Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 99 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Irgens-Jensen, Harald.
Generalklausulens rekkevidde i en kompleks immaterialrett. Smørgåsbord? Lapskaus? På tide med en ny oppskrift om forholdet mellom immaterialretten og markedsføringsretten; 2021-04-13 - 2021-04-13
UiO Untitled
 
2 Irgens-Jensen, Harald.
Hilsen til elever på videregående med rettslære.
UiO Untitled
 
3 Irgens-Jensen, Harald.
Sameie i forretningshemmeligheter. I: Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2021 ISBN 9788205524491. s. 360-372
UiO Untitled
 
4 Irgens-Jensen, Harald; Folkow, Eva.
Fråga om arbetsledningsrätt och avtalsjämkning - HR 2020-2202-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2021 ;Volum 1. s. 2-7
UiO Untitled
 
5 Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg; Østerud, Eirik.
Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 978-82-15-04328-9) 383 s.
UiO Untitled
 
2020
6 Irgens-Jensen, Harald.
Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter - Høyesteretts dom 22. oktober 2020. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2020 (4) s. 13-14
UiO Untitled
 
7 Irgens-Jensen, Harald.
Avtaler om forsknings- og utviklingssamarbeid - "eiendomsrett" til resultater, lojalitetsplikt og handlefrihet. I: Immaterialrett, kontrakter og erstatning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215030081. s. 52-90
UiO Untitled
 
8 Irgens-Jensen, Harald.
Eierskap/rettigheter til forskningsdata/forskningsresultater. Veilederseminar innen forskningsetikk; 2020-03-06 - 2020-03-06
UiO Untitled
 
9 Irgens-Jensen, Harald.
EU-rättsligt oreglerade områden - noen norske kommentarer. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2020 ;Volum 1. s. 146-151
UiO Untitled
 
10 Irgens-Jensen, Harald.
Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2020 s. 508-523
UiO Untitled
 
11 Irgens-Jensen, Harald.
Fri informasjon - eller fri næringsvirksomhet?. Privatrettssymposiet; 2020-01-09 - 2020-01-10
UiO Untitled
 
12 Irgens-Jensen, Harald.
Kunstig intelligens og oppfinnelseshøyde. Den årlige patent-, varemerke og designrettsdagen; 2020-10-27 - 2020-10-28
UiO Untitled
 
13 Irgens-Jensen, Harald.
Regelverket om IPR, dets formål og noen erfaringer. Styreseminar ved UiO; 2020-09-08 - 2020-09-08
UiO Untitled
 
14 Irgens-Jensen, Harald.
Rettighetsfordeling i FoU-kontrakter. Hvem "eier" resultatet av forsknings- og utviklingssamarbeid?; 2020-11-19 - 2020-11-19
UiO Untitled
 
15 Irgens-Jensen, Harald; Vislie, Camilla.
Immaterialrett, kontrakter og erstatning. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215030081) 344 s.
UiO Untitled
 
2019
16 Irgens-Jensen, Harald.
Bortfall av immaterielle rettigheter ved passivitet. Privatrettssymposiet; 2019-01-10 - 2019-01-11
UiO Untitled
 
17 Irgens-Jensen, Harald.
EU-rättsligt oreglerade områden. Noen norske kommentarer. The XVII Nordic Copyright Symposium; 2019-09-05 - 2019-09-06
UiO Untitled
 
18 Irgens-Jensen, Harald.
Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03193-4) 765 s.
UiO Untitled
 
19 Irgens-Jensen, Harald.
Ole-Andreas Rongstad: Opphavsrett, med bidrag fra Birger Stuevold Lassen, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2019.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019
UiO Untitled
 
20 Irgens-Jensen, Harald.
RiksTVs overføring i bakkenettet er "tilgjengeliggjøring for allmennheten" - HR-2018-2269-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 ;Volum 1. s. 15-17
UiO Untitled
 
21 Irgens-Jensen, Harald; Eidsvold Tøien, Irina.
Nyheter på opphavsrettsområdet. Det årlige opphavsrettskurset; 2019-03-14 - 2019-03-15
UiO Untitled
 
22 Irgens-Jensen, Harald; Rognstad, Ole-Andreas.
Tre dommer fra EU-domstolen om rekkevidden av opphavsrett og nærstående rettigheter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 (3) s. 11-14
UiO Untitled
 
23 Irgens-Jensen, Harald; Ørstavik, Inger Berg.
Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 (3) s. 9-11
UiO Untitled
 
2018
24 Irgens-Jensen, Harald.
Ansattes oppfinnsomhet - bedrifters hemmelighold. Forholdet mellom arbeidstakeroppfinnelsesloven og vernet for bedriftshemmeligheter. Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(1) s. 3-18
UiO Untitled
 
25 Irgens-Jensen, Harald.
Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2018 ;Volum 3. s. -
UiO Untitled
 
26 Irgens-Jensen, Harald.
Ny norsk lovgivning om vern av forretningshemmeligheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2018 ;Volum 4. s. 516-538
UiO Untitled
 
