Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 71 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Elvebakk, Beate.
Citizenship in collision: Notions of agency in road safety work. Science & Technology Studies 2019 ;Volum 32.(1) s. 43-59
TØI Untitled
 
2017
2 Nævestad, Tor-Olav; Elvebakk, Beate; Phillips, Ross Owen.
The safety ladder: developing an evidence-based safety management strategy for small road transport companies. Transport reviews 2017 ;Volum 38.(3) s. 372-393
TØI Untitled
 
2016
3 Elvebakk, Beate.
Status og framtidige trender og utfordringer innenfor transportsikkerhet. Norges forskningsråd 2016 (ISBN 978-82-12-03468-6) 70 s.
TØI Untitled
 
4 Elvebakk, Beate; Monsen, Ingeborg Storesund; Julsrud, Tom Erik.
På rett vei: Er myndighetenes trafikksikkerhetsarbeid ekspertstyring og paternalisme?. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2016 (ISBN 978-82-480-1734-9) ;Volum 2016.80 s. TØI-rapport(1491)
TØI Untitled
 
5 Elvebakk, Beate; Nævestad, Tor-Olav; Lahn, Leif Christian; Langeland, Per Andreas; Sundfør, Hanne Beate.
Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2016 (ISBN 978-82-480-1257-3) 115 s. TØI-rapport(1467)
TØI UiO Untitled
 
6 Elvik, Rune; Elvebakk, Beate.
Safety Inspectorates and Safety Performance: A Tentative Analysis for Aviation and Rail in Norway. Safety 2016 ;Volum 2(2).(13) s. -
TØI Untitled
 
7 Nævestad, Tor-Olav; Ranestad, Karen; Elvebakk, Beate; Meyer, Sunniva Frislid.
Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2015. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2016 (ISBN 978-82-480-1823-0) 96 s. TØI-rapport(1542/2016)
TØI Untitled
 
2015
8 Aarhaug, Jørgen; Elvebakk, Beate.
Hva mener brukere om universell utforming i kollektivtrafikken?. I: Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver. Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF 2015 ISBN 978-82-995747-4-7. s. 220-235
TØI Untitled
 
9 Aarhaug, Jørgen; Elvebakk, Beate.
The impact of Universally accessible public transport–a before and after study. Transport Policy 2015 ;Volum 44. s. 143-150
TØI Untitled
 
10 Elvebakk, Beate.
Between Control and Collaboration: Transport safety inspectorates in Norway. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2015 ;Volum 2015.87 s. TØI-rapport(1404)
TØI Untitled
 
11 Elvebakk, Beate.
Paternalism and acceptability in road safety work. Safety Science 2015 ;Volum 79. s. 298-304
TØI Untitled
 
12 Nævestad, Tor-Olav; Phillips, Ross Owen; Elvebakk, Beate.
Traffic accidents triggered by drivers at work - A survey and analysis of contributing factors. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2015 ;Volum 34.(October) s. 94-107
TØI Untitled
 
13 Nævestad, Tor-Olav; Phillips, Ross Owen; Elvebakk, Beate; Bye, Rolf Johan; Antonsen, Stian.
Work related accidents in road sea and air transport: prevalence and risk factors. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2015 ;Volum 2015.114 s. TØI-rapport(1428)
NTNU TØI UiO Untitled
 
2014
14 Aarhaug, Jørgen; Elvebakk, Beate.
Universell utforming virker – evaluering av tiltak i kollektivtrafikken. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2014 ;Volum 2012.40 s. TØI-rapport(1235)
TØI Untitled
 
15 Elvebakk, Beate.
Philosophers as experts: Principles vs. moral trajectories. I: Expertise and Democracy. Oslo: ARENA Centre for European Studies 2014 ISBN 978-82-93137-45-0. s. 103-115
UiO Untitled
 
16 Elvebakk, Beate; Sørensen, Michael Wøhlk Jæger; Assum, Terje.
Den utvidete dødsulykkesstatistikk (DUS) i Danmark. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2014 ;Volum 2014.TØI-rapport(1301)
TØI UIS Untitled
 
