Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2020
1 Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Crozier, Ray; Bjørnebekk, Gunnar; Coplan, Robert.
Student-teacher relationships and (early) adolescents’ school engagement. Paper Symposium; 2020-06-21 - 2020-06-22
UiO Untitled
 
2 Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Stille og innadvendte elever trenger ekstra støtte fra læreren.
UiO Untitled
 
3 Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne; Crozier, Ray.
Teachers’ strategies for enhancing shy children's engagement in oral activities: necessary, but insufficient?. International Journal of Inclusive Education 2020 s. -
UiO Untitled
 
4 Solberg, Stine; Edwards, Anne; Nyborg, Geir.
Leading for School Inclusion and Prevention? How School Leadership Teams Support Shy Students and Their Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research 2020
UiO Untitled
 
5 Solberg, Stine; Edwards, Anne; Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir.
Working Relationally with Networks of Support Within Schools: Supporting Teachers in their Work with Shy Students. Journal of Education for Students Placed at Risk 2020
UiO Untitled
 
2019
6 Arnesen, Anne; Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen?. PALS-Konferansen; 2019-09-12 - 2019-09-13
UiO Untitled
 
7 Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir.
Barn med stille og innadvendt atferd i skolen - læreres tilnærming. Alumnisamling PP-rådgivere; 2019-03-29 - 2019-03-29
UiO Untitled
 
8 Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Edwards, Anne; Crozier, Ray.
Teachers’ Understandings of Shyness: psychosocial differentiation for student inclusion. British Educational Research Journal (BERJ) 2019
UiO Untitled
 
9 Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Arnesen, Anne.
Skolens arbeid med den stille, innadvendte elevgruppen. NUBU konferansen; 2019-11-26 - 2019-11-26
UiO Untitled
 
2018
10 Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir.
Oral activity and anxiety reduction for shy students in elementary school. Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA); 2018-03-08
UiO Untitled
 
11 Smedstad, Tormod; Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Hvordan gi stille og sjenerte barn god læringsstøtte?. Skolelederen [Fagblad] 2018-10-15
UiO Untitled
 
2017
12 Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Innagerende atferdsvansker og inkludering. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 181-195
UiO Untitled
 
2016
13 Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Innagerende atferdsvansker og utfordringer ved inkludering. Forskergruppeseminar; 2016-11-30 - 2016-11-30
UiO Untitled
 
2014
14 Nyborg, Geir.
Spesifikke språkvansker og atferds-, emosjonelle og sosiale vansker : et arbeidsseminar for lærere. Psykologi i kommunen (PIK) 2014 ;Volum 49.(4) s. 49-61
UiO Untitled
 
2013
15 Nyborg, Geir.
Spesifikke språkvansker og atferd, emosjonelle og sosiale vansker: Et oppfølgingsopplegg for barn og foreldre. Psykologi i kommunen (PIK) 2013 ;Volum 48.(5) s. 61-73
UiO Untitled
 
2011
16 Nyborg, Geir.
Lærerens bruk av motiverende ytringer i spesialundervisning. Psykologi i kommunen (PIK) 2011 ;Volum 46.(4) s. 17-30
UiO Untitled
 
17 Nyborg, Geir.
TEACHERS’ USE OF MOTIVATIONAL UTTERANCES IN SPECIAL EDUCATION IN NORWEGIAN COMPULSORY SCHOOLING. A CONTRIBUTION AIMED AT FOSTERING AN INCLUSIVE EDUCATION FOR PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES?. International Journal of Special Education 2011 ;Volum 26.(3)
UiO Untitled
 
18 Nyborg, Geir.
The quality of mediational teaching practiced by teachers in special education. An observational study in Norwegian primary schools. International Journal of Special Education 2011 ;Volum 26.(1) s. 101-111
UiO Untitled
 
2010
19 Nyborg, Geir.
Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning organisert som eneundervisning. Spesialpedagogikk 2010 (6) s. 30-45
UiO Untitled
 
2009
20 Nyborg, Geir.
Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av medierende undervisning. Praksisveilederseminar; 2009-09-17 - 2009-09-17
UiO Untitled
 
2008
21 Nyborg, Geir.
Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av mediert undervisning. Oslo: Unipub 2008 313 s.
UiO Untitled
 
2002
22 Nyborg, Geir.
Gruppekonsultasjon. Oslo: Oslo kommune, skoleetaten. Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2002 (ISBN 82-7994-005-7) 44 s.
UiO Untitled
 
23 Nyborg, Geir.
Gruppekonsultasjon. En arbeidsmåte for økt mestring av undervisningssituasjoner. Spesialpedagogikk 2002 (9) s. 40-45
UiO Untitled
 
2001
24 Nyborg, Geir.
Gruppebasert konsultasjon med lærere. Norsk Skoleblad 2001 (5) s. 26-28
UiO Untitled
 
1999
25 Nyborg, Geir.
Veiledning ved hjelp av videoanalyse i skolen. Norsk Skoleblad 1999 (7) s. 26-28
UiO Untitled
 
1997
26 Nyborg, Geir.
"Slowlearners" i den palestinske skolen. En intervjuundersøkelse blant lærere på Vestbredden. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk 1997 110 s.
UiO Untitled