27 Irgens-Jensen, Harald.
Personalized Nutrition. Data as commodity; 2018-12-10 - 2018-12-10
UiO Untitled
 
28 Irgens-Jensen, Harald.
The Business' Secret -the Business' Property?. Property and Intellectual Property; 2018-05-08 - 2018-05-08
UiO Untitled
 
29 Irgens-Jensen, Harald.
Ugrunnet vinning - generelt prinsipp?. Privatrettssymposiet 2018; 2018-01-11 - 2018-01-12
UiO Untitled
 
30 Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik; Hotvedt, Marianne Jenum.
Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider. Institutt for priavtretts seminarrekke; 2018-03-20 - 2018-03-20
UiO Untitled
 
2017
31 Irgens-Jensen, Harald.
Direktivet om forretningshemmeligheter - konsekvenser for norsk rett. Institutt for privatretts seminarrekke; 2017-09-26 - 2017-09-26
UiO Untitled
 
32 Irgens-Jensen, Harald.
Forhandling av samarbeidsavtaler fra et UH-perspektiv, med særlig vekt på IPR. Ekstern finansiering - samarbeidsavtaler; 2017-02-02 - 2017-02-02
UiO Untitled
 
33 Irgens-Jensen, Harald.
Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2017 ;Volum 1. s. 73-85
UiO Untitled
 
34 Irgens-Jensen, Harald.
Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2017 ;Volum 5. s. 417-442
UiO Untitled
 
35 Irgens-Jensen, Harald.
Non-Competition Clauses in Employment Contracts under Norwegian Law. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2017 ;Volum 1. s. 29-35
UiO Untitled
 
36 Irgens-Jensen, Harald.
Om pengestrømmer og avtalesituasjonen i audiovisuell sektor. Møte i Opphavsrettsforeningen; 2017-11-22 - 2017-11-22
UiO Untitled
 
37 Irgens-Jensen, Harald.
Open Access ved UiO. Faglunsj ved Institutt for privatrett; 2017-05-03 - 2017-05-03
UiO Untitled
 
38 Irgens-Jensen, Harald.
Tendensen til ’total buy-outs’, opphavsmannens krav på rimelig vederlag, avtalelisenser og konkurranserett. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2017 ;Volum 6. s. 604-612
UiO Untitled
 
39 Irgens-Jensen, Harald.
Tendensen till 'total buy-outs', upphovsmannens krav till skäligt vederlag, ECL och kokurrenslagstiftning. 16 Nordiska upphovsrättssymposiet; 2017-09-07 - 2017-09-08
UiO Untitled
 
40 Irgens-Jensen, Harald.
Trade Secret Protection, Unfair Competition and Intentional Tort. Some reflections after Directive 2016/943. The Private Law Consortium; 2017-06-06 - 2017-06-07
UiO Untitled
 
41 Irgens-Jensen, Harald.
Tredelingsmodellen - rettslig rammeverk. Tredelingsmodellen – håndheving og hensiktsmessighet i forhold til samfunnets- og forskningens behov; 2017-05-11 - 2017-05-11
UiO Untitled
 
42 Irgens-Jensen, Harald.
Vernet for bedriftshemmeligheter - noen utvalgte spørsmål. Det 41. nordiska juristmötet; 2017-08-24 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
43 Irgens-Jensen, Harald; Eidsvold-Tøien, Irina.
Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist. Det årlige opphavsrettskurset; 2017-03-09
BI UiO Untitled
 
44 Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald.
Forskningsetikk. Instituttseminar, IfP; 2017-05-30 - 2018-03-30
UiO Untitled
 
2016
45 Irgens-Jensen, Harald.
Digital kontraktsrett. Digital kontraktsrett; 2016-09-22 - 2016-09-22
UiO Untitled
 
46 Irgens-Jensen, Harald.
EUs strategi for et digitalt indre marked - store endringer for opphavsretten? Del II. Lov & Data 2016 (1) s. 6-11
UiO Untitled
 
47 Irgens-Jensen, Harald.
Forholdet mellom arbeidsgivers bedriftshemmelighetsvern og ansattes rett til oppfinnelser. Waterhole; 2016-10-25 - 2016-10-25
UiO Untitled
 
48 Irgens-Jensen, Harald.
Forslaget til forordning for "visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 (4) s. 13-14
UiO Untitled
 
49 Irgens-Jensen, Harald.
Irina Eidsvold Tøien: Skapende, utøvende kunstnere. Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett, Universitetsforlaget 2016.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 (4) s. 18-19
UiO Untitled
 
50 Irgens-Jensen, Harald.
Kabelsending av fjernsynsprogrammer - Høyesteretts dom 10. mars 2016 (HR-2016-562-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 (2) s. 16-18
UiO Untitled
 
    Vis neste liste