Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 50

2019
1 Bjørke, Camilla; Søfteland, Åshild.
Gjesteblogg om språksatsinga - Språkfag på lag!.
HIOF Untitled
 
2 Jansson, Benthe Kolberg; Søfteland, Åshild; Bjerke, Christian Bjørn.
Samtalar om språk i skolen. NNMF7; 2019-10-23 - 2019-10-24
HIOF Untitled
 
2018
3 Bjørke, Camilla; Søfteland, Åshild.
Bloggen SPRUT - Språk i utdanninga.
HIOF Untitled
 
4 Bjørke, Camilla; Søfteland, Åshild.
Bloggen Sprut er lansert. Høgskoleavisa [Internett] 2018-04-03
HIOF Untitled
 
5 Borthen, Kaja; Nøklestad, Anders; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie; Karagjosova, Elena.
Database for etterstilte småord i norsk (Småord-databasen). Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo https://tekstlab.uio.no/not 2018
HIOF NTNU UiO Untitled
 
6 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Analysing L2 learners interlanguage in a rich dialectal environment – some methodological challenges when SLA meets dialectology. Research methodology in the field of second language acquisition and learning; 2018-05-30 - 2018-06-01
HIOF Untitled
 
7 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Andrespråksanalyse av barns spontantale. NOA - Norsk som andrespråk 2018 ;Volum 34.(1/2) s. 128-157
HIOF Untitled
 
8 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Å tilegne seg norsk som andrespråk i et dialektparadis : noen metodiske utfordringer når andrespråk møter talemålsvariasjon. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; 2018-10-11 - 2018-10-12
HIOF NTNU Untitled
 
9 Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild.
Mellom to stolar - det norske dialektlandskapet sett frå nedsida. Nordiska dialektologkonferensen; 2018-08-20 - 2018-08-22
HIOF Untitled
 
10 Søfteland, Åshild.
Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus. Webinarfestivalen 2018; 2018-11-06 - 2018-11-07
HIOF Untitled
 
11 Søfteland, Åshild.
Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus. Læringsfestivalen 2018; 2018-05-03 - 2018-05-04
HIOF Untitled
 
12 Søfteland, Åshild.
Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus. Læring om læring 2018 ;Volum 2.(1) s. -
HIOF Untitled
 
13 Søfteland, Åshild.
Ingen, nokon og mange som subjekt i spontantale. GRAMINO 2018 - Grammatikk i Norden; 2018-05-15 - 2018-05-16
HIOF Untitled
 
14 Søfteland, Åshild.
Nordisk dialektkorpus - introduction aux recherches sur les parlers dans le Norden. Nordiques 2018 ;Volum 35. s. 95-115
HIOF Untitled
 
15 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
"Æ e trønder, æ, sjø" Den pragmatiske partikkelen 'sjø' i midt-norske dialektar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(36) s. 249-281
HIOF NTNU Untitled
 
2017
16 Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild.
Dialekt og skole i Østfold. SONE 2017; 2017-04-20 - 2017-04-21
HIOF Untitled
 
17 Søfteland, Åshild.
"Det ingen skulle tru at nokon kunne seie." Kvantorar som subjekt i norsk spontantale.. MONS - møte om norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
HIOF Untitled
 
18 Søfteland, Åshild.
"Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale.. Forskerseminar i språkvitenskap; 2017-03-15
HIOF Untitled
 
19 Søfteland, Åshild.
Nordisk dialektkorpus - ei innføring i forsking på nordiske talespråk. Semaine Nordique; 2017-03-20 - 2017-03-28
HIOF Untitled
 
20 Søfteland, Åshild; Stjernholm, Karine.
Norwegian diglossia?. Structural and developmental aspects of bidialectism; 2017-10-25 - 2017-10-26
HIOF Untitled
 
2016
21 Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild.
Norwegian diglossia? A talk about an unusual Norwegian speech community. Taal & Tongval Colloquium 2016: Vernacular Vitalities; 2016-11-25
HIOF Untitled
 
22 Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild; Jansson, Benthe Kolberg.
Slangen i dialektparadiset? Et prosjekt om en ikke-dialekt og et ikke-sted.. SONE-konferansen 2016; 2016-04-21 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
23 Søfteland, Åshild.
"Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale. Forskarseminariet i nordiska språk; 2016-10-26
HIOF Untitled
 
24 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
Han er kald lufta, sjø. Analysar av den pragmatiske markøren 'sjø' i norske dialektar.. Gramino - grammatikk i Norden; 2016-05-10 - 2016-05-11
HIOF NTNU Untitled
 
25 Søfteland, Åshild; Nøklestad, Anders.
Korpus-workshop. Korpus-workshop for språkvitskapleg tilsette, NTNU; 2016-04-06
HIOF UiO Untitled
 
2015
26 Søfteland, Åshild.
Talespråkskorpus - presentasjon og diskusjon. Forskargruppeseminar - Fleirspråkleg oppvekst og utdanning; 2015-02-16
HIOF Untitled
 
