Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Academic performance and school adjustment of internationally adopted children in Norway. I: The Routledge Handbook of Adoption. Routledge 2020 ISBN 9781138362505. s. 395-406
UiO Untitled
 
2 Dalen, Monica; Theie, Steinar; Rygvold, Anne-Lise.
School adjustment of internationally adopted children in primary school: A mother and teacher approach. Children and Youth Services Review 2020
UiO Untitled
 
2019
3 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Academic Achievement Among Adopted and Nonadopted Children in Early School Years. Adoption Quarterly 2019 ;Volum 22.(3) s. 199-218
UiO Untitled
 
2018
4 Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise; Theie, Steinar.
Utenlandsadopsjon - en vellykket intervensjon for barn i risiko. Forelesning; 2018-09-27 - 2018-09-27
UiO Untitled
 
5 Gjertsen, Jostein; Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise; Theie, Steinar.
Om adopterte barn. Oslo [Radio] 2018-10-04
UiO Untitled
 
2017
6 Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise; Theie, Steinar.
Utenlandsadopterte - en del av mangfoldet i barnehage og skole. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 241-265
UiO Untitled
 
7 Theie, Steinar.
Elev-lærer-samtaler som læringsarena. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 115-134
UiO Untitled
 
2016
8 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Academic performance among adopted and non-adopted first graders: differences and similarities. International conference on adoption research; 2016-01-07 - 2016-01-11
UiO Untitled
 
9 Rygvold, Anne-Lise; Theie, Steinar.
Internationally Adopted Children's Reading Comprehension in Second Grade. Adoption Quarterly 2016 ;Volum 19.(3) s. 166-187
UiO Untitled
 
10 Theie, Steinar; Dalen, Monica.
Do behaviour skills among adopted forst graders influence on school motivation, language skills and social relations?. International conference on adoption research; 2016-01-07 - 2016-01-11
UiO Untitled
 
2015
11 Morken, Ivar; Theie, Steinar.
Skolebytte ved overgangen til ungdomsskolen. Hvilke faktorer legger foreldre i Groruddalen vekt på ved valg av skole?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 (1) s. 15-27
UiO Untitled
 
2014
12 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Similarities and Differences Between Internationally Adopted and Nonadopted Children in Their Toddler Years: Outcomes From a Longitudinal Study. American Journal of Orthopsychiatry 2014 ;Volum 84.(4) s. 397-408
UiO Untitled
 
13 Tangen, Reidun; Theie, Steinar.
Elevsamtalen i videregående skole - hvordan husker elever dem i ettertid?. Psykologi i kommunen (PIK) 2014 ;Volum 49.(2) s. 25-37
UiO Untitled
 
2012
14 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
General Development, Temperamental Characteristics and Behavioral Problems in Adopted Children from Non-Eastern Countries during the First Two Years in Their New Families in Norway.. European psychiatry 2012 ;Volum 27. s. -
UiO Untitled
 
15 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Internationally Adopted Children from Non-European Countries: General Development during the First Two Years in the Adoptive Family. Scientific World Journal 2012 s. -
UiO Untitled
 
16 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Motor development, temperamental characteristics, and behavior problems among international adopted children from Non-Eastern European countries during the first two years in their new families - results from a longitudinal study in Norway. 20THEUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY – EPA 2012; 2012-03-03 - 2012-03-06
UiO Untitled
 
2011
17 Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun; Theie, Steinar.
Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö. Dagskonferanse; 2011-10-26 - 2011-10-26
UiO Untitled
 
18 Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar; Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
Ungdomsskoleelevers vurdering av nytten og kvaliteten på planlagte elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Spesialpedagogikk 2011 (1) s. 74-86
UiO Untitled
 
2010
19 Theie, Steinar; Andreassen, Anne Berit.
ICF brukt i utredning av dysleksi :. Norsk tidsskrift for logopedi 2010 ;Volum 56.(3) s. 5-13
UiO Untitled
 
20 Theie, Steinar; Ericson, Pål.
ICF brukt i utredning av stemmevansker. Norsk tidsskrift for logopedi 2010 ;Volum 56.(2) s. 28-37
UiO Untitled
 
21 Theie, Steinar; Qvenild, Eli.
ICF brukt i utredning av afasi. Norsk tidsskrift for logopedi 2010 ;Volum 56.(4) s. 10-18
UiO Untitled
 
2009
22 Theie, Steinar.
ICF i spesialpedagogisk rapportering hvor anvendelig er ICF som klassifikasjons og rapporteringssystem for afasi, stemmevansker og dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi 2009 ;Volum 55.(4) s. 12-19
UiO Untitled
 
23 Theie, Steinar.
Inclusion: basic concepts and understanding, rights and conventions and a theoretical perspecive. "Training Modul 1" in the project "Implementing inclusive schools in Georgia"; 2009-07-06 - 2009-07-08
UiO Untitled
 
2008
24 Theie, Steinar.
ICF i speisialpedagogisk arbeid - eksemplifisert gjennom det logopediske fagområdet. Norsk tidsskrift for logopedi 2008 ;Volum 54.(2) s. 5-12
UiO Untitled
 
