Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 309 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2019
1 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIVA HAVFORSK OCEAN NINA UiO Untitled
 
2 Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig C.
The abundance of kelp is modified by the combined impact of depth, waves and currents. Frontiers in Marine Science 2019
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
3 Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens.
Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7101-0) 72 s. NIVA-rapport(7366)
NIVA Untitled
 
4 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 5. s. -
OCEAN NIVA Untitled
 
5 Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli.
Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6. s. -
NIVA Untitled
 
6 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian.
Complex interactions between direct and indirect effects of ocean warming on recovery of kelp beds, Northern Norway.. Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIVA HAVFORSK Untitled
 
7 Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W.
Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution 2019 ;Volum 9.(5) s. 2847-2862
HAVFORSK NIVA UiO UiT Untitled
 
2018
8 Bekkby, Trine; Espeland, Sigurd Heiberg; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Andersen, Guri Sogn; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann.
Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal: Årsrapport 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 25 s.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
9 Berglund, Johnny; Clausen, Preben; Edjung, Gunilla; Gamfeldt, Lars; Gundersen, Hege; Hammer, Monica; Hancke, Kasper; Hansen, Jørgen L.S.; Heiskanen, Anna-Stiina; Häggblom, Maija; Petersen, Anders Højgård; Ilvessalo-Lax, Hannele; Lax, Hans-Göran; Jernberg, Susanna; Kallio, Minna; Kvarnström, Marie; Poulsen, Michael Køie; Lindblad, Cecilia; Magnussen, Kristin; Mustonen, Tero; Mäenpää, Milla; Norling, Pia Carina; Roth, Eva; Roto, Johanna; Skagerfält, Britta; Andersen, Guri Sogn; Svedäng, Henrik; Söderberg, Charlotta; Sørensen, Jan; Vihervaara, Petteri; Vävare, Susanne; Byström, Joakim; Jacobsen, Karl-Otto; Mustonen, Kaisu; Postmyr, Egil.
Biodiversity and Ecosystem Services in Nordic coastal Ecosystems: an IPBES-like assessment, Summary for Policy Makers. Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2018 (ISBN 978-91-620-8799-9) 28 s. Naturvårdsverket Rapport(2018)
NINA NIVA Untitled
 
10 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
THE POTENTIAL FOR KELP (Saccharina latissima) CULTIVATION IN NORWAY. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NIVA NTNU UiO Untitled
 
11 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; Tiller, Rachel.
Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag, med blikk til Finnmark. Forum for Biomarine Næringer; 2018-05-24 - 2018-05-25
OCEAN NIVA NTNU UiO Untitled
 
12 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Tiller, Rachel; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag. Algesmeinar på Frøya; 2018-08-21
OCEAN NIVA NTNU UiO Untitled
 
13 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Oug, Eivind.
Marint gruntvann. Lanseringsseminar for Norsk rødliste for naturtyper; 2018-11-21
HAVFORSK NIVA Untitled
 
14 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Oug, Eivind; Gulliksen, Bjørn.
Kystvann, Svalbard. Norsk rødlista for naturtyper 2018.. Trondheim: Artsdatabanken 2018
NIVA UiT Untitled
 
15 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Oug, Eivind; Norderhaug, Kjell Magnus; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli.
Marin gruntvann. Rødlista for naturtyper 2018. Trondheim: Artsdatabanken 2018
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
16 Gundersen, Hege; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Oug, Eivind.
Norsk naturindeks. Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – ferskvannsindeksen vannplanter (TIc) som eksempel. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7059-4) 50 s. NIVA-rapport(7324)
NINA NIVA Untitled
 
17 Gundersen, Hege; Mjelde, Marit; Schartau, Ann Kristin; Oug, Eivind.
Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – vannplanter som eksempel. Naturindeks faggruppemøte; 2018-04-25 - 2018-04-26
NINA NIVA Untitled
 
18 Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Bekkby, Trine; Olsen, Yngvar; Fieler, Reinhold; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege.
Industriell taredyrking: Potensielle effekter på naturlige økosystemer. HAVBRUK2018 Conference; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NIVA NTNU Untitled
 
