Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-31 av 31

2020
1 Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen in Leipzig. Edvard Grieg und seine skandinavischen Kollegen in ihren Beziehungen zu Leipzig; 2020-10-15 - 2020-10-17
UiO Untitled
 
2018
2 Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen - «født i 4/4-takt», men uskikket som militærmusiker. I: I storm og stille (Forsvarets musikk 1818-2018). Oslo: Forsvarets musikk 2018 ISBN 9788230339275. s. -
UiO Untitled
 
2017
3 Dybsand, Øyvin.
Konsertforedrag om norske komponisters tonesettinger av tekster av Henrik Wergeland, Aasmund Olavsson Vinje, Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen. "Sang fra scene, stue og skole"; 2017-09-27
UiO Untitled
 
2016
4 Dybsand, Øyvin.
Halvorsen & Nielsen violin concertos. Naxos CD Booklet 2016
UiO Untitled
 
5 Dybsand, Øyvin.
Innledning om Johan Halvorsen og hans Konsert caprice over norske melodier for to fioliner. Hva inspirerte Nordraak til? Konsert med kommentarer.; 2016-11-26
UiO Untitled
 
6 Dybsand, Øyvin.
«Johan Halvorsen: Kva ville han med livet?». Dag og Tid 2016 s. 26-26
UiO Untitled
 
7 Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen og Musikkfesten i Bergen 1898. Studia Musicologica Norvegica 2016 ;Volum 42. s. 7-26
UiO Untitled
 
8 Dybsand, Øyvin; Homzy, Andrew; Sawa, Suzanne Meyers; Behzadi, Houman; Mason, James; Engeset, Bjarte; Fossheim, Jørn; Kraggerud, Henning.
Johan Halvorsen’s Violin Concerto rediscovered after being “lost” for more than 100 years (International Panel). IMS Conference in Stavanger 1 – 6 July 2016; 2016-07-01 - 2016-07-06
UiO Untitled
 
9 Dybsand, Øyvin.
JOHAN HALVORSEN (1864-1935). En undersøkelse av hans kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner. Med en tematisk verkoversikt og en kronologisk fortegnelse over Halvorsens konsertvirksomhet. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap 2016 1340 s.
UiO Untitled
 
10 Engeset, Bjarte; Fossheim, Jørn; Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen: Fiolinkonsert, op. 28, kritisk utgave. Norsk Musikforlag 2016 (ISBN 978-82-00-01246-7) 150 s.
UiO Untitled
 
11 Lie, Marit Christina; Dybsand, Øyvin.
Fiolinkonserten som forsvant. NRK [TV] 2016-06-20
UiO Untitled
 
2012
12 Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen’s Rhapsody Air norvégien, “a Folk-tune Medley, … so well done that the Result is a Work of Art”?. Sixteenth Nordic Musicological Congress; 2012-08-07 - 2012-08-11
UiO Untitled
 
13 Dybsand, Øyvin.
Konfransier ved "Johan Halvorsens Fødselsdagskonsert". Johan Halvorsen Musikkfest 2012; 2012-03-15
UiO Untitled
 
2011
14 Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen’s music to the “Troll-play” Fossegrimen – a conversion with nature and Norwegian folklore. Music and Nature - International Conference 18th–20th May 2011 in Kópavogur (Iceland); 2011-05-18 - 2011-05-20
UiO Untitled
 
15 Dybsand, Øyvin.
The influence from Grieg in Johan Halvorsen's Symphonies. International Grieg Conference 2011 - Grieg and Denmark; 2011-08-11 - 2011-08-13
UiO Untitled
 
2009
16 Dybsand, Øyvin.
Traces of Delicate Lyricism among Sausages, Kohlrabi Stew and Plum Pudding? - On possible Grieg-influences in Max Reger‟s Chamber music. International Edvard Grieg Conference Berlin 2009; GRIEG IN THE EUROPEAN CONTEXT; 2009-05-13 - 2009-05-16
UiO Untitled
 
