Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 64 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
L2 acquisition in a rich dialectal environment: Some methodological considerations when SLA meets dialectology. I: Interpreting language-learning data. Language Science Press 2020 ISBN 978-3-96110-282-2. s. 9-38
HIOF Untitled
 
2 Larsson, Ida; Søfteland, Åshild; Vindenes, Urd.
Praktisk grammatikk: øvingar og løysingsforslag. Det Norske Samlaget 2020 (ISBN 9788252199390) 224 s.
USN HIOF UiO Untitled
 
2019
3 Bjørke, Camilla; Søfteland, Åshild.
Gjesteblogg om språksatsinga - Språkfag på lag!.
HIOF Untitled
 
4 Hjelde, Arnstein; Søfteland, Åshild.
"Vi lære te bruke skrivemaskin" – om infinitivsmerket i amerikanorsk. MONS 18 – Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
HIOF Untitled
 
5 Jansson, Benthe Kolberg; Søfteland, Åshild; Bjerke, Christian Bjørn.
Samtalar om språk i skolen. NNMF7; 2019-10-23 - 2019-10-24
HIOF Untitled
 
6 Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild.
Talemål i Sør-Østfold. Ideologi, struktur og praksis. Målbryting 2019 ;Volum 10. s. 101-131
HIOF Untitled
 
7 Søfteland, Åshild.
Grammatikkbøker og grammatikkundervisning i norsklærarutdanning. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
HIOF Untitled
 
8 Søfteland, Åshild.
Subjektsfunksjonen i norsk spontantale. Utbrytingskonstruksjonar / Indefinitte subjekt. LingVib-seminar; 2019-10-31 - 2019-10-31
HIOF Untitled
 
9 Søfteland, Åshild.
Tett på – men akk, så fjern. Dannelsesfaget norsk i (full)digitale omgivelser. Nasjonal konferanse for studieledere og praksisansvarlige 2019; 2019-05-07 - 2019-05-08
HIOF Untitled
 
10 Søfteland, Åshild.
Østfoldmål i endring – trendanalyse. Dialekt i Østfold – Historie, humor og litt grammatikk; 2019-03-11 - 2019-03-11
HIOF Untitled
 
11 Søfteland, Åshild; Emilsen, Linda Evenstad.
Å tileigne seg norsk som andrespråk i eit dialektparadis. Språkfika; 2019-04-10 - 2019-04-10
HIOF Untitled
 
12 Søfteland, Åshild; Hjelde, Arnstein.
Pragmatiske markørar i amerikanorsk. Sluttseminar for LIA-prosjektet; 2019-11-26 - 2019-11-27
HIOF Untitled
 
13 Søfteland, Åshild; Putnam, Michael T.; Hjelde, Arnstein.
Variation in Infinitive Markers in American Norwegian. WILA 10 – Workshop on Immigrant Languages in the Americas; 2019-10-10 - 2019-10-12
HIOF Untitled
 
14 Søfteland, Åshild; Tandberg, Håkon Naasen.
PULSpodden – Episode 1. https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/Fagpodkast [Internett] 2019-11-06
HIOF Untitled
 
15 Tandberg, Håkon Naasen; Søfteland, Åshild.
Episode 1 - samtale med Åshild Søfteland. www.hiof.no [Internett] 2019-10-31
HIOF Untitled
 
16 Tveitan, Christina Berg.
Fra enstavet appellativ til dobbelt bestemthet: Studie av substantivfraser i den muntlige utviklingen av norsk som andrespråk.. : HiØ 2019 82 s.
HIOF Untitled
 
2018
17 Bjørke, Camilla; Søfteland, Åshild.
Bloggen SPRUT - Språk i utdanninga.
HIOF Untitled
 
18 Bjørke, Camilla; Søfteland, Åshild.
Bloggen Sprut er lansert. Høgskoleavisa [Internett] 2018-04-03
HIOF Untitled
 
19 Borthen, Kaja; Nøklestad, Anders; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie; Karagjosova, Elena.
Database for etterstilte småord i norsk (Småord-databasen). Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo https://tekstlab.uio.no/not 2018
HIOF NTNU UiO Untitled
 
20 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Analysing L2 learners interlanguage in a rich dialectal environment – some methodological challenges when SLA meets dialectology. Research methodology in the field of second language acquisition and learning; 2018-05-30 - 2018-06-01
HIOF Untitled
 
21 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Andrespråksanalyse av barns spontantale. NOA - Norsk som andrespråk 2018 ;Volum 34.(1/2) s. 128-157
HIOF Untitled
 
22 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Å tilegne seg norsk som andrespråk i et dialektparadis : noen metodiske utfordringer når andrespråk møter talemålsvariasjon. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; 2018-10-11 - 2018-10-12
HIOF NTNU Untitled
 
23 Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild.
Mellom to stolar - det norske dialektlandskapet sett frå nedsida. Nordiska dialektologkonferensen; 2018-08-20 - 2018-08-22
HIOF Untitled
 