19 Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Bekkby, Trine; Olsen, Yngvar; Fieler, Reinhold; Gundersen, Hege; Alver, Morten; Christie, Hartvig C.
Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. World Aquaculture Society Conference - AQUA2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NIVA NTNU Untitled
 
20 Hancke, Kasper; Gamfeldt, Lars; Gundersen, Hege; Jernberg, Susanna; Norling, Pia Carina; Ilvessalo-Lax, Hannele; Poulsen, Michael Køie; Sørensen, Jan; Mustonen, Tero; Andersen, Guri Sogn; Kvarnström, Marie; Heiskanen, Anna-Stiina; Tunon, Håkan.
Status and Trends of Biodiversity and Ecosystem Function. I: Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems – an IPBES-like assessment. Vol. 1. General overview. Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2018 ISBN 978-92-893-5664-0. s. 75-110
NIVA Untitled
 
21 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine.
KELPPRO - Seaweed farming, good or bad news to the coast and society?. RCN MARINFORSK conferance; 2018-10-24 - 2018-10-25
NIVA Untitled
 
22 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine.
Seaweed farming – good or bad news to the coast and society?. Arendalsuka "Bærekraftig vekst i de blå skogene"; 2018-08-16 - 2018-08-16
NIVA Untitled
 
23 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Magnussen, Kristin; Postmyr, Egil; Andersen, Guri Sogn; Jacobsen, Karl-Otto; Tunon, Håkan.
Helgeland: An Atlanticarchipelago (Norway). I: Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems – an IPBES-like assessment. Vol. 2. Geographical case studies. Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2018 ISBN 978-92-893-5598-8. s. 173-206
NINA NIVA Untitled
 
24 Neumann, Christian; Andersen, Guri Sogn; Berg, Øyvind; Gundersen, Hege; Knutsen, Jan Atle; Lindebjerg, Runa; Moy, Frithjof Emil; Potouroglou, Maria.
Raet nasjonalpark – hva betyr naturmiljøet i den marine nasjonalparken for oss mennesker?.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
25 Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus.
Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak. Journal of Sea Research 2018 ;Volum 141. s. 83-98
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2017
26 Avset, Liv Mildrid Melkild; Gundersen, Hege.
Derfor må vi ta vare på økosystemene langs kysten. forskning.no [Internett] 2017-06-08
NIVA Untitled
 
27 Bekkby, Trine; Albretsen, Jon; Kuipers, Boele; Renaud, Paul Eric; Gundersen, Hege; Włodarska-Kowalczuk, M.
Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard – et prosjekt for Svalbards miljøvernfond. Oslo: NIVA 2017 (ISBN 978-82-577-6872-0) 26 s. NIVA-rapport(7137)
HAVFORSK NIVA UNIS Untitled
 
28 Christensen-Dalsgaard, Signe; Mattisson, Jenny; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; May, Roelof Frans; Rinde, Eli; Lorentsen, Svein Håkon.
Habitat selection of foraging chick‑rearing European shags in contrasting marine environments. Marine Biology 2017 ;Volum 164. s. -
NINA NIVA NTNU Untitled
 
29 Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Tveiten, Lise Ann.
Blått-karbon: Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Års- og workshoprapport for 2017.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6948-2) 149 s. NIVA-rapport(7213)
NIVA Untitled
 
30 Gundersen, Hege; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Syverud, Tron Hansen; Fagerli, Camilla With; Vedal, Jens; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil.
Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften. : Miljødirektoratet 2017 77 s.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
31 Hancke, Kasper; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Broch, Ole Jacob; Christie, Hartvig C.
KELPPRO Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. PROMAC seminar on kelp cultivation; 2017-10-26 - 2017-10-26
OCEAN NIVA UiO Untitled
 
32 Hancke, Kasper; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C.
Blue carbon and kelp ecosystems. International seminar; 2017-03-19 - 2017-03-21
NIVA UiO Untitled
 
33 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn.
Nordic IPBES-like assessment of biodiversity and ecosystem services in coastal regions: Chapter 3. Nordic IPBES; 2017-06-02 - 2017-06-04
NIVA UiO Untitled
 
34 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn.
The Norwegian case study for the Nordic IPBES: Helgeland An Atlantic archipelago. Nordic IPBES Seminar; 2017-06-02 - 2017-06-04
NIVA Untitled
 
