Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 71 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe.
Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2021
UiO Untitled
 
2019
2 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Nøkkelbegreper for utforskende arbeid. Naturfagkonferansen 2019; 2019-10-17 - 2019-10-18
UiO Untitled
 
3 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
På vei mot dybdelæring ved hjelp av dagens skriftlige refleksjon?. NOLES 2019; 2019-03-11 - 2019-03-13
UiO Untitled
 
4 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Undervisning for utforskende arbeid. Naturfagkonferansen 2019; 2019-10-17 - 2019-10-18
UiO Untitled
 
5 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris; Frøyland, Merethe.
Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development. ESERA 2019; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
6 Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten; Frøyland, Merethe.
Bærende ideer i naturfag. I: Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02811-8. s. 59-84
UiO Untitled
 
2018
7 Fiskum, Kirsten; Haug, Berit Synnøve.
Vurdering - begrepsavklaring og rammevilkår. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
8 Haug, Berit S.
Emgasjement, undring og elevers forkunnskaper. Nettverkssamling; 2018-04-17 - 2018-04-17
UiO Untitled
 
9 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Utforskende undervisning. Nettverkssamling; 2018-02-06 - 2018-02-06
UiO Untitled
 
10 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Språket er en nøkkel til å lære naturfag. Naturfag 2018 (1/18) s. 62-65
UiO Untitled
 
11 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Systembegrepet som utgangspunkt for mange tema i naturfag. Faglig pedagogisk dag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
12 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Utforskende arbeidsmåter. Fra gjøring til læring. Naturfagkonferansen 2018; 2018-10-18 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
13 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring. Naturfag 2018 (1/18) s. 90-95
UiO Untitled
 
14 Haug, Berit Synnøve.
Aktivere og kartlegge forkunnskaper. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
15 Haug, Berit Synnøve.
Underveisvurdering - et innblikk. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
16 Haug, Berit Synnøve; Fiskum, Kirsten.
Planlegging av undervisning med vekt på underveisvurdering. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
17 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Å stille spørsmål som drivkraft i utforskende aktiviteter. Naturfag 2018 (1/18) s. 98-101
UiO Untitled
 
18 Mork, Sonja Merethe; Skår, Aud Ragnhild; Haug, Berit S.
Å legge til rette for naturfaglege samtalar. Naturfag 2018 (1) s. 66-69
UiO Untitled
 
2017
19 Fiskum, Kirsten; Haug, Berit S.
Underveisvurdering og tilbakemeldinger. Nettverkssamling; 2017-11-21 - 2017-11-21
UiO Untitled
 
20 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Begreper og faglig snakk. Fagdag; 2017-10-11 - 2017-10-11
UiO Untitled
 
21 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Naturfaglig snakk og grubletegninger. Nettverkssamling; 2017-09-07 - 2017-09-07
UiO Untitled
 
22 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Systematisk begrepstrening i fagene. Fagdag; 2017-11-13 - 2017-11-13
UiO Untitled
 
23 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Dybdelæring med utforskende arbeidsmåter. Seminar ved Blommenholm skole; 2017-01-31 - 2017-01-31
UiO Untitled
 
24 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Fra visjon til klasserom. Hva slags støtte trenger lærere for å fremme dybdelæring i naturfag?. Nordisk forskersymposium om undervisning i naturfag (NFSUN) 2017; 2017-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
25 Haug, Berit Synnøve.
Begrepslæring i naturfag. Naturfag 2017
UiO Untitled
 
26 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Kreativitet satt i system. Naturfagkonferansen 2017; 2017-10-19 - 2017-10-20
UiO Untitled
 
27 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Lesemål som støtte for dybdelæring i naturfag. NOLES-konferansen Literacy og dybdelæring; 2017-03-27 - 2017-03-29
UiO Untitled
 
