Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan.
Krig og fred i bokmarkedet. Dagens næringsliv 2020
NHH UiO Untitled
 
2 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle.
Konkurranse om melkebøndene. Samfunnsøkonomen 2020 ;Volum 134.(4) s. 26-35
NHH UiO Untitled
 
3 Hjelmeng, Erling Johan.
Det store forhandlingsspillet: vinnere, tapere og reguleringsbehovet. I: Mot bedre vitende i norsk matsektor. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671839. s. 215-266
NHH UiO Untitled
 
4 Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle; Foros, Øystein.
Distribusjonstilskuddet øker konkurransen, ikke forbrukerprisene. Nationen 2020
NHH UiO Untitled
 
5 Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle; Foros, Øystein.
Gi bonden reelle alternativer for salg av melk. Nationen 2020
NHH UiO Untitled
 
6 Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle; Foros, Øystein.
Konkurranse om melkebøndene. Nationen 2020
NHH UiO Untitled
 
2019
7 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling.
Er algoritmene de ny frimurerne, som møtes i hemmelige rom?. CFO-Forum 2019. Den digitale CFOens muligheter og utfordringer; 2019-05-07 - 2019-05-07
NHH UiO Untitled
 
2018
8 Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Hjelmeng, Erling.
Tvilsom Telenor-bot. Dagens næringsliv 2018
NHH UiO Untitled
 
9 Gabrielsen, Tommy Staahl; Hjelmeng, Erling Johan.
Skadelig Høyre-forslag om priser. Dagens næringsliv 2018
UiB UiO Untitled
 
2017
10 Auriol, Emmanuelle; Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Deterring Corruption and Cartels: In Search of a Coherent Approach. Concurrences 2017 ;Volum 2017.(1)
NHH UiO Untitled
 
11 Herrera Anchustegui, Ignacio.
Buyer Power in EU Competition Law. : Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3119-9) 603 s.
UiB Untitled
 
12 Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Bribes, Crimes and law enforcement. European Business Law Review 2017 ;Volum 28.(1) s. 19-40
NHH UiO Untitled
 
2016
13 Foros, Øystein; hjelmeng, Erling.
For mye smågodt?. Dagens næringsliv 2016
NHH UiO Untitled
 
14 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan.
Den søte krigen. Bergens Tidende 2016
NHH UiO Untitled
 
15 Hjelmeng, Erling Johan.
Folkerettslig påvirkning av norsk erstatningsrett – to høyesterettsdommer. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2016 ;Volum 13.(3) s. 211-229
NHH UiO Untitled
 
16 Hjelmeng, Erling Johan.
"Lovstrid" som felles rettsgrunnlag for erstatningsansvar og ugyldighet - særlig om bruk av avtalelovens regler ved lovovertredelser/lovstrid. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 273-290
UiO Untitled
 
17 Hjelmeng, Erling Johan.
The Concept of an "Undertaking" - On the Borderline between Labour Law and Competition Law. I: Sui Generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025995. s. 316-326
UiO Untitled
 
18 Hjelmeng, Erling Johan.
Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1808-0) 521 s.
UiB Untitled
 
19 Hjelmeng, Erling Johan.
Årsaksvurderinger i konkurranseretten – særlig om det kontrafaktiske scenariet. Tidsskrift for forretningsjus 2016 s. 10-45
UiO Untitled
 
2015
20 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan.
Berget Ica fra milliardblunder. Dagens næringsliv 2015
NHH UiO Untitled
 
21 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan; Steen, Frode.
Kan hindre kartellpris på bensin. Dagens næringsliv 2015
NHH UiO Untitled
 
22 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan; Steen, Frode.
Settes bensinprisene av filantroper?. Dagens næringsliv 2015
NHH UiO Untitled
 
2014
23 Foros, Øystein; hjelmeng, Erling; Kind, Hans Jarle.
Fastpris på bøker. Samfunnsøkonomen 2014 ;Volum 128.(4) s. 29-37
NHH UiO Untitled
 
24 Gabrielsen, Tommy Staahl; Hjelmeng, Erling Johan; Sørgard, Lars.
Ikke glem Icas plan B. Dagens næringsliv 2014
NHH UiB Untitled
 
25 Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Debarment in Public Procurement: Rationales and Realization. I: Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts: Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally. Bruylant 2014 ISBN 978-2-8027-4294-4. s. 215-232
UiB UiO Untitled
 
26 Hjelmeng, Erling Johan; Sørgard, Lars.
Konkurransepolitikk : rettslig og økonomisk analyse. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1582-9) 783 s.
NHH UiO Untitled
 