35 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Filbee-Dexter, Karen; Rinde, Eli; Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine.
Carbon pathways for Nordic kelp forests. Nordic Blue Carbon workshop. Oslo. 17.11.17. Invited talk; 2017-11-16 - 2017-11-17
NIVA Untitled
 
36 Mauritzen, Cecilie; Olsen, Marianne; Gundersen, Hege; Selig, Elizabeth; Hancke, Kasper.
NIVA’s new oil: The Blue Forest. NIVA institute seminar; 2017-04-06 - 2017-04-06
USN NIVA UiO Untitled
 
2016
37 de Araújo, Rita M. dos Santos Fernandes; Assis, Jorge; Aguillar, Ricardo; Airoldi, Laura; Bárbara, Ignacio; Bartsch, Inka; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Davoult, Dominique; Derrien-Courtel, Sandrine; Fernández, Consolación; Fredriksen, Stein; Gevaert, Francois; Gundersen, Hege; Le Gal, Aodren; Lévêque, Laurent; Mieszkowska, Nova; Norderhaug, Kjell Magnus; Oliveira, Pedro; Puente, Araceli; Rico, José M.; Rinde, Eli; Schubert, Hendrik; Strain, Elisabeth M.A.; Valero, Myriam; Viard, Frédérique; Sousa-Pinto, Isabel.
Status, trends and drivers of kelp forests in Europe: an expert assessment. Biodiversity and Conservation 2016 ;Volum 25.(7) s. 1319-1348
NIVA UiO Untitled
 
38 Gitmark, Janne Kim; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine.
Effect of wave exposure and current speed on kelp morphology and the associated fauna communities. 2nd European Conference on Scientific Diving; 2016-05-09 - 2016-05-11
NIVA UiO Untitled
 
39 Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Borchgrevink, Harald Bonaventura.
Overgjødsling og varmere vann kan bety trøbbel i Skagerrak. forskning.no [Internett] 2016-03-08
NIVA Untitled
 
40 Norderhaug, K. M.; Angles d'Auriac, M. B.; Fagerli, C. W.; Gundersen, H.; Christie, H.; Dahl, K.; Hobæk, A..
Genetic diversity of the NE Atlantic sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis unveils chaotic genetic patchiness possibly linked to local selective pressure. Marine Biology 2016 ;Volum 163.(36) s. -
NIVA UiB UiO Untitled
 
41 Nybø, Signe; Gundersen, Hege; Hassel, Kristian; Hovstad, Knut Anders; Johansen, Line; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Nature Index data sources. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 38-41
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU Untitled
 
42 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Description of the major ecosystems and their reference states. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 21-26
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU NMBU Untitled
 
43 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Ecological framework. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 11-20
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU NMBU Untitled
 
44 Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Gundersen, Hege.
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag.. Møte i faggruppen for Naturindeks 19.04.2016; 2016-04-19
NINA NIVA Untitled
 
45 Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus.
A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Reports 2016 ;Volum 6.
NIVA UiO Untitled
 
46 Schartau, Ann Kristin; Gundersen, Hege; Pedersen, Bård.
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2866-4) 44 s. NINA Kortrapport(5)
NINA NIVA Untitled
 
2015
47 Angeltveit, Gro; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus.
Vannbevegelse og kråkeboller påvirker tareskogen. Naturen 2015 ;Volum 1. s. 37-41
NIVA UiO Untitled
 
48 Bekkby, Trine; Angeltveit, Gro; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus.
Red sea urchins (Echinus esculentus) and water flow influence epiphytic macroalgae density. Marine Biology Research 2015 ;Volum 11.(4) s. 375-384
NIVA UiO Untitled
 
49 Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann.
NYKOS – Data integration and spatial modelling. NYKOS workshop; 2015-12-10
NIVA Untitled
 
50 Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; Angeltveit, Gro; Gitmark, Janne K.; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise; Christie, Hartvig.
Understanding variation and changes in kelp forest ecosystems using modelling approaches. 50th European Marine Biology Symposium; 2015-09-21 - 2015-09-25
NIVA UiO Untitled
 
    Vis neste liste