Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Halrynjo, Sigtona; Blair-Loy, Mary.
Gender inequality in business careers in the U.S. and Norway: How regulatory and moral logics compete within the liberal economic logic of global capitalism.. MaxPo SCOOPS seminar; 2019-06-06 - 2019-06-06
ISF Untitled
 
2 Halrynjo, Sigtona; Blair-Loy, Mary.
When the Career Window Closes at 40: Exploring the Intersection of Gender, Age and Family Building in the Business Sector.. ESA Conference Manchester; 2019-08-22
ISF Untitled
 
3 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West.
A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security 2019 ;Volum 21.(3) s. 241-261
ISF Untitled
 
4 Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke; Torjussen, Sahra Ali Abdullahi.
Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-628-3) 69 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:7)
ISF Untitled
 
5 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona.
Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning 2019 ;Volum 43.(2) s. 71-89
ISF Untitled
 
2018
6 Axelsdottir, Laufey; Halrynjo, Sigtona.
Gender Balance in Executive Management: Top-Managers' Understanding of Barriers and Solutions from the Demand-Supply Perspective. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2018 ;Volum 25.(2) s. 287-314
ISF Untitled
 
7 Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza; Teigen, Mari.
Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF Untitled
 
8 Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza.
Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF Untitled
 
9 Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege.
Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-611-5) ;Volum 2018.170 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(15)
ISF Untitled
 
2017
10 Bloksgaard, Lotte; Halrynjo, Sigtona.
Nye muligheder, nye krav – arbejdslivskulturer under forandring. I: Kultursociologi og kulturanalyse. Hans Reitzels Forlag 2017 ISBN 978-87-412-6057-0. s. 247-270
ISF Untitled
 
11 Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona; Kvande, Elin.
Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge 2017 (ISBN 978-1-138-86007-0) 211 s.
ISF NTNU Untitled
 
12 Halrynjo, Sigtona.
Career and parenthood in the Nordic context – beyond family-friendly policies. Jämställdhet och samspelet välfärdsstat-arbetsliv-familj; 2017-05-10 - 2017-05-12
ISF Untitled
 
13 Halrynjo, Sigtona.
Exploring the career logic within the Nordic work-family model. I: Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-86007-0. s. 189-208
ISF Untitled
 
14 Halrynjo, Sigtona.
Fører økt fedrekvote og deling av foreldrepermisjon til likestilt foreldreskap og likestilling i arbeidslivet?. Er Norge klar for likestilt foreldreskap?; 2017-04-26
ISF Untitled
 
15 Halrynjo, Sigtona.
Kjønns(u)balanse i toppledelse. Betydning av kvoteringslov og karrieredilemmaer i Norge.. Fler kvinnor i ledning i näringslivet; 2017-02-09 - 2017-02-09
ISF Untitled
 
16 Halrynjo, Sigtona.
Kvinner og menn på toppen av næringslivet I et komparativt perspektiv. Norge og USA. Lansering av CORE Topplederbarometer 200.. Likestilt Norden 2017. Nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet; 2017-02-07 - 2017-02-08
ISF Untitled
 
17 Halrynjo, Sigtona.
Motherhood, Fatherhood and the Logic of Career within a Family-Friendly Welfare State. Invited Lecture; 2017-11-17 - 2017-11-17
ISF Untitled
 
18 Halrynjo, Sigtona.
Skjevdeling bremser likestillingen. Dagens næringsliv 2017
ISF Untitled
 
19 Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese.
Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions. I: Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics. Verlag Barbara Budrich 2017 ISBN 978-3-8474-0703-4. s. 61-82
HIOA ISF Untitled
 
20 Halrynjo, Sigtona; Stoltenberg, Christina Hoelgaard.
CORE Topplederbarometer 200 : Februar 2017. : Institutt for samfunnsforskning: CORE Kjernemiljø for kjønnslikestilling - Institute for Social Research: Centre for research on gender equality 2017 4 s.
ISF Untitled
 
21 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona.
Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(3) s. 311-333
ISF Untitled
 
22 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Pedersen, Axel West.
Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-574-3) 67 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:10)
ISF Untitled
 
23 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Fedrekvoten en suksess, men hvorfor brukes den ikke av alle?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2017 ;Volum 112.(6) s. 52-53
ISF Untitled
 
24 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote.. Møte i Barne- og likestillingsdepartementet; 2017-01-24 - 2017-01-24
ISF Untitled
 
25 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. : Institutt for samfunnsforskning 2017 152 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:02)
ISF Untitled
 
26 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Avdelingsseminar, Barne- og likestillingsdepartementet; 2017-03-09 - 2917-03-09
ISF Untitled
 
27 Kvande, Elin; Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona.
Integrating work and family : changing institutions and competing logics. I: Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-86007-0. s. 1-16
ISF NTNU Untitled
 