2013
27 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan.
Fastpris uten boklov. Dagens næringsliv 2013
NHH UiO Untitled
 
28 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan.
På gjengrodde stier. Dagens næringsliv 2013
NHH UiO Untitled
 
29 Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan; Kind, Hans Jarle.
Fastpris på bøker. Bergen: SNF Samfunns- og næringslivsforskning AS 2013 26 s. Arbeidsnotat(47)
NHH UiO Untitled
 
30 Gjendemsjø, Ronny; Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan.
Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition Law and Economics Review 2013 ;Volum 36.(3) s. 355-372
NHH UiB Untitled
 
31 Hjelmeng, Erling Johan.
COMPETITION LAW REMEDIES: STRIVING FOR COHERENCE OR FINDING NEW WAYS?. Common market law review 2013 ;Volum 50.(4) s. 1007-1037
UiO Untitled
 
32 Hjelmeng, Erling Johan.
Håndhevelse av konkurransereglene : er ad hoc-løsninger veien å gå?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013 ;Volum 16.(8) s. 63-72
NHH UiO Untitled
 
33 Hjelmeng, Erling Johan.
Normkonkurranse i erstatningsretten ?. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 287-300
UiO Untitled
 
34 Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina.
Avvisning av straffedømte leverandører – et regime mot sin hensikt?. Europarättslig tidskrift 2013 (4) s. 667-694
UiB UiO Untitled
 
35 Hjelmeng, Erling Johan; Sørgard, Lars.
Produktkobling i konkurranseretten. Europarättslig tidskrift 2013 ;Volum 16.(2) s. 223-248
NHH UiO Untitled
 
2012
36 Hjelmeng, Erling Johan.
Competition law remedies - new challenges, new opportunities. I: Festskrift til Jens Fejø. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012 ISBN 9788757425734. s. 199-216
UiO Untitled
 
37 Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan.
En mer effektiv konkurranselov. Samfunnsøkonomen 2012 (7) s. 16-25
NHH UiO Untitled
 
2011
38 Gabrielsen, Tommy Staahl; Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan.
Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships: The Scope for Competition Law Intervention. European Law Review 2011 ;Volum 36.(6) s. 837-860
NHH UiB UiO Untitled
 
39 Hjelmeng, Erling Johan.
Bindende tilsagn i konkurransesaker – forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. Arbeidsnotat 2011 (13) s. -
NHH UiO Untitled
 
40 Hjelmeng, Erling Johan.
Hanekleiv-dommen - erstatningsrett i villrede?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2011 ;Volum 8.(1/2) s. 69-83
UiO Untitled
 
41 Hjelmeng, Erling Johan.
Konkurranserett. TINE SA mot Staten ved Konkurransetilsynet. Høyesteretts dom av 22. juni 2011 (HR-2011-01251-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3) s. 20-23
UiO Untitled
 
42 Hjelmeng, Erling Johan.
Konkurranserett. Villedning av patentmyndighetr som musbruk av dominerende stilling. Rettens dom i sak T-321/05 Astra/Zeneca. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 20-23
UiO Untitled
 
43 Hjelmeng, Erling Johan; Sørgard, Lars.
Konkurransepolitiske virkninger av EØS-avtalen. Oslo: Europautredningen 2011 (ISBN 978-82-93145-28-8) 48 s.
NHH UiO Untitled
 
44 Lunde, Tore; Hjelmeng, Erling Johan.
Konkurranserettslige problemstillinger i skjæringspunktet mellom stat og marked. Møte i Nordisk konkurranserettslig nettverk; 2011-01-31 - 2011-02-01
NHH UiB Untitled
 
2010
45 Hjelmeng, Erling Johan.
Rettskilder - internasjonale. Litteratur. Finn Arnesen og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 160 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (1) s. 28-
UiO Untitled
 
46 Hjelmeng, Erling Johan.
Revisoransvar og ansvarsbegrensning. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. s. 86-99
UiO Untitled
 
2009
47 Hjelmeng, Erling Johan.
Offentlig regulering og konkurranseretten - en analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 978-82-450-0885-2) 157 s.
NHH UiO Untitled
 
48 Hjelmeng, Erling Johan; Thorson, Bjarte.
Erstatningsrett. Takstmannns ansvar for villedende informasjon - Rt. 2008 s. 1078 (28. august 2008). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (1) s. 17-18
UiO Untitled
 
2008
49 Hjelmeng, Erling Johan.
Statsstøtte - EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0807-4) 375 s.
UiO Untitled
 
50 Hjelmeng, Erling Johan.
Tore Lunde: Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 (3) s. 361-374
UiO Untitled
 
    Vis neste liste