Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2016
1 Skodvin, Arne.
Engasjement i undervisningen :. UNIPED 2016 ;Volum 39.(2) s. 102-117
UiO Untitled
 
2 Skodvin, Arne.
Fra kateter til kaos? Forelesning i forskjellige varianter. I: Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0. s. 141-154
UiO Untitled
 
3 Skodvin, Arne; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Engasjement i undervisning og læring i høyere utdanning. UNIPED 2016 (2) s. 99-101
UiO Untitled
 
2015
4 de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2015 37 s.
UiO Untitled
 
2014
5 Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Martensson, Katarina; Skodvin, Arne; Roxå, Torgny; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Transforming Bologna Regulations to a National and Institutional Context: The Role of Academic Developers.A case study based on the introduction of the European Qualifications Framework in Norwegian Higher Education. International Journal for Academic Development 2014
UiO Untitled
 
6 Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Mårtensson, Katarina; Roxå, Torgny; Skodvin, Arne; Solbrekke, Tone Dyrdal.
The role of academic developers in transforming Bologna regulations to a national and institutional context. International Journal for Academic Development 2014 ;Volum 19.(1) s. 12-25
UiO Untitled
 
7 Skodvin, Arne.
Folkeopplysaren frå fjorden - Magne Skodvin. I: Hardingar i hundre. Jubileumsbok for Hardinglaget i Oslo 1914-2014. Oslo: Hardinglaget i Oslo 2014 ISBN 978-82-303-2563-6. s. 86-90
UiO Untitled
 
2013
8 Skodvin, Arne.
Fleksibilitet i kursopplegg og kvalitet i universitetspedagogikk. Fleksibilitet og kvalitet; 2013-05-13 - 2013-05-14
UiO Untitled
 
2012
9 Skodvin, Arne.
A Fruitful Interplay Between Cultures of Research Supervision?. Academic Demarcations: Disciplines and Interdisciplinarity; 2012-09-13 - 2012-09-14
UiO Untitled
 
10 Skodvin, Arne.
Differences Across Cultures of Research Supervision. 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association; 2012-03-08 - 2012-03-10
UiO Untitled
 
11 Skodvin, Arne.
Differences Across Cultures of Supervision. Everyday life, education and their transformation in a Nordica and globalized context; 2012-03-08 - 2012-03-10
UiO Untitled
 
12 Skodvin, Arne; Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Føyelige eller ubøyelige? Universitetspedagogers rolle i implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. UNIPED (Tromsø) 2012 ;Volum 35.(1) s. 78-91
UiO Untitled
 
2011
13 Skodvin, Arne.
Den engasjerende universitetsforeleseren. Glimt fra vår universitetetshistoriske fortid og samtid. I: Forelesningens kunst. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-499-5. s. 135-150
UiO Untitled
 
14 Skodvin, Arne.
Innledning. I: Forelesningens kunst. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-499-5. s. 7-14
UiO Untitled
 
15 Skodvin, Arne; Flyum, Karl Henrik; Knudsen, Geir; Simonsen, Eva.
Forelesningens kunst. Unipub forlag 2011 (ISBN 978-82-7477-499-5) 292 s.
UiO Untitled
 
2010
16 Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Solbrekke, Tone Dyrdal; Skodvin, Arne; Roxå, Torgny; Mårtensson, Katarina.
Introducing the European Qualification Framework in Scandinavian Higher Education. ICED 2010; 2010-06-28 - 2010-06-30
UiO Untitled
 
2007
17 Skodvin, Arne.
Engagement in Teaching. Developing Potentials for Learning; 2007-08-28 - 2007-09-01
UiO Untitled
 
2006
18 Skodvin, Arne.
Enthusiasm in Teaching. Seminar with prof Dai Hounsell; 2006-10-19 - 2006-10-20
UiO Untitled
 
19 Skodvin, Arne.
Lev Semjonovitsj Vygotskij: Utvikling i kultuhistorisk perspektiv. I: Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00950-6. s. 226-246
UiO Untitled
 
20 Skodvin, Arne.
Mellom kateter og kaos. Forelesning i forskjellige varianter. I: Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 82-02-24988-0. s. 125-139
UiO Untitled
 
2005
21 Skodvin, Arne.
Skodvin, Arne (2005) Enthusiasm in teaching. Nordic Educational Research Association (NERA), 33rd Congress, University of Oslo. Nordic Educational Research Association (NERA), 33rd Congress,; 2005-03-10
UiO Untitled
 
2004
22 Skodvin, Arne.
Lapselle rajat. Kannusta, rajoita, rakasta!. Jyväskylä: Gummerus Kustannus 2004 (ISBN 951-20-6524-X) 160 s.
UiO Untitled
 
23 Skodvin, Arne.
Sätta gränser för barn. Stockholm: Bokförlaget Forum 2004 (ISBN 91-37-12302-5) 155 s.
UiO Untitled
 
2002
24 Skodvin, Arne.
Polititjenestemann eller akademiker?. Oslo: Politihøgskolen 2002 (ISBN 82-7808-034-8) 120 s.
UiO Untitled
 
25 Skodvin, Arne.
Å sette grenser for barn. En oppmuntrende veiledning. J.W. Cappelens Forlag AS 2002 (ISBN 82-02-21415-7) 128 s.
UiO Untitled
 
2000
26 Skodvin, Arne.
Stemmene i auditoriet. Forelesning i bakhtinsk perspektiv. UNIPED (Tromsø) 2000 ;Volum 22.(2) s. 16-26
UiO Untitled
 
27 Skodvin, Arne.
Offerets møte med politiet. PHS Forskning 2000 (1) s. 29-49
UiO Untitled
 
1998
28 Skodvin, Arne.
Kommunikasjon og kognisjon. Piagets og Vygotskijs syn på voksen-barn-kommunikasjon i forhold til førskolebarns kognisjon. En teoretisk drøfting og empirisk konkretisering. Oslo: Arne Skodvin 1998 (ISBN 82-994832-0-4) 354 s.
UiO Untitled