Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 248 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Fangen, Katrine.
Samfunnsforskningens vilkår. Akademisymposiet i humaniora og samfunnvitenskap: Antisemittisme i Norge før og nå; 2019-10-14 - 2019-10-14
UiO Untitled
 
2 Knutsen, Hege Merete; Fangen, Katrine; Zabko, Oksana.
Integration and exclusion at work: Latvian and Swedish agency nurses in Norway. Journal of International Migration and Integration 2019
UiO Untitled
 
3 Zabko, Oksana; Fangen, Katrine; Endresen, Sylvi Birgit.
Latvian migrants’ circular or permanent migration to Norway : economic and social factors. Nordic Journal of Migration Research 2019 ;Volum 9.(1) s. -
UiO Untitled
 
2018
4 Demiri, Sandra Feride; Fangen, Katrine.
The state of the nation: The Norwegian King’s annual addresses – A window on a shifting nationhood. National Identities 2018 ;Volum 21.(5) s. 443-462
UiO Untitled
 
5 Fangen, Katrine.
The New Right and Populism in the Nordic Countries. 19th Nordic Migration Research Conference 2018; 2018-08-16 - 2018-08-17
UiO Untitled
 
6 Fangen, Katrine; Vaage, Mari Nielsen.
"The Immigration Problem" and Norwegian Right-Wing Politicians. New Political Science 2018 ;Volum 40.(3) s. 459-476
UiO Untitled
 
7 Huang, Lihong; Fangen, Katrine.
Future citizens for a nation state and for the world: students’ perceptions in four Nordic civic and citizenship education systems. BSA Annual Conference 2018: Identity, Community and Social Solidarity; 2018-04-10 - 2018-04-12
OSLOMET UiO Untitled
 
8 Høy-Petersen, Nina; Fangen, Katrine.
Hate Crime Policy: Global Controversies and the Norwegian Approach. I: Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing 2018 ISBN 1-5275-1580-X. s. 244-270
UiO Untitled
 
2017
9 Buxrud, Bjørnar; Fangen, Katrine.
Norwegian national day oratory: constructing and reconstructing a national we. Nations and Nationalism 2017 ;Volum 23.(4) s. 770-789
UiO Untitled
 
10 Erdal, Marta Bivand; Collyer, Michael; Ezzati, Rojan; Fangen, Katrine; Lacroix, Thomas; Kolås, Åshild; Strømsø, Mette.
Negotiating the Nation: Implications of Ethnic and Religious Diversity for National Identity. Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO) 2017 (ISBN 978-82-7288-809-0) 48 s. PRIO Report(2017)
PRIO UiO Untitled
 
11 Erdal, Marta Bivand; Fangen, Katrine.
Bridging the constitutional and the everyday nation: Bureaucrats on conflicts around the meaning of national identity in Norway. The 27th Conference of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism; 2017-03-26 - 2017-03-28
UiO Untitled
 
12 Fangen, Katrine.
Observasjon som metode i helsevitenskapelig forskning. PhD-seminar; 2017-06-13
UiO Untitled
 
13 Fangen, Katrine.
Post Breivik. Dagens Næringsliv [Avis] 2017-04-23
UiO Untitled
 
14 Fangen, Katrine; Erdal, Marta Bivand.
Bridging the constitutional and evaryday nation. Advisory board meeting for the Nation project; 2017-05-22
UiO Untitled
 
15 Zabko, Oksana; Knutsen, Hege Merete; Fangen, Katrine.
Inclusion and exclusion at work: experiences of Latvian and Swedish temporary nurses in Norway. Workshop, conference on Temporary agency work; 2017-06-27 - 2017-06-27
UiO Untitled
 
2016
16 Fangen, Katrine.
Fangens dilemma. Klassekampen [Avis] 2016-04-30
UiO Untitled
 
17 Fangen, Katrine.
Fengslene skal ikke være drivhus for terrorisme. VG [Avis] 2016-08-16
UiO Untitled
 
18 Fangen, Katrine.
Forsiktig, men absolutt ikke lettskremt. Uniforum [Avis] 2016-04-20
UiO Untitled
 
19 Fangen, Katrine.
Norwegian National day speeches as arenas of integration. Kultursosiologiseminar; 2016-05-09 - 2016-05-10
UiO Untitled
 
20 Fangen, Katrine.
Politisk korrekte FrP for folk flest. Framtida [Avis] 2016-05-19
UiO Untitled
 
21 Fangen, Katrine; Kolås, Åshild.
The “Syria traveller”: Reintegration or legal sanctioning?. Critical Studies on Terrorism 2016 ;Volum 9.(3) s. 414-432
PRIO UiO Untitled
 
22 Fangen, Katrine; Kolås, Åshild.
The “Syria traveller”: Reintegration or legal sanctioning?. Nordic Migration Conference; 2016-08-11
PRIO UiO Untitled
 
23 Fangen, Katrine; Nina, Høy-Petersen.
Hate Crime Policy: Global Controversies, and the Norwegian Approach. ECPR conference; 2016-09-10
UiO Untitled
 
24 Harris, Bethan; Hollingworth, Sumi; James, Malcolm; Fangen, Katrine.
Reconstituting Race in Youth Studies. Young - Nordic Journal of Youth Research 2016 ;Volum 24.(3) s. 177-184
UiO Untitled
 
