Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
2 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
3 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Tolkningstvil og tillit. Stat og styring 2020 ;Volum 30.(2) s. 40-44
UiO Untitled
 
2019
4 Eriksen, Christoffer Conrad.
Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202588076) 314 s.
UiO Untitled
 
5 Eriksen, Christoffer Conrad.
Former uten innhold?. I: Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202588076. s. 277-307
UiO Untitled
 
6 Eriksen, Christoffer Conrad.
Forvaltningspraksis som rettskildefaktor. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 293-333
UiO Untitled
 
7 Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. : Forvaltningslovutvalget 2019 70 s. NOU - Norges offentlige utredninger(NOU 2019:5 Vedlegg 11)
UiB UiO Untitled
 
8 Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215030098) 241 s.
UiB UiO Untitled
 
9 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Er Tolley-dommen uten betydning for trygdeskandalen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
10 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
11 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad.
Avsporing om Tolley-dommen. Rett24.no 2019
UiO Untitled
 
12 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad; Bekkedal, Tarjei.
Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
2017
13 Eriksen, Christoffer Conrad.
Forvaltningsrett som disiplin. I: Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering 2017 ISBN 978-82-8152-049-3. s. 150-184
UiO Untitled
 
14 Eriksen, Christoffer Conrad; Stubberud, Jørgen Anton.
Legitimacy and the Charter of Fundamental Rights Post-Lisbon. I: The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press 2017 ISBN 978-94-6265-195-1. s. 229-252
UiO Untitled
 
2016
15 Eriksen, Christoffer Conrad.
Kritikk Konfrontasjoner med rett og makt. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215026336) 160 s.
UiO Untitled
 
16 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
Education for Sustainable Development and International Student Assessments: Governing Education in Times of Climate Change. Global Policy 2016 ;Volum 7.(1) s. 46-55
UiO NMBU Untitled
 
2015
17 Eriksen, Christoffer Conrad.
"Norges økonomiske konstitusjoner". I: Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037905. s. 68-88
UiO Untitled
 
18 Eriksen, Christoffer Conrad.
Stortinget og Høyesteretts betenkninger - En foreldet kobling mellom rett og politikk?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015 ;Volum 1. s. 2-52
UiO Untitled
 
2014
19 Eriksen, Christoffer Conrad.
Constraining Administrative Discretion to Facilitate Renewable Energy: Wind Farms as a Challenge for EU Law and the European Commission. Journal of Energy and Natural Resources Law 2014 ;Volum 32.(3) s. 273-295
NUPI UiO Untitled
 
20 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
Styring av skolen i møte med klimaendringer. Bedre Skole 2014 (2) s. 12-17
UiO NMBU Untitled
 
21 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
What governs education in a time of climate change?. Seminar; 2014-05-28 - 2014-05-28
UiO NMBU Untitled
 
22 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
What governs education in a time of climate change?. NERA konferansen; 2014-03-05 - 2014-03-07
UiO NMBU Untitled
 
2013
23 Eriksen, Christoffer Conrad.
Book Review: D. Manderson, Kangaroo Courts and the Rule of Law: The Legacy of Modernism, Routledge, 2012. Nordic Journal of International Law 2013 ;Volum 82.(4) s. 529-536
UiO Untitled
 
24 Eriksen, Christoffer Conrad.
Constraining Administrative Discretion to Facilitate Renewable Energy: Challenges for EU Law and Commission Policy. 3rd GR:EEN Annual Conference; 2013-09-19 - 2013-09-20
UiO Untitled
 
25 Eriksen, Christoffer Conrad.
Den norske forfatningen og forhold utenfor Norges grenser: Unntakstilstandens eksterne dimensjoner. I: Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3634-2. s. 349-381
UiO Untitled
 
26 Eriksen, Christoffer Conrad.
Internasjonaliseringen av retten (menneskerettigheter, EU/EØS-rett og komparativ rett). I: Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2. s. 62-72
UiO Untitled
 
27 Eriksen, Christoffer Conrad.
Norges forhold til EU: Er Grunnloven satt til side?. Den norske Grunnloven i et internasjonalt perspektiv; 2013-10-25 - 2013-10-25
UiO Untitled
 
28 Eriksen, Christoffer Conrad.
The Expansion of International Law and the Use of National Administrative Discretion: The Impact on Administrative Battlefields. Jean Monnet Working Paper 2013
UiO Untitled
 
29 Eriksen, Christoffer Conrad; Sinnes, Astrid.
Science education in times of climate change – Exploring the impact of global governance. ESERA2013; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
30 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
What Governs Education in the Times of Climate Change. ESERA Conference; 2013-09-02 - 2014-09-07
UiO Untitled
 
2012
31 Eriksen, Christoffer Conrad.
Om rettspolitikk. Kritisk juss 2012 ;Volum 38.(3-4) s. 138-
UiO Untitled
 
32 Eriksen, Christoffer Conrad.
The European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms vs national administrative discretion. Routledge 2012 (ISBN 978-0-415-61073-5) 220 s.
UiO Untitled
 
2010
33 Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad; Emberland, Marius.
Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?. I: The new international law : an anthology. Brill Nijhoff 2010 ISBN 978-90-04-18198-4.
Untitled
 
34 Eriksen, Christoffer Conrad.
Europeisk rett og norsk politikk. Nytt Norsk Tidsskrift 2010 ;Volum 27.(1-2) s. 225-230
Untitled
 
35 Eriksen, Christoffer Conrad.
Forord: Homo sacer. Den suverene makten og det nakne livet. I: Homo sacer. Den suverene makten og det nakne livet. : Valdisholm Forlag 2010 ISBN 9788274120723.
UiO Untitled
 
36 Eriksen, Christoffer Conrad.
Internasjonal rettsliggjøring. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2010 ;Volum 68.(3) s. 459-464
UiO Untitled
 
37 Eriksen, Christoffer Conrad; Emberland, Marius.
The new international law : an anthology. Brill Nijhoff 2010 (ISBN 978-90-04-18198-4) 290 s. The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library(36)
Untitled
 
38 Stubberud, Jørgen Anton; Eriksen, Christoffer Conrad.
Fundamental Rights post Lisbon – New effects for EU law and its legitimacy. The Oslo conference "European law post Lisbon" 1 September 2010; 2010-09-01 - 2010-09-01
UiO Untitled
 
2009
39 Eriksen, Christoffer Conrad.
Den norske velferdsstaten i møte med EU - hvordan kan vi kombinere en juridisk og en statsvitenskapelig forståelse?. Åpent seminar; 2009-10-26
UiO Untitled
 
40 Eriksen, Christoffer Conrad.
Europeisk rett og norsk politikk - et konstitusjonelt perspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift 2009 ;Volum 26.(2) s. 194-201
UiO Untitled
 
41 Eriksen, Christoffer Conrad.
Kronikk: Demokrati mot demokrati. Morgenbladet 2009
UiO Untitled
 
42 Eriksen, Christoffer Conrad.
The European Constitution, Welfare States and Democracy - A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion. Universitetet i Oslo 2009 350 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo(16)
UiO Untitled
 
2007
43 Eriksen, Christoffer Conrad.
The Quest for Legitimacy - a Democratic Blind Spot in New International Legal Disocurse?. The New International Law; 2007-03-15 - 2007-03-18
UiO Untitled
 
44 Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar; Emberland, Marius.
The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?. The New International Law; 2007-03-15 - 2007-03-18
UiO Untitled
 
45 Stubberud, Jørgen Anton; Eriksen, Christoffer Conrad.
Anmeldelse. Henrik Zahle: Praktisk rettsfilosofi (Christian Ejlers Forlag 2005). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2007 ;Volum 30.(2) s. 80-84
UiO Untitled
 
2006
46 Eriksen, Christoffer Conrad.
Book Review: Karl-Heinz Ladeur (ed.) Public Governance in the Age of Globalization, Ashgate, England/USA, 2004, ISBN 0-7546-2368-8, 350 pages. Nordic Journal of International Law 2006 ;Volum 75. s. 161-164
UiO Untitled
 
47 Eriksen, Christoffer Conrad.
Hvordan bør rettslig dømmekraft utøves?. I: dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00960-3. s. 97-112
UiO Untitled
 
48 Eriksen, Christoffer Conrad.
Suverenitet og fri bevegelighet. Norsk suverenitet i det 21. århundre – spenninger mellom rett og politikk; 2006-06-15 - 2006-06-15
UiO Untitled
 
49 Eriksen, Christoffer Conrad.
Tilbakevirkning i EØS-retten?. Tilbakevirkningsforbudet i norsk rett; 2006-01-11 - 2006-01-11
UiO Untitled
 
50 Eriksen, Christoffer Conrad.
Turning the Inside Out: Free Movement within the Single Market as a Multi-Level Constitutional Structure Extending Beyond the Borders of the European Union. Presentasjon på seminar om ”Multilevel Regulation”. Multi-level Regulation: The Interrelation between Regulatory Activities of the European Union and other International Organizations and its Effect on the State - Legal, Political and Philosophical Dimensions of Legitimacy, Accountability and the Rule; 2006-06-26 - 2006-06-27
UiO Untitled
 
    Vis neste liste