Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 271 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2019
1 Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina; Rønning, Anne Birgitte.
Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. : Nasjonalbiblioteket 2019 (ISBN 978-82-7965-414-8) Nota Bene(13)
NB UiO Untitled
 
2 Hemstad, Ruth.
Frie ord i Norden?. Forskartorget, Bokmässan i Göteborg; 2019-09-29 - 2019-09-29
UiO Untitled
 
3 Hemstad, Ruth.
Kampen om Norden. Apollon [Fagblad] 2019-05-23
UiO Untitled
 
4 Hemstad, Ruth.
Litteratur og skandinavisk nasjonalitet. Skandinaviske foreninger, litterære forbindelser og utveksling over landegrensene. Nation som kvalitet: 1800-talets litterära offentligheter och folk i Norden; 2019-11-25 - 2019-11-26
UiO Untitled
 
5 Hemstad, Ruth.
Ludvig Kristensen Daa og den panskandinaviske bevegelsen. Norske historiedager 2019; 2019-06-14 - 2019-06-16
UiO Untitled
 
6 Hemstad, Ruth.
Negotiating Scandinavian identity: Scandinavianism and the transnational dissemination of literature. Politics of books: Negotiating identity, print, and the public sphere.; 2019-04-29 - 2019-04-30
UiO Untitled
 
7 Hemstad, Ruth.
Nordens fælles, frie svaneflugt fylder 100 år. Kristeligt Dagblad [Avis] 2019-04-13
UiO Untitled
 
8 Hemstad, Ruth.
Nordic associations within and beyond the Nordic region: Transnational cooperation, pan-national ideas and civil society in the 19th century. Civic Norden: Civil Society in the Nordic region and beyond since 1800; 2019-06-19 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
9 Hemstad, Ruth.
Nordic Cooperation and Civil Society: 19th C. Experiences in a European Context. 3rd. Nordic Challenges Conference; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiO Untitled
 
10 Hemstad, Ruth.
Scandinavianism, transnational dissemination of literature and the role of Scandinavian associations - a German-Scandinavian perspective. 'Mit dem Buch in der Hand'. Eine Henrik-Steffens-Veranstaltung zum Norwegischen Buchjahr 2019 und zur Prinzessinnenbibliothek; 2019-11-27 - 2019-11-29
UiO Untitled
 
11 Hemstad, Ruth.
Skandinavisk enhet gjennom nordiske foreninger. Transnasjonalt sivilsamfunn i og utenfor Norden. Indenfor og udenfor: grænsedragninger i 1800-tallets Norden; 2019-06-03 - 2019-06-04
UiO Untitled
 
12 Hemstad, Ruth.
Studio 2: Intervju om foreningene Norden. NRK P2 [Radio] 2019-03-26
UiO Untitled
 
13 Hemstad, Ruth.
The Congress of Vienna and the Scandinavian Press. I: Der Wiener Kongress 1814/1815. Vol I: Internationale Politik. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2019 ISBN 978-3-7001-8182-8. s. 87-94
UiO Untitled
 
14 Hemstad, Ruth.
The United Kingdoms of Norway and Sweden and the United Kingdom of the Netherlands 1814-1830. Comparative Perspectives on Politics of Amalgamation and Nation Building. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies 2019 ;Volum 59.(2) s. -
UiO Untitled
 
15 Hemstad, Ruth.
Writing Scandinavianism. The Public Sphere and the Scandinavianist Movement, 1815-48. I: A History of the European Restorations. Culture, Society and Religion.. Bloomsbury Academic 2019 ISBN 9781788318051. s. 119-129
UiO Untitled
 
16 Hemstad, Ruth; Michalsen, Dag.
Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 (ISBN 9788253041179) 492 s.
UiO Untitled
 
17 Hemstad, Ruth Solveig.
I ‘Tidens Fylde’. Panskandinaviske publisister og transnasjonale tidsskrifter. I: Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. : Nasjonalbiblioteket 2019 ISBN 978-82-7965-414-8. s. 377-404
UiO Untitled
 
18 Hemstad, Ruth Solveig.
Nordisk offentlighet etter 1814. Grenser og grenseoverskridelser. I: Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. s. 59-86
UiO Untitled
 
19 Hemstad, Ruth Solveig; Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Nøding, Aina.
Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850. I: Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. : Nasjonalbiblioteket 2019 ISBN 978-82-7965-414-8. s. 10-27
NB UiO Untitled
 
20 Michalsen, Dag; Hemstad, Ruth.
Frie ord i Norden?. I: Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179.
UiO Untitled
 
2018
21 Hemstad, Ruth.
Amalgamation, unification and national identities. Comparing the United Kingdom of the Netherlands and the United Kingdoms of Norway and Sweden, 1814-1830. Staff Meeting; 2018-10-25 - 2018-10-25
UiO Untitled
 
22 Hemstad, Ruth.
Bokanmeldelse: «Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Red. Jostein Gripsrud». Historisk Tidsskrift (Norge) 2018 ;Volum 97.(4) s. 352-356
UiO Untitled
 
23 Hemstad, Ruth.
Fra Skandinaviens til Nordens historie – nasjonens historie og geografi i transnasjonal skoleoffentlighet. Norske historiedager 2018; 2018-06-01 - 2018-06-03
UiO Untitled
 
24 Hemstad, Ruth.
Images and narratives of Scandinavia and Scandinavianism. Competing national aspirations in mid-19tC Scandinavian countries. Lecture, Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies; 2018-04-12 - 2018-04-12
UiO Untitled
 
