Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 156 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Gustavsen, Lars; Stamnes, Arne Anderson; Fretheim, Silje Elisabeth; Gjerpe, Lars Erik; Nau, Erich.
The Effectiveness of Large-Scale, High-Resolution Ground-Penetrating Radar Surveys and Trial Trenching for Archaeological Site Evaluations—A Comparative Study from Two Sites in Norway. Remote Sensing 2020 ;Volum 12.(19) Suppl. 1408
NIKU NTNU UiO Untitled
 
2019
2 Gjerpe, Lars Erik.
Arkeologene kommer igjen!. Foredrag på Rygge bibliotek; 2019-11-26
UiO Untitled
 
3 Gjerpe, Lars Erik.
Byggeskikk og bosetningsmønster i yngre bronsealder og jernalder. Samarbeidsmøte 2019; 2019-02-14 - 2019-02-15
UiO Untitled
 
4 Gjerpe, Lars Erik.
Dilling: Bygninger, dateringer og gårdsstruktur. IAKHs Fredagsseminar; 2019-04-26
UiO Untitled
 
5 Gjerpe, Lars Erik.
(Pre)Historic villages of Norway. 25th EAA Annual Meeting (Bern); 2019-09-04 - 2019-09-07
UiO Untitled
 
6 Gjerpe, Lars Erik.
Var det en jernalderlandsby på Dilling?. I: Arvegull. Rygge kirke. Forlaget Press 2019 ISBN 9788232802869. s. -
UiO Untitled
 
7 Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre; Winther, Torgeir.
Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger". Dilling-prosjektet, KHM, UiO 2019
UiO Untitled
 
8 Ødegaard, Marie; Gjerpe, Lars Erik; Jessen, Mads Dengsø.
Sesjon på EAA: "What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements". European Association of Archaeologists 2019
UiO Untitled
 
2018
9 Gjerpe, Lars Erik.
Arkeologene kommer igjen!. Arrangement på Rygge bibliotek; 2018-04-10
UiO Untitled
 
10 Gjerpe, Lars Erik.
Arkeologisk utgraving Dilling. NRK Østfold Distriktsnyheter [TV] 2018-06-06
UiO Untitled
 
11 Gjerpe, Lars Erik.
En kan ikke forvente å grave frem et gresk tempel hver gang en løfter spaden. Universitas [Avis] 2018-09-16
UiO Untitled
 
12 Gjerpe, Lars Erik.
Et fascinerende funn fra fortiden på Dilling. Byavisa Moss [Avis] 2018-08-08
UiO Untitled
 
13 Gjerpe, Lars Erik.
Graver fram sosial ulikhet. Klassekampen [Avis] 2018-07-13
UiO Untitled
 
14 Gjerpe, Lars Erik.
Har funnet tre barnegraver på Dilling. Moss avis [Avis] 2018-04-12
UiO Untitled
 
15 Gjerpe, Lars Erik.
Her er Østlandets første landsby. Khrono [Avis] 2018-09-01
UiO Untitled
 
16 Gjerpe, Lars Erik.
Intercity Dobbeltspor Dilling. Arkeologiske undersøkelser i Rygge kommune, Østfold Årsrapport 2017. : Kulturhistorisk museum 2018 41 s.
UiO Untitled
 
17 Gjerpe, Lars Erik.
Kronologi og udgravningsstrategi. Førkristne kultplasser; 2018-06-28 - 2018-06-29
UiO Untitled
 
18 Gjerpe, Lars Erik.
Treskipede bygninger, grophus og grav. Norark.no 2018
UiO Untitled
 
19 Gjerpe, Lars Erik.
Utgraving Rygge. NRK Østfold Distriktsnyheter [TV] 2018-05-31
UiO Untitled
 
20 Gjerpe, Lars Erik; Johannessen, Linnea Syversætre.
Jernaldergrenda på Dilling - Frie bønder for to tusen år siden. Rygge [Radio] 2018-08-18
UiO Untitled
 
21 Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik; Johannessen, Linnea Syversætre.
Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
UiO Untitled
 
22 Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik; Sæbø, Andreas Ropeid.
Her er Østlandets første landsby. Khrono [Avis] 2018-09-01
UiO Untitled
 
2017
23 Gjerpe, Lars Erik.
Arkeologene kommer!. Foredrag; 2017-09-26
UiO Untitled
 
24 Gjerpe, Lars Erik.
"Arkeologiske utgravinger i Rygge", intervju i programmet Sommerradio" på NRK Østfold P1. NRK P1 Østfold [Radio] 2017-07-11
UiO Untitled
 
