Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Selvig, Erling.
The Petroleum Act - A Regulatory Regime in Development. MarIus 2019 (513)
UiO Untitled
 
2 Selvig, Erling; Lilleholt, Kåre.
Kjøpsrett til studiebruk. 6. utgave.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03414-0) 443 s.
UiO Untitled
 
2018
3 Selvig, Erling.
Foreword. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. VII-XIV
UiO Untitled
 
4 Selvig, Erling.
KOmmentarer 2009-2014. Nordiske domme i sjøfartsanliggender 2018 ;Volum 2014. s. III-lxxv
UiO Untitled
 
5 Selvig, Erling.
Krisehåndtering i forsikring- og pensjonssektoren. Utredning nr. 31 fra Banklovkommisjonen Utredning fra Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Avgitt til Finansdepartementet 29. januar 2018.. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2018 (ISBN 978-82-583-1349-3) ;Volum 2018.249 s. NOU - Norges offentlige utredninger(3)
UiO Untitled
 
6 Selvig, Erling.
Utviklingslinjer i forsikringslovgivningen. Seminar; 2018-01-30
UiO Untitled
 
2017
7 Selvig, Erling.
Utviklinglinjer i finanslovgivningen. Konferanse; 2017-11-22
UiO Untitled
 
2016
8 Selvig, Erling.
Kommentarer 2009-2012. Nordiske domme i sjøfartsanliggender 2016 ;Volum 2012. s. III-XLVIII
UiO Untitled
 
9 Selvig, Erling.
Tredjepartstariffer. MarIus 2016 (472) s. -
UiO Untitled
 
2015
10 Selvig, Erling.
Pensjonslovene og folketrygdreformen IV. Utredning nr 29 fra Banklovkommisjonen. Avgitt til Finansdepartementet 28. april 2015. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2015 ;Volum 2015.140 s. NOU - Norges offentlige utredninger(5)
UiO Untitled
 
11 Selvig, Erling; Lilleholt, Kåre.
Kjøpsrett til studiebruk. 5. utg.. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-025445) 423 s.
UiO Untitled
 
2014
12 Selvig, Erling.
Hvilke krav bør stilles til fremtidens tjenestepensjonsmarkeder?. Konferanse; 2014-09-17
UiO Untitled
 
13 Selvig, Erling.
Ny uførordning i privat sektor. Fafos pensjonsforum; 2014-07-18
UiO Untitled
 
14 Selvig, Erling.
Pensjonslovene og folketrygdreform IV. Ny ytelsesbasert alderspensjon. Konferanse; 2014-11-11 - 2014-11-12
UiO Untitled
 
2013
15 Selvig, Erling.
Nye uførepensjonsprodukter. Forsikringskonferansen; 2013-11-05 - 2013-11-05
UiO Untitled
 
16 Selvig, Erling.
Pensjonslovene og folketrygdreformen III. Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen. Utredning fra Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Avgitt Finansdepartementet 7. januar 2013. Oslo: Departementenes servicesenter 2013 (ISBN 978-82-583-1163-5) ;Volum 2013.177 s. NOU - Norges offentlige utredninger(3)
UiO Untitled
 
17 Selvig, Erling.
Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter 2013 ;Volum 2013.163 s. NOU - Norges offentlige utredninger(12)
UiO Untitled
 
18 Selvig, Erling.
Utviklingslinjer i et nordisk sjølovsfellesskap med internasjonal forankring. MarIus 2013 (417) s. 11-32
UiO Untitled
 
19 Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.
Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 9788205452695) 132 s.
UiO Untitled
 
2012
20 Selvig, Erling.
Banklovkommisjonen fase III. Fafos pensjonskonferanse; 2012-11-12
UiO Untitled
 
21 Selvig, Erling.
Banklovkommisjonen og arbeidet med tilpasning av tjenestepensjoner. Forslag om hybride pensjoner. Forsikringskonferansen 2012; 2012-11-06 - 2012-11-07
UiO Untitled
 
22 Selvig, Erling.
Fripoliser og kapitalkrav. Utredning nr. 25 fra banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltnning 2012 (ISBN 978-82-583-1125-3) ;Volum 2012.81 s. NOU - Norges offentlige utredninger(3)
UiO Untitled
 
23 Selvig, Erling.
Hovedtrekkene fra NOU 2012:13. Banklov Pensjon II overlevert Finansdepartementet; 2012-09-10 - 2012-09-10
UiO Untitled
 
24 Selvig, Erling.
Hvem er i dag normgiver i sentrale skipsfartsrelaterte spørsmål, og hvilke utfordringer har utviklingen fra regional til internasjonal regulering medført for aktørene i bransjen?. 25. nordiske sjørettsseminar; 2012-08-27 - 2012-08-29
UiO Untitled
 
25 Selvig, Erling.
Norsk tilpasning til EUs krisehåndteringsdirektiv. Finanstilsynets styreseminar; 2012-11-22 - 2012-11-23
UiO Untitled
 
