Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 94 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Dahl, Espen.
Stanley Cavell - mellom estetisk og filosofisk modernisme. I: Oppløsningen av det estetiske. Kunstteori og estetisk praksis. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215035109. s. 95-109
UiT Untitled
 
2020
2 Dahl, Espen.
Augustins underfulle alminnelighet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2020 s. 79-84
UiT Untitled
 
3 Dahl, Espen.
Between ordinary and extraordinary: A Deweyan approach to ordinary, aesthetic, and cultic experience. Harvard Theological Review 2020 ;Volum 113.(3) s. 405-420
UiT Untitled
 
4 Dahl, Espen.
Preserving Wonder Through the Reduction: Husserl, Marion, and Merleau-Ponty. I: The Problem of Religious Experience: Case Studies in Phenomenology, with Reflections and Commentaries. Springer 2020 ISBN 978-3-030-21575-0. s. 57-75
UiT Untitled
 
2019
5 Dahl, Espen.
Hope and the Body: Response to Johanne Stubbe Kristensen. Nordic Systematic Theology Conference: Hope in Dark Times; 2019-01-10 - 2019-01-13
UiT Untitled
 
6 Dahl, Espen.
Pain and eschatological hope. Hope in Dark Times: Nordic Systematic Theology Conference; 2019-01-10 - 2019-01-13
UiT Untitled
 
7 Dahl, Espen.
Perception, Imagination, and the Transfiguration of the Ordinary. Nordic Society of Philosophy of Religion; 2019-06-12
UiT Untitled
 
8 Dahl, Espen.
Response to Fredrik Svenaeus' "Phenomenological Bioethics". Nordic Society for Phenomenology; 2019-04-25 - 2019-04-27
UiT Untitled
 
9 Dahl, Espen.
Setter Gud på tiltalebenken. Vårt Land [Avis] 2019-01-03
UiT Untitled
 
10 Dahl, Espen.
The Problem of Job and the Problem of Evil. Cambridge University Press 2019 (ISBN 1108723292) 95 s. Elements in Religion and Violence(Hefte)
UiT Untitled
 
11 Dahl, Espen.
Weakness and Passivity: Phenomenology of the Body After Paul. I: Phenomenology of the Broken Body. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4. s. 13-28
UiT Untitled
 
12 Dahl, Espen; Falke, Cassandra; Eriksen, Thor Eirik.
Introduction. I: Phenomenology of the Broken Body. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4. s. 1-10
UiT UNN Untitled
 
13 Dahl, Espen; Falke, Cassandra; Eriksen, Thor Eirik.
Phenomenology of the Broken Body. Routledge 2019 (ISBN 978-1-138-61600-4) 256 s.
UiT UNN Untitled
 
2018
14 Dahl, Espen.
Fortapelsen. Samling for prester i Tromsø; 2018-05-23 - 2018-05-23
UiT Untitled
 
15 Dahl, Espen.
Knausgård og det stillferdige kallet fra det hverdagslige. I: Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-005-7. s. 207-226
UiT Untitled
 
16 Dahl, Espen.
Respons til Ola Sigurdson - Om lykke, smerte og korset. Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren; 2018-10-15 - 2018-10-17
UiT Untitled
 
17 Dahl, Espen.
The Problem of Job and Physical Pain. Evil, pain and the legacy of Job; 2018-05-04 - 2018-05-04
UiT Untitled
 
18 Dahl, Espen.
The relation between ordinary life and the festive. European Society for Pragmatism; 2018-06-13 - 2018-06-15
UiT Untitled
 
19 Dahl, Espen.
Wittgenstein and Augustine on Seeing Miracles. I: Augustine and Wittgenstein. Rowman & Littlefield Publishers 2018 ISBN 9781498585279. s. 95-112
UiT Untitled
 
20 Dahl Hambro, Cathinka.
Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2018 64 s.
UiT Untitled
 
2017
21 Dahl, Espen.
Den underlige hverdagen. Åpent seminar; 2017-11-14
UiT Untitled
 
22 Dahl, Espen.
Girard on Apocalypse and Terrorism. I: The Cambridge Companion to Religion and Terrorism. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781316505625. s. 89-102
UiT Untitled
 
23 Dahl, Espen.
"I Cannot" and the Passivity of the Body. Nordic Society for Phenomenology; 2017-06-15 - 2017-06-17
UiT Untitled
 
24 Dahl, Espen.
Luther og det rettferdiggjorte mennesket. Nordlys 2017
UiT Untitled
 
25 Dahl, Espen.
Luthers menneskesyn- mellom passivitet og aktivitet. Lutherseminar; 2017-08-30 - 2017-08-30
UiT Untitled
 
26 Dahl, Espen.
Mottageligheten og kroppens fenomenologi. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. 37-54
UiT Untitled
 
27 Dahl, Espen.
The inner tension of pain and the phenomenology of evil. International Journal of Philosophy and Theology 2017 ;Volum 78.(4-5) s. 396-406
UiT Untitled
 
28 Dahl, Espen.
Undringen, hverdagen og den fenomenologiske reduksjon. Wonder in Qualitative Research and Practice-Based and Existential Phenomenology; 2017-11-15 - 2017-11-17
UiT Untitled
 
29 Dahl, Espen.
Weakness and Receptivity: Phenomenology of the Body after Paul. Phenomenology and the Broken Body; 2017-05-23
UiT Untitled
 
2016
30 Andreassen, Bengt-Ove; Dahl, Espen.
Minne. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1) s. 7-9
UiT Untitled
 
31 Dahl, Espen.
Holiness. Christianity. C. Modern Europe and America. I: Encyclopedia of the Bible and Its Reception, vol. 12: Ho Tsun Shen-Insult. Walter de Gruyter 2016 ISBN 978-3-11-031329-1. s. 64-66
UiT Untitled
 
32 Dahl, Espen.
Job and the Problem of Physical Pain: A Phenomenological Reading. Modern Theology 2016 ;Volum 32.(1) s. 45-59
UiT Untitled
 
33 Dahl, Espen.
Kropp, skrøpelighet og mottagelighet - en fenomenologi for kroppen som ikke fungerer?. Fagdager for prester i helsesektoren; 2016-10-31 - 2016-11-01
UiT Untitled
 
34 Dahl, Espen.
Minne - ting - tekst.. Minne - ting - tekst. Symposium; 2016-04-11 - 2016-04-12
UiT Untitled
 
35 Dahl, Espen.
Nattverd, kropp, erindring. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1) s. 105-121
UiT Untitled
 
36 Dahl, Espen.
"Pain and Evil". European Society for the Philosophy of Religion; 2016-08-25 - 2016-08-28
UiT Untitled
 
37 Dahl, Espen.
Preserving the Double Mystery: Augustine's Confessions on Self and God. Literature & Theology 2016 ;Volum 30.(1) s. 99-111
UiT Untitled
 
2015
38 Dahl, Espen.
Den evinnelige fortolkningen. Vårt land 2015
UiT Untitled
 
39 Dahl, Espen.
Den hellige hverdagen. Vårt land 2015
UiT Untitled
 
40 Dahl, Espen.
Guds død. Nordlys 2015
UiT Untitled
 
41 Dahl, Espen.
Inkarnasjon, kors og smertens fenomenologi. Teologisk Tidsskrift 2015 (2) s. 148-163
UiT Untitled
 
42 Dahl, Espen.
Minne, kropp, nattverd. Minne og religion; 2015-03-16 - 2050-03-17
UiT Untitled
 
43 Dahl, Espen.
Nære, snevre gudstjenester. Vårt land 2015
UiT Untitled
 
44 Dahl, Espen.
Seeing Wonders and the Wonder of Seeing: Religion at the Borders of the Ordinary. I: Madness, religion, and the limits of reason. Södertörns Högskola 2015 ISBN 978-91-87843-24-2. s. 187-203
UiT Untitled
 
45 Dahl, Espen.
The Ambiguity of the Demonic in Paul Tillich's View of Art. I: Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004274525. s. 486-503
UiT Untitled
 
2014
46 Dahl, Espen.
Beginning, ending and remembering. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 2014 ;Volum 68.(1) s. 73-91
UiT Untitled
 
47 Dahl, Espen.
Det godes problem. Vårt land 2014
UiT Untitled
 
48 Dahl, Espen.
Felix Ó. Murchadha: A phenomenology of christian life: glory and night. International Journal for Philosophy of Religion 2014
UiT Untitled
 
49 Dahl, Espen.
Finnes Gud? Gud og vitenskapen. Filosofiske samtaler; 2014-02-22
UiT Untitled
 
50 Dahl, Espen.
Gud i bakgrunnen. Vårt land 2014
UiT Untitled
 
    Vis neste liste