25 Gjerpe, Lars Erik.
Bondens arv fra vikingtiden. Når oppsto egentlig jordeiendommer slik vi kjenner dem i dag?. Nationen 2017
UiO Untitled
 
26 Gjerpe, Lars Erik.
Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder. Bind I og II.. Oslo: 07 Oslo Media 2017 284 s.
UiO Untitled
 
27 Gjerpe, Lars Erik.
Fant 2000 år gammel boplass. Dagsavisen Østfold [Avis] 2017-06-28
UiO Untitled
 
28 Gjerpe, Lars Erik.
Hva gjorde egentlig folk i jernalderen?. NRK Distrikstporgram Morran i Østfold [Radio] 2017-06-01
UiO Untitled
 
29 Gjerpe, Lars Erik.
Inviterer publikum til det mulige kjempefunnet. Moss Avis [Avis] 2017-06-29
UiO Untitled
 
30 Gjerpe, Lars Erik.
"Jernalderlandsby funnet i Østfold", intervju i Studio 2 - P2. NRK P2 [Radio] 2017-06-29
UiO Untitled
 
31 Gjerpe, Lars Erik.
Jernalderlandsby på Dilling. Norark.no 2017
UiO Untitled
 
32 Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik; Hellan, Jan Kristian.
Gårder fra bronse- og jernalder – foreløpige resultater fra Dobbeltspor Dilling. Primitive tider 2017 (19) s. 31-40
UiO Untitled
 
2016
33 Gjerpe, Lars Erik.
Gulli – gravplass fra vikingtiden. Guidekurs; 2016-11-21
UiO Untitled
 
34 Gjerpe, Lars Erik.
Iron age building traditions in eastern norway: regions and landscapes. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-099-6. s. 203-219
UiO Untitled
 
35 Gjerpe, Lars Erik.
Jernalderbosetningen på Østlandet. Byggeskikk og gårdsgrenser. Forskningsseminar i arkeologi; 2016-11-25
UiO Untitled
 
36 Gjerpe, Lars Erik.
Maskinell flateavdekking – historie og virkningshistorie i norsk arkeologi. Norsk arkeologmøte; 2016-11-03 - 2016-11-05
UiO Untitled
 
37 Gjerpe, Lars Erik.
Vikingtidens bosetning. Guidekurs; 2016-11-21
UiO Untitled
 
38 Gjerpe, Lars Erik.
5. Jordbruksbosetningen i Gudbrandsdalen og på Østlandet i jernalder og middelalder. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6. s. 35-47
UiO Untitled
 
2015
39 Gjerpe, Lars Erik.
Kontinuitet i jernalderens bosetning. Bebyggelseskontinuitet og stednavne; 2015-10-01
UiO Untitled
 
40 Gjerpe, Lars Erik.
Langhuset – jordbrukernes sentrum i 3000 år. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
41 Gjerpe, Lars Erik.
Moving houses. Three aspects of the Three-aisled houses in Iron age Eastern Norway. Annual meeting of the European Association of Arvhaeologists; 2015-09-02 - 2015-09-05
UiO Untitled
 
2014
42 Gjerpe, Lars Erik.
Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen?. Viking 2014 s. 55-75
UiO Untitled
 
43 Gjerpe, Lars Erik.
Lange linjer eller raske klipp? Kontinuitet og dynamikk i vikingtidens bebyggelse. Skandinavia: Ett, tre, eller mange?; 2014-12-03 - 2014-12-05
UiO Untitled
 
2013
44 Gjerpe, Lars Erik.
De faglige resultatene. I: Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1417-4. s. 13-23
UiO Untitled
 
45 Gjerpe, Lars Erik.
Forord. I: Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1417-4. s. 5-5
UiO Untitled
 
46 Gjerpe, Lars Erik.
Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. Primitive tider 2013 (15) s. 33-46
UiO Untitled
 
47 Gjerpe, Lars Erik.
Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1417-4) 211 s.
UiO Untitled
 
2012
48 Gjerpe, Lars Erik.
Administrative erfaringer. I: Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1390-0. s. 15-20
UiO Untitled
 
49 Gjerpe, Lars Erik.
Kultur- og naturmiljø Aulielva-Borge østre. I: Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1390-0. s. -
UiO Untitled
 
50 Gjerpe, Lars Erik.
Naturvitenskaplig samarbeid. I: Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1390-0. s. 21-24
UiO Untitled
 
    Vis neste liste