Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 364 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2021
1 Anglès d'Auriac, Marc; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild.
Blue Carbon eDNA – A novel eDNA method to trace macroalgae carbon in marine sediments. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7384-7) 37 s. NIVA-rapport(7648)
NIVA Untitled
 
2 Bekkby, Trine; Burrows, Michael; Cebrian, Emma; Fredriksen, Stein; Kotta, Jonne; Milanese, Martina; Andersen, Guri Sogn; Boada, Jordi; Borchgrevink, Harald Bonaventura; Brkljacic, Marijana Stenrud; Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Kvile, Kristina Øie; Moy, Siri Røang; Rinde, Eli.
COASTFRAG - Effekter av fragmentering og tap av habitater på økosystemer i kystsonen og betydningen for b ærekraftig forvaltning i en verden i endring. Fagmøte; 2021-03-04 - 2021-03-04
UiO NIVA Untitled
 
3 Bekkby, Trine; Michael, Burrows; Cebrian, Emma; Fredriksen, Stein; Kotta, Jonne; Milanese, Martina; Andersen, Guri Sogn; Boada, Jordi; Borchgrevink, Harald Bonaventura; Brkljacic, Marijana Stenrud; Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Kvile, Kristina Øie; Moy, Siri Røang; Rinde, Eli.
COASTFRAG – Impact of habitat fragmentation and loss on coastal ecosystems and implications for sustainable management under climate change. NIVA lunch seminar; 2021-03-10 - 2021-03-10
NIVA UiO Untitled
 
4 Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Borgersen, Gunhild; Kvile, Kristina Øie; Krause-Jensen, Dorte; Boström, Christoffer; Bekkby, Trine; d'Auriac, Marc Anglès; Ruus, Anders; Thormar, Jonas; Asdal, K; Hancke, Kasper.
Blue Carbon – climate adaptation, CO2 uptake and sequestration of carbon in Nordic blue forests. Results from the Nordic Blue Carbon Project.. : Nordic Council of Ministers 2021 (ISBN 978-92-893-6861-2) 139 s. TemaNord(541)
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
5 Gundersen, Hege; Omsted, Gunnar.
Norsk kystvann er under press – Nødvendig med krafttak for flere arter. NIVA.no [Internett] 2021-01-18
NIVA Untitled
 
6 Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Hancke, Kasper; Gitmark, Janne K; Christie, Hartvig.
Variation in population structure and standing stocks of kelp along multiple environmental gradients and implications for ecosystem services. Frontiers in Marine Science 2021 ;Volum 8. s. -
NIVA Untitled
 
7 Gundersen, Hege; Vigerstøl, Nils Petter.
Forsker vil ha større fokus på overfiske. Arendals Tidende [Avis] 2021-01-26
NIVA Untitled
 
8 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; d'Auriac, Marc Anglès; Kvile, Kristina Øie; Bekkby, Trine; Krause-Jensen, Dorte; Boström, Christoffer; Frigstad, Helene.
Nordic blue forest carbon budget. ASLO Aquatic Science Meeting 24.06.2021; 2021-06-24 - 2021-06-24
NIVA Untitled
 
2020
9 Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Danovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva; Smith, Christopher J.
Habitat Features and Their Influence on the Restoration Potential of Marine Habitats in Europe. Frontiers in Marine Science 2020 ;Volum 7. s. -
NIVA Untitled
 
10 Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Gundersen, Hege.
Har vi "saltmarshes" i Norge? En vurdering av begrepet opp mot norske naturtyper. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7293-2) 38 s. NIVA-rapport(7558)
NIVA Untitled
 
11 Chen, Wenting; Van Assche, Kristof Albert M; Hynes, Stephen; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege.
Ecosystem accounting’s potential to support coastal and marine governance. Marine Policy 2020 ;Volum 112. s. -
NIVA Untitled
 
