Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 93 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard.
Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies 2020
ISF UiB Untitled
 
2 Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020
ISF Untitled
 
3 Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes.
Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan 2020 (ISBN 978-3-030-32540-4) 245 s.
ISF Untitled
 
4 Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf; Bergh, Johannes.
Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics 2020 ;Volum 26.(2) s. 105-125
ISF Untitled
 
5 Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?. I: Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 978-3-030-32540-4. s. 189-210
OSLOMET ISF Untitled
 
2019
6 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 44-80
ISF UiO Untitled
 
7 Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt.
Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ;Volum 35.(2) s. 62-76
ISF NORCE UiO Untitled
 
8 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
En samlet modell for stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 237-254
ISF UiO Untitled
 
9 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 11-26
ISF UiO Untitled
 
10 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-60971-9) 258 s.
ISF UiO Untitled
 
11 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne.
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 223-236
ISF NORCE Untitled
 
12 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E..
When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior 2019 s. 1-21
ISF NORCE Untitled
 
13 Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 178-200
ISF Untitled
 
14 Bergh, Johannes; Karlsen, Rune.
Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 27-43
ISF UiO Untitled
 
15 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier. I: Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. s. 86-100
ISF UiO Untitled
 
16 Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
"Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no 2019
ISF UiO Untitled
 
17 Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Mörkenstam, Ulf.
Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. 4th International Conference on Public Policy; 2019-06-26 - 2019-06-28
ISF Untitled
 
2018
18 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. Western European Politics 2018 ;Volum 41.(5) s. 1208-1216
ISF UiO Untitled
 
19 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard.
Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-598-9) 44 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:7)
ISF NORCE Untitled
 
20 Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo.
Participation in indigenous democracy: Voter turnout in Sámi parliamentary elections in Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies 2018 ;Volum 41.(4) s. 263-287
ISF UiB Untitled
 
21 Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av ulike valgordninger (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 11 s.
ISF Untitled
 
22 Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Mörkenstam, Ulf.
Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Beyond Numbers: Comparing Mechanisms for Substantive Representation of Ethnic Minorities and Indigenous Peoples; 2018-12-05 - 2018-12-07
ISF Untitled
 
23 Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes.
Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation 2018 ;Volum 53.(3-4) s. 297-311
OSLOMET ISF Untitled
 
2017
24 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Kan vi stole på meningsmålingene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
ISF UiO Untitled
 
25 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne.
Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 61-78
ISF NORCE Untitled
 
26 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E..
"Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 79-94
ISF NORCE Untitled
 
27 Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo.
Valdeltagande vid sametingsval. I: Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5. s. 178-194
ISF SA/SH UiB Untitled
 
28 Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo.
Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Sweden and Norway. XVIII Nordic Political Science Congress; 2017-08-08 - 2017-08-11
ISF SA/SH UiB Untitled
 
29 Bergh, Johannes; Karlsen, Rune.
Sakseierskap i lokalvalgkamp. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 113-124
ISF Untitled
 
30 Mörkenstam, Ulf; Bergh, Johannes; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo; Svensson, Richard.
Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Norge och Sverige. I: Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5. s. 195-219
ISF SA/SH Untitled
 
2016
31 Bergh, Johannes.
Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme? Resultater fra evalueringene av to forsøk med nedsatt stemmerettsalder. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-537-8) 130 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:19)
ISF Untitled
 
32 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo.
Personvalg ved stortingsvalg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016 ;Volum 32.(3) s. 217-242
ISF NORCE Untitled
 
33 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E..
Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-506-4) 47 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:12)
ISF NORCE Untitled
 
34 Bergh, Johannes; Jenssen, Anders Todal.
When does the economy matter? A multilevel comparative analysis of economic voting. American Political Science Association’s annual meeting; 2016-09-01 - 2016-09-04
NTNU UiO Untitled
 
35 Ferwerda, Jeremy; Finseraas, Henning; Bergh, Johannes.
Voting Rights and Immigrant Incorporation: Evidence from Norway. Toronto Political Behaviour Workshop; 2016-11-11 - 2016-11-12
ISF UiO Untitled
 
36 Karlsen, Rune; Bergh, Johannes.
Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook 2016 s. 199-203
ISF Untitled
 
37 Mörkenstam, Ulf; Dahlberg, Stefan; Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Valdeltagande, skiljelinjer och legitimitet: en jämförelse med Norge. I: Sametingsval : Väljare, partier och media. Santérus Förlag 2016 ISBN 978-91-7359-110-2. s. 289-311
ISF SA/SH Untitled
 
38 Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Why did they vote? Explaining the political mobilization of young Norwegians since 2011. Youth Political Participation: The Diverse Roads to Democracy; 2016-06-15 - 2016-06-18
HIOA ISF Untitled
 
39 Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo; Winsvold, Marte.
Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
OSLOMET ISF Untitled
 
2015
40 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Systemskifte - fra rødgrønt til blåblått. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 11-33
ISF UiO Untitled
 
41 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 9788202484347) 280 s.
ISF UiO Untitled
 
42 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine.
Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne?. Dagsavisen 2015
ISF UiO Untitled
 
43 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Karlsen, Rune.
Hvorfor stemmer velgerne som de gjør?. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 247-265
ISF UiO Untitled
 
44 Bergh, Johannes.
Generasjon Utøya? Politisk deltakelse og engasjement blant ungdom. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 180-200
ISF Untitled
 
45 Bergh, Johannes.
Regjeringsvalget 2013 - avgjort av regjeringsslitasje?. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 201-218
ISF Untitled
 
46 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo.
Personvalg ved stortingsvalg?. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2015-01-05 - 2015-01-07
ISF NORCE Untitled
 
47 Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Saglie, Jo.
Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Sweden and Norway. ECPR General Conference; 2015-08-26 - 2015-08-29
ISF SA/SH Untitled
 
48 Bergh, Johannes; Jenssen, Anders Todal.
Økonomiens politiske betydning i "verdens rikeste land".. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 154-179
ISF NTNU Untitled
 
49 Bergh, Johannes; Karlsen, Rune.
Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook 2015 ;Volum 54. s. 229-232
ISF Untitled
 
50 Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Partisystem og skillelinjer i samepolitikken. I: Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3. s. 225-248
ISF SA/SH Untitled
 
    Vis neste liste