Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 140 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Stridbeck, Ulf.
Tilståelser - ekte eller falske?. Fagkurs Vitnepsykologi; 2021-04-21 - 2021-04-21
UiO Untitled
 
2 Wester, Knut Gustav; Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak; Wikström, Johan.
Re-evaluation of medical findings in alleged shaken baby syndrome and abusive head trauma in Norwegian courts fails to support abuse diagnoses. Acta Paediatrica 2021
UiO Untitled
 
2020
3 Magnussen, Svein; Stridbeck, Ulf.
Nesten alt du vet om løgn, er feil. morgenbladet.no 2020
UiO Untitled
 
4 Magnussen, Svein; Stridbeck, Ulf.
Vurdering av troverdighet: hva sier forskningen anno 2020?. Tidsskrift for strafferett 2020 ;Volum 20.(1) s. 6-17
UiO Untitled
 
5 Quist, Christina; Ruud, Tor-Erling Thømt; Holmboe, Morten; Hallgren, Siv; Stridbeck, Ulf.
Dette skjer om Baneheia-saken blir gjenopptatt. VG [Internett] 2020-10-12
PHS UiO Untitled
 
6 Rui, Jon Petter; Stridbeck, Ulf.
Temanummer om strafferettslig medvirkning. Tidsskrift for strafferett 2020 s. 337-338
UiB UiO Untitled
 
7 Stridbeck, Ulf.
Coerced-Reactive Confessions: The Case of Thomas Quick. Journal of Forensic Psychology Research and Practice 2020 ;Volum 20.(4) s. 305-322
UiO Untitled
 
8 Stridbeck, Ulf.
Dagsrevyen, NRK. [TV] 2020-10-05
UiO Untitled
 
9 Stridbeck, Ulf.
Digitale vitner i koronaens tid. Juridika Innsikt 2020
UiO Untitled
 
10 Stridbeck, Ulf.
How to correct wrongful convictions. Seminar; 2020-06-16 - 2020-06-16
UiO Untitled
 
11 Stridbeck, Ulf.
How to correct wrongful convictions in Norway. Polish Commissioner for Human Rights' Office; 2020-06-16 - 2020-06-16
UiO Untitled
 
12 Stridbeck, Ulf.
NRK Nyheter. [TV] 2020-10-05
UiO Untitled
 
13 Stridbeck, Ulf.
Repetitive begjæringer om gjenåpning i straffesaker. Lov og Rett 2020 ;Volum 59.(8) s. 508-518
UiO Untitled
 
14 Stridbeck, Ulf.
TV2 Nyhetene. [TV] 2020-10-05
UiO Untitled
 
15 Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak; Nilsson, Pelle; Wikström, Johan; Wester, Knut.
Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020 ;Volum 154.(4) s. 423-475
UiB UiO Untitled
 
16 Syse, Aslak; Stridbeck, Ulf; Wester, Knut.
Mishandlet eller syk.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
2019
17 Stridbeck, Ulf.
Nikab i retten. I: Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk 2019 ISBN 9788205530096. s. 579-596
UiO Untitled
 
18 Stridbeck, Ulf.
Shaking Baby Syndrome (SBS) - Wrongful Convictions?. European Innocence Network; 2019-11-09 - 2019-11-09
UiO Untitled
 
19 Sæther, Knut Erik; Kvande, Kersti; Torgersen, Runar; Stridbeck, Ulf.
Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205530096) 677 s.
UiO Untitled
 
2018
20 Albrechtsen van der Hagen, Malin; Stridbeck, Ulf; Melinder, Annika Maria D.
Førsamtaler på godt og vondt: Effekter på senere tilrettelagte avhør i lys av vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(4) s. 337-351
UiO Untitled
 
21 Jakobsen, Kristina Kepinska; Stridbeck, Ulf; Langballe, Åse.
Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge. Tidsskrift for strafferett 2018 ;Volum 18.(2) s. 74-101
NKVTS PHS UiO Untitled
 
22 Stridbeck, Ulf.
Håkan d.y. Revisiting Hydéns "Rättens samhälleliga funktioner". I: Festskrift till Håkan Hydén. Juristförlaget, Lund 2018 ISBN 978-91-544-0575-6. s. 659-668
UiO Untitled
 
23 Stridbeck, Ulf.
Om Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpningsprosent. Tidsskrift for strafferett 2018 ;Volum 18.(2) s. 71-73
UiO Untitled
 
2017
24 Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor; Wessel, Ellen Margrethe.
Misforstått kritikk. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2017 ;Volum 130. s. 109-111
UiO Untitled
 
25 Rui, Jon Petter; Stridbeck, Ulf.
NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett 2017 ;Volum 17.(4)
UiB UiO Untitled
 
