Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 140 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rødsrud, Christian Løchsen; Martinsen, Julian Robert Post.
Kokegroper som massemateriale. Regional variasjon i en kulturhistorisk brytningstid. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 187-199
UiO Untitled
 
2 Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Linderholm, Johan; Mikkelsen, Peter hambro.
Et jernaldergravfelt på Skillingstad i Løten. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 77-100
UiO Untitled
 
3 Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen.
De lengste linjene. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 15-17
UiO Untitled
 
4 Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen.
Forord. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 5-5
UiO Untitled
 
5 Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen.
Ingen vei utenom. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 345-347
UiO Untitled
 
6 Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin.
Forvaltningsprosjektet rv. 3/25. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 351-354
UiO Untitled
 
7 Rødsrud, Christian Løchsen.
Burial Mounds, Ard Marks, and Memory: A Case Study from the Early Iron Age at Bamble, Telemark, Norway. Published online 17. jaunary 2020.. European Journal of Archaeology 2020
UiO Untitled
 
8 Rødsrud, Christian Løchsen.
Mann over bord – om mangelen på skjelettdeler, funnfattigdom og symbolbruk i røys- og haugkonstruksjoner. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 101-117
UiO Untitled
 
9 Rødsrud, Christian Løchsen; Barkman-Astles, Marc.
Archaeo-Chat: Gjellestad Viking Ship Burial!. https://www.youtube.com/watch?v=gkhwZ1yCF1c&t=1218s [Internett] 2020-04-15
UiO Untitled
 
10 Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan; Gundersen, Sigrid Mannsåker.
Pressekonferanse på Klima- og miljødepartementet: Skipsgraven fra Gjellestad. Ny viten om datering og bevaringstilstand. https://www.nrk.no/osloogviken [Internett] 2020-01-17
UiO Untitled
 
11 Rødsrud, Christian Løchsen; Haug, Otto; Bendiksen, Kristian.
For første gang på hundre år skal et vikingskip opp av jorda!. https://radio.nrk.no/podkast/studio_2/l_7ce19136-b164-451e-a [Radio] 2020-05-12
UiO Untitled
 
12 Rødsrud, Christian Løchsen; Jouttijärvi, Arne.
Smie på Fangberget i Ringsaker. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 255-273
UiO Untitled
 
13 Rødsrud, Christian Løchsen; Melgaard, Hilde M Sømme; Skogheim, Vegard; Winther, Torgeir; Mikkelsen, Peter Hambro.
Kokegropslokaliteter og ovner i Løten. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 157-174
UiO Untitled
 
14 Rødsrud, Christian Løchsen; Mjærum, Axel.
Et fortidens grenseland – landskap, ferdsel og kulturminner i Løten og Elverum gjennom 10 000 år. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 19-75
UiO Untitled
 
15 Rødsrud, Christian Løchsen; Mjærum, Axel.
Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202632229) 354 s.
UiO Untitled
 
16 Rødsrud, Christian Løchsen; Røstad, Ingunn Marit.
Hedmarkens merovingertid i et fugleperspektiv. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 175-186
UiO Untitled
 
17 Stamnes, Arne Anderson; Rødsrud, Christian Løchsen.
11. GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV JERNVINNEANLEGG I DYRKET MARK – OBSERVASJONER, ANALYSER OG ERFARINGER FRA ÅNESTAD. I: Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632229. s. 221-230
NTNU UiO Untitled
 
2019
18 Fredriksen, Per Ditlef; Rødsrud, Christian Løchsen.
Augland - en tragedie i tre akter? Og litt om keramikken fra Dilling. Dilling og større bosetninger fra jernalderen; 2019-11-20 - 2019-11-21
UiO Untitled
 
19 Gustavsen, Lars; Gundersen, Sigrid M.; Rødsrud, Christian Løchsen.
Exploring the Gjellestad Ship Burial and its Environs. 3D Documentation Seminar; 2019-11-19
NIKU UiO Untitled
 
20 Rødsrud, Christian Løchsen.
Spor i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?. Samarbeidsmøte 2019; 2019-02-14
UiO Untitled
 
21 Rødsrud, Christian Løchsen; Bleken, Halfdan.
Vikingskipenes hemmeligheter. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25008419/29-04-2019#t=58 [Radio] 2019-04-29
UiO Untitled
 
22 Rødsrud, Christian Løchsen; Haugsbø, Håkon.
For første gong på 115 år grev norske arkeologar ut eit nytt vikingskip. https://radio.nrk.no/serie/desse-dagar/KMTE86002619/15-09-20 [Radio] 2019-09-15
UiO Untitled
 
23 Rødsrud, Christian Løchsen; Marstrander, Christian.
Da Romerriket kom til Hadeland. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25015619/07-08-2019#t=1m [Radio] 2019-08-07
UiO Untitled
 
24 Rødsrud, Christian Løchsen; Wammer, Mari P..
Nå graver vi etter det nye vikingskipet. https://www.khm.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/na-gra [Internett] 2019-08-22
UiO Untitled
 
2018
25 Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Gundersen, Ingar Mørkestøl.
Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
UiO Untitled
 
26 Rødsrud, Christian Løchsen.
Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspennen og relieffspennene fra folkevandringstiden. Medlemsmøte Billingstad historielag; 2018-02-12 - 2018-02-12
UiO Untitled
 
27 Rødsrud, Christian Løchsen.
Sporene i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?. Faglig program for agrarbosetning; 2018-03-14 - 2018-03-15
UiO Untitled
 