17 Figenbaum, Erik; Kolbenstvedt, Marika; Elvebakk, Beate.
Electric vehicles - environmental, economic and practical aspects. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2014 ;Volum 2014.125 s. TØI-rapport(1329)
TØI Untitled
 
18 Nævestad, Tor-Olav; Elvebakk, Beate; Bjørnskau, Torkel.
Traffic safety culture among bicyclists - Results from a Norwegian study. Safety Science 2014 ;Volum 70.(December) s. 29-40
TØI Untitled
 
2013
19 Osland, Oddgeir Kjell; Elvebakk, Beate.
Kvalitet og kunnskapsakkumulasjon i evaluering. I: Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1331-3. s. 247-260
OSLOMET TØI Untitled
 
2011
20 Askildsen, Thorkel C; Bjørnskau, Torkel; Elvebakk, Beate; Skollerud, Kåre H.; Lahn, Leif Christian.
Foreslåtte prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. Oslo: TØI 2011 31 s. TØI-rapport(1181)
TØI UiO Untitled
 
21 Elvebakk, Beate.
Roadside Aesthetics: Guidelines from the Norwegian Public Roads Administration. I: Routes, roads and landscapes. Ashgate 2011 ISBN 978-1-4094-0820-8. s. 201-212
TØI Untitled
 
22 Elvebakk, Beate; Askildsen, Thorkel; Bjørnskau, Torkel; Skollerud, Kåre H.; Aarhaug, Jørgen; Lahn, Leif Christian.
Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2011 ;Volum 2011.32 s. TØI-rapport(1181)
TØI UiO Untitled
 
23 Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate; Larsen, Janike Kampevold.
"Routes, Roads and Landscapes". I: Routes, roads and landscapes. Ashgate 2011 ISBN 978-1-4094-0820-8. s. 1-9
AHO TØI UiO Untitled
 
24 Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate; Larsen, Janike Kampevold.
Routes, roads and landscapes. Ashgate 2011 (ISBN 978-1-4094-0820-8) 248 s.
AHO UiO Untitled
 
2010
25 Elvebakk, Beate.
Dannelse som fag, eller fag som dannelse?. Nytt Norsk Tidsskrift 2010 (1-2)
UiO Untitled
 
2009
26 Elvebakk, Beate.
Trafikksikkerhet i politikkens grenseområde. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2009 ;Volum 21.(2) s. 73-74, 76-79-
UiO Untitled
 
27 Elvebakk, Beate; Steiro, Trygve.
First principles, second hand: Perceptions and interpretations of vision zero in Norway. Safety Science 2009 ;Volum 47.(7) s. 958-966
FORSV TØI Untitled
 
28 Elvebakk, Beate; Steiro, Trygve.
First principles, second hand: Perceptions and interpretations of vision zero in Norway. Safety Science 2009
FORSV TØI UiO Untitled
 
29 Elvik, Rune; Kolbenstvedt, Marika; Elvebakk, Beate; Hervik, Arild; Bræin, Lasse.
Costs and benefits to Sweden of Swedish road safety research. Accident Analysis and Prevention 2009 ;Volum 41.(3) s. 387-392
HIM MF TØI Untitled
 
2008
30 Elvebakk, Beate.
Philosophy Democratized?. First Monday 2008 ;Volum 13.(2)
UiO Untitled
 
31 Elvebakk, Beate.
Road aesthetics as practice and discourse in the Norwegian Public Roads Administration. Cultural Landscapes: Heritage and Conservation.III Biennial EASLCE Conference; 2008-10-16 - 2008-10-19
UiO Untitled
 
32 Elvebakk, Beate.
Spørsmål om liv eller død: Brukerrollen i vegsystemet. I: Ekspertise og brukermakt. Unipub forlag 2008 ISBN 9788274773356.
UiO Untitled
 
