Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 53 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Thomassen, Merete.
Liturgisk forordning og frihet i Den norske kirke. Mellom alterboksfundamentalisme og selvspiritualitet. Kritisk forum for praktisk teologi 2019 ;Volum 156.(156) s. 27-36
UiO Untitled
 
2017
2 Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard; Øierud, Gunnfrid Ljones.
Feltbesøk i tre menigheter. I: Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag 2017 ISBN 9788282493185. s. 25-38
UiO Untitled
 
3 Thomassen, Merete.
Bror.. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
4 Thomassen, Merete.
Dåpsteologi og menneskesyn. Stiftsdagene i Sør-Hålogaland; 2017-11-22 - 2017-11-23
UiO Untitled
 
5 Thomassen, Merete.
Frelse fra dommen eller frelse for selvet? : om teologiske endringer i kristent gudstjenestespråk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2017 ;Volum 29.(2/2017) s. 91-104
UiO Untitled
 
6 Thomassen, Merete.
Himmelhåpet.. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
7 Thomassen, Merete.
Hurra for Hen!. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
8 Thomassen, Merete.
Kirkens språk.. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
9 Thomassen, Merete.
Konfirmanter som ministranter i gudstjenesten. I: Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag 2017 ISBN 9788282493185. s. 119-156
UiO Untitled
 
10 Thomassen, Merete.
Kristen-kommunisten.. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
11 Thomassen, Merete.
"Livets sønderbrutte deler". Om synd, nåde og frelse i den norske høymessen.. Stiftsdagene i Oslo bispedømme. Reformasjonskurset.; 2017-06-07 - 2017-06-07
UiO Untitled
 
12 Thomassen, Merete.
Makt i de foldede hender.. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
13 Thomassen, Merete.
Middelmådighetens teologi.. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
14 Thomassen, Merete.
Salgbare gudstjenester.. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
15 Thomassen, Merete.
Små damer i prestekjoler.. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
16 Thomassen, Merete.
Svakhetens velsignelse. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
17 Thomassen, Merete.
Vis meg ditt analoge ansikt.. Vårt land 2017
UiO Untitled
 
2014
18 Thomassen, Merete.
Den liturgiske bønnen: Dogmatikk, poesi og erfaring.. I: Gudstjeneste på ny. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02307-6. s. 32-49
UiO Untitled
 
2013
19 Lomheim, Sylfest; Thomassen, Merete.
Kulturnytt/bokomtale. NRK P2 [Radio] 2013-09-25
UIA UiO Untitled
 
20 Thomassen, Merete; Lomheim, Sylfest.
Når dere ber. Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten.. Verbum Forlag 2013 (ISBN 978-82-543-1260-5) 195 s.
UIA UiO Untitled
 
2012
21 Thomassen, Merete.
Construction of Gender, Liturgies and Dichotomies from a Norwegian Perspective.. I: Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north. Pickwick Publications 2012 ISBN 978-1-62032-102-7. s. 191-206
UiO Untitled
 
2011
22 Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Thomassen, Merete.
Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget 2011 (ISBN 978-82-521-7800-5) 192 s.
NORD NTNU Untitled
 
23 Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Thomassen, Merete.
Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget 2011 (ISBN 978-82-521-7798-5) 168 s.
NORD NTNU Untitled
 
24 Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aare; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Thomassen, Merete; Therkelsen, Maria.
Inn i livet 4 - religion, livssyn og etikk. Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget 2011 (ISBN 9788252177985) 141 s.
NORD NTNU UiO Untitled
 
25 Thomassen, Merete.
Kvinnelige prester, kvinnelige gudsbilder og kampen om vranglæren.. I: Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. Oslo: Verbum 2011 ISBN 9788254311820. s. 284-301
UiO Untitled
 
2008
26 Thomassen, Merete.
«Gudstjenesten som speiling av det individuelle eller kollektive subjekt? Om gjenkjennelseskriteriet i liturgisk reformarbeid». Kirke og kultur 2008 ;Volum 112.(06/2008) s. 522-533
UiO Untitled
 
27 Thomassen, Merete.
Liturgi nedenfra. Om Kirkens ressursenters liturgiske praksis.. I: Praktisk kirkelig årbok 2008: Praktisk-kirkelig teologi nedenfra. Tromsø: KUN: Kirkelig Utdanningssenter i Nord 2008 ISBN 978-82-997821-0-4. s. 41-56
UiO Untitled
 
28 Thomassen, Merete.
Mødres kirkegang i et kjønnsanalytisk og liturgihistorisk perspektiv.. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2008 ;Volum 16.(3-4) s. 91-101
UiO Untitled
 
