Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Vartun, Marika.
Elever med dysleksi kan slite mer når læreboka blir erstattet med nettet. Forskning.no 2021
UiO Untitled
 
2 Vartun, Marika.
Hvorfor sliter noen med både lesing og regning?. Forskning.no 2021
UiO Untitled
 
3 Vartun, Marika.
Ny lyttetest gir endå betre utbytte av avansert høyreapparat. Forskning.no 2021
UiO Untitled
 
4 Vartun, Marika.
Slik kan barnehagen sikre en god overgang til skolen. Forskning.no 2021
UiO Untitled
 
5 Vartun, Marika.
Trening på å forme språklyder kan hjelpe barn med store lesevansker. Forskning.no 2021
UiO Untitled
 
6 Vartun, Marika; Boesen, Julia Oliane; Thorsen, Sibel.
God nok test for barn med språkvanskar?. Forskning.no 2021
UiO Untitled
 
7 Vartun, Marika; Heie, Magnus.
Nyutdannede ungdomsskolelærere trives, mens erfarne lærere vil slutte. Forskning.no 2021
UiO Untitled
 
8 Vartun, Marika; Koppang Frøjd, Elise.
Opplæringstilbudet til elever med utviklingshemming bør fornyes. Forskning.no 2021
UiO Untitled
 
9 Vartun, Marika; Zachrisson, Henrik Daae.
Hvordan bistå en forsker til å kommunisere forskning? Marika Vartun og Henrik Zachrisson, Universitetet i Oslo. Forskning får verdi gjennom kommunikasjon, og kommunikasjon er et evalueringskriterium i de fleste søknadstyper. Det forventes at forskere, i tillegg til de tradisjonelle fagfellekanalene, benytter ulike plattformer for å formidle forskningen sin ut i samfunnet. Vi får et eksempel på fruktbart samarbeid mellom forsker og kommunikasjonsrådgiver.. NARMA årskonferanse 2021: Europa i endring, fra politikk til praksis, 9. – 11. mars 2021; 2021-03-10 - 2021-03-10
UiO Untitled
 
10 Zachrisson, Henrik Daae; Vartun, Marika; Borge, Laila.
Kommunikasjonsarbeid gjør journalistene mindre skumle. NARMA Norsk nettverk for forskningsadministrasjon [Internett] 2021-03-10
UiO Untitled
 
2020
11 Vartun, Marika.
Barn som er svært for tidlig fødte står i fare for å ha store språkvansker over lang tid. utdanningsforskning.no 2020
UiO Untitled
 
12 Vartun, Marika.
Slik kan barnehagen og skolen gi alle barn et rikere ordforråd. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
13 Vartun, Marika.
Slik utvikler barn leseforståelse. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
14 Vartun, Marika.
Stille og innadvendte elever trenger ekstra støtte fra læreren. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
15 Vartun, Marika; Koppang Frøjd, Elise; Horn Talgø, Kristin.
Hjemmekarantene: Slik kan du hjelpe smårollingen til å bli bedre i matte. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
16 Vartun, Marika; Kvaal, Julie Nybakk; Koppang Frøjd, Elise.
Hvordan går det med barna som overlever ondartet hjernesvulst?. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
17 Vartun, Marika; Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Stille og innadvendte elever trenger ekstra støtte fra læreren.. forskning.no [Avis] 2020-12-17
UiO Untitled
 
18 Vartun, Marika; Thorsen, Sibel.
Et enkelt spørreskjema avdekker plager med tinnitus. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
2019
19 Haukedal, Christiane Lingås; Vartun, Marika.
Selv om barna hører svært dårlig, trives de like godt som andre barn. forskning.no [Internett] 2019-03-27
UiO Untitled
 
20 Vartun, Marika.
Barn med språkvansker strever unødvendig med mye. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
21 Vartun, Marika.
Forsker avkrefter myte om personer med autisme. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
22 Vartun, Marika.
Kan stamming kureres? Hør Guttormsen på BBC CrowdScience. utdanningsforskning.no 2019
UiO Untitled
 
23 Vartun, Marika.
Selv om barna hører svært dårlig, trives de like godt som andre barn. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
24 Vartun, Marika.
Slik kan barnehagen hjelpe barn med autisme inn i leken. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
25 Vartun, Marika.
Slik kan lærerne sikre en god lesestart for alle. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
26 Vartun, Marika.
Sosial bakgrunn er avgjørende for barns læring. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
27 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine.
Læring på nett kan være vanskelig for elever med dysleksi. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
28 Vartun, Marika; Næss, Kari-Anne Bottegaard.
Forsker avkrefter myte om personer med Autisme. UV. UIO.no [Internett] 2019-03-06
UiO Untitled
 
29 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Barn med nedsatt hørsel sliter med melodien i språket. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
30 Vartun, Marika; Thorsen, Sibel; Øvregard, Trude Schmidt.
Rekk opp hånda hvis du har opplevd uro i klasserommet!. utdanningsforskning.no 2019
UiO Untitled
 
31 Vartun, Marika; Tjora, Anna Dyrkorn.
Barn må forstå både språk og regning i matte. Forskning.no 2019
UiO Untitled
 
2018
32 Vartun, Marika.
– Lær barn som mangler talespråk sosiale ord!. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
33 Vartun, Marika.
Bildebøker gir barnehagebarn bedre norskferdigheter. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
34 Vartun, Marika.
ERC-millioner til forskning på sosial ulikhet og skoleprestasjoner. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
35 Vartun, Marika.
Ett av ti barnehagebarn stammer. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
36 Vartun, Marika.
LÆR BARN SOM MANGLER TALESPRÅK SOSIALE ORD! INTERVJU MED KARI-ANNE NÆSS. Norsk tidsskrift for logopedi 2018 s. 39-42
UiO Untitled
 
37 Vartun, Marika.
Slik kan vi hjelpe barn som mangler talespråk. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
38 Vartun, Marika.
To av tre barn som stammer slutter før de er sju år. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
39 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine.
– Jo flere bøker hjemme, desto bedre i norsk. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
40 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine.
Har ord- og talltrening på iPad effekt?. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
41 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
– Språkforståelse er så mye mer enn hvor mange ord du kan eller bruker. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
42 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Foreldre må la barna slippe til i samtalen hjemme. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
43 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
God språkforståelse gjør barnehagebarnet bedre rustet for skolen. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
44 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
Når smårollingen får delta i hverdagssamtaler utvikles språket bedre. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
45 Vartun, Marika; Rødal, Aina.
60 % av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet. utdanningsforskning.no 2018
UiO Untitled
 
2017
46 Andresen, Øystein Næss; Rødal, Aina; Vartun, Marika.
Er skoleelever tilpasningsdyktige nok?. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
47 Andresen, Øystein Næss; Rødal, Aina; Vartun, Marika.
Forskere utvikler målemetode for ungdommers tilpasningsevne. utdanningsforskning.no 2017
UiO Untitled
 
48 Vartun, Marika; Flattum, Inger Schedell.
Så enkelt kan læreren vurdere barnas sosiale ferdigheter. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
49 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine.
ABC, så lett som bare D?. utdanningsforskning.no 2017
UiO Untitled
 
50 Vartun, Marika; Høegh-Omdal, Kathrine; Flattum, Inger Schedell.
Barn med epilepsi uten anfall kan få språkproblemer. Forskning.no 2017
UiO Untitled
 
    Vis neste liste