Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 271 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2021
1 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Den profesjonelle hjelperrollen. Fagbokforlaget 2021 (ISBN 9788245024395)
HIM HIOF Untitled
 
2 Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Ødegård, Atle; Wegener, Charlotte; Aakjær, Marie; Pedersen, Anne Lyngby; Østergaard, Maja Boelsmand; Willumsen, Anna Elisabeth.
Exploring social innovation (SI) within the research contexts of higher education, health care and welfare services : a scoping review. Nordic Journal of Social Research 2021
HIM UIS Untitled
 
3 Langøy, Emmy Elizabeth; Dale, Karl Yngvar; Ødegård, Atle.
En evaluering av videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM). Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2021 (ISBN 978-82-7962-307-6) 17 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2021:1)
HIM Untitled
 
4 Stokken, Roar; Ødegård, Atle.
Tverrprofesjonelt samarbeid – i praksis og utdanning. Blogg med relevant fagstoff: https://blogg.hivolda.no/fogtps/.
HIM HVO Untitled
 
5 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Røvik, Kristin; Larsen, Bjørn Kjetil; Hean, Sarah; Ødegård, Atle.
Do we need the users’ voice? : an empirical research example comparing views of service providers and ex-prisoners in the development of the services. I: Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems : supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan 2021 ISBN 978-3-030-70661-6.
HIM UIS Untitled
 
6 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle; Hean, Sarah.
Facilitating understanding of ex-prison service users’ needs : the utility of Q method as a means of representing service user voices in service development. I: Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems : supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan 2021 ISBN 978-3-030-70661-6.
HIM UIS Untitled
 
7 Ødegård, Atle.
Profesjoner og kjerneroller. Forelesning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap; 2021-03-10
HIM Untitled
 
8 Ødegård, Atle.
Tverrprofesjonelt samarbeid i teori og praksis. Forelesning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap; 2021-02-05
HIM Untitled
 
9 Ødegård, Atle.
Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon. Forelesning ved Vernepleierutdanningen; 2021-03-04
HIM Untitled
 
10 Ødegård, Atle; Bjørkly, Stål.
Interprofessional collaboration concerning persons in transition between mental health and criminal justice services : PINCOM used as a framework for HCR-20V3 assessment. I: Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems : supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan 2021 ISBN 978-3-030-70661-6.
HIM OUS Untitled
 
11 Ødegård, Atle; Henriksen, Vera.
Det er tragisk at musikere i så liten grad kan leve av musikken. Romsdals Budstikke [Avis] 2021-03-02
HIM Untitled
 
12 Ødegård, Atle; Willumsen, Anna Elisabeth.
Developing a training program for collaborative practices between criminal justice and mental health services : the gap between intentions and reality. I: Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems : supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan 2021 ISBN 978-3-030-70661-6.
HIM UIS Untitled
 
2020
13 Aakjær, Marie; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Storm, Marianne; Ødegård, Atle; Husebø, Anne Marie Lunde.
Hvad skete der med innovationen da den blev social. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034089. s. 278-291
HIM NF UIS Untitled
 
14 Aasgård, Ingrid Krohn; Ødegård, Atle.
Gjør vi nok for å forebygge tvang?. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde 2020
HIM HMR Untitled
 
15 Aasgård, Ingrid Krohn; Ødegård, Atle.
Gjør vi nok for å forebygge tvang?. Romsdals Budstikke. 2020 s. 22-
HIM HMR Untitled
 
16 Aasgård, Ingrid Krohn; Ødegård, Atle.
Urovekkende antall tvangsvedtak. Tidens Krav 2020
HIM HMR Untitled
 
17 Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild; Ødegård, Atle.
Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning 2020 ;Volum 32.(2) s. 122-134
NORD HIM NF UIA UIS Untitled
 
18 Eines, Trude Fløystad; Løfaldli, Bjarte Bye; Ødegård, Atle.
Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling og innovasjon. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034089. s. 131-146
HIM NF Untitled
 
19 Johnson, Ragnhild; Bliksvær, Trond; Ødegård, Atle.
Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering. Bodø: Nordlandsforskning 2020 (ISBN 978-82-7321-808-7) 52 s. Nordlandsforskning rapport(14/2020)
HIM NF Untitled
 
20 Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth.
Social innovation processes in health and welfare contexts: a scoping review. the 5th Innovation in Public Services and public Policy conference Pubsic conference (PUBSIC 2020); 2020-01-29 - 2020-01-31
HIM NF UIS Untitled
 
21 Willumsen, Elisabeth; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle.
Mental health and children. I: Human growth and development in children and young people : theoretical and practice perspectives. Policy Press 2020 ISBN 9781447337423. s. 289-307
HIM UIS Untitled
 
22 Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215034089) 320 s.
HIM NF UIS Untitled
 
23 Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Sirnes, Tore.
Sosial innovasjon og samskaping. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034089. s. 19-42
HIM NF UIS Untitled
 
