Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 116 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Hegna, Kristinn.
Learner identities in vocational education and training – from school to apprenticeship. Journal of Education and Work 2019 ;Volum 32.(1) s. 52-65
UiO Untitled
 
2 Reisel, Liza; Hegna, Kristinn.
Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet. Vinterseminaret; 2019-02-01 - 2019-02-03
ISF UiO Untitled
 
2018
3 Arneberg, Edda J.; Hegna, Kristinn.
Virtuelle grenseutfordringer. Symbolske grenser i spill i The League of Legends. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(3) s. 259-274
UiO Untitled
 
4 Hegna, Kristinn.
Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltagelse blant ungdom 2009–2016 – økte sosiale forskjeller og polarisering?. Tidsskrift for ungdomsforskning 2018 ;Volum 18.(1) s. 51-74
OSLOMET UiO Untitled
 
5 Hegna, Kristinn.
Fra skoleelev til arbeidskar. Fortellinger om elever som lærer best UTENFOR klasserommet. Det grenseløse klasserommet. Forskningsdagene 2018; 2018-09-20
UiO Untitled
 
6 Hegna, Kristinn.
Har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning 2018 ;Volum 18.(1) s. 75-97
OSLOMET UiO Untitled
 
7 Hegna, Kristinn.
Living the Nordic Model - growing up in a schooled society?. Learning beyond school - International perspectives on the schooled society; 2018-10-11 - 2018-10-11
UiO Untitled
 
8 Hegna, Kristinn; Huang, Lihong.
Citizens’ rights in change? Importance of gender and family background for attitudes towards gender equality, migrant and ethnic minority rights. EARLI SIG13 & InzentIM conference "Migration, Social Transformation, and Education for Democratic Citizenship"; 2018-08-27 - 2018-08-29
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Hegna, Kristinn; Silseth, Kenneth.
Det grenseløse klasserommet: Ungdom i og utenfor - og på tvers. Forskningsdagene 2018; 2018-09-20
UiO Untitled
 
10 Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn.
Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning 2018 ;Volum 18.(1) s. 7-27
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Reisel, Liza; Hegna, Kristinn.
Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context. ECSR 2018 Conference 2019; 2018-10-29 - 2018-10-31
ISF UiO Untitled
 
12 Vasbø, Kristin Beate; Hegna, Kristinn.
Solidarity, separation and closeness. Three generations of youth’s narratives of parental relations. XVII Annual Conference of Youth Studies 2018 Youth Cultures and Well-Being; 2018-11-05 - 2018-11-06
UiO Untitled
 
13 Vasbø, Kristin Beate; Hegna, Kristinn.
The changing role of intimacy and belonging in the making of youth-parent relationships across three generations in Norway.. ESA Midterm conference RN30 Youth and generation: (Being) Young in context.; 2018-09-13 - 2018-09-16
UiO Untitled
 
2017
14 Hegna, Kristinn.
Changing learner identities in the transition from education to training in VET. NERA 2017; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiO Untitled
 
15 Hegna, Kristinn.
Conflicts, Competition and Social Support in Female-Dominated Vocational Education – Breaking or Reaffirming Stereotypical Femininity?. Journal of Vocational Education and Training 2017 ;Volum 69.(2) s. 196-213
UiO Untitled
 
16 Hegna, Kristinn.
Qualification and social inclusion in upper secondary VET. 'Challenges of Education for Tomorrow - A Nordic common ground?; 2017-02-06 - 2017-02-07
UiO Untitled
 
17 Hegna, Kristinn.
Trajectories of identification in VET – from school to apprenticeship. Sosiologforeningens vinterseminar; 2017-02-03 - 2017-02-05
UiO Untitled
 
18 Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro.
Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. s. 75-94
HIOA NIH UiO Untitled
 
19 Hegna, Kristinn; Smette, Ingrid.
Parental influence in educational decisions: Young people's perspectives. British Journal of Sociology of Education 2017 ;Volum 38.(8) Suppl. 0 s. 1111-1124
HIOA UiO Untitled
 
20 Huang, Lihong; Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn.
Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference 2017; 2017-08-29 - 2017-09-02
HIOA UiO Untitled
 
21 Huang, Lihong; Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn; Svagård, Vegard; Helland, Tarjei; Seland, Idunn.
Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. Oslo: NOVA 2017 (ISBN 978-82-7894-638-1) 147 s.
HIOA UiO Untitled
 
22 Kindt, Marianne Takvam; Hegna, Kristinn.
Innvandrerdriv på Oslos østkant. Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. s. 277-292
UiO Untitled
 
23 Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn; Huang, Lihong.
Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge. Pressekonferanse; 2017-11-07 - 2017-11-07
HIOA UiO Untitled
 
2016
24 Hegna, Kristinn.
Boklansering De Frafalne - bestilt kommentar. Fafo-frokost med boklansering De frafalne; 2016-04-21 - 2016-04-21
UiO Untitled
 
25 Hegna, Kristinn.
Foreldres rolle i utdanningsvalg - Press og autonome valg som kontekst. Sosiologenes vinterseminar 2016; 2016-01-22 - 2016-01-24
UiO Untitled
 
