Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 127 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; Wittek, Anne Line.
Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development. Review of Educational Research 2021
UiO Untitled
 
2 Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Action learning as means for supervisor development. I: The Future of Doctoral Research. Challenges and Opportunities. Routledge 2021 ISBN 9780367858490. s. -
UiO Untitled
 
2020
3 Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Unpacking the Problem: Analysing the implementation of peer-group mentoring for master supervisors. Anual NERA-congress; 2020-03-04 - 2020-03-06
UiO Untitled
 
4 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Analysing the constitution of trust in peer-based teacher mentoring groups – a sociocultural perspective. Teaching in Higher Education 2020 s. 1-15
UiO Untitled
 
5 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Hva kan kollegaveiledning bidra med?. Faglig pedagogisk dag - UiO; 2020-10-29 - 2020-10-29
UiO Untitled
 
6 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Fossland, Trine.
Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings. I: Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7. s. 135-153
UiO UiT Untitled
 
7 Eik, Liv Torunn; Lyberg, Anne Marit; Wittek, Anne Line.
Kollegaveiledning i "Teacher support teams": En egnet metode for profesjonskvalifisering for lærere i høyere utdanning?. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2020 ;Volum 5.(e3041) s. -
USN UiO Untitled
 
8 Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika Bærøe.
Praksisnær undervisning med simulering og rollespill. I: Praksisnær undervisning – i praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632588. s. 99-119
HINN UiO UiT Untitled
 
9 Prøitz, Tine Sophie; Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Layers of Consistency in Study Programme Planning and Realization. I: Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7. s. 79-96
USN NIFU UiO Untitled
 
2019
10 Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
‘How do I handle this case?’ Analysing the implementation of peer-tutoring group work for master supervisors. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
11 de Lange, Thomas; Hasu, Mervi; Wittek, Anne Line.
Innovation of educational practices in higher education—a critical conceptual discussion. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
12 Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; Wittek, Anne Line.
Conceptualising peer review of teaching in higher education—a framework synthesis approach. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
13 Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Wittek, Anne Line.
Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 s. -
USN UiO Untitled
 
14 Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika.
Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education. I: Ensuring Quality in Professional Education Volume I. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-01095-9. s. 53-72
HINN UiO UiT Untitled
 
15 Prøitz, Tine Sophie; Wittek, Anne Line.
New directions in doctoral programmes: bridging tensions between theory and practice?. Teaching in Higher Education 2019 s. 1-19
USN UiO Untitled
 
16 Wittek, Anne Line.
Faculty peer-tutoring in teaching and supervision (PeTS), Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education. Trining the trainers 8PhD supervision; 2019-08-13 - 2019-08-13
UiO Untitled
 
17 Wittek, Anne Line.
Hvordan skape kultur for læring og utvikling?. regionskonferanse i Parat, region nord; 2019-09-23 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
18 Wittek, Anne Line.
Kollegialt samarbeid om PhD-veiledning. fagetisk dag, det teologiske fakultet, Universitetet i oslo; 2019-08-30 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
19 Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Research on developing faculty peer tutoring practices in teaching and supervision in a university context (PeTS)—An innovation project (2018–2022) funded by the Norwegian Research Council. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
2018
20 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Creating shared spaces: developing teaching through peer supervision. Mind, Culture, and Activity 2018 ;Volum 25.(4) s. 324-339
UiO Untitled
 
21 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Exploring plenary sessions and their potentialities for student learning. NERA 2018 - 46th congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
22 Wiig, Astrid Camilla; Wittek, Anne Line; Erstad, Ola.
Teachers, tools and accountable practices. Engaging with a wiki blog as a learning resource. Learning, Culture and Social Interaction 2018 ;Volum 22. s. 1-13
USN UiO Untitled
 
23 Wittek, Anne Line.
Collaborative practices for University Teachers - obstacles and potentialities. konferanse; 2018-12-12
UiO Untitled
 
24 Wittek, Anne Line.
Identitet som lærer. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-53332-8) 184 s.
UiO Untitled
 
25 Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning. Stabsutvikling og samarbeid - Menighetsfaklutetet; 2018-12-06 - 2018-12-06
UiO Untitled
 
2017
26 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Developing Teaching Quality in Higher Education through Peer Teacher Support Groups. ISCAR Congress 2017; 2017-08-28 - 2017-09-01
UiO Untitled
 
27 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line.
Exploring teaching academic literacy in mathematics in teacher education. Education Inquiry 2017
UiO Untitled
 
28 Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line; Helstad, Kristin.
Læringsbaner og profesjonsidentitet. I: Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11930-4. s. 171-188
UiO Untitled
 
