Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-15 av 15

2019
1 Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215037356) 32 s.
UiO Untitled
 
2 Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes; Ødegaard, Marianne.
Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact. Hell-seminaret; 2019-11-13 - 2019-11-14
UiT UiO Untitled
 
2013
3 Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
Digital lesing. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 201-218
UiO Untitled
 
4 Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
Elevers databruk hjemme og på skolen. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 219-235
UiO Untitled
 
5 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin; Aasebø, Marie Cecilie.
Nordic results from the PISA digital reading assessment :. Nordic Journal of Digital Literacy 2013 (1/2) s. 13-31
UiO Untitled
 
6 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin; Eriksen, Anna.
Nordic results from the PISA digital reading assessment. AEA-Europe 14th Annual Conference; 2013-11-06 - 2013-11-09
UiO Untitled
 
2012
7 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin.
Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett. I: Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-0236438-0. s. 58-84
UiO Untitled
 
8 Narvhus, Eva Kristin; Frønes, Tove Stjern.
PISAs digitale leseprøve - elever på nett. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2012-05-09 - 2012-05-11
UiO Untitled
 
2011
9 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin.
Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009. OSLO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO 2011 (ISBN 978-82-90904-96-3) 144 s.
UiO Untitled
 
2010
10 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin.
Lesing: rammeverk, tekster og oppgaver. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 31-58
UiO Untitled
 
2009
11 Vagle, Wenche; Roe, Astrid; Narvhus, Eva Kristin.
Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn 2008. Rapport fra utvalgsundersøkelsen. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2009 24 s.
UiO Untitled
 
2007
12 Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar; Roe, Astrid.
Elevers databruk hjemme og på skolen. I: Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01146-2. s. 178-190
UiO Untitled
 
13 Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar; Roe, Astrid.
Skoledata. I: Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01146-2. s. 191-211
UiO Untitled
 
2006
14 Roe, Astrid; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny; Narvhus, Eva Kristin.
Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing. Norsk pedagogisk tidsskrift 2006 (5) s. 360-371
UiO Untitled
 
2005
15 Roe, Astrid; Narvhus, Eva Kristin.
Nasjonale prøver 2005, lesing for 10. trinn og grunnkurs. Utdanningsdirektoratet Oslo 2005
UiO Untitled