Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 161 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Lohne, Kjersti.
Introducing Advocates of Humanity. Book Launch: Advocates of Humanity; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiO Untitled
 
2 Lohne, Kjersti.
Kampen mot straffefrihet for internasjonale forbrytelser. Domus Juridica Åpningsdag; 2020-01-16 - 2020-01-16
UiO Untitled
 
3 Lohne, Kjersti.
Om hvordan sivilsamfunnet har bidratt til et sterkere individuelt rettsvern gjennom bruk av domstolene, særlig ved isolasjon.. KROM; 2020-01-09 - 2020-01-12
UiO Untitled
 
4 Lohne, Kjersti; Christensen, Mikkel Jarle; Rodrigues, Fatima da Cruz; Vidlicka, Suncana Roksandic; Hola, Barbora; Aydın-Aitchison, Andy; Vasiliev, Sergey.
The Justice-360 Project: Investigating International Criminal Justice as Seen from States.
UiO Untitled
 
5 Lohne, Kjersti; Elken, Mari.
Unge forskere opplever uetisk press. forskning.no [Fagblad] 2020-01-28
UiO Untitled
 
6 Sandvik, Kristin Bergtora; Lohne, Kjersti.
Teaching transitional justice after conflict and terror: Cases of Kosovo and Norway. Leuven Transitional Justice Blog 2020
UiO Untitled
 
2019
7 de Hoon, Marieke; Lohne, Kjersti.
‘All the world’s a stage’: constituting international justice at the ICC’s Assembly of States Parties meeting. I: Backstage Practices of Transnational Law. Routledge 2019 ISBN 9780367086572.
UiO Untitled
 
8 Jarland, Julie.
Courts of Conflict: The Impact of International Criminal Justice in Armed Conflict. Oslo: University of Oslo 2019 30 s.
PRIO UiO Untitled
 
9 Lohne, Kjersti.
Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice. Oxford University Press 2019 (ISBN 9780198818748) 288 s.
UiO Untitled
 
10 Lohne, Kjersti.
Are there ethical limits to what science can and should achieve?. World Science Forum; 2019-11-19 - 2019-11-23
UiO Untitled
 
11 Lohne, Kjersti.
ESC Young Criminologist Award Acceptance Speech. EUROCRIM 2019 - 19th Annual Conference of the European Society of Criminology; 2019-09-18 - 2019-09-21
UiO Untitled
 
12 Lohne, Kjersti.
Feltarbeidsrefleksjoner fra Guantanamo: - om hverdagsliv, tortur og tvilsomme rettsoppgjør i det varige unntaksstedet. IKRS faglunsj; 2019-05-22 - 2019-05-22
UiO Untitled
 
13 Lohne, Kjersti.
Global civil society in the fight against impunity for international crimes. Case study intergrity forum: Civil society in rule of law reforms; 2019-05-16 - 2019-05-16
UiO Untitled
 
14 Lohne, Kjersti.
Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk?. Åpent møte; 2019-10-03 - 2019-10-03
UiO Untitled
 
15 Lohne, Kjersti.
Inspirations, Inclinations and Thanks from a Young European Criminologist. Newsletter of the European Society of Criminology 2019 ;Volum 18.(3)
UiO Untitled
 
16 Lohne, Kjersti.
Krisetilstanden i det internasjonale strafferettsprosjektet – en rettssosiologisk analyse. Tidsskrift for strafferett 2019 ;Volum 19.(4) s. 413-435
UiO Untitled
 
17 Lohne, Kjersti.
Ny undersøking: Unge forskarar rapporterer om etisk press. Krono [Avis] 2019-12-17
UiO Untitled
 
18 Lohne, Kjersti.
Power to punish: International Criminal justice and penal humanitarianism. International Law Lunch; 2019-12-10 - 2019-12-10
UiO Untitled
 
19 Lohne, Kjersti.
Scandinavian Rights Revolution - og min delstudie av Advokatforeningen. IOR Instituttlunsj; 2019-11-26 - 2019-11-26
UiO Untitled
 
20 Lohne, Kjersti.
Teaching Critique in Transitional Justice. Universities for Peace; 2019-10-28 - 2019-10-29
UiO Untitled
 
21 Lohne, Kjersti.
The Skewed Nature of Global Justice-Making. EUROCRIM 2019 - 19th Annual Conference of the European Society of Criminology; 2019-09-18 - 2019-09-21
UiO Untitled
 
22 Lohne, Kjersti.
Who makes the rules?. Research Europe [Fagblad] 2019-12-05
UiO Untitled
 
23 Lohne, Kjersti.
Why ethics and science move at different speeds, and the unfortunate trend to legalize research ethics. Heidi.News 2019
UiO Untitled
 
24 Lohne, Kjersti; Elken, Mari.
En sårbar situasjon. Forskningsetikk [Fagblad] 2019-12-01
UiO Untitled
 
2018
25 Lohne, Kjersti.
Advocates of Humanity Research Seminar. Higher Research Seminar; 2018-10-04 - 2018-10-04
UiO Untitled
 
26 Lohne, Kjersti.
As the Universal Breaks: Moments of Awkwardness in International Justice. Perspectives 2018 ;Volum 26.(3)
UiO Untitled
 