28 Spangen, Marte; Rødsrud, Christian Løchsen.
Arkeologi på rappen 1-2: Christian Rødsrud om romersk påvirkning på drikkekar i Norge. Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes [Internett] 2018-04-12
UiO UiT Untitled
 
2017
29 Bill, Jan; Rødsrud, Christian Løchsen.
Heimdalsjordet – trade, production and communication. I: Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge 2017 ISBN 978-1-47-247077-5. s. 212-231-
UiO Untitled
 
30 Bill, Jan; Rødsrud, Christian Løchsen.
Heimdalsjordet – trade, production and communication. In: A.Z.T. Glørstad and K. Loftsgarden (Eds.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge 2017 (ISBN 9781472470775) 19 s.
UiO Untitled
 
31 Rødsrud, Christian Løchsen.
Drikkeutstyr med romersk opphav. Identitet og sosial interaksjon i eldre jernalder. Primitive tider 2017 ;Volum 19. s. 79-98
UiO Untitled
 
32 Rødsrud, Christian Løchsen.
Stillinga. En lokalitet med to gravhauger, ardspor og et hulveisystem. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 557-588
UiO Untitled
 
33 Rødsrud, Christian Løchsen; Bleken, Halfdan.
Gullhornene. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25016917/24-08-2017 [Radio] 2017-08-24
UiO Untitled
 
34 Rødsrud, Christian Løchsen; Bleken, Halfdan.
Jernalderprakt. Rike kvinner bar sirlig utskårne draktspenner i gull og sølv for 1500 år siden.. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25021117/23-10-2017 [Radio] 2017-10-23
UiO Untitled
 
35 Rødsrud, Christian Løchsen; Koxvold, Lucia Uchermann.
Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 589-594
UiO Untitled
 
2016
36 Macphail, Richard; Bill, Jan; Crowther, John; Haitha, Constantin; Linderholm, Johan; Popovici, Dragomir; Rødsrud, Christian Løchsen.
European ancient settlements - A guide to their composition and morphology based on soil micromorphology and associated geoarchaeological techniques; introducing the contrasting sites of Chalcolithic Bordusani-Popina, Borcea River, Romania and Viking Age Heimdaljordet, Vestfold, Norway. Quaternary International 2016 s. -
UiO Untitled
 
37 Rødsrud, Christian Løchsen.
Drikkeritualer og bruk av mjød/øl i forhistorien. Kveldsforelesning/møte i Huseby gårds venner; 2016-01-20 - 2016-01-20
UiO Untitled
 
38 Rødsrud, Christian Løchsen.
Sosialt drikkepress i jernalderen. Oslo Middelalderfesival; 2016-05-28 - 2016-05-28
UiO Untitled
 
39 Rødsrud, Christian Løchsen.
To Your Health or to Your ancestors? A study of pottery in graves from Eastern Norway in the Early Iron Age. I: Prehistoric Pottery Across the Baltic. Regions Influences and Methods. Archaeopress 2016 ISBN 9781407314631. s. 13-20
UiO Untitled
 
40 Rødsrud, Christian Løchsen.
Utgravninger langs Rv3 og Rv25. Kveldsforedrag for Løten historielag; 2016-05-23 - 2016-05-23
UiO Untitled
 
41 Rødsrud, Christian Løchsen.
Why did pottery production cease in Norway during the transition to the Late Iron Age?. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-099-6. s. 77-92
UiO Untitled
 
42 Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan.
Heimdalsjordet - Trade, Production & Communication. Viking Worlds - Diversity and Change; 2016-06-27 - 2016-07-02
UiO Untitled
 
43 Stamnes, Arne Anderson; Rødsrud, Christian Løchsen; Eriksen, Kristin.
Magnetic geophysical prospection in prehistoric iron production contexts. The case of Ånestad, Hedmark, Norway. Computer Applications in Archaeology International Conference; 2016-03-29 - 2016-04-02
NTNU UiO Untitled
 
2015
44 Rødsrud, Christian Løchsen.
Arkeologi langs riksvei 3 og 25. Med merovingertideni fokus.
UiO Untitled
 
45 Rødsrud, Christian Løchsen.
Arkeologiske utgravninger i Løten. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990603 [TV] 2015-06-03
UiO Untitled
 
46 Rødsrud, Christian Løchsen.
Hvorfor opphørte keramikkproduksjonen i Norge ved overgangen til yngre jernalder?. Krise eller kontinuitet på 500-tallet? Halvdags forskningsseminar om samfunnsmessige endringer på 500-tallet e.Kr.; 2015-09-23 - 2015-09-23
UiO Untitled
 
47 Rødsrud, Christian Løchsen.
Keramikkproduksjonens opphør. Seminar for agrarnettverket, Norge; 2015-05-18 - 2015-05-21
UiO Untitled
 
48 Rødsrud, Christian Løchsen.
Keramikkproduksjonens opphør vurdert i lys av endringsprosesser i overgangen mellom eldre og yngre jernalder. Workshop i agrarnettverket; 2015-12-07 - 2015-12-09
UiO Untitled
 
49 Rødsrud, Christian Løchsen.
Rik tid ved Myklegard. http://www.ostlendingen.no/loten/rik-tid-ved-myklegard/s/5-6 [Avis] 2015-06-16
UiO Untitled
 
50 Rødsrud, Christian Løchsen.
Unikt funn fra jernalderen. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990820 [TV] 2015-08-20
UiO Untitled
 
    Vis neste liste