12 Engen, Sigrid; Hausner, Vera Helene; Mikkelsen, Eirik Inge; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Falk-Andersson, Jannike; Espinasse, Marina; Lennert, Ann Eileen; Olsen, Erik Joel Steinar; Fauchald, Per.
Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3490-0) 80 s. NINA rapport(1736)
NINA HAVFORSK NIVA NOFIMA UiT Untitled
 
13 Forsgren, Elisabet; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Lorentsen, Svein-Håkon; Järnegren, Johanna; Kvile, Kristina Øie.
Hav. I: Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4658-3. s. 18-28
NIVA UIA NINA UiO Untitled
 
14 Forsgren, Elisabet; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Lorentsen, Svein-Håkon; Järnegren, Johanna; Kvile, Kristina Øie.
Naturindeks: Hav. Lansering av Naturindeks for Norge 2020; 2020-11-17 - 2020-11-17
NIVA UIA NINA UiO Untitled
 
15 Forsgren, Elisabet; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Lorentsen, Svein-Håkon; Järnegren, Johanna; Kvile, Kristina Øie.
Status og trender for hav i Naturindeksen. Møte med Fiskeridirektoratet; 2020-10-12 - 2020-10-12
NINA NIVA UIA UiO Untitled
 
16 Grünfeld, Lars Andreas Holm.
Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig tareskog. Sammenlikning av faunasamfunn mellom dyrket butare (Alaria esculenta) og naturlig tareskog. Universitetet i Oslo 2020
NIVA UiO Untitled
 
17 Gundersen, Hege.
Blå skog og blått karbon. Grunnkurs om blått karbon for Miljødirektoratet; 2020-11-04 - 2020-11-04
NIVA Untitled
 
18 Gundersen, Hege.
Karbonlagring er ikke menneskeskapt. NRK Ekko [Radio] 2020-07-22
NIVA Untitled
 
19 Gundersen, Hege.
Status og trender for blå skog i Norge. Bkå skoguka; 2020-11-09 - 2020-11-13
NIVA Untitled
 
20 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Kvile, Kristina Øie.
The Nordic Blue Carbon Project: Distribution mapping of blue Carbon habitats. Nordisk Ministerråd workshop; 2020-10-27 - 2020-10-27
NIVA Untitled
 
21 Gundersen, Hege; Forsgren, Elisabet; Lorentsen, Svein-Håkon; Trannum, Hilde Cecilie; Kvile, Kristina Øie.
Status og trender for kystvann i Naturindeksen. Møte med Fiskeridirektoratet; 2020-10-12 - 2020-10-12
NIVA UIA NINA UiO Untitled
 
22 Gundersen, Hege; Kvile, Kristina Øie; Forsgren, Elisabet; Lorentsen, Svein-Håkon; Trannum, Hilde Cecilie.
Naturindeks: Kystvann. Lansering av Naturindeks for Norge 2020; 2020-11-17 - 2020-11-17
NIVA UIA NINA UiO Untitled
 
23 Gundersen, Hege; Omsted, Gunnar.
Norsk kystvann er under press – Nødvendig med krafttak for flere arter. Forskning.no [Internett] 2020-12-20
NIVA Untitled
 
24 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; d'Auriac, Marc Anglès; Ruus, Anders; Andersen, Guri Sogn; Frigstad, Helene.
The Nordic Blue Carbon Project: Updates on the marine carbon cycle and estimates of an overall budget for carbon capture, export and storage in Nordic blue forests. Nordisk Ministerråd workshop; 2020-10-27 - 2020-10-27
NIVA UiO Untitled
 
25 Karlsson, Marianne; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C.
The comeback of kelp:options for using and managing recovering kelp forests in northern Norway. The Value of Kelp side event under Arctic Frontiers; 2020-01-27 - 2020-01-27
NIVA NF Untitled
 
26 Kjørstad, Elise; Hambro, Ellen; Eide, Nina Elisabeth; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Gundersen, Hege; Johansen, Line; Jakobsson, Simon.
Slik står det til med naturmangfoldet i Norge. Forskning.no [Internett] 2020-11-18
NIVA NIBIO NINA Untitled
 