27 Lohne, Kjersti.
Book seminar and brief presentation of research profile for iCourts. Lunch presentation; 2018-03-21 - 2018-03-21
UiO Untitled
 
28 Lohne, Kjersti.
Chair & discussant: Studying War Crimes: Descriptive Truths and/or Sensationalism. Eurocrim 2018; 2018-08-29 - 2018-09-01
UiO Untitled
 
29 Lohne, Kjersti.
Exporting Nordicity through Penal Humanitarianism. Nordic exceptionalism in the high and low politics of justice-making elsewhere; 2018-03-01
UiO Untitled
 
30 Lohne, Kjersti.
International Criminal Justice and the Religion of Humanity. Eurocrim 2018; 2018-08-29 - 2018-09-01
UiO Untitled
 
31 Lohne, Kjersti.
Introduction to workshop on Nordic justice-making elsewhere. Nordic exceptionalism in the high and low politics of justice-making elsewhere; 2018-03-01 - 2018-03-02
UiO Untitled
 
32 Lohne, Kjersti.
NGOs for International Justice: Criminal or Victims' Justice?. I: The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?. Oxford University Press 2018 ISBN 9780198816423. s. 109-127
UiO Untitled
 
33 Lohne, Kjersti.
Penal humanitarianism beyond the nation state: An analysis of international criminal justice. Theoretical criminology 2018
UiO Untitled
 
34 Lohne, Kjersti.
Roundtable: Post-truth and the Academy: (Social) Science, Truth, and the Social Construction of Everything?. International Studies Association 59th Annual Meeting; 2018-04-04 - 2018-04-07
UiO Untitled
 
35 Lohne, Kjersti.
Sikkerhet og trusler: utredning om rettsvitenskapelig forskningsbehov. Kunnskapskaffe; 2018-02-28 - 2018-02-28
UiO Untitled
 
36 Lohne, Kjersti.
The Cosmopolitan Penal Imaginary: Penal Welfarism Gone Global?. EUROCRIM 2018; 2018-08-29 - 2018-09-01
UiO Untitled
 
37 Lohne, Kjersti.
The cosmopolitan penal imagination: international criminal justice meets sociology of punishment. International Studies Association 59th Annual Meeting; 2018-04-04 - 2018-04-07
UiO Untitled
 
38 Lohne, Kjersti.
What is international criminal justice, and who decides?. Guest Lecture; 2018-05-24 - 2018-05-24
UiO Untitled
 
39 Lohne, Kjersti; Fasmer, Maria.
Internasjonal strafferett fra Haag til Kripos. Fagmøte; 2018-10-31 - 2018-10-31
UiO Untitled
 
40 Sandvik, Kristin Bergtora; Lohne, Kjersti.
The Moral Turn in Global Governance: - a Case Study of Rights-Based Approaches of Norwegian Humanitarianism. Nordic Branding; 2018-08-13 - 2018-08-14
UiO Untitled
 
2017
41 Frøberg, Thomas; Lohne, Kjersti.
Effektivitet og kvalitet i straffesakskjeden: Utredning av behovet for forskning på det norske rettssystemet. : Rapport til Forskningsrådet 2017 39 s.
UiO Untitled
 
42 Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti.
End impunity! Reducing conflict-related sexual violence to a problem of law. Law & society review 2017 ;Volum 51.(4)
UiO Untitled
 
43 Lohne, Kjersti.
Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice FICHL Policy Brief Series No. 77 (2017).
UiO Untitled
 
44 Lohne, Kjersti.
Concluding session: reflections & the way forward. Power in International Criminal Justice: Towards a Sociology of International Criminal Justice; 2017-10-28 - 2017-10-29
UiO Untitled
 
45 Lohne, Kjersti.
Continuities and Discontinuities of Penal Welfarism: Global Justice-making through International Criminal Justice. A meeting with Honorary Doctorate David Garland; 2017-08-30 - 2017-08-30
UiO Untitled
 
46 Lohne, Kjersti.
Continuities and discontinuities of penal welfarism: global justicemaking through international criminal justice. Penal welfarism - myths and realities?; 2017-06-01 - 2017-06-02
UiO Untitled
 
47 Lohne, Kjersti.
Cybersecurity and automated weapons. Law and Technology; 2017-09-29 - 2019-09-29
UiO Untitled
 
48 Lohne, Kjersti.
Global Civil Society, the ICC, and Legitimacy in International Criminal Justice. I: The Legitimacy of International Criminal Tribunals. Cambridge University Press 2017 ISBN 978-1-107-14617-4. s. 449-473
UiO Untitled
 
49 Lohne, Kjersti.
Globalising the penal research imagination: International criminal justice and the cosmopolitan penal field. Forskergruppemøte i straff; 2017-11-08 - 2017-11-08
UiO Untitled
 
50 Lohne, Kjersti.
Menneskerettighetsforskning ved IKRS: perspektiverering. Rundebordssamtale om menneskerettighetsforskning ved fakultetet; 2017-01-26 - 2017-01-26
UiO Untitled
 
    Vis neste liste