Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2021
1 Larsen, Eirinn; Skjelsbæk, Inger; Moss, Sigrun Marie.
Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Routledge 2021 (ISBN 9780367861353) 233 s.
UiO Untitled
 
2 Larsen, Eirinn; Skjelsbæk, Inger; Moss, Sigrun Marie.
Introduction. I: Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Routledge 2021 ISBN 9780367861353. s. 1-12
UiO Untitled
 
3 Moss, Sigrun Marie; Sandbakken, Ella Marie.
“Everybody Needs to Do Their Part, So We Can Get This Under Control.” Reactions to the Norwegian Government Meta‐Narratives on COVID‐19 Measures. Political Psychology 2021
BJORKNES UiO Untitled
 
4 Moss, Sigrun Marie; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen.
Shifting Diversity Discourses and New Feeling Rules? The Case of Brexit. Human Arenas 2021 s. -
UiO UIS Untitled
 
5 Sandbakken, Ella Marie; Moss, Sigrun Marie.
“Now We Are All in the Same Boat. At the Same Time, We Are Not.” Meaning-Making and Coping Under COVID-19 Lockdown in Norway. Human Arenas 2021 s. -
BJORKNES UiO Untitled
 
6 Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Moss, Sigrun Marie.
Inter-organizational learning within an organization? Mainstreaming gender policies in the Swedish Ministry of Foreign Affairs . Learning Organization 2021 s. 1-14
UiO UIS Untitled
 
2020
7 Acar, Yasemin Gulsum; Moss, Sigrun Marie; Uluğ, Özden Melis.
Researching Peace, Conflict, and Power in the Field.. Springer Nature 2020 (ISBN 978-3-030-44113-5) 379 s. Peace Psychology Book Series(x)
UiO Untitled
 
8 Langford, Malcolm; Moss, Sigrun Marie.
Fronter utenriksministeren merkevarekampanje eller endret utenrikspolitikk?. Aftenposten.no 2020
UiO Untitled
 
9 Moss, Sigrun Marie.
The Ethics of Researching and Writing About Collective Victimhood in Postconflict Societies. I: The Social Psychology of Collective Victimhood. Oxford University Press 2020 ISBN 0190875208. s. 421-440
UiO Untitled
 
10 Moss, Sigrun Marie; Acar, Yasemin Gulsum; Ulug, Melis.
Researching peace, conflict and power in the field. Methodological challenges and opportunities. Springer Nature 2020 (ISBN 9783030441128) 383 s.
UiO Untitled
 
11 Moss, Sigrun Marie; Hajj, Hajj Mohammed.
Keepers of Local Know-How in Conflict: Conversations Between Research Assistant and Researcher. I: Researching Peace, Conflict, and Power in the Field.. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-44113-5. s. 29-48
UiO Untitled
 
12 Moss, Sigrun Marie; Langford, Malcolm.
Militæraktivisme brandet som fredsaktivisme? Norges kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk 2020 ;Volum 78.(3) s. 397-410
UiO Untitled
 
2019
13 Moss, Sigrun Marie.
Leadership strategies of mobilisation and demobilisation in Sudan. The Journal of Social and Political Psychology 2019 ;Volum 7.(2) s. 997-1020
UiO Untitled
 
14 Moss, Sigrun Marie; Ulug, Ozden Melis; Acar, Yasemin Gulsum.
Doing research in conflict contexts: Practical and ethical challenges for researchers when conducting fieldwork. Peace and Conflict: The Journal of Peace Psychology 2019 ;Volum 25.(1) s. 86-99
UiO Untitled
 
15 Røren, Marie; Jessen, Reidar Schei; Divon, Shai André; Moss, Sigrun Marie.
Intercultural attention in trauma treatment: Western trauma treatment negotiated and modified in Sudan. International Journal of Intercultural Relations 2019 ;Volum 70.(May) s. 67-77
UiO NMBU Untitled
 
2018
16 Moss, Sigrun Marie.
I møtet med Trump, Erna: Husk Hitler!. VG : Verdens gang 2018
UiO Untitled
 
2017
17 Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora; Tjersland, Odd Arne.
Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet 2017 ;Volum 198.(5) s. 28-29
UiO Untitled
 
18 Moss, Sigrun Marie.
A closer look at social identities in Sudan and South Sudan.. The Conflict in South-Sudan: A Closer Look at Social Identities and Psychological Fieldwork; 2017-04-06
UiO Untitled
 
19 Moss, Sigrun Marie.
From political to national identity in Zanizbar. Narratives on changes in social practices.. I: Identity Revisited and Reimagined. Empirical and Theoretical Contributions on Embodied Communication Across Time and Space. Springer 2017 ISBN 978-3-319-58056-2. s. 169-186
UiO Untitled
 
20 Moss, Sigrun Marie.
Hvordan kan psykologien bidra i samfunnet?. Politisk psykologi-seminar; 2017-01-24
UiO Untitled
 
21 Moss, Sigrun Marie.
Identitetsentreprenørene. Speilvendt 2017 ;Volum 2.
UiO Untitled
 
22 Moss, Sigrun Marie.
Identity Hierarchy Within the Sudanese Superordinate Identity: Political Leadership Promoting and Demoting Subordinate Groups. Political Psychology 2017 ;Volum 38.(6) s. 925-942
NTNU Untitled
 
23 Moss, Sigrun Marie.
‘Politisk ledelse og identitetsentreprenørskap.’. Et politisk-psykologisk blikk på verden med Trump. I serien: Verden med Trump.; 2017-04-19
UiO Untitled
 
24 Moss, Sigrun Marie.
Researching the non-existent. Identity research in contexts where identity is not a word. Pecha kutcha; 2017-03-16
UiO Untitled
 
25 Phelps, Joshua; Moss, Sigrun Marie; Larsen, Nils Morten.
Sosial interaksjon. I: Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid: Sosialpsykologiske perspektiver. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027913. s. 71-110
BJORKNES PHS UiO Untitled
 
26 Skjelsbæk, Inger; Sveaass, Nora; Evang, Karl; Dybdahl, Ragnhild; Moss, Sigrun Marie.
Verden med Trump - et politisk psykologisk blikk. Verden med Trump foredragsserie UiO/ SV fak; 2017-04-19 - 2017-05-19
UiO UiT Untitled
 
2016
27 Moss, Sigrun Marie.
"Country first, politics later" reasons for dual recategorization in zanzibari narratives. Peace and Conflict: The Journal of Peace Psychology 2016 ;Volum 22.(4) s. 318-328
NTNU Untitled
 
28 Moss, Sigrun Marie.
From government of national unity to single-party rule: Political leadership and elections in Zanzibar. Beyond North and South Constructing Global Governance for the 21st Century; 2016-11-24 - 2016-11-25
UiO Untitled
 
29 Moss, Sigrun Marie.
Kanskje ikke så ulogisk å stemme på Trump?. NRK Ytring 2016
UiO Untitled
 
30 Moss, Sigrun Marie.
Representations of social identities in Rwanda.. I: Understanding Peace and Conflict Through Social Identity Theory. Springer 2016 ISBN 9783319298672. s. 199-213
UiO Untitled
 
31 Moss, Sigrun Marie.
Solidarity in national identity definitions in Sudan. Small Group Meeting: New directions in the social psychology of solidarity; 2016-05-10 - 2016-05-11
UiO Untitled
 
32 Moss, Sigrun Marie.
Trump som president. Hva nå for USAs kvinner?. Kvinneguiden 2016
UiO Untitled
 
33 Moss, Sigrun Marie; Vollhardt, Johanna Ray.
“You Can't Give a Syringe with Unity”: Rwandan Responses to the Government's Single Recategorization Policies. Analyses of Social Issues and Public Policy (ASAP) 2016 ;Volum 16.(1) s. 325-359
NTNU Untitled
 
2015
34 Moss, Sigrun Marie.
Annullert demokrati på Zanzibar. Vårt land 2015
NTNU Untitled
 
35 Moss, Sigrun Marie.
Ledere manipulerer sosiale identiteter – hvorfor henger ikke sosialpsykologien med?. Psykologisk tidsskrift 2015
NTNU Untitled
 
36 Moss, Sigrun Marie.
Tanzania i forandring. Bistandsaktuelt 2015
NTNU Untitled
 
37 Moss, Sigrun Marie; Tronvoll, Kjetil.
Identity, politics, and reconciliation in Zanzibar. Democracy in Africa 2015
NTNU Untitled
 
38 Moss, Sigrun Marie; Tronvoll, Kjetil.
“We are all Zanzibari!” Identity formation and political reconciliation in Zanzibar. Journal of Eastern African Studies 2015 ;Volum 9.(1) s. 91-109
BJORKNES NTNU Untitled
 
2014
39 Moss, Sigrun Marie.
Beyond Conflict and Spoilt Identities: How Rwandan Leaders Justify a Single Recategorization Model for Post-Conflict Reconciliation. The Journal of Social and Political Psychology 2014 ;Volum 2.(1)
NTNU Untitled
 
40 Moss, Sigrun Marie.
Sosialpsykologiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser: Rekategorisering og truede sosiale identiteter. : Kompetansesenter for distriktutvikling 2014 12 s.
NTNU Untitled
 
2013
41 Moss, Sigrun Marie.
Sosial rekategorisering som politisk strategi i fredsbygging. Erfaringer fra Rwanda og Zanzibar. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2013 s. 24-42
NTNU Untitled
 
42 Said, Salma; Benjaminsen, G.; Moss, Sigrun Marie.
Unionen sett fra Zanzibar: På tide å sy om dressjakka?. Bistandsaktuelt 2013
NTNU Untitled