24 Søfteland, Åshild.
Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus. Webinarfestivalen 2018; 2018-11-06 - 2018-11-07
HIOF Untitled
 
25 Søfteland, Åshild.
Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus. Læringsfestivalen 2018; 2018-05-03 - 2018-05-04
HIOF Untitled
 
26 Søfteland, Åshild.
Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus. Læring om læring 2018 ;Volum 2.(1) s. -
HIOF Untitled
 
27 Søfteland, Åshild.
Ingen, nokon og mange som subjekt i spontantale. GRAMINO 2018 - Grammatikk i Norden; 2018-05-15 - 2018-05-16
HIOF Untitled
 
28 Søfteland, Åshild.
Nordisk dialektkorpus - introduction aux recherches sur les parlers dans le Norden. Nordiques 2018 ;Volum 35. s. 95-115
HIOF Untitled
 
29 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
"Æ e trønder, æ, sjø" Den pragmatiske partikkelen 'sjø' i midt-norske dialektar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(36) s. 249-281
HIOF NTNU Untitled
 
2017
30 Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild.
Dialekt og skole i Østfold. SONE 2017; 2017-04-20 - 2017-04-21
HIOF Untitled
 
31 Søfteland, Åshild.
"Det ingen skulle tru at nokon kunne seie." Kvantorar som subjekt i norsk spontantale.. MONS - møte om norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
HIOF Untitled
 
32 Søfteland, Åshild.
"Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale.. Forskerseminar i språkvitenskap; 2017-03-15
HIOF Untitled
 
33 Søfteland, Åshild.
Nordisk dialektkorpus - ei innføring i forsking på nordiske talespråk. Semaine Nordique; 2017-03-20 - 2017-03-28
HIOF Untitled
 
34 Søfteland, Åshild; Stjernholm, Karine.
Norwegian diglossia?. Structural and developmental aspects of bidialectism; 2017-10-25 - 2017-10-26
HIOF Untitled
 
2016
35 Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild.
Norwegian diglossia? A talk about an unusual Norwegian speech community. Taal & Tongval Colloquium 2016: Vernacular Vitalities; 2016-11-25
HIOF Untitled
 
36 Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild; Jansson, Benthe Kolberg.
Slangen i dialektparadiset? Et prosjekt om en ikke-dialekt og et ikke-sted.. SONE-konferansen 2016; 2016-04-21 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
37 Søfteland, Åshild.
"Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale. Forskarseminariet i nordiska språk; 2016-10-26
HIOF Untitled
 
38 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
Han er kald lufta, sjø. Analysar av den pragmatiske markøren 'sjø' i norske dialektar.. Gramino - grammatikk i Norden; 2016-05-10 - 2016-05-11
HIOF NTNU Untitled
 
39 Søfteland, Åshild; Nøklestad, Anders.
Korpus-workshop. Korpus-workshop for språkvitskapleg tilsette, NTNU; 2016-04-06
HIOF UiO Untitled
 
2015
40 Søfteland, Åshild.
Talespråkskorpus - presentasjon og diskusjon. Forskargruppeseminar - Fleirspråkleg oppvekst og utdanning; 2015-02-16
HIOF Untitled
 
41 Søfteland, Åshild.
Transkripsjon av andrespråksmateriale - presentasjon og diskusjon. Forskargruppemøte - Fleirspråkleg oppvekst og utdanning; 2015-11-17
HIOF Untitled
 
42 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
About the tag 'sjø'. NOT workshop April 2015; 2015-04-29 - 2015-04-29
NTNU UiO Untitled
 
43 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
"Æ e trønder æ, sjø!" Semantiske og pragmatiske aspekter ved "sjø". Møter Om Norsk Språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
HIOF NTNU Untitled
 
2014
44 Søfteland, Åshild.
”«Ja det er jo det eg seier.» Der grammatikk møter informasjonsstruktur”. Fagleg-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo; 2014-10-30
HIOF Untitled
 
45 Søfteland, Åshild.
”«Ja det er jo det eg seier.» Om det- og der-utbryting i norske dialektar”. Tionde nordiska dialektkonferensen; 2014-08-20 - 2014-08-23
HIOF Untitled
 
46 Søfteland, Åshild.
”Norsk og nordiske språk”. Smakebitforelesingar for nye studentar på Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk; 2014-08-12
HIOF Untitled
 
47 Søfteland, Åshild.
"Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale". Instituttseminar på Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet; 2014-04-28
HIOF Untitled
 
48 Søfteland, Åshild.
Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale. : Universitetet i Oslo 2014 329 s.
UiO Untitled
 
2013
49 Søfteland, Åshild.
"Grensa mellom utbryting og presentering - spesifisitet, presupposisjon og fokus". Forskargruppe i leksikografi - seminar; 2013-02-25
HIOF Untitled
 
50 Søfteland, Åshild.
”Miniforedrag: Unge forskarar”. Yrkesmessa 2013; 2013-02-07
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste