Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 76 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Kvamme, Ole Andreas.
Bærekraft i fagfornyelsen (LK20): Mulige implikasjoner for Kulturhistorisk museum med eksempler fra faget religion og etikk. Omviserseminar; 2021-02-05 - 2021-02-05
UiO Untitled
 
2 Kvamme, Ole Andreas.
Bærekraft på timeplanen: Handlingsrom og mulige begrensninger. Kaffe og Klima; 2021-02-04 - 2021-02-04
UiO Untitled
 
3 Kvamme, Ole Andreas.
Dialogues on responsibility: 10th graders encountering sustainability in moral education. Webinarrekke arrangert av Sprautumn – nettverk med forskere fra Umeå Universitet, Göteborgs Universitet, Universitetet i Oslo og Rhodes University, Sør-Afrika; 2021-06-03 - 2021-06-03
UiO Untitled
 
4 Kvamme, Ole Andreas.
Educational positions of justice: Norway addressing Agenda 2030. Justice and Education; 2021-05-10 - 2021-05-12
UiO Untitled
 
5 Kvamme, Ole Andreas.
Nordic environmental education in the 1990s: the MUVIN project. Nordic Modes of Bildung, Schooling, and Upbringing: The interplay between individualism, collectivism, and institutionalized lives; 2021-04-22 - 2021-04-23
UiO Untitled
 
6 Kvamme, Ole Andreas.
Om bærekraft i fagfornyelsen (LK20). Lektor Lomsdalen [Internett] 2021-04-20
UiO Untitled
 
7 Kvamme, Ole Andreas.
On John Wall´s «Theorizing children´s global citizenship”. Webinarrekke arrangert av Sprautumn – nettverk med forskere fra Umeå Universitet, Göteborgs Universitet, Universitetet i Oslo og Rhodes University, Sør-Afrika; 2021-04-08 - 2021-04-08
UiO Untitled
 
8 Kvamme, Ole Andreas.
Reworking the Social Order: Skam as an Instance of Public Moral Education. Studies in Philosophy and Education 2021
UiO Untitled
 
9 Kvamme, Ole Andreas.
The Critical and Utopian Potential of Environmental Ethical Values. Inequalities and Solidarity: the Role of Critical Global Citizenship Education (GCE) in Responding Glocally to Marginalisation in the Global North; 2021-06-17 - 2021-06-19
UiO Untitled
 
2020
10 Kvamme, Ole Andreas.
Bærekraft på timeplanen for ansatte og elever: Hva kan bærekraftdidaktikk bety i et etisk og politisk danningsperspektiv?. Kurs om selvevaluering; 2020-02-05 - 2020-02-06
UiO Untitled
 
11 Kvamme, Ole Andreas.
Bærekraftig utvikling og verdier: Kritiske og utopiske muligheter i FNs bærekraftagenda. Seminar i regi av forskningsgruppen Kritisk utbildningsforskning (KRUF); 2020-10-26 - 2020-10-26
UiO Untitled
 
12 Kvamme, Ole Andreas.
Justice and Education in the Anthropocene: The Case of Norwegian Oil Museum. Justtice and Education; 2020-11-19 - 2020-11-19
UiO Untitled
 
13 Kvamme, Ole Andreas.
Recontextualizing Environmental Ethical Values in a Globalized World: Studies in Moral Education. Oslo: Universitetet i Oslo 2020 182 s.
UiO Untitled
 
14 Kvamme, Ole Andreas.
Situating Moral Education in a Globalized World: Environmental Ethical Values and Student Experiences. I: Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-49524-4. s. 45-65
UiO Untitled
 
15 Kvamme, Ole Andreas.
Skolestreikene og demokratiet. Harvest Magazine 2020
UiO Untitled
 
16 Kvamme, Ole Andreas.
Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling i fagfornyelsen og utover det. Seminar for lærere i nettverket FN-skole+; 2020-09-10 - 2020-09-10
UiO Untitled
 
17 Kvamme, Ole Andreas; Heggen, Marianne Presthus.
Barn og unge som lokale og globale medborgere? Utdanningens plass i bærekraftagendaen. Nettverksmøte NABU; 2020-10-21
HVL UiO Untitled
 
18 Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin.
Bærekraftdidaktikk – et kritisk og konstruktivt perspektiv. Bærekraftseminaret; 2020-11-03 - 2020-11-03
UiO Untitled
 
2019
19 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no 2019
HVL OSLOMET USN MF UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
20 Bostad, Inga; Kvamme, Ole Andreas.
Utdanning og bærekraft - noen filosofiske perspektiver. Studier i Pædagogisk Filosofi 2019 ;Volum 8.(1) s. 1-6
UiO Untitled
 
21 Curren, Randall; Kvamme, Ole Andreas.
Preserving opportunities to live well: A conversation with Randall Curren on sustainability and education. Studier i Pædagogisk Filosofi 2019 ;Volum 8.(1) s. 90-100
UiO Untitled
 
22 Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer; Nesheim, Lea Justine.
Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen. Arendalsuka; 2019-08-14
UiO Untitled
 
