Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2020
1 Hjelmeng, Erling; Østerud, Eirik.
Erstatningsrettslig ansvarsplassering etter overtredelser av EU-/EØS-konkurranseretten. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2020 (2) s. 5-7
UiO Untitled
 
2019
2 Østerud, Eirik.
Faktumtidspunktet ved konkurranserettslig inngrep mot foretakssammenslutninger. Tidsskrift for forretningsjus 2019 ;Volum 25.(1) s. 123-147
UiO Untitled
 
3 Østerud, Eirik.
Fullfunksjonsvilkårets konkurranserettslige implikasjoner og virkefelt. Lov og Rett 2019 ;Volum 58.(8) s. 505-523
UiO Untitled
 
2018
4 Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik; Hotvedt, Marianne Jenum.
Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider. Institutt for priavtretts seminarrekke; 2018-03-20 - 2018-03-20
UiO Untitled
 
2017
5 Hotvedt, Marianne Jenum; Østerud, Eirik.
Formidlingsøkonomiens partsrelasjoner: arbeids- og konkurranserettslige betraktninger. Lunsj med fag; 2017-11-29
UiO Untitled
 
6 Østerud, Eirik.
Konkurransereglenes anvendelse på tariffavtaler og boikott som arbeidskampmiddel. Arbeidsrett 2017 ;Volum 14.(1) Suppl. 2017 s. 1-30
UiO Untitled
 
7 Østerud, Eirik.
Where do we Stand on Discounts? - A Norwegian Perspective. I: Where do we stand on Discounts? - A Nordic Perspective. Ex Tuto Publishing 2017 ISBN 978-87-420-0014-4. s. 115-174
UiO Untitled
 
8 Østerud, Eirik; Hjelmeng, Erling.
Anbuds-/prosjektsamarbeid - Høyesterettsdom 22. juni 2017 (HR-2017-1229-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017
UiO Untitled
 
2016
9 Østerud, Eirik.
Konkurranserettslige beslutninger av sammenslutninger av foretak. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 ;Volum 2016.(2-3) s. 176-215
UiO Untitled
 
10 Østerud, Eirik.
Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02611-4) 308 s.
UiO Untitled
 
2015
11 Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik.
Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2015 (3)
UiO Untitled
 
12 Østerud, Eirik.
Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015 s. 385. Harald Irgens-Jensen & Eirik Østerud. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2015 ;Volum 2015.(3) s. -
UiO Untitled
 
13 Østerud, Eirik.
Konkurransetilsynets adgang til inngrep mot klarerte fusjoner og oppkjøp. Tidsskrift for forretningsjus 2015 ;Volum 2015.(3) s. 232-274
UiO Untitled
 
2014
14 Østerud, Eirik.
Bokanmeldelse av Aims and Values in Competition Law (DJØF Publishing 2013), Tidsskrift for Rettsvitenskap 02/2014. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014 ;Volum 2014.(2) s. -
UiO Untitled
 
15 Østerud, Eirik.
Norway, (Bokkapittel sammen med advokat Beret Sundet), i 'Handbook on Competition Law Compliance', Oxford University Press, red. Daniel Sokol (University of Florida), Daniel Crane (University of Michigan), Ariel Ezrachi (University of Oxford), og Ioannis Lianos (University College London), Oxford University Press, 2014. Oxford University Press 2014 (ISBN 978-0-19-870384-6) 20 s.
UiO Untitled
 
2013
16 Østerud, Eirik.
■The Norwegian Government Proposes Amendments to the Competition Act: Welcome Changes Regarding the Control of Concentrations, Harald Selte, Beret Sundet, Eirik Østerud, CPI Antitrust Chronicle, april 2013(2).. CPI Antitrust Chronicle 2013 ;Volum 2013.(2) s. -
UiO Untitled
 
2011
17 Østerud, Eirik.
Fines in Antitrust, National Report to Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (International League of Competition Law) (2011), publisert på www.ligue.org/. : International League of Competition Law 2011
UiO Untitled
 
2010
18 Østerud, Eirik.
Identifying Exclusionary Abuses by Dominant Undertakings under EU Competiltion Law. The Spectrum of Tests. Kluwer Law International 2010 (ISBN 978-90-411-3271-0) 350 s.
UiO Untitled
 
19 Østerud, Eirik.
Identifying Exclusionary Abuses Under Article 82 EC. The spectrum of tests. Oslo: Det juridiske fakultet - Universitetet i Oslo 2010 361 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo(29)
UiO Untitled
 
2007
20 Østerud, Eirik.
Kapittel 4: Forbudet mot misbruk av dominerende stilling i EF-traktaten artikkel 82 og læren om objektiv begrunnelse. I: Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01138-7. s. 175-228
UiO Untitled
 
21 Østerud, Eirik.
prosjektpresentasjon: Konkurransebegrensende virkning under EF-traktaten artikkel 82. Nordisk konkurrenceretligt netværk, seminar 13. - 14. september 2007; 2007-09-13 - 2007-09-14
UiO Untitled
 
2005
22 Østerud, Eirik.
konkurranseloven § 11 og læren om objektiv begrunnelse. det årlige konkurranserettskurset; 2005-09-08
UiO Untitled
 
23 Østerud, Eirik.
konkurranselovens § 11 og læren om objektiv begrunnelse. konkurranserettsforum; 2005-06-15
UiO Untitled