Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Karlsen, Kari Ebbesen; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid; Ulleberg, Pål; Benum, Kirsten.
Effect of yoga in the treatment of eating disorders: A single-blinded randomized controlled trial with 6-months follow-up.. International Journal of Yoga 2018 ;Volum 11.(2) s. 166-169
HELSEHELG USN MODUM UiO Untitled
 
2 Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus; Gullestad, Siri Erika; Haavind, Hanne; Reichelt, Sissel; Råbu, Marit; Stänicke, Erik; Lippe, Anna Louise von der; Halvorsen, Margrethe S..
Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy 2018 ;Volum 49. s. 87-97
UiO Untitled
 
2017
3 Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora; Tjersland, Odd Arne.
Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet 2017 ;Volum 198.(5) s. 28-29
UiO Untitled
 
4 Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders; Øiestad, Guro.
Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volum 54.(12) s. 1197-1199
UiO Untitled
 
5 Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne; Gjelsvik, Bergljot.
Key characteristics of flash-forwards in recurrently suicidal patients. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters 4th Joint Conference; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiO Untitled
 
6 Gjelsvik, Bergljot; Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne.
Suicidal imagery: A catalyst in the suicidal process?. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters 4th Joint Conference; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiO Untitled
 
7 Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne; Stänicke, Erik; Mcleod, John.
How Usual is Treatment as Usual? Experienced Therapists’ Reflections on Participation in Practice-based Research.. Counselling Psychology Quarterly 2017
UiO Untitled
 
8 Hartmann, Ellen Johanne; Benum, Kirsten.
Rorschach Assessment of Two Distinctive Personality States of a Person With Dissociative Identity Disorder. Journal of Personality Assessment 2017 ;Volum 101.(2) s. 213-228
UiO Untitled
 
9 Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Chatburn, Eleanor; Gjelsvik, Bergljot.
'I wanted to kill the body, not the experience'. Suicidal imagery as transitional space.. Society for Psychotherapy Research UK & European Chapters 4th Joint Conference; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiO Untitled
 
2016
10 Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne; Øiestad, Guro; Mcleod, John.
The journey towards becoming an integrative psychotherapist: Teaching integration in as a perspective on theory, research and practice.. the Society for the Exploration of Integration in Psychotherapy (SEPI); 2016-06-16 - 2016-06-18
UiO Untitled
 
11 Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Mcleod, John.
A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora".. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy 2016 ;Volum 12.(3) s. 158-193
UiO Untitled
 
12 Halvorsen, Margrethe S.; Mcleod, John; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne.
Response to Commentaries on A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora": Conceptualizing the Complexity of Change in Psychotherapy: The Case of “Cora”. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy 2016 ;Volum 12.(3) s. 224-237
UiO Untitled
 
2015
13 Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne; Stänicke, Erik.
En terapeut sine refleksjoner over en time med høyt nivå av Referential Activity. Psykologkongressen NPF; 2015-09-03 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
14 Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne; Stänicke, Erik.
Hvordan jobber erfarne terapeuter i praksis? Kasusstudier som metode. Avslutningsseminar NFR prosjekt : Process-Outcome-study; 2015-10-07
UiO Untitled
 
15 Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne; Stänicke, Erik.
The expert therapist reflecting on high Referential Activity (symbolization) in a session. Society for Psychotherapy Research 46th Annual Meeting; 2015-06-24 - 2015-06-27
UiO Untitled
 
16 Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik; Oddli, Hanne.
How usual is treatment as usual? Erfarne terapeuters refleksjoner over forskningsdeltagelse.. Foredrag; 2015-09-03 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
17 Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik; Oddli, Hanne.
How usual is treatment as usual? Experienced therapists’ reflections on research participation.. Society for Psychotherapy Research; 2015-06-24 - 2015-06-28
UiO Untitled
 
18 Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Stänicke, Erik.
Expert therapists as clinicians and research participants. Society for Psychotherapy Research 46th Annual Meeting; 2015-06-24 - 2015-06-27
UiO Untitled
 
19 Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Stänicke, Erik.
Klinisk ekspertise – hva er det og hvordan viser det seg i praksis? Analyser av ekspertterapeuter som klinikere, lærere og forskningsdeltakere.. Psykologikongressen 2015; 2015-09-03 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
20 Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne.
Timing as an aspect of expertise. Society for Psychotherapy Research 46th Annual Meeting; 2015-07-24 - 2015-07-27
UiO Untitled
 
21 Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne.
Timing som et aspekt ved terapeutisk ekspertise. Psykologikongressen: Nøkler til endring; 2015-09-03 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
22 Stänicke, Erik; Oddli, Hanne; Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten.
Psykoterapiforskningen støtter ikke pakkeforløp. Morgenbladet 2015
UiO Untitled
 
2014
23 Anstorp, Trine-Lise; Benum, Kirsten.
Hva trenger terapeuten for å gi god traumebehandling?. I: Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02117-1. s. 19-38
UiO Untitled
 
24 Anstorp, Trine-Lise; Benum, Kirsten.
Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02117-1) 389 s.
UiO Untitled
 
25 Benum, Kirsten.
Bearbeiding etter voldtekt. I: Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02117-1. s. 185-196
UiO Untitled
 