28 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Using reading goals as support for deep learning. ESERA 2017; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
2016
29 Fiskum, Kirsten; Haug, Berit S.
Hvordan benytte naturfaglige nettressurser i nettverksarbeid og til spredning i eget kollegium?. Realfagskommunesamling; 2016-09-26 - 2016-09-27
UiO Untitled
 
30 Fiskum, Kirsten; Hov, Asbjørn Magnar; Haug, Berit S.
Hvordan benytte naturfaglige nettressurser for barnehage og skole til konkretisering av den lokale strategien?. Realfagskommunesamling; 2016-11-03 - 2016-11-04
UiO Untitled
 
31 Haug, Berit S; Gaare Dahl, Maria.
Faglig forståelse gjennom utforskende naturfag. Fagdag; 2016-08-17 - 2016-08-17
UiO Untitled
 
32 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Variert og tilpasset opplæring. Naturfagkonferansen 2016; 2016-10-20 - 2016-10-20
UiO Untitled
 
33 Haug, Berit S; Skår, Aud Ragnhild.
Naturfag for å lære språk - språk for å lære naturfag. Samling for morsmålslærere i Asker; 2016-02-16 - 2016-02-16
UiO Untitled
 
34 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02435-6) 170 s.
UiO Untitled
 
2015
35 Haug, Berit S.
The Importance of Turning Teachable Moments into Learnable Moments. European Science Education Research Association; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
36 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Observasjon, slutning og evidens. Naturfagkonferansen; 2015-11-15 - 2015-11-15
UiO Untitled
 
37 Haug, Berit S; Tusvik, Rim.
Naturfag for å lære språk - språk for å lære naturfag. Nasjonale Tema Morsmålskonferansen; 2015-11-26 - 2015-11-26
UiO Untitled
 
38 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Formative Assessment and Teachers’ Sensitivity to Student Responses. International Journal of Science Education 2015 ;Volum 37.(4) s. 629-654
UiO Untitled
 
39 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Depth and progression. Primary teachers' experiences from teaching an integrated inquiry based science and literacy curriculum.. ESERA 2015; 2015-08-31 - 2016-09-04
UiO Untitled
 
40 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Dybdelæring. Lærerers erfaringer med Forskerføtter og leserøtter. Hellseminaret; 2015-11-11 - 2015-11-13
UiO Untitled
 
41 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Dybdelæring. Læreres erfaringer med Forskerføtter og leserøtter. Hellseminaret; 2015-11-11 - 2015-11-13
UiO Untitled
 
42 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Improving an Inquiry-Based Science and Literacy Teaching Model. ECER conference; 2015-09-08 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
43 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Improving an inquiry-based science and literacy teaching model through research and professional development courses. ESERA conference; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
44 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Budding Science and Literacy. A Classroom Video Study of the Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015
UiO Untitled
 
2014
45 Haug, Berit Synnøve.
Begrepslæring i utforskende aktiviteter. Etterutdanningskurs i naturfag; 2014-02-12 - 2014-02-12
UiO Untitled
 
46 Haug, Berit Synnøve.
Begrepslæring og underveisvurdering i naturfag. Fagdag i naturfag; 2014-04-09 - 2014-04-09
UiO Untitled
 
47 Haug, Berit Synnøve.
Inquiry-Based Science: Turning Teachable Moments into Learnable Moments. Journal of Science Teacher Education 2014 ;Volum 25.(1) s. 79-96
UiO Untitled
 
48 Haug, Berit Synnøve.
Presentasjon av Forskerføttermodellen. Fagmøte for lærere; 2014-03-31 - 2014-03-31
UiO Untitled
 
49 Haug, Berit Synnøve.
Teaching for conceptual understanding in science within an integrated inquiry-based science and literacy setting. Universitetet i Oslo: Det matematisk naturvitenskapelige fakultet 2014 233 s.
UiO Untitled
 
50 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter. Naturfagkonferansen; 2014-10-17 - 2014-10-18
UiO Untitled
 
    Vis neste liste