25 Hemstad, Ruth.
Images of ‘Scandinavia’ and ‘the Nordic’ in textbooks and maps after 1814”. Session: National and Nordic Narratives – Tensions and Transfers in Nineteenth Century Scandinavian Schools. The Second Nordic Challenges Conference; 2018-03-07 - 2018-03-09
UiO Untitled
 
26 Hemstad, Ruth.
Images of the mundane North. Samuel Laing’s political travel accounts on Norway and Sweden in a transnational perspective. : Images of the Urban North: “Grey heritage” in travel narratives in the 19th century; 2018-12-17 - 2018-12-18
UiO Untitled
 
27 Hemstad, Ruth.
Kampen om "Skandinavien". Fortid 2018 (1) s. 54-64
UiO Untitled
 
28 Hemstad, Ruth.
Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles in the United Kingdoms of Sweden and Norway. The Public Sphere and Freedom of Expression: Britain and the Nordic Countries, 1815-1900; 2018-06-07 - 2018-06-08
UiO Untitled
 
29 Hemstad, Ruth.
Natural borders and national tensions – descriptions of Scandinavia in textbooks and maps after 1814. ISCHE40; 2018-08-29 - 2018-09-01
UiO Untitled
 
30 Hemstad, Ruth.
"Norden" og "Skandinavien". Begrepsbruk i brytningstid. I: Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Lund: Lunds Universitet 2018 ISBN 978-91-88473-59-2. s. 45-60
UiO Untitled
 
31 Hemstad, Ruth.
Nordic Unity’ and ‘the Scandinavian Idea’ – Nordic and Scandinavian as Rhetorical Concepts in the Nineteenth Century. The Second Nordic Challenges Conference; 2018-03-07 - 2018-03-09
UiO Untitled
 
32 Hemstad, Ruth.
Political Utopia and Associational Mania. Pan-Scandinavian Visions of Political Representation in the 1830s and 1840s. Practicing Political Representation. Early Nineteenth-Century Responses to the Absence of National Representation; 2018-11-15 - 2018-11-16
UiO Untitled
 
33 Hemstad, Ruth.
Scandinavianism. Mapping the Rise of a New Concept. Contributions to the History of Concepts 2018 ;Volum 13.(1) s. 1-21
NB Untitled
 
34 Hemstad, Ruth.
"Skandinaviens geografi". Lærebokstrid og kartdebatt – alternative nasjonsbyggingsprosjekter 1815–1846. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(2) s. 114-132
UiO Untitled
 
35 Hemstad, Ruth.
Skandinavisk offentlighet? Nasjonale grenser, transnasjonale muligheter etter 1814. Det tredje norske rettshistorikermøte; 2018-05-04 - 2018-05-05
UiO Untitled
 
36 Hemstad, Ruth.
«Skandinavismen faldt, men det fælles nordiske lever». Kristeligt Dagblad, [Avis] 2018-01-12
UiO Untitled
 
37 Hemstad, Ruth.
Skandinavismens ambisjoner og grenser 1843–1918. Island og skandinavismen. Skandinavismi og fullveldi; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
38 Hemstad, Ruth.
The Propaganda War Regarding the Cession of Norway to Sweden, 1813‒1814. Selected Papers of the Consortium on the Revolutionary Era 2018 ;Volum 2014. s. 108-127
UiO Untitled
 
39 Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn; Hommerstad, Marthe.
Framtidens historie. Klassekampen 2018
UiO Untitled
 
40 Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn; Hommerstad, Marthe.
Framtidens historie. Fortid 2018 (4) s. -
UiO Untitled
 
41 Hemstad, Ruth; Roos, Merethe; Edgren, Henrik.
"Nordisk utdanningshistorie 1814-1905". Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(2) s. 97-100
USN UiO Untitled
 
42 Hemstad, Ruth Solveig.
’Skandinavismens’ tilkomst som samtidig og omstridt begrep. I: Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag 2018 ISBN 978-87-408-3121-4. s. 21-43
UiO Untitled
 
43 Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius; Thorkildsen, Dag.
Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag 2018 (ISBN 978-87-408-3121-4) 318 s.
UiO Untitled
 
44 Hemstad, Ruth Solveig; Thorkildsen, Dag; Møller, Jes Fabricius.
Skandinavismen som visjon og påvirkningskraft. I: Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag 2018 ISBN 978-87-408-3121-4. s. 9-20
UiO Untitled
 
2017
45 Hemstad, Ruth Solveig.
Diamanten i frihetens diadem. Apollon 2017:3 [Fagblad] 2017-08-22
UiO Untitled
 
46 Hemstad, Ruth Solveig.
Geopolitikk og geografibøker for folket. Den norsk-svenske unionens besværlige beskrivelser. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. s. 107-132
UiO Untitled
 
47 Hemstad, Ruth Solveig.
’Kampagnen med Blæk istedet for Blod’. Håndskrifter, trykk og opinionskamp i skandinavisk offentlighet, 1801–1814. Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2017 ;Volum 14. s. 104-126
UiO Untitled
 
48 Hemstad, Ruth Solveig.
Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles. Dual Statehood in Modern Europe: The Austro-Hungarian Compromise of 1867 in comparative perspective; 2017-09-13 - 2017-09-15
UiO Untitled
 
49 Hemstad, Ruth Solveig.
Scandinavianism, civil society and the public sphere – political articulation without representation. In Absence of Representation: Political Language and Participation in Times of Restrictions; 2017-06-14 - 2017-06-15
UiO Untitled
 
50 Hemstad, Ruth Solveig.
«Skandinavia» og «skandinavisme» i begrepshistorisk perspektiv. Nationaliteter i Norden – identiteter, bevægelser og kulturer i 1800-tallet; 2017-12-04 - 2017-12-05
UiO Untitled
 
    Vis neste liste