26 Benum, Kirsten.
Terapeuten i møte mellom sterke påkjenninger og profesjonell egenomsorg. I: Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02117-1. s. -378
UiO Untitled
 
27 Benum, Kirsten.
Tidlig traumatisering og heling i den terapeutiske relasjonen. I: Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02117-1. s. 52-77
UiO Untitled
 
28 Benum, Kirsten.
Traumeforståelse i arbeid med vold og aggresjon. I: Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02117-1. s. 214-225
UiO Untitled
 
29 Benum, Kirsten.
Ubehaget som kilde til egenutvikling for terapeuten. I: Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205472136. s. 253-276
UiO Untitled
 
30 Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Råbu, Marit; Stänicke, Erik; Rønnestad, Michael Helge.
How does alliance work develop in phases of psychotherapy?. Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting; 2014-06-25 - 2014-06-28
UiO Untitled
 
2013
31 Benum, Kirsten.
Teorier som bidrar til integrasjon i psykoterapi: et prismeperspektiv. I: God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3598-7. s. 85-114
UiO Untitled
 
32 Benum, Kirsten; Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne.
God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag 2013 (ISBN 978-82-530-3598-7) 358 s.
UiO Untitled
 
33 Benum, Kirsten; Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne.
Intrduksjon. I: God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3598-7. s. 9-17
UiO Untitled
 
34 Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S..
Terapeuten som emosjonelt anker. I: God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3598-7. s. 219-246
UiO Untitled
 
35 Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S..
The researcher, the therapist and the client: Integrating different voices in a case study of bond formation. SEPI XXIXth annual meeting; 2013-06-07 - 2013-06-09
UiO Untitled
 
2011
36 Benum, Kirsten.
Traumeterapi med voksne klienter. De første samtalene som tidlig intervensjon. I: Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39972-3. s. 243-267
UiO Untitled
 
37 Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S..
A life saving bond. When the therapeutic alliance is threatened by persistent suicidality. 42nd International SPR conference; 2011-06-29 - 2011-07-02
UiO Untitled
 
2006
38 Anstorp, Trine; Benum, Kirsten; Jakobsen, Marianne.
Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 978-82-15-00714-4) 303 s.
NKVTS UiO Untitled
 
39 Benum, Kirsten.
Fra monolog til dialig. Oppmerksomhetstrening som metode for selvaksept og nærhet. I: Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget 2006 ISBN 978-82-15-00714-4. s. 229-245
UiO Untitled
 
40 Benum, Kirsten.
Når tilknyningen blir traumatisert. I: Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget 2006 ISBN 978-82-15-00714-4. s. 22-42
UiO Untitled
 
41 Jakobsen, Marianne; Anstorp, Trine; Benum, Kirsten.
Dissosiasjon- noen diagnostiske overveielser. I: Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget 2006 ISBN 978-82-15-00714-4. s. 89-101
UiO Untitled
 
2004
42 Backe-Hansen, Elisabeth; Bast-Pettersen, Rita; Benum, Kirsten; Hjort, Haldis; Mogård, Rigmor; Nyman, Inger; Schanke, Anne-Kristine; Toverud, Ruth.
Mannlige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2004 ;Volum 41.
SUNNAAS UiO Untitled
 
2003
43 Benum, Kirsten.
Dissosiasjon som beskyttelse mot overgrep. I: Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-817-1. s. 155-
UiO Untitled
 
44 Benum, Kirsten.
Møte med den som er alene og redd. Ressursorientert terapiarbeid med fokus på etablering av trygghet og beskyttelse etter langvarige traumer. I: Fra SKAM til VERDIGHET. Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep. Universitetsforlaget 2003 ISBN 82-15-00206-4. s. 135-162
UiO Untitled
 
2001
45 Benum, Kirsten.
Hjelperollen og myten om den gode hjelper. Diakoninytt 2001 (4) s. 11-13
UiO Untitled
 
2000
46 Backe-Hansen, Elisabeth; Bast- Pettersen, Rita; Benum, Kirsten.
Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2000 (9) s. 801-843
UiO Untitled
 
47 Backe-Hansen, Elisabeth; Bast-Pettersen, Rita; Benum, Kirsten; Hjort, Haldis; Mogård, Rigmor; Nyman, Inger.
Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2000 ;Volum 37. s. 801-843
UiO Untitled
 
48 Backe-Hansen, Elisabeth; Bast-Pettersen, Rita; Benum, Kirsten; Hjort, Haldis; Mogård, Rigmor; Nyman, Inger; Schanke, Anne-Kristine; Toverud, Ruth.
Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2000 ;Volum 37.
SUNNAAS UiO Untitled
 
1996
49 Benum, Kirsten.
Psykososialt forebyggende arbeid. Lærdommer fra Samlet plan for utviklingsprosjekter innendet sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene. Rapport nr 1/96. Oslo: Senter for sosialt nettverk og helse 1996 57 s.
UiO Untitled
 
1995
50 Benum, Kirsten; Anstorp, Trine; Unwin, Catherine.
Endring av livsstil og mestring av stress Psykososiale metoder i forebygging av hjerte-karsykdommer. I: Sosialt nettverk Helse og samfunn. Universitetsforlaget 1995 ISBN 82-00-41578-3. s. 268-301
UiO Untitled
 
    Vis neste liste