Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 138 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Haugsgjerd, Atle; Segaard, Signe Bock.
Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-674-0) 117 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:6)
ISF Untitled
 
2 Segaard, Signe Bock; Rommetvedt, Hilmar.
Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon. Tjugonionde Nordiska kommunforskarkonferensen, NORKOM XXIX; 2020-11-26 - 2020-11-28
ISF NORCE Untitled
 
3 Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Local Elections and Voting in Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Arbeidsgruppe "Politisk atferd"; 2020-01-06 - 2020-01-08
ISF Untitled
 
4 Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Lokaldemokratiets legitimitet - tillit,deltakelse og ulikhet. Avsluttende drøftelse. I: Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 ISBN 978-82-7763-682-5. s. 96-114
ISF Untitled
 
5 Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Tilliten til politikerne faller mest blant dem som har minst av den. Aftenposten Viten 2020 s. 24-25
ISF Untitled
 
6 Segaard, Signe Bock.
Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-682-5) 115 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:10)
ISF Untitled
 
7 Segaard, Signe Bock.
EKKO. Folkeavstemninger - sunt demokrati eller sant kaos? - Hva skjer hvis folkeavstemninger i Norge blir en regel og ikke et unntak? Blr det da mer demokrati - eller blir det bare mer kaos?. NRK P2 [Radio] 2020-08-13
ISF Untitled
 
8 Segaard, Signe Bock.
Forord. I: Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 ISBN 978-82-7763-682-5. s. 5-6
ISF Untitled
 
9 Segaard, Signe Bock.
Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-672-6) 75 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:7)
ISF Untitled
 
10 Segaard, Signe Bock.
Innledning. I: Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 ISBN 978-82-7763-682-5. s. 9-18
ISF Untitled
 
11 Segaard, Signe Bock.
Kulturfrivillighet. De frivilliges perspektiv. Frokostseminar "Frivillig innsats"; 2020-01-15 - 2020-01-15
ISF Untitled
 
12 Segaard, Signe Bock.
Norges udenrigsminister: 'Vi er blevet hacket af Rusland'. Danmarks Radio [Internett] 2020-10-14
ISF Untitled
 
13 Segaard, Signe Bock.
Orientering - Krise i den norske regering efter at Norge henter IS-kvinde og hendes to børn hjem. Danmarks Radio [Radio] 2020-01-20
ISF Untitled
 
14 Segaard, Signe Bock.
Politisk tillit og demokratisk legitimitet.- Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit. Politisk tillit i krisetider; 2020-09-15 - 2020-09-15
ISF Untitled
 
15 Segaard, Signe Bock.
P1 Morgen - Fremskridtspartiet trækker sig fra den norske regering. Danmarks Radio [Radio] 2020-01-21
ISF Untitled
 
16 Segaard, Signe Bock.
P1 Morgen - Norsk regering: Rusland står bag hackerangreb. Danmarks Radio (DR) [Radio] 2020-10-14
ISF Untitled
 
17 Segaard, Signe Bock.
P1 Morgen. Regeringskrise i Norge. Danmarks Radio [Radio] 2020-01-18
ISF Untitled
 
18 Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia; Pahl, Joachim Benedikt.
What Shapes National Responses to EU Public Procurement Policy? The Case of Health and Social Services in Norway, Germany and England. Scandinavian Journal of Public Administration 2020 ;Volum 24.(1) s. 25-48
ISF Untitled
 
19 Segaard, Signe Bock; Haugsgjerd, Atle.
Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken?. Kommunal rapport 2020
ISF Untitled
 
20 Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E; Haugsgjerd, Atle.
Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller?. I: Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-66460-2. s. 124-137
ISF UiO Untitled
 
21 Segaard, Signe Bock; Saglie, Jo.
A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies 2020 ;Volum 47.(1) s. 145-165
ISF Untitled
 
22 Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?. Political trust in crisis; 2020-10-22 - 2020-10-23
ISF Untitled
 
2019
23 Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review 2019 s. 1-16
HVO ISF NORCE UiO Untitled
 