2007
17 Dybsand, Øyvin.
“Johan Halvorsen’s music to the ‘Troll-play’ Fossegrimen – a conversion with Grieg as well as Norwegian Folk music”. IGS CONFERENCE: BEYOND GRIEG – Edvard Grieg and his Diverse Influences on Music of the 20th and 21st Centuries; 2007-05-30 - 2007-06-02
UiO Untitled
 
2006
18 Dybsand, Øyvin.
Teatermusikeren Johan Halvorsen og hans forhold til å skrive symfonier og annen musikk i de ’store’ former. Nasjonal musikkforskerkonferanse; 2006-08-10 - 2006-08-11
UiO Untitled
 
2004
19 Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen - nordmann og skandinavist. 14. Nordiska Musikforskarkongressen; 2004-08-11 - 2004-08-14
UiO Untitled
 
20 Dybsand, Øyvin.
The Allegretto movement of Reger�s Piano Trio Op. 102 � a musical game at the intersection between Brahms and Messiaen. Reger-Studien 7 - Festschrift für Susanne Popp (=Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts Karlsruhe, bd. XVII) 2004 ;Volum 17. s. 265-285
UiO Untitled
 
21 Dybsand, Øyvin.
Arvid Kleven (1899–1929) : Symfonisk fantasi op. 15. I: Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905 - 2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905 - 2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Oslo: Music Information Centre Norway/Press forlag 2004 ISBN 82-7547-157-5. s. 50-55
UiO Untitled
 
22 Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen : Kantate ved kroningen i Trondhjems domkirke 22. juni 1906. I: Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905 - 2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905 - 2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Oslo: Music Information Centre Norway/Press forlag 2004 ISBN 82-7547-157-5. s. 22-27
UiO Untitled
 
23 Dybsand, Øyvin.
Leif Halvorsen (1887–1959) : Musikk til Hamsun-filmen Markens Grøde. I: Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905 - 2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905 - 2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Oslo: Music Information Centre Norway/Press forlag 2004 ISBN 82-7547-157-5. s. 44-49
UiO Untitled
 
24 Molde, Audun; Dybsand, Øyvin.
Musikkhistorisk oversikt - 2. utg. Finn Benestad revidert i samarbeid med Øyvin Dybsand; med bidrag fra Yngve Blokhus og Audun Molde. Universitetsforlaget 2004 (ISBN 82-15-00612-4) 109 s.
UiO HK Untitled
 
2000
25 Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsens musikalske virksomhet i 1890-årenes Bergen. Bergen: Troldhaugens venner 2000 (ISBN 8291738130) 5 s.
UiO Untitled
 
1999
26 Dybsand, Øyvin.
"Musikken til det indiske skuespillet Vasantasena. Johan Halvorsens første større orkesterverk. Studia Musicologica Norvegica 1999 s. 284-312
UiO Untitled
 
1996
27 Guldbrandsen, Erling E.; Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen, i lyset fra Grieg - Del 1. NRK P2 [Radio] 1996-03-13
UiO Untitled
 
28 Guldbrandsen, Erling E.; Dybsand, Øyvin.
Johan Halvorsen, i lyset fra Grieg - Del 2. NRK P2 [Radio] 1996-03-20
UiO Untitled
 
1993
29 Dybsand, Øyvin.
Regers Klaviertrio op. 102 - eine Komposition 'der Nase nach, ohne Inspiration, ohne wesentlichen Plan, ohne Pointen und erkennbare Ziehle'? i Reger-Studien 5 - Beträge zur Regerforschung. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel Verlag 1993 (ISBN 3765102938) 30 s.
UiO Untitled
 
1991
30 Dybsand, Øyvin.
Noen særdrag i Max Regers musikk, med særlig vekt på Pianotrio i e, op. 102. Studia Musicologica Norvegica 1991 s. 7-30
UiO Untitled
 
1990
31 Dybsand, Øyvin.
En presentasjon av komponisten Max Reger, med utgangspunkt i en analyse av hans Pianotrio i e-moll op. 102. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for musikk og teater 1990 402 s.
UiO Untitled