Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 85 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Dingstad, Ståle.
Knut Hamsun og det norske holocaust. Dreyer Forlag A/S 2021 (ISBN 978-82-8265-575-0) 551 s.
UiO Untitled
 
2020
2 Dingstad, Ståle.
Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) og 'jøden på torvet'. Foredrag; 2020-03-04
UiO Untitled
 
3 Dingstad, Ståle.
Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv. Nordlit 2020 ;Volum VII.(47) s. 51-64
UiO Untitled
 
2019
4 Dingstad, Ståle.
’Fra et Grenseland ukjendt for os’. Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv. Den VII. internasjonale Hamsun-konferansen i Tromsø; 2019-09-27
UiO Untitled
 
5 Dingstad, Ståle.
Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917). Gjesteforelesning ved Universitetet i Vilnius, Litauen; 2019-04-30
UiO Untitled
 
6 Dingstad, Ståle.
Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) fra Larvik, ‘jøden på torvet’ og norsk minnekultur. Seminar om minoritetsdiskurser i regi av «Data-Mining The Digital Book Shelf»; 2019-04-25
UiO Untitled
 
2018
7 Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Dingstad, Ståle.
Gamle bøker om igjen. Boklansering; 2018-02-07 - 2018-02-07
UiO Untitled
 
8 Dingstad, Ståle.
Det var nasjonen, ikke bare hjemmefronten, som sviktet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
9 Dingstad, Ståle.
Fra Holberg til Hamsun. Antisemittisme i norsk litteratur. Brono; 2018-11-05
UiO Untitled
 
10 Dingstad, Ståle.
Fra kritikk av det nasjonale til ny nasjonalisme. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) og Knut Hamsuns Markens Grøde (1917). Brono; 2018-11-04
UiO Untitled
 
11 Dingstad, Ståle.
Hamsun og rettsoppgjøret. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
12 Dingstad, Ståle.
Varsku! Knut Hamsuns Markens Grøde (1917). Praha; 2018-11-08
UiO Untitled
 
13 Dingstad, Ståle.
Vinje og jødene. Jubileumskonferanse om Aasmund Olavsson Vinje; 2018-11-29 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
2017
14 Dingstad, Ståle.
Hamsun-debatten trenger ikke nyanser, men erkjennelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
15 Dingstad, Ståle.
Hundre år siden Markens Grøde. Det er det ingen grunn til å feire.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
16 Dingstad, Ståle.
Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun. I: Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet 2017 ISBN 978-91-7230-187-0. s. 108-130
UiO Untitled
 
17 Dingstad, Ståle; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand.
Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer Forlag A/S 2017 (ISBN 978-82-8265-177-6) 583 s.
UiO Untitled
 
2016
18 Dingstad, Ståle.
Ibsen and the Modern Breakthrough – The earliest productions of The Pillars of Society, A Doll’s House, and Ghosts. Ibsen Studies 2016 ;Volum 16.(2) s. 103-140
UiO Untitled
 
19 Dingstad, Ståle.
Tone Selboe: Hva er en roman. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2016 ;Volum 2. s. 171-177
UiO Untitled
 
2015
20 Dingstad, Ståle.
Den smilende Ibsen. Peer Gynt, Innsikt; 2015-08-01
UiO Untitled
 
21 Dingstad, Ståle.
Realisme. Kulturhistoriske epoker; 2015-05-16
UiO Untitled
 
22 Dingstad, Ståle.
“Varianter til besvær. Collett, Garborg, Skram og Hamsun”. Textkritik som analysmetod; 2015-10-02 - 2015-10-04
UiO Untitled
 
23 Dingstad, Ståle.
1700-tallets dansk-norske tidsskrifter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2015 ;Volum 3. s. 250-254
UiO Untitled
 
2014
24 Dingstad, Ståle.
Edisjonshistorie. En grenseoppgang med eksempler fra norsk litteratur. I: Editionshistorie. Museum Tusculanums Forlag 2014 ISBN 978-87-635-3743-8. s. 162-187
UiO Untitled
 
25 Dingstad, Ståle.
Gymnaslærer Pedersen (2006) som politisk komedie. I: Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag 2014 ISBN 9788270997787. s. 145-165
UiO Untitled
 
26 Dingstad, Ståle.
“Norske bokhistorier fra Maurits Hansen til Knut Hamsun – Asbjørnsen & Moes eventyrsamlinger”. Seminar; 2014-12-16
UiO Untitled
 