24 Segaard, Signe Bock.
Dagsnytt18 - intervju om det danske folketingsvalg. NRK2/ NRK P2 [TV] 2019-06-05
ISF Untitled
 
25 Segaard, Signe Bock.
Dagsrevyen - ekstra program om det danske folketingsvalg. NRK1 [TV] 2019-06-05
ISF Untitled
 
26 Segaard, Signe Bock.
Debatten - deltagelse i panel om det norske lokalvalg. NRK1 [TV] 2019-09-10
ISF Untitled
 
27 Segaard, Signe Bock.
Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-644-3) 70 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:3)
ISF Untitled
 
28 Segaard, Signe Bock.
Orientering - intervju om bonpengelistene rolle i det norske lokalvalg. Danmarks Radio P1 [Radio] 2019-08-09
ISF Untitled
 
29 Segaard, Signe Bock.
Orientering - intervju om det norske lokalvalg. Danmarks Radio P1 [Radio] 2019-09-11
ISF Untitled
 
30 Segaard, Signe Bock.
Refleksjoner over valgkampen 2019. KS' Valgvake 2019; 2019-09-09 - 2019-09-09
ISF Untitled
 
31 Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia; Joachim Benedikt, Pahl.
Tre tolkningar av EU-direktivet om offentlig upphandling: Norge, Tyskland och England. I: Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg. : Idealistas Förlag 2019 ISBN 978-91-87003-28-8. s. 53-85
ISF Untitled
 
32 Segaard, Signe Bock; Saglie, Jo.
A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. ECPR Joint Sessions of Workshops; 2019-04-08 - 2019-04-12
ISF Untitled
 
33 Segaard, Signe Bock; Saglie, Jo.
Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinnerepresentasjon?. Kommunal rapport 2019
ISF Untitled
 
34 Segaard, Signe Bock; Saglie, Jo.
Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem: Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene. Tidsskrift for kjønnsforskning 2019 ;Volum 43.(3) s. 141-157
ISF Untitled
 
2018
35 Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Can consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. ECPR Joint Sessions of Workshops, Workshop 'Can Participatory Reforms Save Representative Democracy?'; 2018-04-10 - 2018-04-14
ISF NORCE UiO Untitled
 
36 Segaard, Signe Bock.
Les écoles privées en Scandinavie. Réglementation publique et fragmentation. Revue internationale d'éducation Sèvres 2018 (76) s. 103-114
ISF Untitled
 
37 Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia; Pahl, Joachim Benedikt.
Decisive factors for national political discourses on EU policies for public procurement. The conditions for non-profit health and social service providers. Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
38 Segaard, Signe Bock; Saglie, Jo.
A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections. NORKOM 2018 den 27. Nordiske Kommuneforskerkonference; 2018-11-30 - 2018-12-02
ISF Untitled
 
39 Segaard, Signe Bock; Sivesind, Karl Henrik.
The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway. Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
2017
40 Bjørklund, Tor; Segaard, Signe Bock.
De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2017-01-04 - 2017-01-06
ISF UiO Untitled
 
41 Bjørklund, Tor; Segaard, Signe Bock.
De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 201-221
ISF UiO Untitled
 
42 Bjørklund, Tor; Segaard, Signe Bock.
Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 223-242
ISF UiO Untitled
 
43 Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?. Den XXVI nordiske kommuneforskerkonferansen; 2017-12-01 - 2017-12-02
ISF NORCE UiO Untitled
 
44 Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(1) s. 84-104
ISF NORCE Untitled
 
45 Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Skjønte folk hva de stemte på?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 16-17
ISF UiO Untitled
 
46 Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Avslutning: behov for veiledning?. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5. s. 176-179
ISF Untitled
 
47 Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Gjennomføring av og erfaringer med folkeavstemninger i kommunene. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5. s. 53-85
ISF Untitled
 
48 Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Introduksjon - undersøkelse om lokale folkeavstemninger. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5. s. 11-14
ISF Untitled
 
49 Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-567-5) 187 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:08)
ISF Untitled
 
50 Segaard, Signe Bock.
The Institutional Anchoring of Social Media Venues as Arenas for Local Political Communication. Perceptions by Voters and Politicians. I: Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open 2017 ISBN 978-3-11-054633-0. s. 118-138
ISF Untitled
 
    Vis neste liste