Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-46 av 46

2017
1 Hagland, Birgitte; Bruserud, Herman.
Kontraktsretten og erstatningsretten. JUS - Det årlige kontrakt- og entrepriserettskurset 2017; 2017-10-16
UiO Untitled
 
2016
2 Bruserud, Herman; Tørum, Amund; Mikelsen, Anders Bernhard; Håstad, Torgny; Jónsson, Eirikur; Gunnarsson, Eyvindur.
Breach of contract and remedies. I: Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag 2016 ISBN 978-87-574-3328-9. s. 251-304
BI UiO Untitled
 
3 Hagland, Birgitte; Bruserud, Herman.
Er regelen "uten virkning" en regel uten virkning?. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 223-244
UiO Untitled
 
4 Jacobsen, Kirsti Lothe; Konow, Berte-Elen R; Krüger, Kai; Coates, Sarah Lea; Sandve, Siri Fosse; Bruserud, Herman; Tørum, Amund.
The contents of the contract. I: Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag 2016 ISBN 978-87-574-3328-9. s. 195-229
UiB UiO Untitled
 
2015
5 Bruserud, Herman.
Avtaler om foreldelse. Kurs i foreldelse; 2015-11-30 - 2015-11-30
UiO Untitled
 
6 Bruserud, Herman.
Avtalt (re)forhandling som prosessforutsetning. I: Avtalt prosess. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02420-2. s. 79-96
UiO Untitled
 
7 Bruserud, Herman.
Changed Circumstances. I: The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary. DJØF Forlag 2015 ISBN 978-87-574-3322-7. s. 59-82
UiO Untitled
 
8 Bruserud, Herman.
Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist. Kurs i foreldelse; 2015-11-30 - 2015-11-30
UiO Untitled
 
9 Bruserud, Herman.
Nytt i kontraktsretten. Det årlige kontraktsrettskurset; 2015-11-17 - 2015-11-17
UiO Untitled
 
10 Bruserud, Herman; Hagstrøm, Viggo.
Kjøpsrett. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02247-5) 318 s.
UiO Untitled
 
2014
11 Bruserud, Herman.
Avtaler om foreldelse. Kurs i foreldelse; 2014-11-18 - 2014-11-18
UiO Untitled
 
12 Bruserud, Herman.
Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist. Kurs i foreldelse; 2014-11-18 - 2014-11-18
UiO Untitled
 
13 Bruserud, Herman.
Krav på lønns- og prisstigning (LPS), herunder krav i forlenget byggetid. Medlemsmøte i Norsk forening for bygge- og entrepriserett; 2014-11-06 - 2014-11-06
UiO Untitled
 
14 Bruserud, Herman.
Nytt i kontraktsretten. Det årlige kontraktsrettskurset; 2014-11-11 - 2014-11-11
UiO Untitled
 
15 Bruserud, Herman; Hagstrøm, Viggo.
Entrepriserett. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 9788215019192) 448 s.
UiO Untitled
 
16 Bruserud, Herman; Verling, Fredrik.
Repstad Anlegg (Rt. 2014 s. 520). Holmsbuseminaret; 2014-09-03 - 2014-09-03
UiO Untitled
 
2013
17 Bruserud, Herman.
Avtaler om foreldelse. Kurs i foreldelse; 2013-11-14 - 2013-11-14
UiO Untitled
 
18 Bruserud, Herman.
Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist. Kurs i foreldelse; 2013-11-14 - 2013-11-14
UiO Untitled
 
19 Bruserud, Herman; Christoffersen, Margrethe Buskerud.
Grensen mellom direkte og indirekte tap. Det årlige kontraktsrettskurset; 2013-11-20 - 2013-11-20
UiO Untitled
 
2012
20 Bruserud, Herman.
Foreldelse, passivitet og reklamasjon. Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset; 2012-10-19 - 2012-10-19
UiO Untitled
 
21 Bruserud, Herman.
Nøytral reklamasjon i kontraktsretten. Det årlige ajourføringskurset for advokater og jurister; 2012-11-09 - 2012-11-09
UiO Untitled
 
22 Bruserud, Herman.
Prosjekteringsrisikoen. Medlemsmøte i Norsk forening for bygge- og entrepriserett; 2012-04-12 - 2012-04-12
UiO Untitled
 
2011
23 Bruserud, Herman.
Anvendelsesområdet for § 9 - særlig om grensen mot § 3. I: Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01730-3. s. 163-183
UiO Untitled
 