27 Søfteland, Åshild.
Transkripsjon av andrespråksmateriale - presentasjon og diskusjon. Forskargruppemøte - Fleirspråkleg oppvekst og utdanning; 2015-11-17
HIOF Untitled
 
28 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
About the tag 'sjø'. NOT workshop April 2015; 2015-04-29 - 2015-04-29
NTNU UiO Untitled
 
29 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
"Æ e trønder æ, sjø!" Semantiske og pragmatiske aspekter ved "sjø". Møter Om Norsk Språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
HIOF NTNU Untitled
 
2014
30 Søfteland, Åshild.
”«Ja det er jo det eg seier.» Der grammatikk møter informasjonsstruktur”. Fagleg-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo; 2014-10-30
HIOF Untitled
 
31 Søfteland, Åshild.
”«Ja det er jo det eg seier.» Om det- og der-utbryting i norske dialektar”. Tionde nordiska dialektkonferensen; 2014-08-20 - 2014-08-23
HIOF Untitled
 
32 Søfteland, Åshild.
”Norsk og nordiske språk”. Smakebitforelesingar for nye studentar på Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk; 2014-08-12
HIOF Untitled
 
33 Søfteland, Åshild.
"Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale". Instituttseminar på Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet; 2014-04-28
HIOF Untitled
 
34 Søfteland, Åshild.
Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale. : Universitetet i Oslo 2014 329 s.
UiO Untitled
 
2013
35 Søfteland, Åshild.
"Grensa mellom utbryting og presentering - spesifisitet, presupposisjon og fokus". Forskargruppe i leksikografi - seminar; 2013-02-25
HIOF Untitled
 
36 Søfteland, Åshild.
”Miniforedrag: Unge forskarar”. Yrkesmessa 2013; 2013-02-07
HIOF Untitled
 
37 Søfteland, Åshild.
”Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken”. Vest-Telemark-konferansen; 2013-02-07 - 2013-02-08
HIOF Untitled
 
2012
38 Søfteland, Åshild.
"Clefts and existentials in comparison – focus, presupposition and specification". N'CLAV Grand Meeting; 2012-08-13 - 2012-08-16
HIOF Untitled
 
39 Søfteland, Åshild.
"Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale - fokus, presupposisjon og grensa mot presentering (existential)". Workshop om informationsstruktur; 2012-11-26 - 2012-11-27
HIOF Untitled
 
2011
40 Søfteland, Åshild.
"De e de som e – om utbrytingskonstruksjonen i spontantale". Møte om norsk språk (MONS) 14; 2011-11-24 - 2011-11-26
HIOF Untitled
 
2010
41 Søfteland, Åshild.
"Bruk av subjektsfunksjonen i norsk talespråk". Instituttseminar på Institutt for lingvistiske og nordiske studier; 2010-02-04
HIOF Untitled
 
42 Søfteland, Åshild.
"Bruk av subjektsfunksjonen i norsk talespråk". Instituttseminar på Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet; 2010-04-06
HIOF Untitled
 
43 Søfteland, Åshild.
"Cleft constructions in Norwegian spoken language". ScanDiaSyn/N'CLAV Grand Meeting; 2010-06-07 - 2010-06-09
HIOF Untitled
 
44 Søfteland, Åshild.
"Presentational constructions and sentence initial ’det er’ in Norwegian spoken language". Nordic language variation: Theoretical, sociolinguistic and infrastructural perspectives; 2010-10-07 - 2010-10-09
HIOF Untitled
 
45 Søfteland, Åshild.
"Subjektssyntaks og pragmatikk i norsk talespråk". Sommarseminar for Norsk Ordbok; 2010-06-04
HIOF Untitled
 
2008
46 Søfteland, Åshild; Nøklestad, Anders.
"Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger". I: Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag 2008 ISBN 978-82-7099-471-7. s. 226-234
HIOF UiO Untitled
 
2007
47 Johannessen, Janne Bondi; Hanssen, Eskil; Hagen, Kristin; Søfteland, Åshild.
To talespråkskorpus fra Oslo: NoTa-Oslo og TAUS. Møter om norsk språk MONS 12; 2007-11-22 - 2007-11-24
UiO Untitled
 
48 Nøklestad, Anders; Søfteland, Åshild.
"Tagging a Norwegian speech corpus". I: NODALIDA 2007 PROCEEDINGS. Tartu: University of Tartu 2007 ISBN 978-9985-4-0513-0. s. 245-248
HIOF UiO Untitled
 
49 Søfteland, Åshild; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Laake, Signe.
Transkripsjon av dialekter. Møter om norsk språk MONS 12; 2007-11-22 - 2007-11-24
UiO Untitled
 
2006
50 Søfteland, Åshild; Nøklestad, Anders.
”Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger”. Oslomålet – et seminar med forskning fra NoTa-korpuset; 2006-11-23 - 2006-11-24
HIOF UiO Untitled