2016
28 Blair-Loy, Mary; Halrynjo, Sigtona.
Bending Norms: Gender and the Cultural Understandings of Merit and Devotion. Gender Unlimited; Sustainability in Career and Care; 2016-03-08 - 2016-03-08
ISF Untitled
 
29 Halrynjo, Sigtona.
Fatherhood, motherhood and the logic of career in a family friendly welfare state. Invited Public lecture at Corvinus University of Budapest; 2016-10-11 - 2016-10-11
ISF Untitled
 
30 Halrynjo, Sigtona.
Hvordan står det til med kjønnsbalansen på toppen av næringslivet? Menn, kvinner og lederkarrierer – på ulike betingelser?. Fremtidens ledere; 2016-09-22 - 2016-09-22
ISF Untitled
 
31 Halrynjo, Sigtona.
Kan vi tenke nytt om ledelse og livsfaser? Når er det «for sent» med en topplederkarriere?. Lengre yrkesliv – høyere lederalder?; 2016-04-28 - 2016-04-28
ISF Untitled
 
32 Halrynjo, Sigtona.
Mødre kjenner på dårlig samvittighet hvis de ikke får til å hente barna. Aftenposten, SIGTONA HALRYNJO [Avis] 2016-02-04
ISF Untitled
 
33 Halrynjo, Sigtona.
Vi kan gjere noe med tidsklemma. Dagbladet [Avis] 2016-03-10
ISF Untitled
 
34 Halrynjo, Sigtona.
Work-family dynamics and the logics of competition, care and regulation. Sosiologiforeningens vinterseminar 22. januar 2016; 2016-01-22 - 2016-01-24
ISF Untitled
 
35 Halrynjo, Sigtona; Blair-Loy, Mary.
Does a family-friendly welfare state help shatter the corporate glass ceiling? Comparing Norway and the U.S.. The Work and Family Researchers Network (WFRN) Conference, Careers, Care, and Life-Course: Implications for Health, Equality, and Policy; 2016-06-23
ISF Untitled
 
36 Halrynjo, Sigtona; Jonker, Merel.
Naming and Framing of Intersectionality in Hijab Cases - Does It Matter? An Analysis of Discrimination Cases in Scandinavia and the Netherlands. Gender, Work & Organization 2016 ;Volum 23.(3) s. 278-295
ISF Untitled
 
37 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege.
Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden. En litteraturstudie. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-506-4) 57 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:07)
ISF Untitled
 
38 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege.
Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-498-2) 57 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:6)
ISF Untitled
 
39 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege.
Større kvote til far. Dagsavisen [Avis] 2016-04-19
ISF Untitled
 
40 Halrynjo, Sigtona; Stoltenberg, Christina Hoelgaard.
CORE Topplederbarometer 100 : Mai 2016. : Institutt for samfunnsforskning: CORE Kjernemiljø for kjønnslikestilling - Institute for Social Research: Centre for research on gender equality 2016 4 s.
ISF Untitled
 
41 Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari.
Likestilling i framtidas arbeidsliv?. I: Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49601-9. s. 299-309
ISF Untitled
 
42 Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari.
Ulik likestilling i arbeidslivet. I: Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49601-9. s. 13-36
ISF Untitled
 
43 Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari.
Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49601-9) 341 s.
ISF Untitled
 
44 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona.
Can paternity leave change gendered work-family patterns? An analysis of recent research from the Nordic countries.. Gender, Work and Welfare in the New Europe: Adapting to Change; 2016-08-31 - 2016-09-02
ISF Untitled
 
45 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona.
Fedrekvoten som norm og konsekvenser av deling av foreldrepermisjon for arbeid- familietilpasning og velferd i Norge og Norden. Møte i Barne- og likestillingsdepartementet; 2016-04-08 - 2016-04-08
ISF Untitled
 
46 Legard, Sveinung; Halrynjo, Sigtona; Floer, Kristin Elisabeth.
Is transition support a hurdle to getting a job?. Scandinavian Journal of Disability Research 2016 ;Volum 18.(1) s. 17-31
OSLOMET ISF Untitled
 
47 Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona.
For et kvinneliv!. Dagsavisen - Nye Meninger 2016
ISF Untitled
 
48 Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona.
Presentasjon av boken "Ulik likestilling i arbeidslivet". Boklansering; 2016-09-28
ISF Untitled
 
2015
49 Blair-Loy, Mary; Halrynjo, Sigtona.
How shatterproof are glass ceilings in the business sector? Cultural and structural factors reinforcing gender inequality in the US and Norway.. Keynote, Conference on the Glass Ceiling by Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and Centre for Research on Gender Equality (CORE),; 2015-06-15 - 2015-06-16
ISF Untitled
 
50 Halrynjo, Sigtona.
Career logic, family-friendly opportunities and Gender Differences in Family-life among Norwegian Top-managers. Forskerseminar om arbete, välfärdsstat och familj; 2015-09-21 - 2015-09-22
ISF Untitled
 
    Vis neste liste