24 Bruserud, Herman.
Avtaler om foreldelse. I: Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01730-3. s. 509-533
UiO Untitled
 
25 Bruserud, Herman.
Levering og risiko ved modifikasjonsarbeider i petroleumssektoren. Tidsskrift for forretningsjus 2011 s. 61-96
UiO Untitled
 
26 Bruserud, Herman.
Villfarelse som ugyldighets- og forpliktelsesgrunnlag. MarIus 2011 (401)
UiO Untitled
 
27 Bruserud, Herman; Lervåg, Jon Vegard.
Subjektivt fristutgangspunkt for skadeserstatningskrav og tilleggsfrist ved uvitenhet - §§ 9 nr. 1 og 10 nr. 1. I: Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01730-3. s. 184-259
UiO Untitled
 
2010
28 Bruserud, Herman.
Hardshipklausuler. Fagbokforlaget 2010 (ISBN 978-82-450-1027-5) 470 s.
UiO Untitled
 
29 Bruserud, Herman; Irgens-Jensen, Harald.
Bedriftshemmeligheter - bakgrunnsrettens beskyttelse og håndtering i kontraktsforhold. Brush up-forelesning; 2010-01-27 - 2010-01-27
UiO Untitled
 
30 Bruserud, Herman; Tvedt, Odd R..
Entreprenørens kontraktsoppfyllelse - "oppfyllelsesterskler". I: På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40067-2. s. 430-452
UiO Untitled
 
2009
31 Bruserud, Herman.
Hardshipklausuler. Oslo: Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 2009 481 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo(21)
UiO Untitled
 
2006
32 Bruserud, Herman.
Anglo-American Contract Models and Norwegian or other Civil Law Governing Law. Presentasjon for advokatfirmaet Haavind Vislie AS; 2006-11-28 - 2006-11-28
UiO Untitled
 
33 Bruserud, Herman.
Forsinkelse. Norsk bygge- og anleggskontrakt - Gjennomgang med praktiske eksempler og oppgaver fra NS 8505; 2006-03-09 - 2006-03-09
UiO Untitled
 
34 Bruserud, Herman.
Forsinkelse og forsinkelsesansvar. Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett; 2006-11-16 - 2006-11-17
UiO Untitled
 
35 Bruserud, Herman.
Hva betyr "warranty" - Begrepsforvirring ved bruk av engelsk og amerikansk terminologi. Opphavsrett og open source i IKT-kontrakter; 2006-09-26 - 2006-09-26
UiO Untitled
 
36 Bruserud, Herman.
Mangler. Norsk bygge- og anleggskontrakt - Gjennomgang med praktiske oppgaver og eksempler fra NS 8405; 2006-03-09 - 2006-03-09
UiO Untitled
 
37 Bruserud, Herman.
Mangler og mangelsansvar. Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett; 2006-11-17 - 2006-11-17
UiO Untitled
 
2005
38 Bruserud, Herman.
Forsinkelse. Et dypdykk i byggekontrakter og entrepriserett; 2005-10-19
UiO Untitled
 
39 Bruserud, Herman.
Forsinkelse og forsinkelsesansvar. En bred gjennomgang av byggekontrakter og entrepriserett; 2005-03-09 - 2005-03-10
UiO Untitled
 
40 Bruserud, Herman.
Forsinkelse og forsinkelsesansvar. Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett; 2005-11-24 - 2005-11-25
UiO Untitled
 
41 Bruserud, Herman.
Mangler. Et dypdykk i byggekontrakter og entrepriserett; 2005-10-19
UiO Untitled
 
42 Bruserud, Herman.
Mangler og mangelsansvar. Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett; 2005-11-25
UiO Untitled
 
43 Bruserud, Herman.
Mangler og mangelsansvar. En bred gjennomgang av byggekontrakter og entrepriserett; 2005-03-10
UiO Untitled
 
44 Killengreen, Eivind Bull; Bruserud, Herman.
Seminar i folkerett og havrett. Etterutdanningsseminar; 2005-06-13 - 2005-06-14
UiO Untitled
 
2004
45 Bruserud, Herman.
Change of Circumstances and Hardship Clauses. Foredrag; 2004-11-18
UiO Untitled
 
46 Killengreen, Eivind Bull; Bruserud, Herman.
Havrett og folkerett. Etterutdanningskurs; 2004-06-07 - 2004-06-08
UiO Untitled