26 Selvig, Erling.
Ny lovgivning om kollektive tjenestepensjonsforsikring. Seminar; 2012-03-22 - 2012-03-22
UiO Untitled
 
27 Selvig, Erling.
Ny tjenestepensjon i privat sektor. Pensjonskassekonferansen 2012; 2012-04-18 - 2012-04-19
UiO Untitled
 
28 Selvig, Erling.
Pensjonslovene og folketrygdreforment II. Utredning nr. 26 fraBanklovkommisjonen. : Departementenes servicesenter 2012 194 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2012:13)
UiO Untitled
 
29 Selvig, Erling.
Pensjonsreform og tjenestepensjon. Forsikringskonferanse; 2012-01-24
UiO Untitled
 
30 Selvig, Erling; Müller-Graff, Peter-Christian.
European law in an era of crisis. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag 2012 (ISBN 978-3-8305-3079-4) 139 s.
UiO Untitled
 
2011
31 Selvig, Erling.
Limitation of shipowners´ liability and forum shopping in EU/EEA states. MarIus 2011 (400) s. 359-390
UiO Untitled
 
32 Selvig, Erling.
Ny finanslovgivning. Gjeldende rett. Utredning nr 24 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter 2011 (ISBN 978-82-583-1091-1) ;Volum 2011.564 s. NOU - Norges offentlige utredninger(8 A)
UiO Untitled
 
33 Selvig, Erling.
Ny finanslovgivning. Lov om finansforetak og finanskonsern. Utredning nr 24 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter 2011 (ISBN 978-82-583-1093-5) ;Volum 2011.490 s. NOU - Norges offentlige utredninger(8 B)
UiO Untitled
 
34 Selvig, Erling.
Ny lovgivning om tjenestepensjon. NHOs pensjonskonferanse; 2011-12-06
UiO Untitled
 
2010
35 Selvig, Erling.
Forumshopping i EU/EØS området. Gir samspillet mellom Brussels I forordningen, jurisdiksjonsklausuler og sjørettskonvensjoner nye muligheter?. Generalforsamling med foredrag; 2010-11-25
UiO Untitled
 
36 Selvig, Erling.
Pensjonslovene og folketrygdreformen I. Utredning nr 23. fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning 2010 ;Volum 2010.223 s. NOU - Norges offentlige utredninger(6)
UiO Untitled
 
37 Selvig, Erling.
Store endringer med nytt lovverk for skadeforsikring?. Seminar; 2010-10-27
UiO Untitled
 
2009
38 Selvig, Erling.
Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Utredning nr 22 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning 2009 (ISBN 978-82-583-1000-3) ;Volum 2009.255 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2)
UiO Untitled
 
39 Selvig, Erling.
Kontraktsrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01406-7. s. -
UiO Untitled
 
2008
40 Selvig, Erling.
Eierkontroll i finansinstitusjoner. Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter 2008 (ISBN 978-82-583-0977-9) ;Volum 2008.101 s. NOU - Norges offentlige utredninger(13)
UiO Untitled
 
41 Selvig, Erling.
Livsforsikringsreformen 2008. Om et nytt lov- og risikoregime for livsforsikring. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 978-82-15-01393-0) 212 s.
UiO Untitled
 
42 Selvig, Erling.
Lov om gjeldsbrev. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. s. 433-441
UiO Untitled
 
43 Selvig, Erling.
Nettbankbasert betalingsoverføring. Utredning nr. 21 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter 2008 (ISBN 978-82-583-0995-3) ;Volum 2008.157 s. NOU - Norges offentlige utredninger(21)
UiO Untitled
 
44 Selvig, Erling.
Securities markets - a case for European regulation?. I: Regulation strategies in the European Economic Area. Berliner Wissenschafts-Verlag 2008 ISBN 978-3-8305-1561-6. s. 45-58
UiO Untitled
 
45 Selvig, Erling.
Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter 2008 (ISBN 978-82-583-0993-9) ;Volum 2008.216 s. NOU - Norges offentlige utredninger(20)
UiO Untitled
 
46 Selvig, Erling; Müller-Graff, Peter-Christian.
Regulation strategies in the European Economic Area. Berliner Wissenschafts-Verlag 2008 (ISBN 978-3-8305-1561-6) 142 s.
UiO Untitled
 
2007
47 Selvig, Erling.
Individuell pensjonsordning. Utredning nr. 18 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter 2007 (ISBN 978-82-583-0947-2) ;Volum 2007.117 s. NOU - Norges offentlige utredninger(17)
UiO Untitled
 
48 Selvig, Erling.
Livsforsikring i spøpeskjeen. Norsk forsikringsforening; 2007-01-25
UiO Untitled
 
49 Selvig, Erling.
Meglerprovisjon i forsikring. Utredning nr. 16 fra Banklovkommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning 2007 (ISBN 978-82-583-0909-0) ;Volum 2007.70 s. NOU - Norges offentlige utredninger(1)
UiO Untitled
 
50 Selvig, Erling.
Ytelsesbasert foretakspensjon i regnskapssammenheng. Seminar; 2007-05-25
UiO Untitled
 
    Vis neste liste