Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 229 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Asland, John.
Det nye testamentet - opprettelse av testament, tilbakekall og lovvalg. Lunsjseminar; 2020-02-26
UiO Untitled
 
2 Asland, John.
Ny lov om arv og dødsboskifte. Seminar; 2020-02-27
UiO Untitled
 
2019
3 Asland, John.
Arverett. Kurs for advokatassistenter; 2019-11-18
UiO Untitled
 
4 Asland, John.
"Cottage-law" - especially regarding co-ownership amd succession. Matkin advisory board; 2019-08-21
UiO Untitled
 
5 Asland, John.
Digitale testamenter - muligheter, men viktige motforestillinger. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 ;Volum 17.(4) s. 283-287
UiO Untitled
 
6 Asland, John.
Digitale testamenter - muligheter og motforestillinger. Seminar i familie- og arverett; 2019-10-16
UiO Untitled
 
7 Asland, John.
Familierett. Kurs for advokatassistenter; 2019-11-20
UiO Untitled
 
8 Asland, John.
Frister i familie- og arveretten. Det årlige familie- og arvettskurset i Sandefjord; 2019-10-25
UiO Untitled
 
9 Asland, John.
Hva er nytt i den nye arveloven?. Institutt for privatretts seminarrekke; 2019-05-07
UiO Untitled
 
10 Asland, John.
Ny arvelov - hva betyr deg for deg?. Frokostseminar; 2019-04-04
UiO Untitled
 
11 Asland, John.
Ny lov om arv og dødsboskifte. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 ;Volum 21.(2) s. 4-6
UiO Untitled
 
12 Asland, John.
Nytt i den nye arveloven. Høstseminar; 2019-10-04
UiO Untitled
 
13 Asland, John.
Nytt i den nye arveloven. UiA-seminaret JUSS 2019; 2019-10-11
UiO Untitled
 
14 Asland, John.
Omstøtelse av gaver under uskifte -ny lov nye utfordringer. Advokatenes fagdager; 2019-05-23
UiO Untitled
 
15 Asland, John; Fredwall, Katrine Kjærheim.
Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte. Seminar i familie- og arverett; 2019-02-13
UiO Untitled
 
16 Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge; Eeg, Thomas.
Digitale testamenter? Nei takk!. Dagens næringsliv 2019 ;Volum 130.(191) s. 27-27
BI UiB UiO Untitled
 
17 Asland, John; Lødrup, Peter.
Oversikt over arveretten 9. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-59344-5) 100 s.
UiO Untitled
 
18 Asland, John; Lødrup, Peter; Knoph, Ragnar.
Arveretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 157-178
UiO Untitled
 
2018
19 Asland, John.
Arvelovas § 58 – Hva er viktig når du oppretter testamenter?. Det årlige familie- og arverettsseminaret; 2018-10-11
UiO Untitled
 
20 Asland, John.
Arveloven. Norsk Lovkommentar 2018
UiO Untitled
 
21 Asland, John.
Avkortning i arv - avkortningsbeløpets størrelse. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(2-3) s. 156-176
UiO Untitled
 
22 Asland, John.
Farskap og morskap. XX Nordiske familierettsseminar; 2018-05-26
UiO Untitled
 
23 Asland, John.
Fordeling av midler til etterlatte - sammenligning mellom arv, forsikring og pensjon. Seminar i familie- og arverett; 2018-02-14
UiO Untitled
 
24 Asland, John.
Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten. Advokatenes fagdager; 2018-06-01
UiO Untitled
 
25 Asland, John.
Forslag til ny lov om arv og dødsboskifte - 1. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 ;Volum 20.(3) s. 7-8
UiO Untitled
 
26 Asland, John.
Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner med særlig fokus på samboeravtaler og avtaler mellom ektefeller. Ektefellers og samboeres formuesforhold; 2018-09-14
UiO Untitled
 
27 Asland, John.
Hva blir nytt med ny arvelov?. Seminarrekken i familie- og arverett; 2018-09-19
UiO Untitled
 
28 Asland, John.
Lovvalg og ordre Public i forslag til ny arvelov. Menneskerettigheter og internasjonal privatrett på familierettens område; 2018-11-08
UiO Untitled
 
29 Asland, John.
Nyheter fra Norge. XX Nordiske familierettsseminar; 2018-05-26
UiO Untitled
 
30 Asland, John.
Opphavsrett og arv. Det årlige opphavsrettsrettskurset; 2018-04-19
UiO Untitled
 
31 Asland, John.
Opphavsrett og arv. Det årlige familie- og arverettskurset; 2018-10-12
UiO Untitled
 
32 Asland, John.
Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler. Bobestyrersamling Hedemarken tingrett; 2018-11-16
UiO Untitled
 
33 Asland, John.
Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler. Seminar i familie- og arverett; 2018-11-13
UiO Untitled
 
34 Asland, John.
Skifte av uskiftet bo - illustrert med praktiske eksempler. Advokatenes fagdager; 2018-05-31
UiO Untitled
 
35 Asland, John.
Ugrunnet vinning i familie- og arveretten. Privatrettssymposiet; 2018-01-11
UiO Untitled
 
36 Asland, John; Lødrup, Peter.
Arverett, 7. utgave. Gyldendal Juridisk 2018 (ISBN 978-82-05-50718-0) 441 s.
UiO Untitled
 
37 Asland, John; Sverdrup, Tone; Syse, Aslak.
Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(2-3) s. 103-105
UiO Untitled
 
38 Lødrup, Peter; Asland, John; Askeland, Bjarte.
Oversikt over erstatningsretten. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-50260-7) 133 s.
UiB UiO Untitled
 
2017
39 Asland, John.
Arv og uskifte for samboere. Seminar legalis; 2017-06-16
UiO Untitled
 
40 Asland, John.
Arv og uskifte for samboere. Vinterfestukeseminaret; 2017-03-17
UiO Untitled
 
41 Asland, John.
Arveforskudd, gaver og arveoppgjør fra personer under vergemål. Fagseminar vergemål; 2017-05-11
UiO Untitled
 
42 Asland, John.
Avkortning i arv - avkortingsbeløpets størrelse. Seminar i familie- og arverett; 2017-03-01
UiO Untitled
 
43 Asland, John.
Avkortning i arv - avkortningsbeløpets størrelse. Det årlige familie- og arverettskurset; 2017-10-19
UiO Untitled
 
44 Asland, John.
Gifts to, from and between spouses: present regulation in the Nordic countries. I: Donations, Inheritance and Property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-19583-7. s. 309-324
UiO Untitled
 
45 Asland, John.
NOU 2014: 1 Ny arvelov. Seminar Legalis; 2017-06-16
UiO Untitled
 
46 Asland, John.
NOU 2014: 1 Ny arvelov. Årsmøte Romerike krets av advokatforeningen; 2017-03-16
UiO Untitled
 
47 Asland, John.
NOU 2014:1 Ny arvelov. Vinterfestukeseminar; 2017-03-17
UiO Untitled
 
48 Asland, John.
Nytt i familie- og arveretten. Jussdagene; 2017-05-04
UiO Untitled
 
49 Asland, John.
Omstøtelse av gaver etter arveloven § 19 – med særlig fokus på spørsmål om god tro. Advokatenes fagdager; 2017-06-02
UiO Untitled
 
2016
50 Asland, John.
De Castbergske barnelover 100 år. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volum 14.(1) s. 1-8
UiO Untitled
 
    Vis neste liste