23 Kvamme, Ole Andreas.
Bærekraftdidaktikk. Lanseringsseminar; 2019-10-10 - 2019-10-10
UiO Untitled
 
24 Kvamme, Ole Andreas.
Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema - hva kan religion og etikk bidra med?. Livsmestring og bærekraftig utvikling i religionsundervisningen; 2019-04-27 - 2019-04-27
UiO Untitled
 
25 Kvamme, Ole Andreas.
Bærekraftundervisning i faget religion og etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2019 ;Volum 31.(3) s. -13
UiO Untitled
 
26 Kvamme, Ole Andreas.
Den etiske dimensjonen i tv-serien Skam. NoReFos årskonferanse; 2019-11-28 - 2019-11-29
UiO Untitled
 
27 Kvamme, Ole Andreas.
Etikkens plass i en bærekraftdidaktikk. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 170-188
UiO Untitled
 
28 Kvamme, Ole Andreas.
Hegemoni og grenser: Om filosofiens plass i KRLE-faget. KRLE-podden 2019
UiO Untitled
 
29 Kvamme, Ole Andreas.
Hva har bærekraftig utvikling med religion og etikk å gjøre?. Lærerseminar; 2019-04-01 - 2019-04-01
UiO Untitled
 
30 Kvamme, Ole Andreas.
School Strikes, Environmental Ethical Values, and Democracy. Studier i Pædagogisk Filosofi 2019 ;Volum 8.(1) s. 6-27
UiO Untitled
 
31 Kvamme, Ole Andreas.
Situating Moral Education in a Globalized World. Sustainability Values and Student Experiences. NERA 2020; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiO Untitled
 
32 Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin.
Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2427-2) 225 s.
UiO Untitled
 
33 Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin.
Bærekraftdidaktikk - spenninger og sammenhenger. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 14-40
UiO Untitled
 
34 Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Ødegaard, Marianne.
Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norden (ADNO) 2019 ;Volum 13.(2) s. -
UiO Untitled
 
35 Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Ødegaard, Marianne.
Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag. Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo [Avis] 2019-10-31
UiO Untitled
 
36 Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas.
Fagovergripende perspektiver i en bærekraftdidaktikk. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 190-214
UiO Untitled
 
2018
37 Kvamme, Ole Andreas.
Blurring the Image of the Other? The Recontextualization of Environmental Ethical Values in Norwegian Education Policy Documents. I: Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3886-6. s. 359-381
UiO Untitled
 
38 Kvamme, Ole Andreas.
Bærekraftig utvikling - elevens eller skolens utfordring?. Frokostseminar, FIKS, Universitetet i Oslo; 2018-12-07 - 2018-12-07
UiO Untitled
 
39 Kvamme, Ole Andreas.
Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen. Klimaseminaret, Utdanningsforbundet; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
40 Kvamme, Ole Andreas.
Context as a Challenge for Environmental and Sustainability Education on Values. Comparative Perspectives and Contextual Challenges in Religious and Values Education, ISREV; 2018-07-29 - 2018-08-03
UiO Untitled
 
41 Kvamme, Ole Andreas.
‘Det behøver ikke å være mer’ – om bærekraftig utvikling i skolen. Pan. Harvest Publishing 2018
UiO Untitled
 
42 Kvamme, Ole Andreas.
Etikkundervisningens bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning; 2018-10-24 - 2018-10-25
UiO Untitled
 
43 Kvamme, Ole Andreas.
Etiske perspektiver på bærekraftig utvikling i skolen. På tvers. Tverrfaglig seminar, Gyldendal Norsk Forlag; 2018-11-27 - 2018-11-27
UiO Untitled
 
44 Kvamme, Ole Andreas.
Etiske perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling. Regionkontaktmøte i Den naturlige skolesekken; 2018-09-04 - 2018-09-04
UiO Untitled
 
45 Kvamme, Ole Andreas.
Filosofisk samtale i KRLE og religion og etikk og som arbeidsmåte i en bærekraftetikk. Årskonferanse, Norsk religionspedagogisk forskerforum; 2018-11-29 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
46 Kvamme, Ole Andreas.
Framtida er nå. Om fraværet av tematisering av framtida i LK06, læreplaner for fellesfag på ungdomstrinnet. Dagsavisen 2018
UiO Untitled
 
47 Kvamme, Ole Andreas.
Situating Moral Education. Educating Humanity. Rethinking current ways of practicing and researching ethical-political education; 2018-09-10 - 2018-09-12
UiO Untitled
 
48 Kvamme, Ole Andreas.
Skolen og det globale ansvaret. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO 2018
UiO Untitled
 
49 Kvamme, Ole Andreas.
Styring og skjønn. Verdier og kompetanse. Perspektiver på læreplanutkastene i fagfornyelsen. Læreplanseminar, Utdanningsforbundet; 2018-11-08 - 2018-11-08
UiO Untitled
 
50 Kvamme, Ole Andreas; Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe.
I samme verden Religion og etikk VG3. Cappelen Damm AS 2018 (ISBN 9788202575724) 364 s.
HVL UiO Untitled
 
    Vis neste liste