29 Steen-Utheim, Anna Therese; Wittek, Anne Line.
Dialogic feedback and potentialities for student learning. Learning, Culture and Social Interaction 2017 ;Volum 15. s. 18-30
BI UiO Untitled
 
30 Stensaker, Bjørn; Van der Vaart, Rob; Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line.
The expansion of academic development: The challenges of organizational coordination and collaboration. I: Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change.. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-56498-2. s. 19-42
UiO Untitled
 
31 Wittek, Anne Line.
Fra skytetrening på krigsskolen til teambasert læring i medisinsk utdanning. UNIPED 2017 ;Volum 40.(3) s. 189-191
UiO Untitled
 
32 Wittek, Anne Line.
Kultur for kvalitet i høyere utdanning : lederartikkel nr. 2, 2017. UNIPED 2017 ;Volum 40.(2) s. 105-108
UiO Untitled
 
33 Wittek, Anne Line.
Om akademisk skriving og tverrfaglig samarbeid : lederartikkel nr. 4 2017. UNIPED 2017 ;Volum 40.(4) s. 281-283
UiO Untitled
 
34 Wittek, Anne Line.
Økt meritterings- og finansieringsfokus i UH-sektoren. UNIPED 2017 ;Volum 40.(1) s. 5-6
UiO Untitled
 
35 Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
Med mappen som redskap i kampen om teksten. I: Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11930-4. s. 97-126
UiO Untitled
 
36 Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
"You Learn How to Write from Doing the Writing, But You also Learn the Subject and the Ways of Reasoning". Outlines : Critical Social Studies 2017 ;Volum 18.(1) s. 81-108
UiO Untitled
 
2016
37 Thompson, Ian; Wittek, Anne Line.
Writing as a Mediational Tool for Learning in the Collaborative Composition of Texts. Learning, Culture and Social Interaction 2016 ;Volum 11. s. 85-96
UiO Untitled
 
38 Wittek, Anne Line.
Godt nytt UNIPED-år! lederartikkel nr.1, 2016. UNIPED 2016 ;Volum 9.(1) s. 5-6
UiO Untitled
 
39 Wittek, Anne Line.
Processes of Writing as Mediational Tool in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research 2016 ;Volum 62.(3) s. 444-460
UiO Untitled
 
40 Wittek, Anne Line.
Processes of Writing as mediational tools in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research 2016
UiO Untitled
 
41 Wittek, Anne Line.
Profesjonsutdanning - komplekse utdanningsløp mot kompleks yrkesutøvelse. UNIPED 2016 ;Volum 39.(3) s. 193-194
UiO Untitled
 
42 Wittek, Anne Line.
Undervisning og læring i høyere utdanning. Danning og utdanning - mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans; 2016-05-02 - 2016-05-04
UiO Untitled
 
43 Wittek, Anne Line; Brandmo, Christian.
Om undervisning og læring. I: Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0. s. 20-39
UiO Untitled
 
44 Wittek, Anne Line; Prøitz, Tine Sophie.
Learning Trajectories within Third Cycle Teacher education. vitenskapelig konferanse; 2016-04-10 - 2016-04-13
USN UiO Untitled
 
45 Wittek, Anne Line; Silseth, Kenneth; Hontvedt, Magnus.
Professional Collaboration in teacher Support Teams - a study of creative problem-solving processes among teacher and nurse educators. vitenskapelig konferanse; 2016-08-23 - 2016-08-26
USN UiO Untitled
 
46 Wittek, Anne Line; Thompson, Ian; Daniels, Harry; Makitalo, Åsa; Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Ortega, Lorena; Parilla, Angeles; Sussinos, Teresa; Gallego, Carmen.
Collaboration matters - symposium. The European Conference on Educational Research; 2016-08-23 - 2016-08-26
USN UiO Untitled
 
2015
47 Moser, Thomas; Wittek, Anne Line.
Om læreren, lærerutdanningen og forskningen: Læreren som bruker, forvalter og produsent av kunnskap. I: Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871. s. 23-40
USN Untitled
 
48 Wittek, Anne Line.
Betydningen av refleksjon i høyere utdanning - Lederartikkel nr. 2, 2015. UNIPED 2015 ;Volum 8.(2) s. 110-111
UiO Untitled
 
49 Wittek, Anne Line.
det kritiske blikket innenfor rommet av vitenskapelige spilleregler - Lederartikkel nr. 1-2015. UNIPED 2015 ;Volum 8.(1) s. 4-6
UiO Untitled
 
50 Wittek, Anne Line.
Ti år etter kvalitetsreformen - ingen økning i studiegjennomføringen. UNIPED 2015 ;Volum 38.(3) s. 160-163
UiO Untitled
 
    Vis neste liste