2006
29 Thomassen, Merete.
Tekstgjennomgåelse: 2. søndag i advent. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2006 ;Volum 7. s. 56-59
UiO Untitled
 
2005
30 Thomassen, Merete.
Kjønnsinkluderende språk som kritisk og konstruktivt prosjekt. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2005 ;Volum 13.(3-4) s. 202-215
UiO Untitled
 
2004
31 Thomassen, Merete.
Marit Rong: Tale i bilder. En analyse av språket i gudstjenesten. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2004 ;Volum 8. s. 49-49
UiO Untitled
 
2003
32 Thomassen, Merete.
Ingunn Hagen: Gudstjenesteleken. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2003 ;Volum 2. s. 39-40
UiO Untitled
 
33 Thomassen, Merete.
Liturgiens uutholdelige kjedsomhet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2003 ;Volum 8. s. 5-9
UiO Untitled
 
2002
34 Thomassen, Merete.
Hva er inkluderende språk ¿generelt og som religiøst uttrykk?. Integreringsseminar for kvinne ¿og likestillingsfeltet i de sentralkirkelige råd, Den norske kirke; 2002-06-13
UiO Untitled
 
35 Thomassen, Merete.
Høringsuttalelse fra Det praktisk-teologiske seminar til "Bønnebok for hjem og kirke. Bønneboktillegg til Norsk Salmebok". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2002 s. 13-16
UiO Untitled
 
36 Thomassen, Merete.
Kjønn, språk og liturgi. -Spor etter feministisk kritikk i Den norske kirkes liturgier. 8.mars-seminar; 2002-03-08
UiO Untitled
 
37 Thomassen, Merete.
Lykkelig gift eller ufrivillig enslig? En kommentar til Den norske kirkes tenkning om familiebegrepet. FAMILIEN I ENDRING ¿ forfall eller mulighet? Om endringer i familiestrukturene. Dagsseminar ved Nemnd for kvinne- og likestillingsspørsmål, Kirkerådet; 2002-11-01
UiO Untitled
 
2001
38 Thomassen, Merete.
Gud i kjønnspolaritetens tid. Gud akkurat nå. Etterutdanningskurs for prester ved Det praktisk.-teologiske seminar; 2001-01-11
UiO Untitled
 
39 Thomassen, Merete.
Gud-språk i et feministisk perspektiv. Norges Kristelige Studentforbunds årsmøte; 2001-03-22
UiO Untitled
 
40 Thomassen, Merete.
Kjønn og liturgi. Pedagogisk fagdag på Teologisk fakultet; 2001-01-03
UiO Untitled
 
41 Thomassen, Merete.
Kjønn og liturgisk språk. Teologisk forum for prester i Oslo bispedømme; 2001-10-25
UiO Untitled
 
42 Thomassen, Merete.
Kvinners teologi gjennom 40 år-trekk i nyere norsk teologihistorie. Kvinners teologi gjennom 40 år. Seminar ved Norsk Kvinnelig Teologforenings 40-årsmarkering; 2001-10-05
UiO Untitled
 
43 Thomassen, Merete.
Noen forestillinger om kropp og kjønn i vestlig kristen tradisjon. Dialog med den moderne eleven. Fagdag for lærere; 2001-11-13
UiO Untitled
 
44 Thomassen, Merete.
Simone Weil: Tyngden og nåden. Nytt norsk kirkeblad 2001 ;Volum 7. s. 43-46
UiO Untitled
 
45 Thomassen, Merete.
Syndebekjennelsen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2001 ;Volum 8. s. 30-31
UiO Untitled
 
46 Thomassen, Merete.
Tekstgjennomgåelse: 8. mars. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2001 ;Volum 1. s. 31-34
UiO Untitled
 
47 Thomassen, Merete.
Tro og erfaring som kvinne. Tro og erfaring som kvinne; 2001-09-19
UiO Untitled
 
2000
48 Thomassen, Merete.
"Gud vår mor" - et feministisk blindspor?. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2000 ;Volum 2. s. 61-62
UiO Untitled
 
49 Thomassen, Merete.
Inkluderende språk og konstruksjon av kjønn. Forum for teologi, Norsk kvinnelig teologforening; 2000-10-09
UiO Untitled
 
50 Thomassen, Merete.
Tekstgjennomgåelse: Såmannssøndagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2000 ;Volum 1. s. 33-34
UiO Untitled
 
    Vis neste liste