27 Kvile, Kristina Øie; Forsgren, Elisabet; Lorentsen, Svein-Håkon; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege.
Kystvann. I: Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4658-3. s. 29-37
NINA NIVA UIA UiO Untitled
 
28 Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm.
Miljøeffekter ved dyrking av sukkertare (Saccharina latissima) Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig habitat. Universitetet i Oslo 2020 97 s.
NIVA UiO Untitled
 
29 Torsvik, Bjørn Maaløe; Poulsen, Robert Nøddebo; van Bavel, Bert; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper.
Detection of macroplastic on beaches using drones and object-based image analysis. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7288-8) 47 s. NIVA-rapport(7553)
NIVA Untitled
 
30 Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege.
Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments. Science of the Total Environment 2020 ;Volum 708. s. -
NIVA UIA Untitled
 
2019
31 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
32 Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise; Gitmark, Janne K; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig.
The Abundance of Kelp Is Modified by the Combined Impact of Depth, Waves and Currents. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6. s. -
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
33 Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens.
Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7101-0) 72 s. NIVA-rapport(7366)
NIVA Untitled
 
34 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 5. s. -
OCEAN NIVA Untitled
 
35 Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli.
Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6. s. -
NIVA Untitled
 
36 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian.
Complex interactions between direct and indirect effects of ocean warming on recovery of kelp beds, Northern Norway.. Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK NIVA Untitled
 
37 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian.
Storskala endringer i kystnære økosystemer i Midt- og Nord-Norge. Havforskermøtet 2019; 2019-02-13
HAVFORSK NIVA Untitled
 
38 Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W.
Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution 2019 ;Volum 9.(5) s. 2847-2862
HAVFORSK NIVA UiO UiT Untitled
 
39 Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege.
Kelp forest restoration – Nudging a phase shift on a sea urchin barren. International Blue Carbon Scientific Working Group; 2019-09-09 - 2019-09-13
NIVA Untitled
 
40 Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Reiss, Henning; Renaud, Paul E.; Strand, Hans Kristian; Gundersen, Hege.
Hvilken betydning har krabber for gjenvekst av tareskog langs kysten av Nord-Norge? (CRABPOP). Dialogdag, FRAM Flaggskip; 2019-10-16
NIVA HAVFORSK NORD Untitled
 
41 Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Lutz, Steven; Thormar, Jonas; Boström, Christoffer; Krause-Jensen, Dorte.
Policy brief on Nordic Blue Carbon.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
42 Gundersen, Hege.
Blue carbon distribution mapping. International Blue Carbon Scientific Working Group; 2019-09-09 - 2019-09-13
NIVA Untitled
 
43 Gundersen, Hege.
Modeller på tareutbredelse og -biomasse. Møte om revisjon av tareforskrift; 2019-03-20
NIVA Untitled
 
44 Gundersen, Hege.
NIVAs arbeid med biomangfold gjennom Norsk naturindeks. NIVAs instituttmøte; 2019-04-24
NIVA Untitled
 
45 Gundersen, Hege.
Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen: Vannplanter som eksempel. Naturindeks faggruppemøte; 2019-05-15
NIVA Untitled
 
46 Gundersen, Hege.
Translating model output to biological water quality indicators. MARTINI workshop; 2019-05-22 - 2019-05-24
NIVA Untitled
 
47 Gundersen, Hege.
Økosystemer og økosystemtjenester i Raet nasjonalpark. Arendalsuka 2019; 2019-08-14
NIVA Untitled
 
48 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine.
GIS mapping of soft bottom benthos. NYKOS synthesis and best available practices workshop; 2019-03-12 - 2019-03-14
NIVA Untitled
 
49 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Frigstad, Helene; Hancke, Kasper; Rinde, Eli.
Distribution and biomass of blue forests in the Nordic countries. Final workshop for the Nordic Blue Carbon project; 2019-05-21 - 2019-05-24
NIVA Untitled
 
50 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C.
Modeling existing and future distribution and biomass of kelp forests. OPTIMAKELP årsmøte; 2019-10-04
NIVA Untitled
 
    Vis neste liste