Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2019
1 Østmo, Mari Arentz.
Micro-regionality. A deep-time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200-1000. Oslo: Oslo 07-Media 2019 451 s.
UiO Untitled
 
2018
2 Østmo, Mari Arentz.
The Avaldsnes fortification. ViS conference: Weaving War; 2018-12-12 - 2018-12-14
UiO Untitled
 
3 Østmo, Mari Arentz.
Ulike idealer? Et nytt perspektiv på dynamikken mellom maktsenteret på Avaldsnes og det omliggende landskapet. ViS frokostseminar; 2018-11-06
UiO Untitled
 
2017
4 Bauer, Egil Lindhart; Østmo, Mari Arentz.
Excavations and Surveys 1985-2012. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter 2017 ISBN 978-3-11-042108-8. s. 65-82
NIKU UiO Untitled
 
5 Bauer, Egil Lindhart; Østmo, Mari Arentz.
Prehistoric Agriculture. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter 2017 ISBN 978-3-11-042108-8. s. 137-155
NIKU UiO Untitled
 
6 Østmo, Mari Arentz.
A Late Iron Age Palisade Facing the Karmsund Strait. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter 2017 ISBN 978-3-11-042108-8. s. 209-225
UiO Untitled
 
7 Østmo, Mari Arentz.
Artefacts from the 2011-2012 Excavations. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter 2017 ISBN 978-3-11-042108-8. s. 513-526
UiO Untitled
 
8 Østmo, Mari Arentz.
Citations of near and distant pasts in the maintenance of regional identities. TAG- Theoretical Archaology Group; 2017-12-18 - 2017-12-20
UiO Untitled
 
9 Østmo, Mari Arentz.
Landscapes of commemoration. Time and Temporality in the Viking Age.; 2017-01-24 - 2017-01-26
UiO Untitled
 
10 Østmo, Mari Arentz.
Material markers of community in burials in South West Norway in the Iron Age. EAA; 2017-08-30 - 2017-09-03
UiO Untitled
 
11 Østmo, Mari Arentz.
The Production Area. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter 2017 ISBN 978-3-11-042108-8. s. 157-182
UiO Untitled
 
12 Østmo, Mari Arentz; Bauer, Egil Lindhart.
Grave Monuments at Avaldsnes. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter 2017 ISBN 978-3-11-042108-8. s. 227-251
NIKU UiO Untitled
 
13 Østmo, Mari Arentz; Bauer, Egil Lindhart.
Site Periods and Key Contexts. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter 2017 ISBN 978-3-11-042108-8. s. 83-102
NIKU UiO Untitled
 
14 Østmo, Mari Arentz; Bauer, Egil Lindhart.
The Prehistoric Settlement and Buildings. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter 2017 ISBN 978-3-11-042108-8. s. 103-135
NIKU UiO Untitled
 
2012
15 Storrusten, Ellen Margrethe; Østmo, Mari Arentz.
Depot, bosetningspor og dyrkningsspor fra neolitikum til middelalder på Borge østre (lok. 22). I: Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1390-0. s. 251-313
UiO Untitled
 
2010
16 Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik.
E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer. fredagsseminar i arkeologi; 2010-02-05
UiO Untitled
 
2008
17 Gjerpe, Lars Erik; Østmo, Mari Arentz.
Kapittel 16. Ringdal 31 - Udatert kokegrop i skog. Varia 2008 (73) s. 333-334
UiO Untitled
 
18 Gjerpe, Lars Erik; Østmo, Mari Arentz.
Kapittel 3. Ringdal 13 - Hus fra romertid-merovingertid og graver fra førromersk jernalder. Varia 2008 (73) s. 39-142
UiO Untitled
 
19 Gjerpe, Lars Erik; Østmo, Mari Arentz.
Kapittel 4. Seierstad 6 - Gravhauger fra yngre romertid og aktivitetsspor fra neolitikum, jernalder og middelalder. Varia 2008 (72) s. 29-52
UiO Untitled
 
20 Samdal, Magne; Østmo, Mari Arentz.
Kapittel 6. Elgesem 46 - Hus fra romertid - folkevandringstid og boplasspor og fotgrøfter fra jernalder. Varia 2008 (73) s. 225-242
UiO Untitled
 
21 Samdal, Magne; Østmo, Mari Arentz.
Kapittel 7. Solberg 44 - Kokegroper og ildsteder fra jernalder. Varia 2008 (73) s. 243-246
UiO Untitled
 
22 Østmo, Mari Arentz.
Royal Avaldsnes and the surrounding settlement structures. Settlement and Identity; 2008-05-22 - 2008-05-23
UiO Untitled
 
2006
23 Østmo, Mari Arentz.
Lokalitet 13 Ringdal vestre (Gbnr. 2041/1, 9, 18 og 21), Larvik kommune. I: E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005. Oslo: Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen 2006 s. 20-24
UiO Untitled
 
24 Østmo, Mari Arentz.
Lokalitet 31 Ringdal vestre (Gbnr. 2041/6, 7), Larvik kommune. I: E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005. Oslo: Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen 2006 s. 25-26
UiO Untitled
 
25 Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen; Mansrud, Anja.
E18-prosjektet Langåker-Bommestad. Kulturhistorisk museum http://ariadne.uio.no/kmf/funn/E18/ 2006
UiO Untitled
 
26 Østmo, Mari Arentz; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne Helena; Gjerpe, Lars Erik.
E18-prosjektet sesongen 2006- hus, graver, kokegroper og smie. Fredagsseminar på IAKH; 2006-11-03 - 2006-11-03
UiO Untitled
 
2005
27 Gjerpe, Lars Erik; Rødsrud, Christian Løchsen; Østmo, Mari Arentz.
Fant gårder fra romertiden. Aftenposten [Avis] 2005-08-13
UiO Untitled
 
28 Mansrud, Anja; Rødsrud, Christian Løchsen; Østmo, Mari Arentz.
Arkeologiske utgravninger langs E18 i Hedrum. Heidarheim 2005 ;Volum 2004-2005. s. 8-16
UiO Untitled
 
29 Mansrud, Anja; Østmo, Mari Arentz; Rødsrud, Christian Løchsen; Rønne, Ola; Gjerpe, Lars Erik.
E18-prosjektet - årets utgravninger. Fredagsseminar; 2005-11-25
UiO Untitled
 
30 Østmo, Mari Arentz.
E18-prosjektets utgravning på Ringdal. TV Vestfold [TV] 2005-08-16
UiO Untitled
 
31 Østmo, Mari Arentz.
Tilhørighet i tid og rom. om konstruksjon av kollektiv identitet og bygdefellesskap i jernalderen. Oslo: IAKH, Universitetet i Oslo 2005 117 s.
UiO Untitled
 
32 Østmo, Mari Arentz; Rødsrud, Christian Løchsen.
Lokalitetene 5.1 og 15, Gulli 8/1, Tønsberg kommune. I: E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold Årsrapport 2004. Oslo: Kulturhistorisk Museum 2005 s. 19-33
UiO Untitled
 
2004
33 Østmo, Mari Arentz.
Symbolikk i landskapet- grenser, kosmologi og ritualer. I: Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi Isegran 31. januar � 2. februar 2002. Oslo: IAKK, Universitetet i Oslo 2004 s. 184-199
UiO Untitled