26 Stridbeck, Ulf.
The Judge Cervin case from Sweden 1941-42. Workshop on Judicial Resistance; 2017-05-04 - 2017-05-05
UiO Untitled
 
2016
27 Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf.
Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 978-82-05-49372-8) 626 s.
UiO Untitled
 
28 Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
When insanity has gone undiscovered by the courts: The practice of the Norwegian Criminal Cases Review Commission in cases of doubts about insanity. Criminal Behaviour and Mental Health 2016 ;Volum 26.(3) s. 212-224
OUS UiO Untitled
 
29 Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Forensic psychiatric experts under the legal microscope. Legal and Criminological Psychology 2016 ;Volum 21.(1) s. 15-24
UiO Untitled
 
30 Holmboe, Morten.
Fengsel eller frihet: Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner. Oslo: Universitetet i Oslo 2016 332 s.
PHS UiO Untitled
 
31 Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Teigen, Karl Halvor; Stridbeck, Ulf; Wessel, Ellen Margrethe.
Urimelig tvil: et tilsvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 ;Volum 129. s. 300-305
UiO Untitled
 
32 Stridbeck, Ulf.
Sweden's 'Serial Killer' Thomas Quick: Murdering for pleasure or lying for pleasure? Psychotherapy, repressed memory and false confessions, all at the same time.. Colloquium; 2016-11-09 - 2016-11-09
UiO Untitled
 
33 Stridbeck, Ulf; Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato.
Expert for whom? Court-appointed versus party-appointed experts. Psychiatry, Psychology and Law 2016 ;Volum 23.(2) s. 246-255
OUS UiO Untitled
 
2015
34 Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Forord. I: Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48459-7. s. 5-7
OUS UiO Untitled
 
35 Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Hva er rettspsykiatri?. I: Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48459-7. s. 17-34
OUS UiO Untitled
 
36 Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 978-82-05-48459-7) 413 s.
OUS UiO Untitled
 
37 Stridbeck, Ulf.
Falske tilståelser. I: Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48459-7. s. 255-272
UiO Untitled
 
38 Stridbeck, Ulf.
Penal Law sanctions in Norway. 2nd Criminal Law Reform Congress; 2015-05-31 - 2015-06-03
UiO Untitled
 
2014
39 Fornes, Ingun; Stridbeck, Ulf.
Barnestrafferett: Nye reformer og reformbehov. Tidsskrift for strafferett 2014 (4) s. 305-307
UiB UiO Untitled
 
40 Frøjd, Elise Koppang; Stridbeck, Ulf.
Dommere og advokater fornøyde med rettspsykiatriske eksperter. Forskning.no [Internett] 2014-01-23
UiO Untitled
 
41 Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato; Stridbeck, Ulf.
Samarbeidsklimaet mellom rettspsykiatrisk sakkyndige og strafferettsjurister - Bedre enn sitt rykte. Lov og Rett 2014 (5) s. 273-283
UiO Untitled
 
42 Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor; Wessel, Ellen Margrethe.
«UTOVER RIMELIG TVIL»? En kvantitativ studie av sikkerhet i bevisvurdering i straffesaker hos norske fagdommere og lekdommere. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014 ;Volum 127. s. 384-396
UiO Untitled
 
43 Stridbeck, Ulf.
An example of possible remedies: the Norwegian Criminal Cases Review Commission. Wrongful Conviction and Protection of the Innoccent; 2014-06-06 - 2014-06-06
UiO Untitled
 
2013
44 Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Insanity "Under the Radar"? Criminal Commission´s Asessment of Cases with Doubts about Sanity: A Pilot Study. The 13th European Congress of Psychology; 2013-07-09 - 2013-07-12
UiO Untitled
 
45 Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Insanity "under the radar"? Criminal Commission's assessment of cases with doubts about sanity. (Chair) Presentert på:. European Congress of Psychology (ECP); 2013-07-09 - 2013-07-12
OUS UiO Untitled
 
46 Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Is insanity undetected? Criminal Commissions assessment of cases With doubts about sanity. Nordic Network for research in Psychology and Law (NNPL); 2013-10-25 - 2013-10-26
UiO Untitled
 
47 Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Morderen som bare var en løgner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
OUS UiO Untitled
 
48 Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf; Grønnerød, Cato.
The truth and nothing but the truth: court-appointed forensic experts´experience with testifying and their perceptions of legal actors in criminal courts. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 2013 ;Volum 24.(2) s. 192-204
OUS UiO Untitled
 
49 Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Forensic Psychiatric Experts and Legal Practitioners: Battle of Wills of Battle of Worlds. The 13th Congress of Psychology; 2013-07-09 - 2013-07-12
UiO Untitled
 
50 Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf.
Forensic Psychiatric Experts and Legal Practitioners: Battle of Wills or Battle of Worlds?. European Congress of Psychology (ECP); 2013-07-09 - 2013-07-12
OUS UiO Untitled
 
    Vis neste liste