Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 124 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Helland, Hans Petter; Nilsen, Christine Meklenborg; Lohndal, Terje.
La topicalisation en français et en norvégien. Scolia 2020 ;Volum 34. s. 51-69
NTNU UiO UiT Untitled
 
2 Nilsen, Christine Meklenborg.
Adverbial resumptive particles and Verb Second. I: Rethinking Verb Second. Oxford University Press 2020 ISBN 9780198844303.
UiO Untitled
 
3 Nilsen, Christine Meklenborg.
Resumptive structures in a Gallo-Romance perspective. I: Variation and Change in Gallo-romance Grammar. Oxford University Press 2020 ISBN 978-0-19-884017-6. s. 41-70
UiO Untitled
 
4 Nilsen, Christine Meklenborg.
Topik-markøren si – en sammenligning mellom gammelfransk og gammeloksitansk. Den 8. dansk-norske konferansen i historisk lingvistikk; 2020-01-02 - 2020-01-04
UiO Untitled
 
2019
5 Haanæs, Øystein Rygg; Nilsen, Christine Meklenborg.
Derfor bruker vi nordmen "så" så ofte. forskning.no [Internett] 2019-06-28
UiO Untitled
 
6 Nilsen, Christine Meklenborg.
Egentlig så er det ikke så dumt. Språknytt 2019
UiO Untitled
 
7 Nilsen, Christine Meklenborg.
Merged and Moved - topics in Old French.. Diachronic Generative Syntax; 2019-06-04 - 2019-06-07
UiO Untitled
 
8 Nilsen, Christine Meklenborg.
V2 and resumption - a cross-linguistic perspective. Workshop on V2 and related phenomena in acquisition, variation, and attrition; 2019-10-22 - 2019-10-23
UiO Untitled
 
9 Salvesen, Christine Meklenborg.
A micro-perspective on Verb-second in Romance and Germanic. Linguistic Variation 2019 ;Volum 19.(1) s. 1-15
UiO Untitled
 
10 Salvesen, Christine Meklenborg.
Different shades of si. Information structure, V-to-C movement and the loss of V2. 41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiO Untitled
 
11 Salvesen, Christine Meklenborg.
Resumption in Gallo-Romance. A comparative perspective on the languages of the Veneto; 2019-04-04 - 2019-04-05
UiO Untitled
 
12 Salvesen, Christine Meklenborg.
Resumption in V2 languages. Secrets of Success; 2019-01-10 - 2019-01-11
UiO Untitled
 
13 Salvesen, Christine Meklenborg; Kemenade, Ans van.
The information-structural status of topic constructions i Old English and Old French. Sentence grammar and discourse grammar; 2019-10-24 - 2019-10-25
UiO Untitled
 
2018
14 Helle Therese, Kongsrud; Salvesen, Christine Meklenborg.
Sytermer fra fransk (serie som sendes høsten 2018). Språkteigen, NRK P2 [Radio] 2018-10-07
UiO Untitled
 
15 Salvesen, Christine Meklenborg.
Den urgamle jula. Eidsvoll Ullensaker Blad 2018
UiO Untitled
 
16 Salvesen, Christine Meklenborg.
Det lille filleordet så. Språkprat 2018
UiO Untitled
 
17 Salvesen, Christine Meklenborg.
En beretning om vann. Eidsvoll Ullensaker Blad 2018
UiO Untitled
 
18 Salvesen, Christine Meklenborg.
Grunnleggende fransk grammatikk. Oslo: Universitetet i Oslo 2018 122 s.
UiO Untitled
 
19 Salvesen, Christine Meklenborg.
Helge Nordahl 12. januar 1927 – 31. mars 2018. Minnetale i Det Norske Videnskaps-Akademi; 2018-06-07
UiO Untitled
 
20 Salvesen, Christine Meklenborg.
Hva så?. Fagdag; 2018-01-24 - 2018-01-24
UiO Untitled
 
21 Salvesen, Christine Meklenborg.
Kåseri, Språkteigen. NRK P2 [Radio] 2018-01-02
UiO Untitled
 
22 Salvesen, Christine Meklenborg.
Michael Zimmermann: Expletive and Referential Subject Pronouns in Medieval French. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 2018 ;Volum 128.(2-3) s. 324-328
UiO Untitled
 
23 Salvesen, Christine Meklenborg.
Minnetale over professor Helge Nordahl. Årbok / Det norske videnskaps-akademi 2018 s. 112-117
UiO Untitled
 
24 Salvesen, Christine Meklenborg.
Naturnavn, gårdsnavn og slektsnavn i Eidsvoll. Foredrag for 10. trinn ved Vilberg ungdomsskole; 2018-11-29
UiO Untitled
 
25 Salvesen, Christine Meklenborg.
Navn i og rundt Eidsvoll. Foredrag; 2018-10-22 - 2018-10-22
UiO Untitled
 
26 Salvesen, Christine Meklenborg.
Nå så snakker vi om så. En studie av endringer i bruken av den resumptive konstruksjonen i dansk, svensk og norsk.. Det 7. dansk-norske seminar om språkendring; 2018-01-02 - 2018-01-04
UiO Untitled
 
