Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2021
1 Gundersen, Torbjørn.
Values in expert reasoning: A pragmatic approach. I: The Accountability of Expertise: Making the Un-Elected Safe for Democracy. Routledge 2021 ISBN 9781003175490.
OSLOMET UiO NMBU Untitled
 
2020
2 Bærøe, Kristine; Gundersen, Torbjørn.
Regjeringens strategi for kunstig intelligens svikter på vesentlige punkter.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiB UiO Untitled
 
3 Gundersen, Torbjørn.
The future of medical AI: the role of medical doctors. IPOQ 2020 – 6th Nordic research conference; 2020-03-02 - 2020-03-03
OSLOMET Untitled
 
4 Gundersen, Torbjørn.
Value-Free yet Policy-Relevant? The Normative Views of Climate Scientists and Their Bearing on Philosophy. Perspectives on Science 2020 ;Volum 28.(1) s. 89-118
OSLOMET UiO Untitled
 
5 Gundersen, Torbjørn; Smeby, Jens-Christian.
profesjon. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Holst, Cathrine; Gundersen, Torbjørn.
Trustworthy science advice mechanisms. Social Indicators of Trust in Experts; 2020-10-01 - 2020-10-02
UiO Untitled
 
2019
7 Bærøe, Kristine; Gundersen, Torbjørn.
Social impact under severe uncertainty: The role of neuroethicists at the intersection of neuroscience, AI, ethics, and policy-making. AJOB Neuroscience 2019 ;Volum 10.(3) s. 117-119
OSLOMET UiB Untitled
 
8 Gundersen, Torbjørn.
The proper role of moral and political values in expert reasoning: towards a pragmatic view. Making Non-Majoritarian Institutions Safe for Democracy; 2019-06-20 - 2019-06-21
OSLOMET Untitled
 
9 Jenssen, Dag; Gundersen, Torbjørn.
Stor sjanse for at verdiene blir med på lasset. Intervju med Torbjørn Gundersen. Dyade [Fagblad] 2019-06-01
OSLOMET Untitled
 
2018
10 Frøjd, Elise Koppang; Gundersen, Torbjørn.
Bør klimaeksperter flagge egne meninger?. Forskning.no [Internett] 2018-10-11
OSLOMET Untitled
 
11 Gundersen, Torbjørn.
Bør klimaeksperter flagge egne meninger?. forskning.no [Internett] 2018-10-11
OSLOMET Untitled
 
12 Gundersen, Torbjørn.
Ekspertens verdier – bør de få plass?. Oslomet.no [Internett] 2018-10-23
OSLOMET Untitled
 
13 Gundersen, Torbjørn.
How Climate Scientists View the Expert Role: Value-freedom, Responsibility, and Relevance. ARENA Centre for Europan Studies Oslo: ARENA Centre for Europan Studies Oslo 2018 ;Volum 2018.27 s. ARENA Working Papers(2)
UiO Untitled
 
14 Gundersen, Torbjørn.
Hva er profesjonsetikk? Rådets funksjon og rolle. Møte i Lærerprofesjonens etiske råd; 2018-11-28 - 2018-11-28
OSLOMET Untitled
 
15 Gundersen, Torbjørn.
Kan eksperter være verdifrie? Verdifrihetsidealet og den empiriske innvendingen. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(5) s. 421-428
OSLOMET Untitled
 
16 Gundersen, Torbjørn.
Kunnskapsbasert politikkutforming – en samtale med Cass Sunstein. Nytt Norsk Tidsskrift 2018 ;Volum 35. s. 301-305
OSLOMET Untitled
 
17 Gundersen, Torbjørn.
Scientists as experts: A distinct role?. Studies in History and Philosophy of Science 2018 ;Volum 69. s. 52-59
OSLOMET UiO Untitled
 
18 Gundersen, Torbjørn.
Values and the role of scientists in policymaking. Oslo: OsloMet – Oslo Metropolitan University 2018 (ISBN 978-82-8364-120-2) 193 s.
OSLOMET Untitled
 
19 Mausethagen, Sølvi; Gundersen, Torbjørn; Larsen, Lars Erik; Osland, Oddgeir.
Evaluering av lærerprofesjonens etiske råd. Oslo: OsloMet - storbyuniversitetet 2018 106 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
20 Osland, Oddgeir; Mausethagen, Sølvi; Gundersen, Torbjørn; Larsen, Lars Erik.
Lærernes etiske råd bør videreføres – dette bør gjøres bedre. Utdanning.no 2018
HINN OSLOMET Untitled
 
2017
21 Gundersen, Torbjørn.
How Climate Scientists View the Expert Role: The Value-Free Ideal, Moral Responsibility, and Relevance. The Legitimacy of Depoliticized Decision-Making; 2017-11-16 - 2017-11-17
UiO Untitled
 
2016
22 Gundersen, Torbjørn.
Forskeres rolle som eksperter. Forum for vitenskapsteori, The Science Studies Colloquium Series; 2016-05-25 - 2016-05-25
HIOA Untitled
 
23 Gundersen, Torbjørn.
Scientists as experts in policymaking – a separable role?. Expertise and Democratic Accountability in Courts and Public Administration; 2016-05-30 - 2016-05-31
HIOA Untitled
 
2015
24 Gundersen, Torbjørn.
Klimaeksperters selvforståelse. Ekspertise-nettverk; 2015-01-08
HIOA Untitled
 
25 Tellmann, Silje Maria; Gundersen, Torbjørn.
Om ekspertrollen i offentlige utvalg. Stabsseminar; 2015-04-09 - 2015-04-09
HIOA Untitled
 
26 Tellmann, Silje Maria; Gundersen, Torbjørn.
Skjulte strateger eller overbeviste fagpersoner? Replikk til Martiniussen.. Nytt Norsk Tidsskrift 2015 (1) s. 96-97
OSLOMET Untitled
 
2014
27 Tellmann, Silje Maria; Gundersen, Torbjørn.
Klima - ekspertenes ansvar?. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (02) s. 189-195
OSLOMET Untitled
 
2013
28 Osland, Oddgeir; Gundersen, Torbjørn.
Dannelse i praksis - om forholdet mellom akademisk dannelse og profesjonsdannelse. Dannelse på norsk – fra ord til handling; 2013-03-20
HIOA Untitled