24 Ødegård, Atle.
Er det natt (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Brygga Live; Molde. 2020-08-22
HIM Untitled
 
25 Ødegård, Atle.
Ha det da (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Viseklubben «Det viser seg» / SYD; Molde. 2020-09-03
HIM Untitled
 
26 Ødegård, Atle.
Nå er du et annet sted (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Brygga Live. ; Molde. 2020-08-22
HIM Untitled
 
27 Ødegård, Atle.
Samarbeid med vekt på tverrprofesjonelle møter. Forelesning – Videreutdanning i rehabilitering og habilitering; 2020-10-07
HIM Untitled
 
28 Ødegård, Atle; Bjørkly, Stål.
Kommunikasjon i samskaping av forskjellige virkeligheter. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034089. s. 261-277
HIM NF OUS Untitled
 
29 Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Almås, Synnøve Hofseth.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034089. s. 193-206
HIM HMR NF NTNU UIS Untitled
 
30 Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon.
The conceptual development of the Social Innovation Measurement Model (SIMM-Q). the 5th Innovation in Public Services and public Policy conference Pubsic conference (PUBSIC 2020); 2020-01-29 - 2020-01-31
HIM NF PHS UIS Untitled
 
31 Ødegård, Atle; Østby, May; Brask, Ole David.
Kjerneroller. Evalueringsprosjektet VHM 2020; 2020-09-22
HIM Untitled
 
2019
32 Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem. : SIS : Sosial innovasjon i sykehjem 2019 52 s.
NORD HIM NF UIA UIS Untitled
 
33 Eines, Trude Fløystad; Ødegård, Atle.
Helseinnovasjonssenteret – i sentrum for behovsdrevet innovasjon og samhandling i helsetjenestene. Internasjonal forskersamling; 2019-01-15
HIM Untitled
 
34 Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth.
Towards the responsible innovation outcomes: role of anticipation and inclusiveness. I: Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press 2019 ISBN 978-952-335-351-0. s. -
HIM UIS Untitled
 
35 Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle.
Digitalisering av menneskelige relasjoner : et vitenskapelig essay om velferdsteknologi inn i framtida. «Tekster i prosess» : forskningsseminar; 2019-03-12
HIM Untitled
 
36 Larsen, Bjørn Kjetil; Dale, Karl Yngvar; Ødegård, Atle.
Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to community for male adult offenders with substance abuse issues : a scoping review. Forskningskonferansen ved KRUS; 2019-11-13 - 2019-11-14
HIM HVO Untitled
 
37 Larsen, Bjørn Kjetil; Hean, Sarah; Ødegård, Atle.
A conceptual model on reintegration after prison in Norway. International Journal of Prisoner Health 2019 ;Volum 15.(3) s. 282-292
HIM UIS Untitled
 
38 Larsen, Bjørn Kjetil; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle.
Er ansvarsgruppen en god løsning?. Romsdals Budstikke. 2019 s. 23-
HIM Untitled
 
39 Waldahl, Ragnhild Holmen; Ødegård, Atle.
Foreløpige resultater SiS prosjektet basert på SIMM-Q. Forskningsseminar : Sosial innovasjon i sykehjem; 2019-02-05 - 2019-02-06
HIM NF Untitled
 
40 Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle.
Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly. ICIC19 – 19th International Conference on Integrated Care; 2019-04-01 - 2019-04-03
HIM UIS Untitled
 
41 Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon. Internasjonal forskersamling; 2019-01-15
HIM UIS Untitled
 
42 Ødegård, Atle.
Det er litt godt å være en engel (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Avslutningsseminar - «Sosial innovasjon i sykehjem». ; Gardermoen. 2019-06-05
HIM Untitled
 
43 Ødegård, Atle.
Det sitter inni hue ditt – Pondus (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Midsund kommune; Midsund. 2019-01-07
HIM Untitled
 
44 Ødegård, Atle.
Er det natt (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Midsund kommune; Midsund. 2019-01-07
HIM Untitled
 
45 Ødegård, Atle.
Er det natt (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Moldejazz; Molde/Alexandraparken. 2019-07-20
HIM Untitled
 
46 Ødegård, Atle.
Er det natt (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Avslutningsseminar - «Sosial innovasjon i sykehjem». ; Gardermoen. 2019-06-05
HIM Untitled
 
47 Ødegård, Atle.
Freiauret (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Midsund kommune; Midsund. 2019-01-07
HIM Untitled
 
48 Ødegård, Atle.
Hva gjør jeg da? (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Avslutningsseminar - «Sosial innovasjon i sykehjem». ; Gardermoen. 2019-06-05
HIM Untitled
 
49 Ødegård, Atle.
Jeg vi'kke inn (musikalsk innslag). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Konsert. Moldejazz; Molde/Alexandraparken. 2019-07-20
HIM Untitled
 
50 Ødegård, Atle.
Tverrprofesjonelt samarbeid ved arbeid med legemidler. Forelesning ved Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering; 2019-02-12
HIM Untitled
 
    Vis neste liste