Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2020
1 Kitterød, Ragni Hege; Nadim, Marjan.
Embracing gender equality: Gender-role attitudes among second-generation immigrants in Norway. Demographic Research 2020 ;Volum 42. s. 411-440
ISF Untitled
 
2019
2 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan; Birkvad, Simon Roland.
Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-623-8) 115 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:4)
ISF Untitled
 
3 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Nadim, Marjan.
Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies 2019 ;Volum 42.(16) s. 177-195
ISF Untitled
 
4 Nadim, Marjan; Fjell, Live Kjos.
Kjønn, arbeid og innvandring. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 15 s.
ISF Untitled
 
5 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review 2019 s. -
ISF Untitled
 
6 Orupabo, Julia; Nadim, Marjan.
Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization 2019 s. 1-15
ISF Untitled
 
2018
7 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Er netthat et kvinneproblem?. Aftenposten Vitenskap 2018
FAFO ISF Untitled
 
8 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Enjolras, Bernard.
Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-582-8) 70 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:1)
ISF Untitled
 
2017
9 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech. I: Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53503-2. s. 45-75
ISF Untitled
 
10 Nadim, Marjan.
Ascribed representation: Ethnic and religious minorities in the mediated public sphere. I: Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53503-2. s. 229-256
ISF Untitled
 
11 Nadim, Marjan.
Banker hodet i klassetaket. Morgenbladet 2017
ISF Untitled
 
12 Nadim, Marjan.
Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ;Volum 1.(1) s. 35-52
ISF Untitled
 
13 Nadim, Marjan.
Ingen nedkjølt debatt. Morgenbladet 2017
ISF Untitled
 
14 Nadim, Marjan.
Ulikhetenes Oslo. Morgenbladet 2017
ISF Untitled
 
2016
15 Brekke, Idunn; Nadim, Marjan.
Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society 2016 ;Volum 31.(3) s. 391-408
OSLOMET ISF Untitled
 
16 Brekke, Idunn; Nadim, Marjan; Reisel, Liza.
Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children. 2016 Annual ESPAnet Conference; 2016-09-01 - 2016-09-03
HIOA ISF Untitled
 
17 Nadim, Marjan.
Det mannlige forsørgeridealet under press. Forestillinger om småbarnsmødres arbeid blant etterkommere av innvandrere. I: Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49601-9. s. 142-161
ISF Untitled
 
18 Nadim, Marjan.
Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Women’s Paid Work among Second-Generation Immigrants in Norway. Sociology 2016 ;Volum 50.(1) s. 109-124
ISF Untitled
 
19 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-539-2) 56 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:20)
ISF Untitled
 
20 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang.. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-527-9) 55 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:14)
ISF Untitled
 
21 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Wessel-Aas, Jon.
Hatefulle ytringer på internett : Omfang, forebygging og juridiske grenser. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-533-0) 167 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:17)
ISF Untitled
 
22 Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-541-5) 45 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:22)
ISF Untitled
 
23 Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-531-6) 43 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:16)
ISF Untitled
 
2015
24 Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Nadim, Marjan.
To presentasjoner: 1. Arbeidsdeltakelse og sykefravær blant mødre og fedre som har omsorg for et funksjonshemmet eller alvorlig kronisk sykt barn 2. Innvandrerfamilier med kronisk syke barn og deres tilknytning til arbeidslivet. Et kvalitativ studie av foreldreopplevelser.. NFR Seminar: Helse og arbeidsdeltakelse; 2015-03-10 - 2015-03-10
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
25 Brekke, Idunn; Nadim, Marjan.
Gender differences in labour market participation and sickness absence among parents who care for disabled or chronically ill children. Social Inequality, Cohesion and Solidarity; 2015-05-28 - 2015-05-31
HIOA ISF Untitled
 
26 Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari; Nadim, Marjan.
Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer?. I: Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48415-3. s. 48-62
ISF Untitled
 
27 Nadim, Marjan.
Generalisering og bruken av analytiske kategorier i kvalitativ forskning. Sosiologisk Tidsskrift 2015 ;Volum 23.(3) s. 129-148
ISF Untitled
 
28 Nadim, Marjan.
Kulturell reproduksjon eller endring? Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid. Nytt Norsk Tidsskrift 2015 ;Volum 32.(1) s. 15-24
ISF Untitled
 
2014
29 Brekke, Idunn; Nadim, Marjan; Reisel, Liza.
Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children. Workshop on health, wellbeing and work among parents with chronically ill or disabled children; 2014-10-10 - 2014-10-10
HIOA ISF Untitled
 
30 Nadim, Marjan.
Reinterpreting the relation between motherhood and paid work: second-generation immigrant women in Norway. Sociological Review 2014 ;Volum 62.(3) s. 494-511
ISF Untitled
 
31 Nadim, Marjan.
Transnational marriages and second-generation women's employment. Nordic Journal of Migration Research 2014 ;Volum 4.(3) s. 99-107
ISF Untitled
 
32 Orupabo, Julia; Nadim, Marjan.
Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. : institutt for samfunnsforskning 2014 (ISBN 978-82-7763-449-4) 136 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2014:013)
ISF Untitled
 
33 Phelps, Joshua Marvle; Nadim, Marjan.
Ethnicity, Overview. I: Encyclopedia of Critical Psychology. Springer 2014 ISBN 978-1-4614-5584-4. s. 607-612
ISF PHS Untitled
 
2012
34 Nadim, Marjan.
[Bokanmeldelse] Den globale landsbyen: Groruddalen og det nye Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning 2012 (4) s. 475-478
ISF Untitled
 
35 Nadim, Marjan.
Mellom familie og arbeid: Moralske forhandlinger blant kvinnelige etterkommere. I: Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205425002. s. 289-308
ISF Untitled
 
36 Nadim, Marjan; Aarset, Monica Five.
Book Review: Families and Kinship in Contemporary Europe: Rules and Practices of Relatedness. Acta Sociologica 2012 ;Volum 55.(2) s. 199-201
ISF Untitled
 
2010
37 Orupabo, Julia Kristine B.; Nadim, Marjan.
Hvite bekymringer og fargede problemstillinger. Prosa - tidsskrift for skribenter 2010 (01) s. 48-53
FAFO ISF Untitled
 
38 Phelps, Joshua Marvle; Nadim, Marjan.
Ideology and agency in ethnic identity negotiation of immigrant youth. Papers on Social Representations 2010 ;Volum 19. s. -
ISF UiO Untitled
 
2009
39 Kavli, Hanne Cecilie; Nadim, Marjan.
Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier. Oslo: Fafo 2009 (ISBN 978-82-7422-697-5) 161 s. FAFO-rapport(2009:39)
FAFO Untitled
 
40 Nadim, Marjan.
Det somaliske vepsebolet. Prosa - tidsskrift for skribenter 2009 (01)
FAFO Untitled
 
41 Nadim, Marjan; Salonen, Tapio.
Barnefattigdom i et nordisk perspektiv. I: Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39085-0. s. 71-91
FAFO Untitled