26 Hegna, Kristinn.
Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i Oslo? Valg av yrkesfag i en kunnskapsintensiv by. Fagseminar Oslo Byregjering; 2016-03-04 - 2016-03-04
UiO Untitled
 
27 Hegna, Kristinn.
Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående? Utdanningsvalg, valg av yrkesfag og fullføring. Faglig oppdatering, Utdanningsetaten Oslo Kommune; 2016-09-19 - 2016-09-19
UiO Untitled
 
28 Hegna, Kristinn.
(The lack of) Localised Cultures of Vocational Education? The case of Oslo. NERA 2016; 2016-03-09 - 2016-03-11
UiO Untitled
 
29 Hegna, Kristinn.
(The lack of) localised cultures of Vocational Education? The case of Oslo. NYRIS Nordic Youth Research Symposium 13; 2016-06-15 - 2016-06-17
UiO Untitled
 
30 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Eberhard, Verena.
Geschlechtersegregation im Bildungssystem – Welche Rolle spielt die Berufsbildung?. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 2016 ;Volum 2016.(2) s. 23-27
UiO Untitled
 
2015
31 Hegna, Kristinn.
- Jeg blir forvirret og skremt. Stress knyttet til yrkesvalg. nrk.no [Internett] 2015-11-26
UiO Untitled
 
32 Hegna, Kristinn.
Dagens ungdom - morgendagens studenter. Frafallsseminar - HF fak, UiO; 2015-03-25 - 2015-03-25
UiO Untitled
 
33 Hegna, Kristinn.
I foreldrenes fotspor. NRK radio P3 [Radio] 2015-03-11
UiO Untitled
 
34 Hegna, Kristinn.
Matt og Nazim var kjærester i 13 år, men Nazims foreldre aksepterte aldri at sønnen var homofil. Dagbladet [Avis] 2015-03-31
UiO Untitled
 
35 Hegna, Kristinn.
Parental pressure and free choice of education. Are minority youths’ parents more coercive?. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education; 2015-03-04 - 2015-03-06
UiO Untitled
 
36 Hegna, Kristinn.
Stol på deg selv!. Dagbladet [Avis] 2015-02-20
UiO Untitled
 
37 Hegna, Kristinn.
Ungdom i vår tid - sykt seriøs?. ACEM forum - Ung identitet i brytning?; 2015-04-23
UiO Untitled
 
38 Hegna, Kristinn.
Unge voksnes utdanningsplaner i tilbakeblikk - etikk, longitudinelle studier og konstruksjon av narrativ. FINNUT programseminar; 2015-09-18
UiO Untitled
 
39 Hegna, Kristinn; Bakken, Anders.
Mobbeprogrammene i norsk skole - et kritisk blikk på evalueringene. Bedre Skole 2015 (2) s. 22-27
OSLOMET UiO Untitled
 
40 Hegna, Kristinn; Smette, Ingrid.
Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation. Societies in Transition - Progression or Regression? British Sociological Association Annual Conference 2015; 2015-04-15 - 2015-04-17
OSLOMET UiO Untitled
 
41 Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn; Doray, Pierre.
Educational systems and gender segregation in education – A three-country comparison of Germany, Norway and Canada. I: Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 ISBN 978-1-78560-347-1. s. 83-122
NTNU UiO Untitled
 
42 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Eberhard, Verena; Doray, Pierre.
Educational systems and gendered upper and post-secondary education – A three-country comparison of Germany, Norway & Canada. I: Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 ISBN 978-1-78560-347-1. s. 83-123
UiO Untitled
 
43 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza.
Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 (ISBN 978-1-78560-347-1) 300 s. Comparative Social Research(31)
ISF UiO Untitled
 
44 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza.
Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 (ISBN 978-1-78560-347-1) Comparative Social Research(31)
ISF NTNU UiO Untitled
 
45 Reisel, Liza; Hegna, Kristinn; Imdorf, Christian.
Gender segregation in vocational education: Introduction. I: Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 ISBN 978-1-78560-347-1. s. 1-22
ISF UiO Untitled
 
2014
46 Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders; Lyng, Selma Therese.
Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. : NOVA 2014 (ISBN 978-82-7894-524-7) ;Volum 2014.173 s. NOVA Rapport(15)
HIOA Untitled
 
47 Hartberg, Silje; Hegna, Kristinn.
Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013. Oslo: NOVA 2014 (ISBN 978-82-7894-494-3) ;Volum 2014.88 s. NOVA Rapport(2)
HIOA Untitled
 
48 Hartberg, Silje; Hegna, Kristinn.
Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier. TV 2 [Internett] 2014-04-05
HIOA Untitled
 
49 Hegna, Kristinn.
Changing educational aspirations in the choice of and transition to post-compulsory schooling - a three-wave longitudinal study of Oslo youth. Journal of Youth Studies 2014 ;Volum 17.(5) s. 592-613
HIOA Untitled
 
50 Hegna, Kristinn.
Flink Pike. Debatt. EKKO - et aktuelt samfunnsmagasin. NRK Radio, P2 [Radio] 2014-09-25
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste