerpe, Lars Erik.
Bondens arv fra vikingtiden. Når oppsto egentlig jordeiendommer slik vi kjenner dem i dag?. Nationen 2017
UiO Untitled
 
29 Gjerpe, Lars Erik.
Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder. Bind I og II.. Oslo: 07 Oslo Media 2017 284 s.
UiO Untitled
 
30 Gjerpe, Lars Erik.
Fant 2000 år gammel boplass. Dagsavisen Østfold [Avis] 2017-06-28
UiO Untitled
 
31 Gjerpe, Lars Erik.
Hva gjorde egentlig folk i jernalderen?. NRK Distrikstporgram Morran i Østfold [Radio] 2017-06-01
UiO Untitled
 
32 Gjerpe, Lars Erik.
Inviterer publikum til det mulige kjempefunnet. Moss Avis [Avis] 2017-06-29
UiO Untitled
 
33 Gjerpe, Lars Erik.
"Jernalderlandsby funnet i Østfold", intervju i Studio 2 - P2. NRK P2 [Radio] 2017-06-29
UiO Untitled
 
34 Gjerpe, Lars Erik.
Jernalderlandsby på Dilling. Norark.no 2017
UiO Untitled
 
35 Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik; Hellan, Jan Kristian.
Gårder fra bronse- og jernalder – foreløpige resultater fra Dobbeltspor Dilling. Primitive tider 2017 (19) s. 31-40
UiO Untitled
 
2016
36 Gjerpe, Lars Erik.
Gulli – gravplass fra vikingtiden. Guidekurs; 2016-11-21
UiO Untitled
 
37 Gjerpe, Lars Erik.
Iron age building traditions in eastern norway: regions and landscapes. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-099-6. s. 203-219
UiO Untitled
 
38 Gjerpe, Lars Erik.
Jernalderbosetningen på Østlandet. Byggeskikk og gårdsgrenser. Forskningsseminar i arkeologi; 2016-11-25
UiO Untitled
 
39 Gjerpe, Lars Erik.
Maskinell flateavdekking – historie og virkningshistorie i norsk arkeologi. Norsk arkeologmøte; 2016-11-03 - 2016-11-05
UiO Untitled
 
40 Gjerpe, Lars Erik.
Vikingtidens bosetning. Guidekurs; 2016-11-21
UiO Untitled
 
41 Gjerpe, Lars Erik.
5. Jordbruksbosetningen i Gudbrandsdalen og på Østlandet i jernalder og middelalder. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6. s. 35-47
UiO Untitled
 
2015
42 Gjerpe, Lars Erik.
Kontinuitet i jernalderens bosetning. Bebyggelseskontinuitet og stednavne; 2015-10-01
UiO Untitled
 
43 Gjerpe, Lars Erik.
Langhuset – jordbrukernes sentrum i 3000 år. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
44 Gjerpe, Lars Erik.
Moving houses. Three aspects of the Three-aisled houses in Iron age Eastern Norway. Annual meeting of the European Association of Arvhaeologists; 2015-09-02 - 2015-09-05
UiO Untitled
 
2014
45 Gjerpe, Lars Erik.
Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen?. Viking 2014 s. 55-75
UiO Untitled
 
46 Gjerpe, Lars Erik.
Lange linjer eller raske klipp? Kontinuitet og dynamikk i vikingtidens bebyggelse. Skandinavia: Ett, tre, eller mange?; 2014-12-03 - 2014-12-05
UiO Untitled
 
2013
47 Gjerpe, Lars Erik.
De faglige resultatene. I: Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1417-4. s. 13-23
UiO Untitled
 
48 Gjerpe, Lars Erik.
Forord. I: Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1417-4. s. 5-5
UiO Untitled
 
49 Gjerpe, Lars Erik.
Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. Primitive tider 2013 (15) s. 33-46
UiO Untitled
 
50 Gjerpe, Lars Erik.
Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1417-4) 211 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste