Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Kan hemmelighold stå i veien for krav på oppreisningserstatning?.
UiO Untitled
 
2 Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad.
Aftenpostens politiske redaktør sporer av om jernbanepakken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021
UiB UiO Untitled
 
3 Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad.
Krig og kontroll: Stortingets rolle i norske kriger. I: Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 9788205543362. s. 44-66
UiB UiO Untitled
 
4 Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad.
Paragraf utan innhald. Klassekampen 2021
UiB UiO Untitled
 
5 Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad.
Ugrei utgreiing frå Høgsterett. Rett24.no 2021
UiB UiO Untitled
 
6 Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad.
Ugrei utgreiing. Kommentar til Høgsteretts betenkning til Stortinget HR-2021-655-P. Juridika Innsikt 2021
UiB UiO Untitled
 
7 Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad; Høgberg, Alf Petter.
Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud.. : regjeringen.no 2021 33 s.
UiO Untitled
 
8 Mestad, Ola; Eriksen, Christoffer Conrad; Espeli, Harald.
§ 75. I: Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215022581. s. 641-731
UiO BI Untitled
 
2020
9 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
10 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
11 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Tolkningstvil og tillit. Stat og styring 2020 ;Volum 30.(2) s. 40-44
UiO Untitled
 
12 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Åpenhet og tillit etter trygdeskandalen.
UiO Untitled
 
13 Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Eriksen, Christoffer Conrad.
Krise eller juleeventyr?. Klassekampen 2020
UiB UiO Untitled
 
14 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad.
Departementets løypevalg i trygdeskandalen: Ut mot skavlen, uten kart.
UiO Untitled
 
15 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad.
Ingen blindsone? Departementets kjennskap til gråsonen.
UiO Untitled
 
16 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad.
Mindre åpenhet. Dagsavisen 2020
UiO Untitled
 
17 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad.
Navs praksis var i departementets synsfelt, men ble likevel ikke sett.
UiO Untitled
 
18 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad.
Retten i trygdeskandalen.
UiO Untitled
 
19 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad.
Utredningen "Eksport av velferdsytelser" (2014): Vet vi det vi trenger å vite?.
UiO Untitled
 
2019
20 Eriksen, Christoffer Conrad.
Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202588076) 314 s.
UiO Untitled
 
21 Eriksen, Christoffer Conrad.
Former uten innhold?. I: Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202588076. s. 277-307
UiO Untitled
 
22 Eriksen, Christoffer Conrad.
Forvaltningspraksis som rettskildefaktor. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 293-333
UiO Untitled
 
23 Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. : Forvaltningslovutvalget 2019 70 s. NOU - Norges offentlige utredninger(NOU 2019:5 Vedlegg 11)
UiB UiO Untitled
 
24 Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215030098) 241 s.
UiB UiO Untitled
 
25 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Er Tolley-dommen uten betydning for trygdeskandalen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
26 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
27 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad.
Avsporing om Tolley-dommen. Rett24.no 2019
UiO Untitled
 
28 Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad; Bekkedal, Tarjei.
Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
2017
29 Eriksen, Christoffer Conrad.
Forvaltningsrett som disiplin. I: Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering 2017 ISBN 978-82-8152-049-3. s. 150-184
UiO Untitled
 
30 Eriksen, Christoffer Conrad; Stubberud, Jørgen Anton.
Legitimacy and the Charter of Fundamental Rights Post-Lisbon. I: The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press 2017 ISBN 978-94-6265-195-1. s. 229-252
UiO Untitled
 
2016
31 Eriksen, Christoffer Conrad.
Kritikk Konfrontasjoner med rett og makt. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215026336) 160 s.
UiO Untitled
 
32 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
Education for Sustainable Development and International Student Assessments: Governing Education in Times of Climate Change. Global Policy 2016 ;Volum 7.(1) s. 46-55
UiO NMBU Untitled
 
2015
33 Eriksen, Christoffer Conrad.
"Norges økonomiske konstitusjoner". I: Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037905. s. 68-88
UiO Untitled
 
34 Eriksen, Christoffer Conrad.
Stortinget og Høyesteretts betenkninger - En foreldet kobling mellom rett og politikk?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015 ;Volum 1. s. 2-52
UiO Untitled
 
2014
35 Eriksen, Christoffer Conrad.
Constraining Administrative Discretion to Facilitate Renewable Energy: Wind Farms as a Challenge for EU Law and the European Commission. Journal of Energy and Natural Resources Law 2014 ;Volum 32.(3) s. 273-295
NUPI UiO Untitled
 
36 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
Styring av skolen i møte med klimaendringer. Bedre Skole 2014 (2) s. 12-17
UiO NMBU Untitled
 
37 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
What governs education in a time of climate change?. Seminar; 2014-05-28 - 2014-05-28
UiO NMBU Untitled
 
38 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
What governs education in a time of climate change?. NERA konferansen; 2014-03-05 - 2014-03-07
UiO NMBU Untitled
 
2013
39 Eriksen, Christoffer Conrad.
Book Review: D. Manderson, Kangaroo Courts and the Rule of Law: The Legacy of Modernism, Routledge, 2012. Nordic Journal of International Law 2013 ;Volum 82.(4) s. 529-536
UiO Untitled
 
40 Eriksen, Christoffer Conrad.
Constraining Administrative Discretion to Facilitate Renewable Energy: Challenges for EU Law and Commission Policy. 3rd GR:EEN Annual Conference; 2013-09-19 - 2013-09-20
UiO Untitled
 
41 Eriksen, Christoffer Conrad.
Den norske forfatningen og forhold utenfor Norges grenser: Unntakstilstandens eksterne dimensjoner. I: Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3634-2. s. 349-381
UiO Untitled
 
42 Eriksen, Christoffer Conrad.
Internasjonaliseringen av retten (menneskerettigheter, EU/EØS-rett og komparativ rett). I: Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2. s. 62-72
UiO Untitled
 
43 Eriksen, Christoffer Conrad.
Norges forhold til EU: Er Grunnloven satt til side?. Den norske Grunnloven i et internasjonalt perspektiv; 2013-10-25 - 2013-10-25
UiO Untitled
 
44 Eriksen, Christoffer Conrad.
The Expansion of International Law and the Use of National Administrative Discretion: The Impact on Administrative Battlefields. Jean Monnet Working Paper 2013
UiO Untitled
 
45 Eriksen, Christoffer Conrad; Sinnes, Astrid.
Science education in times of climate change – Exploring the impact of global governance. ESERA2013; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
46 Sinnes, Astrid Tonette; Eriksen, Christoffer Conrad.
What Governs Education in the Times of Climate Change. ESERA Conference; 2013-09-02 - 2014-09-07
UiO Untitled
 
2012
47 Eriksen, Christoffer Conrad.
Om rettspolitikk. Kritisk juss 2012 ;Volum 38.(3-4) s. 138-
UiO Untitled
 
48 Eriksen, Christoffer Conrad.
The European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms vs national administrative discretion. Routledge 2012 (ISBN 978-0-415-61073-5) 220 s.
UiO Untitled
 
2010
49 Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad; Emberland, Marius.
Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?. I: The new international law : an anthology. Brill Nijhoff 2010 ISBN 978-90-04-18198-4.
Untitled
 
50 Eriksen, Christoffer Conrad.
Europeisk rett og norsk politikk. Nytt Norsk Tidsskrift 2010 ;Volum 27.(1-2) s. 225-230
Untitled
 
    Vis neste liste