33 Elvebakk, Beate.
Standards, texts and agency: the user from contemporary theories of technology. Workshop on “National minority languages in Northern and Eastern Europe”; 2008-06-10 - 2008-06-11
UiO Untitled
 
34 Lane, Pia Marit Johanne; Elvebakk, Beate.
Language standardisation as technology. Language Emancipation of Historical Minorities; 2008-10-23 - 2008-10-24
UiO Untitled
 
2007
35 Elvebakk, Beate.
Disciplinary publishing cultures. Annual meeting of the Society for Social Studies of Science; 2007-10-10 - 2007-10-13
UiO Untitled
 
36 Elvebakk, Beate.
Formidling of forskningens effekter. SV-fakultetets formidlingskonferanse; 2007-04-23 - 2007-04-24
UiO Untitled
 
37 Elvebakk, Beate.
The democratization of thought?. Let's Play. 8th AoIR Conference; 2007-10-17 - 2007-10-20
UiO Untitled
 
38 Elvebakk, Beate.
Trafikketikk. Etikkseminaret; 2007-11-15 - 2007-11-15
UiO Untitled
 
39 Elvebakk, Beate.
Vision Zero: reshaping road safety. Mobilities 2007 ;Volum 2.(3) s. 425-443
UiO Untitled
 
40 Kolbenstvedt, Marika; Elvik, Rune; Elvebakk, Beate; Hervik, Arild; Bræin, Lasse.
Effects of Swedish traffic safety research 1971 - 2004 : summary. Stockholm: VINNOVA 2007 (ISBN 978-91-85084-82-1) 26 s. VINNOVA Analysis(2007:09)
HIM MF TØI Untitled
 
41 Kolbenstvedt, Marika; Elvik, Rune; Elvebakk, Beate; Hervik, Arild; Bræin, Lasse.
Effekter av den svenske trafikksikkerhetsforskningen 1971-2004 : hovedrapport. Stockholm: VINNOVA 2007 (ISBN 978-91-85084-79-1) 158 s. VINNOVA Analysis(2007:07)
HIM MF TØI Untitled
 
2006
42 Elvebakk, Beate.
Digital Journals; Access and Control of Information Resources. EASST 2006: reviewing humanness: bodies, technologies and spaces; 2006-08-23 - 2006-08-26
UiO Untitled
 
43 Elvebakk, Beate.
Networks of Objects: Practical Preconditions for Electronic Communication. I: New Infrastructures for Knowledge Production. Understanding E-science. Idea Group Publishing 2006 ISBN 159140718-4. s. 120-142
UiO Untitled
 
44 Elvebakk, Beate.
Vision Zero: Remaking Road Safety. The technologies of nature-politics; 2006-02-02 - 2006-02-03
UiO Untitled
 
45 Elvebakk, Beate.
Different Disciplines – Differently Digitized?. Virtual Knowledge Studio Launch; 2006-10-06 - 2006-10-16
UiO Untitled
 
46 Enebakk, Vidar; Elvebakk, Beate.
"Formidling som teller". Dagbladet 2006 s. 51-51
UiO Untitled
 
47 Enebakk, Vidar; Elvebakk, Beate.
"Kunnskapsløst kunnskapsløft". I: Hva skal vi med vitenskap?. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-01130-6. s. 13-26
UiO Untitled
 
48 Enebakk, Vidar; Elvebakk, Beate.
"Tilsynssak og full gransking av forskerskandalen". Aftenbladet (Stavanger) [Avis] 2006-01-18
UiO Untitled
 
2005
49 Enebakk, Vidar; Elvebakk, Beate.
"Kunnskapsløst kunnskapsløft. Om forsøkene på å telle seg til kvalitet". Samtiden 2005 (4) s. 34-44
UiO Untitled
 
50 Enebakk, Vidar; Elvebakk, Beate.
Om forsøkene på å telle seg til kvalitet. TIK-seminar; 2005-11-24 - 2005-11-24
UiO Untitled
 
    Vis neste liste