Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Bergsjø, Leonora Onarheim.
To accept theirs, to make it mine. Salong 2019; 2019-01-18 - 2019-01-18
UiO Untitled
 
2 Bergsjø, Leonora Onarheim; Goodwin, Morten.
Riktig helseteknologi kan gi færre unge uføre. Dagens Medisin [Internett] 2019-12-02
UIA UiO Untitled
 
2018
3 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Anselm Kiefer på Galleri Würth. Foredrag; 2018-04-23 - 2018-04-23
UiO Untitled
 
4 Lid, Inger Marie; Bergsjø, Leonora Onarheim.
Kontekstuell teologi. I: Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205502062. s. 228-249
VID UiO Untitled
 
2017
5 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Anselm Kiefer - Melankoli og metamorfose. Doktoraften; 2017-03-29
UiO Untitled
 
6 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Anselm Kiefer: Bok og ruin. Torsdagsprogram på Astrup Fearnley Museet; 2017-05-18
UiO Untitled
 
7 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Estetikk og etikk i skjønn forening. Avskjedseminar for Prof. Svein Aage Christoffersen; 2017-04-28
UiO Untitled
 
8 Bergsjø, Leonora Onarheim.
«Estetikk og etikk i skjønn forening» Om å se og anerkjenne den andre i spennet mellom «Venus fra Milo» og Marc Quinns «Alison Lapper Pregnant».. Etikkprisen 2017; 2017-12-08
UiO Untitled
 
9 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Images, a protestant problem?. NSPR conference; 2017-05-31 - 2017-06-02
UiO Untitled
 
10 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Inkluderende estetikk? Kirkerommet som speil for mangfoldige livserfaringer. Disability Theology Network dagsseminar 2017; 2017-02-17
UiO Untitled
 
11 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Kan kunsten hjelpe oss å forstå livet?. Groruddalen Kirkeakademi; 2017-10-10
UiO Untitled
 
12 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Makt og avmakt. Livstolkning gjennom religiøse uttrykk i kunsten til Max Beckmann og Anselm Kiefer.. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. -
UiO Untitled
 
13 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Mellom tilfeldighet og betydning : teologisk-estetiske refleksjoner over Kølnerdomens moderne glassmaleri. Kirke og kultur 2017 ;Volum 122.(1) s. 57-72
UiO Untitled
 
14 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Religionsestetikk i praksis. Refleksjoner over kunst i kirkerom. Profesjonsetikk, kristen tro og livstolkning i møte med barn og unge; 2017-04-25
UiO Untitled
 
15 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Steiner som roper. Om trosopplæring i en "ikke så fin kirke". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2017 (5) s. 25-28
UiO Untitled
 
2016
16 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker.. Universitetet i Oslo 2016 331 s. Acta Theologica(62)
UiO Untitled
 
2015
17 Bergsjø, Leonora Onarheim.
God among Thorns: On Anselm Kiefer's Pietà (2007). I: Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004274525. s. 222-247
UiO Untitled
 
2014
18 Bergsjø, Leonora Onarheim.
Anselm Kiefer i Oslo. Nesodden Kunstforening; 2014-04-30
UiO Untitled
 
2013
19 Onarheim, Leonora.
Forbildet som forsvant: Marias rolle i lidelse og tilbedelse i Pietà (2007) av Anselm Kiefer. I: Skjønnhet og tilbedelse. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0210-5. s. 99-114
UiO Untitled
 
2012
20 Onarheim, Leonora.
Over Your Ruins Grass Will Grow: Reflections on the Ruin Motif and Melancholy in the Works of Anselm Kiefer. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2012 ;Volum 2010/2011. s. 199-236
UiO Untitled
 
2010
21 Onarheim, Leonora.
Melankoli og metamorfose om forholdet mellom materialvalg og intensjon i Anselm Kiefers verker. Norsk Teologisk Tidsskrift 2010 ;Volum 111.(1) s. 37-59
UiO Untitled