27 Salvesen, Christine Meklenborg.
Ord, ord, ord. Eidsvoll Ullensaker Blad 2018
UiO Untitled
 
28 Salvesen, Christine Meklenborg.
Semantically bleached or semantically salient? The story of two homonymous particles in Old French. Sentence Grammar/Discourse Grammar; 2018-11-23 - 2018-11-24
UiO Untitled
 
29 Salvesen, Christine Meklenborg.
Topicalisation patterns in Old French. Going Romance 2018; 2018-12-10 - 2018-12-14
UiO Untitled
 
30 Salvesen, Christine Meklenborg; Hobæk Haff, Marianne.
Helge Nordahl (nekrolog). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
31 Salvesen, Christine Meklenborg; Kemenade, Ans van.
Critical remarks on the Force-Fin V2 model. Diachronic Generative Syntax Conference; 2018-06-18 - 2018-06-21
UiO Untitled
 
2017
32 Myhre, Torunn; Salvesen, Christine Meklenborg.
Det lille ordet så. NRK P2 Språkteigen [Radio] 2017-10-22
UiO Untitled
 
33 Salvesen, Christine Meklenborg.
Anekdoter om fransk språk. Samarbeidsprosjekt med Blindern videregående skole; 2017-09-25 - 2017-09-25
UiO Untitled
 
34 Salvesen, Christine Meklenborg.
At the corner of syntax and semantics. Resumptive structures in Old French and Old Swedish.. International Conference on Historical Linguistics; 2017-07-31 - 2017-08-04
UiO Untitled
 
35 Salvesen, Christine Meklenborg.
From tha to så – the resumptive structure in Old Swedish. Sentence Grammar and Discourse Grammar; 2017-11-03 - 2017-11-04
UiO Untitled
 
36 Salvesen, Christine Meklenborg.
Hvorfor studere fremmedspråk?. Språkdag ved Eidsvoll videregående skole; 2017-12-06 - 2017-12-06
UiO Untitled
 
37 Salvesen, Christine Meklenborg.
I norsk så bruker vi så. Møte om norsk språk (MONS); 2017-11-22 - 2017-11-24
UiO Untitled
 
38 Salvesen, Christine Meklenborg.
Microvariation in Germanic. Resumption; 2017-10-05 - 2017-10-06
UiO Untitled
 
39 Salvesen, Christine Meklenborg.
Navn i Eidsvoll. Foredrag for 10. trinn ved Vilberg ungdomsskole, Eidsvoll; 2017-04-27 - 2017-04-28
UiO Untitled
 
40 Salvesen, Christine Meklenborg.
The resumptive cycle. Diachronic Generative Syntax Conference; 2017-09-05 - 2017-09-08
UiO Untitled
 
41 Salvesen, Christine Meklenborg; Walkden, George.
Diagnosing embedded V2 in Old English and Old French. I: Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax. Oxford University Press 2017 ISBN 9780198747840. s. 168-181
UiO Untitled
 
42 Toril, Haugen; Salvesen, Christine Meklenborg.
Det lille ordet «så» har stor betydning. Apollon [Tidsskrift] 2017-04-21
UiO Untitled
 
2016
43 Bech, Kristin; Salvesen, Christine Meklenborg.
To foredrag om året 1066 og dets sammenheng med engelsk og fransk språkhistorie. Språkbevissthetsuke, vg1-klasser, Frogn videregående skole; 2016-09-12 - 2016-09-12
UiO Untitled
 
44 Bech, Kristin; Salvesen, Christine Meklenborg.
1066 - et skjebneår for engelsk og fransk språk. Foredrag i forbindelse med språkuke ved Feiring skole, Eidsvoll; 2016-01-27 - 2016-01-27
UiO Untitled
 
45 Erdal, Elise Sundfør; Salvesen, Christine Meklenborg.
Cirkumfleksens skjebne. P2, Kulturhuset [Radio] 2016-02-16
UiO Untitled
 
46 Salvesen, Christine Meklenborg.
Nu så börjar det lossna!. Grammatik i Fokus; 2016-02-04 - 2016-02-05
UiO Untitled
 
47 Salvesen, Christine Meklenborg.
Nå så har vi det bra - om resumpsjon i V2-språk før og nå. Den dansk-norske konferansen i historisk lingvistikk; 2016-01-08 - 2016-01-10
UiO Untitled
 
48 Salvesen, Christine Meklenborg.
Resumption in Romance and Germanic. From sentence grammar to discourse grammar: New ways of syntactic analysis; 2016-10-20 - 2016-10-21
UiO Untitled
 
49 Salvesen, Christine Meklenborg.
The emergence of linguistic patterns. Summer School 'Historical Syntax' Potsdam; 2016-07-07 - 2016-07-09
UiO Untitled
 
50 Salvesen, Christine Meklenborg.
The syntax of resumptives. Traces of History II; 2016-06-23 - 2016-06-25
UiO Untitled
 
    Vis neste liste