27 Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein; Rees, Ellen Rebecca.
Innledning. I: Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag 2014 ISBN 9788270997787. s. 9-17
UiO Untitled
 
28 Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein; Rees, Ellen Rebecca.
Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag 2014 (ISBN 9788270997787) 283 s.
UiO Untitled
 
2013
29 Dingstad, Ståle.
Den smilende Ibsen. Henrik Ibsens forfatterskap - stykkevis og delt. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-91540-13-9) 297 s. Acta Ibseniana: Centre for Ibsen Studies, University of Oslo(IX)
UiO Untitled
 
30 Dingstad, Ståle.
Søren kierkegaards Schriften (SKS). I: Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter 2013 ISBN 978-3-11-031740-4. s. 275-287
UiO Untitled
 
31 Nøding, Aina Elisabeth; Dingstad, Ståle.
Tidstavle 1828-1906. I: Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. Oslo: Senter for Ibsen-studier, UiO 2013 ISBN 978-82-91540-16-0. s. 483-555
UiO Untitled
 
32 Nøding, Aina Elisabeth; Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle.
Brevmottagere: institusjoner, organisasjoner, bedrifter. I: Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. Oslo: Senter for Ibsen-studier, UiO 2013 ISBN 978-82-91540-16-0. s. 459-481
UiO UiT Untitled
 
2012
33 Dingstad, Ståle.
“Resolved to Sow Dissension?”: Ibsen's Love's Comedy (1862) Revisited. Ibsen Studies 2012 ;Volum 12.(2) s. 103-126
UiO Untitled
 
34 Oxfeldt, Elisabeth; Dingstad, Ståle.
"Litterær sakprosa". I: Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag 2012 ISBN 978-82-530-3492-8. s. 132-156
UiO Untitled
 
2011
35 Dingstad, Ståle.
From the Conscious Life of the Mind - Hamsun as a National Satirist. I: Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 9788251927284. s. 17-32
UiO Untitled
 
36 Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth; Rees, Ellen.
Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 9788251927284) 310 s.
UiO Untitled
 
37 Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle; Wærp, Lisbeth Pettersen.
Godt nytt Ibsen-år!. Klassekampen 2011
UiO UiT Untitled
 
38 Oxfeldt, Elisabeth; Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Rees, Ellen.
"Editors' Introduction". I: Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 9788251927284. s. 11-14
UiO Untitled
 
2010
39 Dingstad, Ståle.
Cecilie Løveids Barock Friise (1993). I: Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2591-4. s. 327-341
UiO Untitled
 
40 Dingstad, Ståle.
En sørgelig sorti. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
UiO Untitled
 
41 Dingstad, Ståle.
Fraværende kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
UiO Untitled
 
42 Dingstad, Ståle.
Fremragende? Henrik Ibsens skrifter - fra prosjekt til produkt. Nytt Norsk Tidsskrift 2010 ;Volum 3. s. 303-317
UiO Untitled
 
43 Dingstad, Ståle.
Gammeldags. Upålitelig. Overflødig. Aftenposten [Avis] 2010-09-18
UiO Untitled
 
44 Dingstad, Ståle.
Myten etableres. De første Ibsen-biografiene. Søndager på Ibsenmuseet; 2010-09-26
UiO Untitled
 
45 Dingstad, Ståle.
Mytene etableres. De første Ibsen-biografiene. I: Den biografiske Ibsen. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-91540-11-5. s. 79-101
UiO Untitled
 
46 Sæther, Astrid; Dingstad, Ståle; Kittang, Atle; Rekdal, Anne Marie.
Den biografiske Ibsen. Unipub forlag 2010 (ISBN 978-82-91540-11-5) 288 s. Acta Ibseniana: Centre for Ibsen Studies, University of Oslo(6)
HVO UiB UiO Untitled
 
2009
47 Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn.
Ord- og sakkommentarer. I: Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo 2009 ISBN 978-82-03-19013-1. s. 91-706
NB NTNU UiO Untitled
 
48 Dingstad, Ståle.
Knut Hamsun - a National Satirist. Hamsun-jubileet 2009; 2009-12-04 - 2009-12-06
UiO Untitled
 
49 Dingstad, Ståle.
Knut Hamsun - ein norwegischer Staatssatiricus. Hamsun-jubileum 2009; 2009-05-27 - 2009-05-29
UiO Untitled
 
50 Dingstad, Ståle.
Knut Hamsun - en norsk statssatyrikus. Hamsun-dagene i Moskva 6-8. oktober 2009; 2009-10-06 - 2009-10-07
UiO Untitled
 
    Vis neste liste