2015
25 Fangen, Katrine.
Between conspiracy theories and madness: Explanations of the Breivik case. ESRC Research Seminar Series; 2015-11-13
UiO Untitled
 
26 Fangen, Katrine.
FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon. Lanseringsseminar for temanummer om rasisme; 2015-05-19
UiO Untitled
 
27 Fangen, Katrine.
Globale perspektiver i sosiologifaget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
28 Fangen, Katrine.
How to write a journal article based on qualitative methods. Kvalitativt metodeforum; 2015-05-08
UiO Untitled
 
29 Fangen, Katrine.
Kort sagt 14. september. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
30 Fangen, Katrine.
På tide å vende forskerblikket mot Holmenkollen. forskning.no [Internett] 2015-03-09
UiO Untitled
 
31 Fangen, Katrine.
The ‘Syria-traveller’: Outlaw or boy next door?. Forskerseminar; 2015-10-08
UiO Untitled
 
32 Fangen, Katrine; Kolås, Åshild.
Hvor fremmed er fremmedkrigerne?. Forhandler vi om norskhet? Et seminar om nasjonal identitet og fellesskap; 2015-11-06
PRIO UiO Untitled
 
33 Fangen, Katrine; Kolås, Åshild.
The ‘Syria-traveller’: Foreign fighter or boy next door?. Forskerseminar; 2015-04-28
PRIO UiO Untitled
 
34 Fangen, Katrine; Vaage, Mari Nielsen.
The immigration rhetoric of the Norwegian right-wing populist Progress Party: A comparison of politicians in office and in opposition. Forskerseminar; 2015-09-04
UiO Untitled
 
2014
35 Fangen, Katrine.
Dette har Berlinmurens fall betydd. forskning.no [Internett] 2014-11-09
UiO Untitled
 
36 Fangen, Katrine.
Gjennomføring og ulike teknikker for datainnsamling: Feltarbeid. PhD-kurs i kvalitative metoder med vekt på deltagende observasjon og intervju; 2014-11-18
UiO Untitled
 
37 Fangen, Katrine.
Hvordan kan kvalitativ og kvantitativ forskning utfylle hverandre?. Kvalitativt metodeforum; 2014-11-26
UiO Untitled
 
38 Fangen, Katrine.
Katrine Fangen: Rasismens retoriske strategier – FrP i posisjon og opposisjon. Forskningsseminar; 2014-09-25
UiO Untitled
 
39 Fangen, Katrine.
Presentasjon av filmen Romper Stomper. Visning av filmen Romper Stomper; 2014-08-29
UiO Untitled
 
40 Fangen, Katrine.
Psykologiske forklaringer, sosial avstand og ideologisk klima. Nyhetsbrev/Senter for profesjonsstudier 2014 (1)
UiO Untitled
 
41 Fangen, Katrine.
Rasisme i Norge i dag og endringer i rasismebegrepet. Debatt: Er Norge et rasistisk land?; 2014-02-25
UiO Untitled
 
42 Fangen, Katrine.
The limits of the diagnose. Between conspiracy theory and madness. Diagnosis, knowledge and culture; 2014-08-30
UiO Untitled
 
43 Fangen, Katrine; Carlsson, Yngve.
Ο δεξιός εξτρεμισμός στη Νορβηγία: Πρόληψη και παρέμβαση. I: Ο δεξιός εξτρεμισμός στην Ευρώπη. Friedrich-Ebert-Stiftung 2014 ISBN 978-960-435-441-2. s. 343-374
UiO Untitled
 
44 Fangen, Katrine; Lynnebakke, Brit.
Navigating Ethnic Stigmatisation in the Educational Setting: Coping Strategies of Young Immigrants and Descendants of Immigrants in Norway. Social Inclusion 2014 ;Volum 2.(1) s. 47-59
OSLOMET UiO Untitled
 
45 Fangen, Katrine; Vaage, Mari Nielsen.
FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2014 ;Volum 32.(3/4) s. 30-63
OSLOMET UiO Untitled
 
2013
46 Fangen, Katrine.
De hatefulle ytringene. VG [Avis] 2013-07-17
UiO Untitled
 
47 Fangen, Katrine.
Du er ikke som oss. Aftenposten [Avis] 2013-12-08
UiO Untitled
 
48 Fangen, Katrine.
Ekskludering og inkludering: Både i ungdomsforskning og migrasjonsforskning ser vi ulike forsøk på å balansere en vektlegging av de unges egen handlekraft med hvordan de unges muligheter begrenses av ulike strukturelle barrierer. Hvordan det går med unge voksne innvandrere og etterkommere i dagens Norge?. Utenforskap: Normalitet, annerledeshet og diagnoser; 2013-04-08 - 2013-04-08
UiO Untitled
 
49 Fangen, Katrine.
Forskningsprosessen - forskningsspørsmål/problemstilling. Teroetiske perspektiver på kvalitativ forskning. Forståelse/forforståelse. PhD-kurs i kvalitative metoder med vekt på deltagende observasjon; 2013-11-18
UiO Untitled
 
50 Fangen, Katrine.
Fra feltarbeid til etterretning - hva er felles og hva er forskjellig?. Spesialiseringskurs i etterretningsanalyse; 2013-02-07 - 2013-02-07
UiO Untitled
 
    Vis neste liste