25 Theie, Steinar.
ICF i spesialpedagogisk arbeid - arbeid med ICF i Norge. Ny viten på historisk grunn – NLL 60 år; 2008-06-19 - 2008-06-22
UiO Untitled
 
2007
26 Tangen, Reidun; Theie, Steinar.
Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NUD*IST. Forskerkurs/seminar for doktorander og vitenskapelig tilsatte ved HLK; 2007-03-05 - 2007-03-07
UiO Untitled
 
27 Theie, Steinar.
The relationship between self-esteem and problem behaviour, social and academic competence. Annual Meeting 2007; 2007-04-09 - 2007-04-13
UiO Untitled
 
28 Wormnæs, Siri; Theie, Steinar.
ICF i spesialpedagogisk rapportering. Noen foreløpige resultater. ICF - CY; 2007-05-24 - 2007-05-25
UiO Untitled
 
2006
29 Theie, Steinar.
Forholdet mellom selvoppfatning og psykososiale vansker. Masterprogram, Høgskolen i Vestfold; 2006-01-25
UiO Untitled
 
2005
30 Theie, Steinar.
Barriers in implementing project in Russia (based on experinces from the project:Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region). Prosjektavslutningsseminar; 2005-06-14 - 2005-06-18
UiO Untitled
 
31 Theie, Steinar.
Experiences and barriers in implementing new knowlegde and methodology in Russia. Universitetsbesøk fra St. Petersburg, Hertzen universitet; 2005-05-23
UiO Untitled
 
32 Theie, Steinar.
Inkludering - kvalitet og kvantitet. Gjesteforelesning Masterprogram; 2005-11-16
UiO Untitled
 
33 Theie, Steinar.
Results of the evaluation of the project: Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region. Seminar for prosjektdeltakere; 2005-01-30 - 2005-02-04
UiO Untitled
 
34 Theie, Steinar.
Utfordringer i samarbeidet mellom ISP og StatPed/kompetansesentra. Seminar med kompetansesentra fra Østlandet; 2005-05-11
UiO Untitled
 
2004
35 Theie, Steinar.
Inclusion in Russia � experiences and challenges from an ongoing innovation project in Archangelsk. Change of attitude of the society to disabled children; 2004-11-15 - 2004-11-17
UiO Untitled
 
36 Theie, Steinar.
Inclusion in Russia � experiences and challenges from an ongoing innovation project in Archangelsk. Towards Full Citizenship; 2004-06-15 - 2004-06-17
UiO Untitled
 
37 Theie, Steinar.
Lov om behandling av personopplysninger - noen etiske overveielser i spesialpedagogisk forskning. : Institutt for Spesialpedagogikk 2004 36 s.
UiO Untitled
 
38 Theie, Steinar; Kozhevnikova, Elena V..
Some experiences and results of the project:�Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region�. Towards Full Citizenship; 2004-06-15 - 2004-06-17
UiO Untitled
 
39 Theie, Steinar.
Special Needs Education in Norway. Some main perspectives and some challenges. Change of attitude of the society to disabled children; 2004-11-15 - 2004-11-17
UiO Untitled
 
2003
40 Theie, Steinar.
Conference in Archangelsk (Russia): 1-5.9.2003: "Towards inclusion". Del av prosjektet: "Implementing decentralised community-based services for families and children with special needs. An innovation and competence-building program in the region of Archangelsk". Institutt for spesialpedagogikk 2003
UiO Untitled
 
41 Theie, Steinar.
�Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region�.Plan for competence building in 2003 and spring 2004. Institutt for speaialpedagogikk 2003
UiO Untitled
 
42 Theie, Steinar.
�Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region�.Plan for documentation and evaluation in 2003 and the beginning of 2004. Institutt for Spesialpedagogikk 2003
UiO Untitled
 
43 Theie, Steinar.
The importance of Individual Plans for Habilitation (IPH) and connection to Individual Education Plans (IEP). Individual education plans - principels and practical use; 2003-11-18 - 2003-11-19
UiO Untitled
 
44 Theie, Steinar; Tangen, Reidun.
Kvalitativ analyse og bruk av NUD*IST. Universitetet i Oslo: Institutt for spesialpedagogikk 2003 66 s.
UiO Untitled
 
2002
45 Theie, Steinar.
Project plan: Implementing decentralised community-based services for families and children with special needs. An innovation and competence-building program in the region of Archangelsk. Institutt for spesialpedagogikk 2002
UiO Untitled
 
1999
46 Skogen, Kjell; Theie, Steinar.
Paraplyprosjektet som læringsarena for forskere. I: Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. : Institutt for spesialpedagogikk 1999 ISBN 82-90363-64-8. s. -
UiO Untitled
 
47 Theie, Steinar.
Elevvurderinger. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra elever i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. : Institutt for spesialpedagogikk 1999 231 s.
UiO Untitled
 
48 Theie, Steinar.
Foreldrevurderinger. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra foreldre i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. : Institutt for spesialpedagogikk 1999 92 s.
UiO Untitled
 
49 Theie, Steinar.
Læreres vurdering av elever. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra klassestyrere i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. : Institutt for spesialpedagogikk 1999 123 s.
UiO Untitled
 
50 Theie, Steinar.
Lærervurderinger. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra lærere i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. : Institutt for spesialpedagogikk 1999 117 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste