Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-15 av 15

2019
1 Holte, Stine.
Den tvetydige morskroppen. Om morskap, transcendens og etikk hos Beauvoir og Levinas. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volum 8.(1) s. 24-40
OSLOMET Untitled
 
2 Holte, Stine.
Intervju på Verdibørsen om kallstankens idéhistorie og boken "Kallsvariasjoner". NRK P2 [Radio] 2019-03-28
UIA Untitled
 
2018
3 Holte, Stine.
Kallsvariasjoner. En introduksjon. I: Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-005-7. s. 7-30
UiO Untitled
 
4 Holte, Stine.
Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag 2018 (ISBN 978-82-8390-005-7) 244 s.
UiO Untitled
 
5 Holte, Stine.
Se i nåde: Kall og virkelighet i Lars Amund Vaages roman "Syngja". I: Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-005-7. s. 189-206
UiO Untitled
 
2017
6 Holte, Stine.
Mellom tidens krav og rommets nåde. Gadamer, Adorno og estetikken som fundamentalteologi. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. 253-269
UiO Untitled
 
7 Holte, Stine; Jensen, Roger; Mjaaland, Marius Timmann.
Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 (ISBN 978-82-7099-880-7) 536 s.
UiO Untitled
 
8 Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve; Hafstad, Kjetil.
Gave og glede. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. 9-18
UiO Untitled
 
2015
9 Holte, Stine.
Jayne Svenungsson: Den gudomliga historien. Profetism, messianism & andens utveckling. Teologisk Tidsskrift 2015
UiO Untitled
 
10 Holte, Stine.
Meaning and Melancholy in the Thought of Emmanuel Levinas. Vandenhoeck & Ruprecht 2015 (ISBN 978-3-525-60452-6) 192 s.
UiO Untitled
 
2013
11 Holte, Stine.
Bonhoeffer's notion of maturity and the possibility of redemption. A Reading in light of Kant, Nietzsche and Levinas. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 2013 ;Volum 67.(2) s. 144-165
UiO Untitled
 
2012
12 Holte, Stine.
Tra olismo e separazione. Quale religione per un futuro di pace?. I: Incontro di civiltà. Rubbettino 2012 ISBN 9788849834673. s. 123-134
UiO Untitled
 
2008
13 Holte, Stine.
Asymmetry, Testimony and God in Levinas' Later Thinking. I: Despite Oneself. Subjectivity and its secret in Kierkegaard and Levinas. London: Turnshare Ltd. 2008 ISBN 978-1-84790-020-3. s. 81-90
UiO Untitled
 
14 Holte, Stine.
Melancholy and the Problem of Relation in Levinas. "Religion and Subjectivity: Reconsidering the Relational Self"; 2008-03-13 - 2008-03-15
UiO Untitled
 
2006
15 Holte, Stine.
Den etiske andre. Samuel Moyn: Origins of the Other. Emmanuel Levinas between Revelation and Ethics. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2006
UiO Untitled